עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות:

השופטת ד' ביניש:
 


המשיב בערעור המדינה (ע"פ 106/03), המערער מצידו הוא על חומרת עונשו (להלן: המשיב), הודה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בעובדות של כתב אישום מתוקן והורשע על פי הודאתו בעבירות של סחר בבני אדם לעיסוק בזנות ובעבירות נלוות אליה של ניהול מקום לשם זנות, סרסרות וכליאת שווא. בעקבות הרשעתו נגזרו על המשיב שנתיים וחצי שנות מאסר בפועל ושנתיים מאסר על תנאי למשך 3 שנים. המשיב ערער כנגד חומרת העונש שנגזר עליו ואילו המדינה ערערה כנגד קולת העונש.
בערעורו טען בא-כוחו של המשיב כי העבירות שהודה בביצוען התמשכו על פני תקופה קצרה בלבד. הוא טען כי יוחסה לו קניה של בחורה אחת בלבד וכי עברו נקי. לטענתו, עקב מצוקה כלכלית נקלע מרשו לנסיבות שהביאו אותו לביצוע העבירות אך הוא למד את לקחו ועתה מן הראוי להקל עמו ולאפשר לו להשתקם. בתשובה לערעור המדינה על קולת העונש, התמקד בא-כוח המשיב בטענה כי בתקופה בה עבר את העבירה היתה רמת הענישה המקובלת בגין העבירות שהורשע בהן נמוכה במידה ניכרת מן העונשים המוטלים לאחרונה, על-פי הנחייתו של בית משפט זה, בעבירות של סחר בבני אדם. עוד טען הוא כי באותה תקופה התביעה אף לא ביקשה עונשים חמורים במידה ניכרת ולכן אין גם הצדקה להחמיר עם המשיב.
 
המדינה טענה בערעורה כי מלחמת חורמה לנו בעבירה הבזויה של סחר בבני אדם, כי לשם כך קבע המחוקק את נורמת הענישה הגבוהה שנקבעה בסעיף 203א לחוק העונשין, תשל"ז-1977, וכי אין ניתן למגר את התופעה בלי שבתי המשפט יתנו ביטוי לחומרת המעשים בעונשים שהם גוזרים.נ
 
נתנו דעתינו לטענות שהעלו בפנינו באי-כוח הצדדים ובאנו לידי מסקנה כי חומרת המעשים שבגינם הורשע המשיב מחייבת החמרה בעונשו. על-פי העובדות שהמשיב הודה בהן, הוא קיבל לבעלותו נערה צעירה (להלן: המתלוננת) שהיתה באותה עת כבת 17 שנים, שהובאה ארצה ממולדובה שלא כדין דרך מצרים. הוא העביר את המתלוננת לדירה בהחזקתו, השאירה מבלי שהיה ברשותה מפתח לצאת מן הדירה ומאותו ערב הורה לה לקיים יחסי מין עם לקוחות כאשר את האתנן נצטוותה להעביר במלואו לידי המשיב. המשיב דאג להסעת המתלוננת כמו גם להסעתן של נערות אחרות שעבדו עבורו אל מקומות מפגש לקיום יחסי מין עם הלקוחות. למתלוננת הודיע המשיב כי עליה לעבוד עבורו בזנות ללא תמורה וזאת כהחזר הוצאות קנייתה של המתלוננת על ידיו. כעבור זמן פנתה המתלוננת למשיב בשאלה האם לא החזירה בינתיים את חוב קנייתה. המשיב השיב לה בשלילה והוסיף כי כשיגיע הזמן הוא יודיע לה מתי תסתיים החזרת מלוא החוב. בחודש דצמבר 2001, לאחר שרכשה המתלוננת את אמון המשיב וכבר ניתן לה מפתח לדירה, הצליחה להסתלק וכך הגיעה בוכיה לשומר בדיזנגוף סנטר ממנו ביקשה עזרה והלה העבירה לשוטר. בהמשך השתלשלות העניינים פתחה המשטרה בחקירה וחשפה את זהותו של המשיב. המשיב הצליח להימלט מהמשטרה והוא אותר ונעצר רק בספטמבר 2002.
 
בעת הטיעונים לעונש בבית המשפט המחוזי הציג הסנגור את המשיב כאדם שהסתבך רק ביחס לאותה מתלוננת. הוא ציין שמדובר באדם בן 34, נשוי ואב לילד, אדם מן הישוב שעלה ארצה בשנת 1991, עבד בצורה מסודרת אך כשהיה צריך לממן את לימודיה של אשתו הוא התפתה לעסוק כעיסוק נוסף במעשה הסחר הנדון. בצדק ציין בית המשפט המחוזי כי טיעון זה אינו מעלה בהכרח נסיבות לקולה. בית המשפט ציין כי "העובדה שאדם מן הישוב מתפתה לעשות 'כסף קל' על-ידי רכישת אשה לצורך עיסוק בזנות, ומפעיל אותה כאילו היתה בובה חיה שכל תפקידה לספק שירותי מין על מנת שהוא יזכה בתזרים נכבד של מזומנים מצביעה על כך שלנאשם לא היה מורא מפני הדין ובכלל זה גם לא מהעונשים שבית המשפט הטיל בגין עונשים אלו, שלא הרתיעו אותו". אכן, העובדה כי אדם מן הישוב בוחר לו את העיסוק הבזוי של סחר בנשים כמקור פרנסה היא עובדה מצמררת ומצביעה היא על כך שהנגע החמור של סחר בבני אדם פשה בקרבנו עד כדי הסרת כל העכבות והמחסומים הראויים בחברה נורמטיבית.ב
 
בא-כוח המשיב טען בפנינו כי אין דומה עניינו של מרשו לעניינם של נאשמים אחרים שהיה להם עבר פלילי ושנסיבותיהם היו חמורות כיוון שיוחס להם סחר במספר נשים. מקובל עלינו כי ההיקף בו מבוצעת עבירה יש לו השפעה על מידת העונש וכי אדם הסוחר במספר נשים ומעסיקן בזנות יש להחמיר בעונשו במידה ניכרת. אולם אין מדובר בנוסחה מתמטית, ומידת העונש אינה נבחנת על-פי מכסה של מספר הנשים שבהן כביכול רכש אדם זכויות קנייניות. הבענו כבר עמדתנו בשורה של פסקי דין כי העבירה של סחר בבני אדם היא מן החמורות שבעבירות, היא פוגעת בגוף האדם, בנפשו ובכבודו ויש בה כדי להחזיר את החברה לימים האפלים של סחר עבדים. הגיעה השעה להטיל עונשים כבדים בגין עבירות אלה במגמה לעקור מן השורש תופעה חמורה של סחר בבני אדם (ראו לענין זה: ע"פ 3204/03 מדינת ישראל נ' בן דוד (טרם פורסם); ע"פ 11196/02 פרודנטל נ' מדינת ישראל (טרם פורסם); ע"פ 1609/03 בוריסוב נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)).
 
לא נעלמה מאיתנו טענת הסנגור כי היתה תקופה בה בתי המשפט הטילו עונשים מן הסוג שהוטל על המערער בגין אותן עבירות עצמן. עם זאת, איננו מקבלים את הגישה לפיה רכש לעצמו המשיב מעין זכות קנויה לעונש קל. יש לזכור כי העונש המירבי הקבוע בחוק הינו 16 שנים. מעשיו של המשיב כפי שפורטו לעיל מצביעים על התייחסות שיש בה אכזריות, ניצול והטלת אימה כלפי המתלוננת ומצוקתה, ועל כך מתחייבת תגובה עונשית הולמת.
 
אשר על כן, ראינו לדחות את ערעורו של המשיב, לקבל את ערעור המדינה, ולהחמיר בעונשו של המשיב כך שתקופת המאסר שתושת עליו תעמוד על 5 שנים לריצוי בפועל. עונש המאסר על תנאי שנגזר עליו יעמוד בתוקפו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון