עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית
עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית


קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית:

באירוע נשוא תיק זה, קופדו חיים באיבם.

אין חולק, כי בגין מעשי קטילת חיי אדם יש להעניש בחומרה.

בתאריך 10.4.95, סמוך לשעה 06:ו 10, נהג הנאשם במשאית מסוג "וולוו", מכיוון חברון לכיוון פתח-תקוה. בהגיעו לציר תרקומיא, סמוך לישוב "תלם", סטה הנאשם מנתיבו לנתיב הנגדי, למרות קו ההפרדה הרצוף המסומן על הכביש, וזאת במטרה לעקוף רכב שנסע לפניו. במהלך העקיפה, בעודו נוהג בנתיב הנגדי, הוא התנגש חזיתית במכונית "פיז'ו" שנסעה בנתיב הנגדי.

כתוצאה מהתאונה, נהרג נהג מכונית ה"פיז'ו", X ז"ל, ונפצעו ארבעה נוסעים.

בין חמולת הנאשם לבין חמולת המנוח נערכה סולחה, שהעתקה צורף לתיק ביהמ"ש.

במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים, הודה הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום, דהיינו, הריגה - לפי סעיף 298 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

עוד הסכימו באי-כח הצדדים במסגרת הסדר הטיעון, שהמאשימה לא תדרוש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש שיעלה על שנת מאסר אחת, והסניגור יוכל לטעון באופן חופשי לעונש, ללא כל מגבלה.

תסקיר שירות המבחן שהוכן עבור הנאשם משכילנו, כי המדובר באדם בן 26, נשוי ואב לשלושה ילדים, בגילאים 4-1 שנים, המתגורר בבית הוריו בשכונת "ראס אל-עמוד" במזרח ירושלים, ועובד לפרנסתו כנהג משאית.

שירות המבחן התרשם, שהנאשם הינו בעל אינטליגנציה בינונית ורמה רגשית דלה, הקשורה, כנראה, לתנאי עזובה סביבתית, ולדלות רגשית במסגרת משפחת המוצא שלו. מהלך חייו התנהל, יחסית, ברמה טובה, והוא בעל מערכת ערכים נורמטיבית בבסיסה.

שירות המבחן נמנע מהמלצה טיפולית אודותיו, אך המליץ להתחשב בנסיבות חייו, בתיפקודו התקין, ובכך שענישה מחמירה עלולה לפגוע במהלך חייו התקין, ולגרום לניתוק ממושך ממסגרות חייו הנורמטיביות, בהן תיפקד עד כה כהלכה.
נחזור ונדגיש, ונחזור ונדגיש שנית, כל אימת שלמילותינו יהא הד, כי תוך בחינת עניינו של הנאשם שלפנינו, על כלל נסיבותיו האישיות, כמתואר לעיל, מחוייבים אנו במבט עיקרי אל עבר הענין הציבורי.

בית המשפט העליון, בפסיקותיו, קבע לא אחת, כי "הקטל הנורא בכבישי הארץ מחייב אותנו להקשות את לבנו ולנהוג עם עבריינים כאלה במידת הדין ולא במידת הרחמים. משמעות הדברים היא שיש להעלות את רמת הענישה בכיוון העונשים המירביים הקבועים בחוק, תוך הפחתת המשקל היחסי של הנסיבות האישיות" (רע"פ 2842/96 ויקטור כחלון נ' מ"י, (טרם פורסם), שניתן בתאריך 6.6.96 ע"י כבוד השופט י. טירקל).

אין כל ספק, שהתנהגות אי-אכפתית בעת נהיגה ראויה לעונש חמור. אמנם, ענישה מרתיעה לא בהכרח תסיר את הסכנה שמקרים דומים יישנו, אך ענישה שכזו מהווה, לכל הדעות, נדבך בעל משמעות ובעל כוח בלימה, החשובים במלחמה המתמדת והבלתי נלאית כנגד תאונות הדרכים הקטלניות, שנפיצותן, למגינת הלב, כה רבה היא.

אין גם לשכוח, כי בעבירה בה הורשע הנאשם, העונש המקסימלי אותו ניתן להטיל, עומד על 20 שנות מאסר.

משכך הם פני הדברים, ובנסותי להרחיב, במידת האפשר, את כל יריעת המסרים לנאשם ולאותם עבריינים פוטנציאליים נוספים, באתי לכלל מסקנה, לאור כלל הנסיבות אותן תארתי לעיל, כי לא אחרוג ממסגרת הסדר הטיעון, ואדון הנאשם לעונשים כדלקמן:נ

א. שנת מאסר בפועל.

ב. שנת מאסר על תנאי, שלא יעבור תוך שלוש שנים מיום שחרורו מן המאסר שישא בגין תיק זה, עבירה על סעיפים 298, 304 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

ג. אני פוסל הנאשם מקבל ומהחזיק רשיון נהיגה לרכב לתקופה של 5 שנים.

ב"כ המאשימה, במסגרת הסדר הטיעון, נמנע מבקשה להשתת קנס כספי. בנסיבות אלה, אמנע אף אני מלגזור עונש כספי נוסף על הנאשם.

זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון