בקשת מעצר ל-15 יום

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשת מעצר ל-15 יום:

1. בפני ערר על החלטת בית משפט השלום בנצרת (כב' הנשיא כתילי) מיום 21.10.99 בתיק מעצר 8467/99 לפיה הורה לעצור את העורר עד ליום 31.10.99 שעה 16:ו 00.
בבקשה כפי שהוגשה בבית משפט קמא, עתרה המשיבה כאן למעצר העורר ל- 15 יום תוך שהינה מפרטת את האשמה המיוחסת לחשוד - העורר, רצח בכוונה תחילה ופציעת אחר תוך ציון כי שחרור החשוד עלול לחבל בהמשך החקירה, להשפיע על עדים, להעלים ראיות ולהוות סכנה לציבור, כמו כן הצביע נציג המשיבה על הצורך בהמשך החקירה ובאיסוף ראיות.

ב"כ העורר טען בבית משפט קמא, כמו גם בפני, כי העורר נעצר בגין הצתות ושוחרר, אין חשש לשיבוש הליכי משפט, העורר שהה כבר תקופה ארוכה מחוץ לכותלי בית המעצר וכל המעורבים בפרשה נחקרו ושוחררו ואין מקום לעצור את החשוד אף לא ליום אחד.

2. בית משפט קמא, לאחר שמיעת הצדדים בפניו ולאחר חקירת נציג המשיבה כאן, קובע
בהחלטתו כי קיימות ראיות חדשות שאינן קשורות לנשוא ההצתה, קיימות ראיות לכאורה
הקושרות את החשוד למיוחס לו והתפתחות החקירה מחייבת הארכת המעצר.

3. בדיון בפני חוזר ומבקש ב"כ העורר לשחרר את העורר ולחילופין, לקצוב את ימי מעצרו
ולשחררו בערובה.
מנגד מציין ב"כ המשיבה את חשיבות ימי המעצר, את רגישות החקירה, את העובדה שיתכן
ויהיה צורך בימי חקירה נוספים.

4. לאחר שעיינתי ודקדקתי בטענות הצדדים, הן בבית משפט קמא והן בפני ולאחר שנפרסו
לפני תיקי החקירה בעניינו של החשוד, אני קובע כמפורט:נ
א. תיק החקירה מלמד כי כנגד החשוד קיימות ראיות לכאורה של ממש.
מדובר בראיות לכאורה ממקורות שונים המצטלבים ויותר מפעם אחת.

ב. בפני עילות מעצר ראויות לחשדות המיוחסות לחשוד.
בניגוד לדברי ב"כ העורר, הן בבית משפט קמא והן בערר, נשוא הבקשה בפני היום
הינו לחשד בעבירה בגין רצח בכוונה תחילה, נשוא מעצרו של החשוד בהצתות בזמנו
מעצרו ושחרורו, אין בו כדי למעט מהמפורט בבקשה ומהצורך המבוקש באשר
לחשוד בעבירה החדשה והחמורה.
כפי שמציין בצדק בית משפט קמא, מדובר בראיות חדשות הנוגעות לעבירה החמורה
ולא אחרת.

ג. השאלה שנותרה לפתחי הינה, האם אכן יש מקום לשחרר בערובה ו/או לקצר את
ימי המעצר, תוך שחרור בערובה.
בית משפט מצווה, שעה שהינו שולל חירותו של אדם, לדקדק הן בעצם מעצרו והן
בימי המעצר אשר הוא קוצב לחשוד.
בל נשכח, החשוד הינו בשלב זה בחזקת חף מפשע.

ד. מעצר אינו משמש מקדמה על חשבון העונש, למעצר תכלית ככזה, יש לבחון את
התכלית החקירתית, אין לקבל טענות בעלמא באשר לחשש להשפעה על עדים או
לפגיעה בהליך החקירתי.


ה. בנסיבות חומר החקירה שנפרס בפני , אני קובע כי לחשש להפרעה להליך החקירתי
יש רגליים בנסיבות תיק זה.
בפני פעולות חקירתיות נדרשות וכפי שקבעתי כאמור לעיל בפני ראיות לכאורה של
ממש החוברות לעילות מעצר של ממש, ולפיכך אני קובע כי בדין קבע את אשר קבע
בית משפט קמא ודין הערר להידחות.

במאזן שבין הפעולות החקירתיות הנדרשות, החשש הקיים לפגיעה בחקירה, הצורך
החקירתי הנדרש ושעה שלא ניתן לבצע פעולות חקירתיות כאלה או אחרות כאשר
הנאשם משוחרר, נוטה הכף לטובת הצורך החקירתי הנדרש ואני מורה על דחיית
הערר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת מעצר ל-15 יום

 2. בקשה למעצר ל 7 ימים

 3. בקשת מעצר לצרכי חקירה

 4. בקשת מעצר לפי חוק ההסגרה

 5. בקשה למעצר למשך 48 שעות

 6. בקשה למעצר על פי חוק ההסגרה

 7. בקשה למעצר עקב הפרת תנאי שחרור

 8. בקשה למעצר לפי סעיף 21 (א) לחסד"פ

 9. בקשת מעצר לחמישה ימים לצורך המשך חקירה

 10. דחיית בקשה למעצר בית בגין הפרת תנאי שחרור

 11. בקשת מעצר עד תום ההליכים בעבירת הצתת דירה

 12. בקשה למעצר עד תום ההליכים בעבירות קשירת קשר לפשע

 13. בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

 14. מעצר ביניים עד לקבלת החלטה בבקשת מעצר עד תום ההליכים

 15. בקשת מעצר עד תום ההליכים המתבססת על סרטון מצלמות האבטחה של המועדון

 16. בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי סעיף 21 לחסד"פ ( סמכויות אכיפה –מעצרים )

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון