בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים:

1.     זוהי בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ בירושלים (כב' הרשם אורי פוני) מיום 25/11/98 בה נדחתה בקשת המבקש, הזוכה בתיק הוצל"פ, למינוי כונס נכסים למשיבה, היא החייבת באותו תיק.
טעמה של הבקשה הוא בכך כי המשיבה, החייבת, שינתה את כתובתה ומקום מגוריה לא נודע. היא ניהלה בעבר מזנון במשרד ראש הממשלה ונותרה זכאית לסכומי כסף ממשרד זה המגיעים לכדי כ60,000- ש"ח שאותם לא דרשה לקבל ולפיכך הזוכה לא יכול להניח ידו עליהם.
ראש ההוצל"פ דחה בקשה למינוי כונס נכסים לצורך הגשת דרישת תשלום למשרד ראש הממשלה בשם החייבת מהטעם שהחשבוניות נמצאות אצלה וכתובתה אינה ידועה וממילא לטעמו, אין ערך מעשי במתן הצו. לפיכך דחה את הבקשה.
הערעור נסב על החלטה זו.
2.     טענות המבקש הן כי אין זה מתקבל על הדעת שחייב יוכל לסכל צו עיקול שיפוטי על ידי כך שיימנע ממימוש כספים המגיעים לו תוך תקווה שצו העיקול יפקע.
יתר על כן, במקרה זה נציג צד ג' הודה שהמעסיק חב לחייבת כ60,000- ש"ח ולכן אין צורך בחשבוניות מס כראייה לגובה החוב.
אשר למילוי חובות הוצאת חשבוניות המס והעברת כספי מע"מ לאוצר - לכך ניתן למצוא פתרון על פי החוק.
3.     נתתי דעתי לנימוקי הבקשה ובאתי לידי מסקנה כי יש לדחותה.
אלה הטעמים:ב מינוי כונס נכסים אפשרי כל אימת שהכונס יכול להיכנס לנעליו של החייב ולפעול בשמו ובמקומו. במקרה שלפנינו, ברי כי לצורך הצגת חשבון מפורט למעסיקה של החייבת - משרד ראש הממשלה - יש צורך במלוא הנתונים החשבונאיים שאינם, ולא יכולים להיות מצויים בידי כונס, באם יתמנה. זאת, מאחר שעקבות החייבת לא נודעו ובלא בירור פרטים עמה אין אפשרות להיכנס לנעליה.
דרישת תשלום מפורטת לא ניתן, על כן, להציג למעסיק, גם אם ימונה כונס נכסים.
4.     אשר ל"הודאת" נציג המעסיק כי חוב המעסיק כלפי החייבת מגיע, על פי ההערכה, לכ60,000- ש"ח - אין זה ברור האם רשאי משרד ממשלתי על פי ההנחיות והנוהלים המחייבים אותו להיענות לדרישת תשלום בלא שמוגש לו פירוט תשלומים הנתמך במסמכים ועל סמך הערכה בלבד. יש לזכור כי מדובר בגורם ממשלתי הפועל על פי מערכת נוהלים ובקרה. יחד עם זאת, אם ניתן על פי הנוהלים לשלם כספים גם על פי הערכה, יוכל המשרד הממשלתי להקצות את סכום התשלום המשוער לצורך מימוש העיקול גם בלא מינוי כונס נכסים. מכל מקום, קשה לראות מהו הבסיס עליו ניתן להשעין מינוי כונס נכסים לפחות בשלב זה ומה תועלת יביא מינויו שלא ניתן להשיג בהידברות ישירה בין הזוכה המבקש לנציג המעסיק. אין גם להתעלם מהחובה לשלם את שכרו של כונס כזה, ולא ברור מהו המקור ממנו ישולם שכר כזה, באם ימונה.
5.     לאור זאת, לא נראה לי כי יש מקום להתערב בהחלטת ראש ההוצל"פ, ואני דוחה את הבקשה.
ראוי, עם זאת, כי המבקש יקדיש מאמץ לאיתורה של החייבת, משמסלול פעולה זה עשוי להניב תוצאות מעשיות יותר.
6.     הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון