התפטרות מוסכניק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התפטרות מוסכניק:

1. לפני תביעת התובע לקבלת פיצויי פיטורין.
אין מחלוקת בין הצדדים, כי התובע הועסק על ידי הנתבעת כמכונאי רכב וזאת מיום 10.7.95 ועד 11.7.99.
אין גם מחלוקת, כי התובע התפטר. לטענתו, התפטרותו נגרמה עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו ולפיכך, הוא זכאי לפיצויי פיטורין.

2. לטענת התובע, הרעת התנאים המוחשית בתנאי עבודתו התבטאה בהפרת ההסכם שהבטיחה לו הנתבעת, עם קבלתו לעבודה, לענין קבלת תוספת שכר של 10% מדי שנה.
לטענתו, מאחר והוא לא קיבל את תוספת השכר שהובטחה לו בשיעור 10% לשנה, לא היתה לו ברירה והוא נאלץ לעזוב.

יצויין, כי התובע טען במהלך הדיון, כי גם ענין ביטוח המנהלים שהובטח לו עם כניסתו לעבודה, לא קויים על ידי הנתבעת. אולם, לטענתו, לאחר כשנה וחצי, כשפנה אל הנתבעת בנדון, ענין זה סודר.
הרעת התנאים שבעטיה טוען התובע, כי יש לראות את התפטרותו כפיטורין, מתייחסת אך ורק לענין הפרת ההבטחה, אם בכלל, לתוספת 10% לשכרו, מדי שנה.
כך צויין גם במכתב שנשלח אל הנתבעת על ידי מועצת הפועלים ביום 26.8.99, שצורף לכתב התביעה.

3. לטענת הנתבעת, התובע התפטר מעבודתו מיוזמתו בלבד ולאחר שהנתבעת סירבה לדרישתו להעלות את שכרו. לטענתה, לא היתה כל הרעה בכלל, והרעה מוחשית בפרט, בתנאי עבודתו של התובע, מאחר ולא הובטח לו מעולם, ולא ניתנה לתובע כל התחייבות חוזית מטעם הנתבעת, כי שכרו יועלה מדי שנה ב- 10%. לפיכך, לא היתה כל הרעה בתנאי עבודתו בכך שסירבו להעלות את שכרו.

4. במהלך הדיון, העיד התובע וכן העיד מטעמו מר לוי, שהיה המנהל שלו במוסך הנתבעת בתקופת עבודתו והוא זה שקיבל את התובע לעבודתו.

מטעם הנתבעת העיד מר שמלצר אסף, סמנכ"ל הנתבעת.

התובע הדגיש בעדותו, כי מר לוי, שהיה הממונה הישיר עליו כשהתקבל לעבודה, הבטיח לו עם קבלתו לעבודה, כי יקבל תוספת שכר קבועה של 10% מדי שנה. לדבריו, הוא אמר לו: "שכל שנה אני מקבל תוספת אוטומטית של 10% למשכורת". (עמ' 2 לפרוטוקול שורה 5).

לטענת התובע, רק פעם אחת בשנת 97 הוא קיבל תוספת של 10% למשכורת, (עמ' 2 לפרוטוקול שורה 14).
עוד העיד התובע, כי מר אבנרי שהיה אף הוא הממונה הישיר עליו, סירב לבקשתו להענקת התוספת של 10% לשכרו בסמוך לעזיבתו: "אבני נתן לי תשובה שלילית. זה מה שיש. אתה רוצה להמשיך לעבוד. אתה לא רוצה לעבוד אז תלך". (עמ' 4 לפרוטוקול שורות 1 ו- 2).
כן העיד התובע, כי גם מר שמלצר, סמנכ"ל הנתבעת, סירב להיעתר לבקשתו בהקשר זה.

מעדותו של עד תביעה מס' 2, מר לוי, עולה, כי לא ניתנה לתובע כל הבטחה חוזית חד משמעית בדבר תוספת קבועה של 10% לשכרו מדי שנה. מר לוי העיד: "...ושנהוג בחברה שלנו אם העובד בסדר ואין שום בעיה איתו אז מקבלים כל שנה תוספת של בערך 10%. זה לא קבוע. לא אוטומטית. אלא תלוי בשיקול דעת של מנהל העבודה והבעלים. אין חיוב חוזי לתת את זה. או שלא מקבלים בכלל או שמקבלים בערך 10%". (עמ' 9 לפרוטוקול שורות 10 - 6). (ההדגשה שלי - א.ל.).

בעדותו זו, תמך למעשה מר לוי, בגירסת הנתבעת ובעדותו של מר שמלצר, לפיה: "אנחנו לא מבטיחים ולא מתחייבים לעובדים לתוספות לאחר איזה שהיא תקופה, אבל אנחנו עושים את כל המאמצים בכפוף לאופי עבודת העובד ותנאי המצב במשק ונותנים תוספות מעבר לתוספת היוקר, כל זה במידת האפשר". (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 7 - 4).

5. לאור האמור, הנני קובעת, כי לא ניתנה לתובע כל הבטחה חוזית בדבר תוספת קבועה לשכרו בשיעור של 10% לשנה. שוכנעתי לקבל את גירסת הנתבעת בהקשר זה, לפיה, הנתבעת, על פי שיקול דעתה, היתה בוחנת את האפשרות להעלות את שכר העובדים מדי שנה.
כיון שכך, העובדה שהנתבעת לא נענתה לדרישת התובע להעלות את שכרו, אין בה משום הפרת הסכם, כטענת התובע.

כבר נפסק, כי הרעה מוחשית בתנאי עבודת העובד, תיחשב, כאשר הצר המעביד את צעדיו של העובד או הרע את תנאי עבודתו באופן מוחשי עד שלא השאיר בידו כל ברירה בלתי אם לנטוש את העבודה ולהתפטר.

העובדה שהנתבעת סירבה להעלות את שכרו של התובע, כאשר העלאת שכר זו לא נבעה מחובה חוקית או חוזית המוטלת עליה, אינה יכולה להיחשב כהרעת תנאים מוחשית בתנאי עבודתו של התובע. הנתבעת, במקרה דנן, לא שינתה דבר בתנאי העבודה של התובע לרעתו. התובע, הוא זה שביקש לשנות ולשפר את תנאי עבודתו, לטובתו, ולפיכך, אם התפטר עקב כך, אין לראות בכך התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו. אין לראות את התפטרותו כפיטורין, המזכים אותו בפיצויי פיטורין.

אשר על כן, התביעה נדחית.התובע ישא בהוצאות הנתבעת בגין דחיית התביעה, בסך של 500 ש"ח, צמודים כדין מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בורר

 2. התפטרות גננת

 3. התפטרות או פיטורים

 4. התפטרות בגיל 65

 5. התפטרות מוסכניק

 6. התפטרות עובד מוסך

 7. התפטרות עקב חתונה

 8. התפטרות ללא התראה

 9. התפטרות או פיטורים

 10. התראה לפני התפטרות

 11. ביטול מכתב התפטרות

 12. פיטורים או התפטרות

 13. התפטרות בגלל השעיה

 14. התפטרות עובדת מתנ''ס

 15. התפטרות מנהל מכירות

 16. התפטרות עובדת ניקיון

 17. התפטרות עקב התעללות

 18. התפטרות עקב מחלת ילד

 19. התפטרות מטפלת בילדים

 20. התפטרות עקב מעבר דירה

 21. התפטרות מוצדקת אבטלה

 22. התפטרות בשל מצב רפואי

 23. חזרה מהתפטרות אחרי שעה

 24. אי הגעה לעבודה התפטרות

 25. התפטרות בגלל שחיקת שכר

 26. התפטרות עקב מעבר למושב

 27. מכתב התפטרות לאחר גניבה

 28. המשך עבודה לאחר התפטרות

 29. התפטרות נהג מערבל בטון

 30. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 31. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 32. התפטרות בגלל עומס בעבודה

 33. התפטרות בגלל לחץ בעבודה

 34. התפטרות לא מוצדקת מהעבודה

 35. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 36. התפטרות עובד מועצה מקומית

 37. התפטרות בגלל האשמה בגניבה

 38. התפטרות בגלל קיצור משמרות

 39. התפטרות בגלל חילופי מעבידים

 40. הצעת עבודה חלופית - התפטרות

 41. התפטרות עקב התנהגות מעליבה

 42. אי התייצבות לעבודה כהתפטרות

 43. התפטרות בגלל תנאים לא ראויים

 44. פתיחת עסק מתחרה אחרי התפטרות

 45. התפטרות בזמן חופשה ללא תשלום

 46. פתיחת עסק מתחרה לאחר התפטרות

 47. התפטרות בגלל אי שיבוץ לעבודה

 48. התפטרות עובד לצורך טיפול בילד

 49. התפטרות בגלל שינוי תנאי עבודה

 50. התפטרות בגלל שינוי שעות עבודה

 51. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 52. התפטרות בגלל העדר הסעה לעובד

 53. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום

 54. קבלת מכתב ''התפטרות'' מהמעסיק

 55. התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

 56. התפטרות תוך 9 חודשים מיום הלידה

 57. פיצויי פיטורים לרב בגין התפטרות

 58. התפטרות בגלל הפרת הבטחה לקידום

 59. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 60. התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

 61. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 62. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 63. התפטרות עקב מעבר מגורים בהתנחלות

 64. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 65. התפטרות עקב הפרת הבטחה להעלאת שכר

 66. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 67. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 68. התפטרות עקב מעבר דירה לעיירת פיתוח

 69. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 70. התפטרות עקב אי תשלום תנאים סוציאליים

 71. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר

 72. קבלת חצי מפיצויי פיטורים עקב התפטרות

 73. התפטרות עקב מצב בריאותי - עבודה חלקית

 74. התפטרות בגלל נישואים - פיצויי פיטורים

 75. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 76. האם אפשר להכריח בורר לחזור בו מהתפטרותו

 77. התפטרות בשל מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 78. התפטרות בדין מפוטר עקב צמצום שעות העבודה

 79. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי

 80. התפטרות בגלל אי העמדת מגורים במקום עבודה חדש

 81. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 82. הבטחה לעובד לשלם פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות

 83. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון