נשיכת כלב על ידי כלב אחר

מה הדין בסוגיית נשיכת כלב על ידי כלב אחר ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא כלב תקף כלב – פיצויים:

בפני תביעה כספית על סך 569.62, 5ש"ח.
.1גירסת התובעת
ביום 8.8.96בשעה 20:ו 23לערך ירדה התובעת לטייל עם כלבה (להלן:נ הכלב)
למדשאה שליד ביתה. הכלב שוטט מעט וכעבור זמן מה חזר אל התובעת כשכלב שחור גדול מגזע סנט-ברנרד דולק בעקבותיו, ומיד לאחר מכן התנפל על הכלב ונעץ בו את שיניו.
כתוצאה מן הנשיכה נגרמו לכלב שני חורים גדולים בירך השמאלית של הרגל האחורית ובעטים של אלה נזקק לטיפול וטרינרי דחוף אותו קיבל במהלך הלילה במרפאת חיות ברמת גן.
.2כעבור זמן מה הגיעה משטרה על מנת לגבות עדויות וכתוצאה מהחקירה נסתבר
לתובעת כי בעלי הכלב התוקף מתגוררים בחיפה.
.3התובעת טוענת כי בעקבות יעוץ שקיבלה צילמה את כלבה מכל הצדדים מיד
לאחר שחזר חבוש מן המרפאה.
מוסיפה היא וטוענת כי מתוך רצון להביא כלב הסנט-ברנרד להסגר, לבדוק את חיסוניו, וכן לגבות את המגיע לה בגין הנזק שנגרם לכלבה, נסעה ביום 18.8.96לדירת הנתבעים בחיפה, כשברשותה מצלמת קנון על מנת שתוכל לצלם את הכלב התוקף. כאשר נקשה בדלת דירת הנתבעים ושאלה:ב "היכן הכלב? והאם תרצו לשלם לי?" נענתה על ידי נתבעת 2:ו "אין כלב אין כלב" ואין כסף". או אז ביקשה התובעת להנציח את הנתבעת 2במצלמתה וצלמה אותה. מיד לאחר מכן התנפלו עליה הנתבעים - בעלת הכלב, אמה ואחיה.
במהלך תקיפתה על ידי הנתבעים נקרעה ממנה שמלתה והיא נותרה חשופת חזה, נגנבה ממנה מצלמת הקנון עם הפילם שבו צילמה את כלבה הפצוע וכן נגרם לה כאב וסבל רב למדי. כתוצאה מכך הומלץ לה על ידי רופא על חמשת ימי מנוחה וכתוצאה מכל אלה היא נתונה בחרדה איומה עד היום.
בגין תקיפה זו הגישה התובעת תלונה במשטרה.
.4מנגד מכחישה הנתבעת 1(לציין כי הנתבעים 3- 2לא הגישו כלל כתב הגנה ולא העידו בפני, ואולם מאחר ומדובר בבני משפחה אחת, אתייחס לנטען על ידי נתבעת זו כאילו נטען אף ע"י הנתבעים האחרים) את האמור לעיל, וטוענת כי כלבה איננו יוצא ממפתן הבית ללא רצועת הגנה ומחסום לפיו, וכך גם היה ביום האירוע, עת יצא לטייל עם הנתבעת 2כשהוא קשור ברצועה וזמם בפיו כנדרש עפ"י החוק, כפועל יוצא מעובדות אלה מוכחשת תקיפת כלבה של התובעת בידי כלבם.
.5אף הארוע השני המתייחס לתקיפת התובעת עצמה וגניבת מצלמתה מוכחש.
לטענתה, התפרצה התובעת לדירתה והחלה להשתולל ואף הכתה מכות נמרצות את הנתבעים 3- .2כאשר יצאה מהחדר לברר פשר המהומה הכתה אף אותה התובעת וזרקה אותה למדרגות. כתוצאה מכך איבדה הכרתה, ורק התערבותו של אחד השכנים שמה קץ להשתוללות.
מיד לאחר מכן הובהלה הנתבעת 1לבית החולים.
עוד היא טוענת כי אף היא הגישה תלונה במשטרה כנגד התובעת.
באשר למצלמה, הרי שאף מי מבין הנתבעים לא נטל אותה מן התובעת, והיא
האחרונה עזבה את המקום ביחד עם המצלמה.
.6בפני, אם כן, תביעה המתייחסת לשתי פרשיות שונות ומגלמת בתוכה 3עילות.
בראשונה טוענת התובעת לנזק שנגרם לכלבה כתוצאה מתקיפתו על ידי כלבם של
הנתבעים ביום .8.8.96
בשניה טוענת התובעת כי הותקפה על ידי הנתבעים עת ביקרה ביום 18.8.96
בדירתם בחיפה, ותובעת נזקיה בגין כך.
בשלישית טוענת התובעת כי במהלך תקיפתה על ידי הנתבעים נגנבה ממנה מצלמתה
היקרה מסוג קנון.
.7תקיפת הכלב
מן הראיות עולה תמונה ברורה כי כלבה של התובעת הותקף על ידי כלבה של
הנתבעים בים .8.8.97
התובעת התלוננה במשטרה על הארוע יום לאחר מכן ואילו המשטרה גבתה עדות ממר אמיר קונסנס אשר סיפר כי ראה כלב סנט-ברנרד גדול ללא מחסום לפיו ולידו כלב קטן פרוע (ת/3). חיזוקין למסקנתי זו נמצא אף באישור מן המרכז הרפואי לחיות אשר צורף לתיק התביעה ולפיו הגיעה התובעת ביום 8.8.97בשעה 00:נ 24לערך עם כלבה הפצוע על מנת שיקבל טיפול באזור הנשוך, וכך אכן היה.
אשר על כן מסקנתי הינה כי תקיפה היתה גם היתה וכתוצאה ממנה נפגע כלבה של התובעת. את התקיפה ביצע כלבם של הנתבעים ולפיכך ישלמו הנתבעים לתובעת סך של 400ש"ח בגין התשלום לטיפולים שבוצעו בכלב.
.8תקיפת התובעת
בנקודה זו אינני יכולה לקבוע ממצא חד משמעי ולפיו היתה זו דווקא התובעת
שהותקפה בידי הנתבעים.
עד הגנה 1מר קרן העיד כי:ב "פתחתי את הדלת וראיתי קטטה בין נשים... הנשים התגלגלו במדרגות וכאשר אחת המתקוטטות איבדה את הכרתה, קראתי למשטרה ולמד"א". מעדות זו אינני יכולה לקבוע כל ממצא מי מן הצדדים הוא זה שהחל בתגרה.
בנוסף, מידת האמון שנותנת אני בצדדים הינה קלושה ביותר. לדעתי, כל צד
מגזים בתיאוריו ומתאים את המציאות לגירסתו, וכך נמצא הוא כי בליל של אמת ושקר מעורבבים להם יחדיו. הואיל וכך, הריני קובעת כי התובעת לא הרימה הנטל המוטל עליה במשפט האזרחי לענין תקיפתה, ולפיכך הריני דוחה התביעה בגין ראש נזק זה.
.9גניבת המצלמה
כאמור בליל של גוזמאות, שקרים חצאי אמיתות והסטריה מלווה כחוט השני את עדויות וטענות הצדדים. אולם לענין המצלמה מאמצת אני את גירסת התובעת ולפיה נגנבה או נלקחה ממנה על ידי הנתבעים במהלך הקטטה.
נותנת אני אמון בעדותו של עה/ 1ולפיה, בתשובה לשאלת התובעת "האם אתה זוכר את הצעקות, האם אתה זוכר שהזכרתי מצלמה"? השיב:ו "כן".
עדות זו משתלבת עם גירסתה של התובעת לפיה צעקה במהלך הקטטה כי המצלמה
נעלמה ממנה.
מאחר וכך, הריני מורה כי הנתבעים, ישלמו לתובעת סך של 000, 1ש"ח - שוויה
של המצלמה ביחד עם הפילם.
.10כמו כן הנני קובעת כי לתובעת נגרמה עוגמת נפש ונזק שאיננו נזק ממוני בשל רשלנותם של הנתבעים בשמירה על כלבם, מעשיהם ומחדליהם, לרבות העובדה שסירבו לפצותה מייד עם דרישתה הראשונית, הסתרת הכלב והעברתו לאכסניה על מנת למנוע הסגר. בשל עובדה זו נאלצה לנסוע לחיפה ושם מצאה עצמה מצויה בקטטה מיותרת, במהלכה כאמור נלקחה ממנה מצלמתה. בגין עוגמת נפש זו הריני מורה כי הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 000, 1ש"ח.
פסיקתא
הנתבעים ישלמו לתובעת ביחד ולחוד סך של 400, 2ש"ח בצרוף הפרשי הצמדה
וריבית מיום הגשת התביעה 31.12.96ועד לסילוקו המלא בפועל.
כמו כן ישאו הנתבעים סולידרית בהוצאות התובעת בסך 700ש"ח.
בקבעי סכום זה לקחתי בחשבון את הוצאות הנסיעה לוטרינר ביום האירוע, את
דמי נסיעתה לחיפה ותשלומים עבור שיחות הטלפון שביצעה עם הנתבעים על מנת לקבל

המגיע לה. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלומו המלא
בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת כלב מסוכן

 2. הפיקוח על כלבים

 3. אחריות על כלב

 4. צו להשמדת כלב

 5. קשירת כלב בחצר

 6. זיהוי כלב תוקף

 7. קנס על קקי של כלב

 8. טענות הגנה של בעל הכלב

 9. תקיפת כלב רוטווילר

 10. חוק לגבי נשיכת כלב

 11. פיצויים במקרה שכלב תוקף כלב

 12. תקיפת כלב ללא נשיכה

 13. נשיכת ילדה ע''י כלב

 14. החזקת כלב ללא חיסון

 15. נשיכת כלב אחרי ליטוף

 16. סכסוך שכנים בגלל כלבים

 17. נשיכה של ילד על ידי כלב

 18. תקיפת כלב בחצר בית פרטי

 19. החזקת כלבים לא מחוסנים

 20. התנגשות בכלב בזמן ריצה

 21. נשיכת כלב על ידי כלב אחר

 22. נשיכת כלב בחצר של השכנים

 23. כלב נובח בלילה מה עושים

 24. פיצויים בגין כלב הרג חתול

 25. פיצויים נזקים נפשיים עקב תקיפת כלב

 26. זכויות נוספות בעקבות הכרה בנכות

 27. פיצויים על נשיכת כלב פיטבול

 28. פיצוי לאדם שננשך על ידי כלב

 29. פגיעות גוף ונזקים נפשיים עקב תקיפת כלב

 30. ההגבלות בתקנות על בעלים של כלבים מסוכנים

 31. תפיסת כלב משוטט - תביעת פיצויים

 32. מה עושים במקרה של תקיפת / נשיכת כלב

 33. תביעה נגד בעלים של כלב שנדרס לתאונת דרכים

 34. אחריות בעלים של כלב לנזקים שגרם כלבו לכלב אחר

 35. תביעת פיצויים: הכלבה התנפלה ללא התגרות ונשכה ברגל

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון