בקשה לעיכוב מאסר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לעיכוב מאסר:

א. בפני בקשה לעכוב מאסר אשר הושת על המבקש ביום 10.10.99 (תיק 5389/99 שלום - תעבורה) מפי כב' השופט אזולאי לפיה נגזר דינו של המבקש ל- 6 חודשי מאסר בפועל, הופעלו 9 חודשי מאסר על תנאי וכן נגזרו על הנאשם מאסר על תנאי ופסילה בפועל ל- 4 שנים, כל זאת בגין נהיגה בפסילה, ללא ביטוח ורישיון נהיגה תקפים.

ב. הלכה היא שאין לעכב ביצוע גזר דין אלא בנסיבות חריגות ויוצאות דופן.
הכלל הוא שאין לעכב ביצוע גזר דין, היוצא מן הכלל עיכוב ביצוע גזר הדין:ו
"הכלל הוא כי משהורשע נאשם בדין ונגזר דינו למאסר, עליו להתחיל לרצות את עונשו ללא דיחוי, כלל זה נעוץ בחזקה שמי שהורשע על ידי הדרגה הראשונה אינו בחזקת חף מפשע ועליו לתת את הדין על מעשיו".
(בש"פ 2043/94, ת"ע, כרך 94 (2), עמ' 92, תשנ"ד-תשנ"ה - 1994).

הלכה היא מפי בית המשפט העליון, כי נימוק של סיכויים טובים בערעור ישמש כנימוק טוב לעיכוב ביצוע גזר דין רק מקום בו הטעות בולטת על פניה ועולה מהבקשה כי נגרם עיוות בולט למבקש (ראה בש"פ 4594/90, לנסברג נ' מדינת ישראל, ת"ע, כרך 90 (3) עמ' 402).
כאן, הערעור הינו על העונש בלבד.

בית משפט הבוחן בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין, אינו צריך לנתח את העובדות אלא כמבואר לגלות אותו עיוות בולט או סיכוי בולט בערעור (ראה בש"פ 5024/92, נחמיאס נ' מדינת ישראל לא פורסם, ראה ב"ש 1492/99, מחוזי נצרת, לא פורסם)

ג. כעולה מגזר הדין, מדובר בנאשם המהווה סכנה חמורה לסובבים אותו.
בצדק מציין כב' השופט אזולאי כי לנאשם הרשעות קודמות, הנאשם אשר נדון ביום 18.3.98 למאסר בפועל בעבודות שרות בגין שימוש ברכב ללא רשות וללא רישיון ונדון גם לפסילה בפועל של 3 שנים, ביצע תוך כדי עבודות השרות עבירה חוזרת של נהיגה בזמן פסילה ונדון למאסר שנה וכן הפעלת התנאי.
לא חלפו אלא שבועיים משחרורו והנאשם נתפס נוהג בפסילה.

מסתבר שאין על הנאשם לא מורא דין ולא מורא דיין, מאסרים בפועל, מאסרים על תנאי, קנס ופסילה לא גרמו להרתעת הנאשם ולמרות שריחפה מעל ראשו שוב חרב של מאסר על תנאי להפעלה, חזר לסורו ונהג ללא רישיון תקף.


ד. ב"כ הנאשם בבקשתו לעכוב המאסר טוען לאירוסי המבקש "בחודשים הקרובים", המאסר עלול לבטל חתונה, הנאשם הודה והנאשם לא מתחמק.
אין בבקשה דבר של ממש ואין בה כדי להוות תחילת תרומה להעתרות לבקשה.

כמבואר לעיל, בנסיבות האישיות הנטענות אין כדי לעכב ביצוע גזר הדין, עסקינן בערעור על העונש בלבד, נסיבות הנאשם מול חומרת מעשיו ברורה על פי המבואר לעיל ועל פי המפורט בגזר הדין.
איני יכול לפטור את עצמי ולסיים החלטה זו מבלי לציין את דברי הסניגור המלומד בבית משפט קמא, דברים הראויים לדחיה, שם טען כי:נ
"אין המדובר בעבירות פליליות של ממש" - לא פחות !
מוטב היה שעה שעבירות נהגים, עבירות פליליות, לכל דבר וענין, גורמות לצערינו לדם ודמעות שטענה מעין זו לא תטען.ה. כמבואר, מדובר בנאשם שחזר לסורו פעם אחר פעם, רומס ברגל גסה ובוטה את החוק, מורא הרתעה דין ודיין אינם חלים עליו ולא ראיתי בנסיבותיו סיבה כלשהיא לעיכוב המאסר ולפיכך דין הבקשה להדחות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוקף צו מאסר

 2. מאסר במקום קנס

 3. עונש מאסר מצטבר

 4. בקשה לעיכוב מאסר

 5. הגדלת תקופת מאסר

 6. פיטורים לפני מאסר

 7. הפעלת מאסר מותנה

 8. שחרור מוקדם ממאסר

 9. עונש מאסר לבעל מכה

 10. הארכת מאסר על תנאי

 11. הפעלת מאסר על תנאי

 12. שחרור על תנאי ממאסר

 13. קציבת עונש מאסר עולם

 14. עבירות מס מאסר בפועל

 15. פיצוי בגין מאסר שווא

 16. מאסר בפועל בעבירות מס

 17. עיכוב ביצוע עונש מאסר

 18. ערעור על 10 שנות מאסר

 19. מאסר לצורך גמילה מסמים

 20. עונשי מאסר על עבירות מס

 21. שחרור על תנאי מאסר עולם

 22. עונש מאסר על נענוע תינוק

 23. מאסר על ביזיון בית המשפט

 24. ביטול שחרור על תנאי ממאסר

 25. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 26. מאסר בפועל על תאונת דרכים

 27. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 28. עיכוב ביצוע מאסר עד לערעור

 29. דיור ציבורי לאחר שחרור ממאסר

 30. הארכת מאסר על תנאי חב הפעלה

 31. עונש מאסר על הטרדות טלפוניות

 32. מאסר בגין הגשת דוחות כוזבים

 33. בקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר

 34. נימוקים לעונש 10 חודשי מאסר

 35. מאסר בפועל בגין תקיפת בת זוג

 36. עונש 3 שנים מאסר על עבירות מס

 37. מאסר על תנאי אי קיום צו הריסה

 38. מאסר בפועל במקום עבודות שירות

 39. שחרור לחלופת מעצר במסגרת מאסר

 40. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 41. עיכוב מירוץ תקופת מאסר על תנאי

 42. הפחתת תקופת מאסר בערעור לעליון

 43. צו מאסר בהעדר דיון במעמד הצדדים

 44. סעיף 25 לחוק שחרור על תנאי ממאסר

 45. עבירות תעבורה 30 חודשי מאסר בפועל

 46. עבודות שירות במקום מאסר בעבירות מס

 47. שחרור מוקדם אחרי ריצוי שני שליש מאסר

 48. עיכוב ביצוע מאסר עקב נסיבות אישיות קשות

 49. מאסר בפועל בגין גרימת מוות בתאונת דרכים

 50. הפעלת מאסר על תנאי לאחר סיום תקופת התנאי

 51. תשלום פיצויים בגזר דין כתנאי לשחרור ממאסר

 52. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון