מה העונש על הונאת ביטוח

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מה העונש על הונאת ביטוח רכב:הנאשם הורשע, לאחר שמיעת הראיות, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מסירת הודעה כוזבת על עבירת פשע ונסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות. מהעובדות אשר פורטו בהרחבה בהכרעת הדין, עולה כי הנאשם קשר קשר עם אחרים "לביים" את גניבת רכבו ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינאית וכל זאת על מנת לקבל במרמה את כספי הביטוח בתמורה.
בא כח המאשימה בטיעוניו לעונש ציין כי מדובר בעבירות שהפכו למכת מדינה, וכך גם הוכרו על ידי הפסיקה.


טוען בא כח המאשימה כי בית המשפט התייחס לכך שלאחר מספר מסויים של תיקים יש להחמיר בענישה עוד יותר, מאחר והציבור לא קיבל את המסר בדמות ענישה מחמירה קודמת. החלטותיו של בית משפט זה גובו על ידי בית המשפט המחוזי, שהכיר בעובדה שמדובר במכת מדינה וקבע שצדק בית משפט זה שיש להחמיר בענישה באמצעות מאסרים ארוכים בפועל. לטענתו, בית המשפט השית עונשים של 6 חודשים בעבודות שירות רק כנגד אלו שהודו בתחילת ההליך, אשר מכך הוסקה הבעת החרטה. אומנם, באשר לאלו שלא הפגינו את החרטה , בית משפט זה הטיל עונשי מאסר בפועל בין חצי שנה לשנה כולם כמאסר של ממש.

מציג בא כח המאשימה את ההחלטה האחרונה של בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין X שם מדובר על נאשם עם תסקיר חיובי, אדם מוכשר וחכם בעל תואר במתמטיקה, אשר בית המשפט הטיל עליו עונש של 6 חודשי מאסר בפועל.

ציין בא כח המאשימה כי לנאשם אין הרשעות קודמות. אומנם זהו המצב ברוב המוחלט של תיקים מעין אלו שהגיעו לבית המשפט, וזה לא משנה כהוא זה מבחינת מדרג הענישה שקבע בית המשפט. בעניין זה מפנה בא כח המאשימה לע"פ 7413/01.

מדגיש בא כח המאשימה את העובדה שמדובר כאן בנאשם שלא הביע חרטה עד היום, ובזאת מצבו שונה מאלו שריצו מאסרם בעבודות שירות ולא במאסר של ממש, לטענתו, הענישה של מאסר ארוך בפועל המרוצה כמאסר של ממש, היא הכלל בעניינם של אנשים נורמטיביים, דוגמת הנאשם, הנתפסים בעבירות מסוג אלה.

טוען בא כח המאשימה כי זהו מקרה קלאסי של בעל רכב שניסה להתעשר על חשבון חברת הביטוח והציבור. הנזק הוא רחב היקף שכן חברות הביטוח מעלות את הפרמייה והנזק הכלכלי נופל על כתפי הציבור.

טוען בא כח המאשימה כי גילו של הנאשם אינו שונה מהחתך הכללי של העוברים עבירות מעין אלה.

טוען בא כח המאשימה כי חלוף הזמן לא מהווה שיקול. הנאשם ניהל את התיק וזה ארך זמן. בכל התיקים האחרים מדובר היה בפרק זמן דומה בין מועד ביצוע העבירה לבין גזר הדין, כך שגם כאן אין כל סיבה לקולא בעניינם של אותם עשרות אחרים שעברו בבית משפט זה.טוענת באת כח הנאשם בטיעוניה לעונש כי מדובר בנאשם שאיננו מודה בביצוע העבירה וכמו כן, לא הוכח קשר ישיר בין הנאשם לאנשים שעסקו בגניבות של כלי הרכב, ולמעשה לא הובהרה עד הסוף השתלשלות העניינים.


טוענת באת כח הנאשם כי מכיוון שהנאשם אינו מודה לא נתבקש תסקיר קצינת מבחן.

טוענת באת כח הנאשם כי אורח חייו של נאשם זה הינו נורמטיבי, פרודוקטיבי ונעדר כל מחשבה של אי כיבוד חוק או חריגה חברתית כלשהי, כך שסביר להניח כי הנאשם לא היה מסוגל ליזום או להחליט על דעת עצמו להכנס לפרשייה דנן.

טוענת באת כח הנאשם כי הנאשם עלה מגרוזיה לפני 7 שנים, מהנדס במקצועו, עבד ופוטר פעמיים עקב צמצומים (הוגשו אישורים). בעת ביצוע העבירה היה בארץ 4 שנים עם קשיי הסתגלות והתמודדות. מדובר באדם מבוגר יחסית במובן הזה שהנורמות ההתנהגותיות שהוא הורגל אליהן וחושב על פיהן, אינן בהכרח נורמות של אדם שגדל והתחנך בארץ.

טוענת באת כח הנאשם כי אשתו של הנאשם אינה עובדת והוא פרנס אותה כל השנים בכבוד. לנאשם שני ילדים בוגרים. בת אשר החלה לימודיה כסטודנטית לכלכלה ובן בעל עסק עצמאי, עובד ומשרת בצה"ל באופן נורמטיבי לחלוטין. בנוסף על כך, הנאשם מטפל באופן אישי בשני הוריו הקשישים שהינם חולים (מציגה אישורים בעניין לימודי הבת, מכתב מהורי הנאשם ואישורים רפואיים).

טוענת באת כח הנאשם כי העבירה נשוא תיק זה בוצעה בשנת 99, הנאשם מעולם לא הסתבך לפני הפרשה או אחריה בכל כשל התנהגותי ובכל התקלות עם החוק.

טוענת באת כח הנאשם כי מדובר באדם צנוע, שקט ואיש עבודה אשר המכונית שימשה לצרכיה הפיזיים של המשפחה.

טוענת באת כח הנאשם כי הנאשם נמצא במצב נפשי קשה מאוד לאחר ההרשעה וגם משפחתו. לטענתה, אם ישלח חלילה אל בין סורג ובריח יהיה לו קשה ביותר להתמודד עם חברה עבריינית ועם מסגרת שאין לו שום יכולת להסתגל אליה, וזה ימיט חורבן והרס על ביתו ובני משפחתו.


ביקשה באת כח הנאשם להגיש פסקי דין אשר מהם עולה כי גם כאשר קיימת מדיניות עונשית
ברורה ובית המשפט רואה שהטלת עונש, אשר משקף רף ענישה כללי, יפגע פגיעה שהיא לא בפרופורציה ושהיא בבחינת "מחיקת" אותו אדם וחורבנו המוחלט, בית המשפט יבחר בענישה פחות חמורה מהרף הכללי ויטיל עונש שיתחשב בכל הצדדים והנימוקים הקיימים באותה פרשה, אך עד לכתיבת גזר הדין אלו לא הוגשו.

לאור כל אלה מבקשת באת כח הנאשם , גם נוכח העובדה שלא קיבל את כספי הביטוח, להטיל על הנאשם עונש כזה, שמצד אחד יבטא את התגובה של המערכת ההכרחית, אך מהצד האחר לא יביא לקריסה מוחלטת של האדם ושל הסובבים אותו.כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירת ביום גניבת כלי רכב, עבירה חמורה אשר חומרתה מתבטאת בתחכום הרב והקלות היחסית שבעשיית המעשה לעומת הקושי הרב בתפיסת מבצעי העבירה.


במקרים דומים בעניינם של בעלי רכב, כמו הנאשם שבפני, נקבעה מידת עונש של 6 חודשי מאסר בפועל אשר אושרה בערכאת הערעור.

יחד עם זאת, כל מקרה שונה בנסיבותיו המיוחדות של אותו נאשם ספציפי ועל כן יש לבחון כל עניין לגופו.

טוענת באת כוחו של הנאשם כי הנאשם הינו אדם נורמטיבי, ללא עבר פלילי, מהנדס במקצועו. אין נסיבות אלו מצדיקות חריגה ממדיניות הענישה, כך גם קבעתי בגזר הדין בת"פ 1499/99 מ"י נ' X, אשר גם שם הנאשם הינו בחור משכיל אשר חי חיים נורמטיבים וללא עבר פלילי, כי:

"טענות בא כוחו של הנאשם בדבר אורח חייו הנורמטיבי של הנאשם, אין בהן כדי להצדיק חריגה ממידת העונש בעבירות כגון דא, שהרי רוב הנאשמים בעלי הרכבים הינם אנשים נורמטיביים אשר התפתו ולו פעם אחת ויחידה לביים את גניבת רכבם למען רווח כספי מהיר וקל".

על כן, סבור אני כי נסיבות אלו אינן מצדיקות חריגה ממדיניות הענישה.


בערכאת הערעור על אותו גזר הדין ע"פ 7413/01 X נ' מ"י, הדגישו כבוד הנשיא גלעדי וכבוד השופט פלפל באותו עניין כי:

"יש להעביר מסר ברור, לכל אדם המבקש להתעשר על סמך מצגי שווא, כי ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, לאחר שיתפס, גם אם עברו נקי".

גילו של הנאשם בענייננו גם הוא אינו מהווה שיקול לקולא.

לעניין טענת באת כוחו של הנאשם כי השמתו מאחורי סורג ובריח עלול להמיט עליו ועל בני משפחתו חורבן, אומר רק כי אין לנאשם להלין אלא על עצמו, שהרי היה עליו לדעת שקיים סיכוי שיתפס על ידי רשויות האכיפה ואת ההשלכות של כך בשל חומרת מעשיו.
הנאשם לא קיבל את הכסף מחברת הביטוח אך אין בכך לשלול הטלת קנס כספי שהרי מדובר בעבירה שנועדה להביא לנאשם רווח כלכלי.

לאור כל זאת, נראה כי במקרה דנן נסיבותיו האישיות של הנאשם אינן יכולות לגבור על האינטרס הציבורי.אני מטיל על הנאשם את העונשים הבאים:
6 חודשי מאסר בפועל.
12 חודשי מאסר וזאת על תנאי שתוך 3 שנים מהיום, בהתאם להוראות סעיף 52(ג) לחוק העונשין, לא יעבור הנאשם עבירה דומה לעבירות בהן הורשע לפני.
קנס של 3,000 ₪ או 2 חודשי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב - 3 תשלומים שווים החל מיום ה - 02/07/02.

הודעה זכות הערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון