מחיקת התביעה מחוסר עילה

ההלכה היא כי מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה ורק במקרה שברור למעלה מכל ספק שאין לתובע כל סיכוי לזכות בתביעתו. די בכך שקיימת אפשרות אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תימחק. בית המשפט בוחן את כתב התביעה ולא את כתב ההגנה ולפיכך נקבע כי כשקיימת מחלוקת עובדתית המחייבת בירור כדי לזכות את התובע בסעד, אין מקום לסלק התביעה על הסף ויש לאפשר הבירור העובדתי. הלכה זו יונקת את כוחה אף מזכות הגישה לערכאות (ראה לדוג': ע"א 335/78 שאלתיאל נ' שני, פ"ד לו(2) 151, 155-156).

בע"א 109/84 ורבר נ' אורדן תעשיות בע"מ, פ"ד מא(1) 577, 581 נקבע כי :
"אין מוחקים תביעה בשל חסר עילה אלא אם ברור הדבר על פניה, ואף בהנחה שכל האמור בה אכן יוכח, כי דינה לכשלון. אך כל עוד קיים סכוי על פי כתבי הטענות, ולו אך קלוש, כי התובע יזכה בתביעתו, אין למחוק אותה."
(ראה גם: י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), 383).

בפסיקה נקבע גם כי המבחן להתגלות עילת תביעה על פני כתב התביעה, שרק בהעדרה ניתן למחוק תביעה על הסף, איננו נתלה בדברי החקיקה שמכוחה הוא מוגש, אלא בעצם אזכור הטענה העובדתית בגוף כתב התביעה. משעה שכתב התביעה מכיל בתוכו טענה עובדתית העשויה להקים עילה משפטית, אין אפשרות למוחקו על הסף, אלא יש להותיר את הבירור העובדתי לשלב של הדיון בתביעה גופה והבאת הראיות במסגרתה (ראה: ת"א (ת"א) 1618/06 (בש"א 15818/06) ציגלר נ' HOT שידורי טלוויזיה בכבלים, תק-מח 2007(2) 1275, 1278).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת העדר עילה

 2. זכויות הילד כעילה לאימוץ

 3. הוכחת עילת הנטישה

 4. יסודות עילת העושק

 5. הגדלת מזונות – הפחתת מזונות

 6. התיישנות עילת תרמית

 7. התיישנות עילת תביעה

 8. הרעה מוחשית בתנאי עבודה

 9. נטל ההוכחה בעילת הנטישה

 10. מחיקת התביעה מחוסר עילה

 11. ייחוד העילה חוק הפלת''ד

 12. סילוק על הסף העדר עילה

 13. פסק דין על סמך עילה שונה

 14. עונש על בעילה אסורה בהסכמה

 15. האם טובת הילד יכולה לשמש עילה לאימוץ

 16. עילות אימוץ - סעיף 13 לחוק אימוץ ילדים

 17. עילת תביעה אישית בתביעה ייצוגית

 18. האם עומס בעבודה עילה להתפטרות ?

 19. עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

 20. תשלום משכורת חלקי עילה להתפטרות

 21. תביעה בעילת רשלנות נגד רואה חשבון

 22. עילות שונות בתביעה הצהרתית כספית

 23. אי תשלום משכורת בזמן עילה להתפטרות

 24. מחיקת תביעה נגזרת בהעדר עילה אישית

 25. תביעה של הנתבע נגד התובע באותה עילה

 26. עילת סל: סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט

 27. התיישנות עילת תביעה לפני חקיקת חוק ההתיישנות

 28. האם עילת התביעה במקרקעין לא מוסדרים התיישנה ?

 29. הגשת תביעה באותה עילה לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 30. האם ניסוח מטעה עילה לפסילת שאלות בבחינות הלשכה ?

 31. תאונת דרכים - האם אפשר להגיש תביעה אישית נגד נהג ? ייחוד עילה

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון