ערעור על 30 אחוז נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על 30 אחוז נכות בביטוח לאומי:

1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 8.12.00 אשר קבעה כי דרגת נכותו הצמיתה של המערער היא - 30% החל מ 1.8.97.

2. המערער נפגע בעבודה בברך שמאל ב 27.10.94.3. למערער נקבעו שעורי נכות זמניים בתקופות הבאות:

מ- 22.7.96 עד 21.10.96 100%
מ- 22.10.96 עד 31.3.97 50%
מ- 1.4.97 עד 31.7.97 30%.נ

4. המערער הגיש תביעה להחמרה והועדה מצאה ב 29.10.97 כי אין החמרה במצבו ולכן נכותו נותרה על 15%.

5. המערער הגיש ערר על החלטה זו והופיע בפני ועדת הערר ביום 25.2.98.

6. הועדה שמעה את תלונות המערער, לפיהן מאז התאונה אינו יכול ללכת, סובל מכאבים בכל הרגל, מתעייף בהליכה, הוא מתקשה בעלייה במדרגות, לא יכול להתכופף ומאז התאונה אינו עובד.

7. הועדה ראתה כי המערער משתמש במכשיר, בעמדו ברך שמאל נמצאת בכיפוף קל, על רגל ימין הוא עומד ביציבות, הולך בצליעה, משתמש בחגורת ברך, תנועות הפיקה היו חופשיות - דו צדדי, חריקות קלות, תנועות ברך ימין ° 130/ °0 - ברך יציבה, תנועות ברך שמאל ° 110 / ° 10, אי יציבות פנימית.
הועדה אבחנה כי המערער הוא לאחר שבר פלאטו טריאלי משמאל. הועדה ביקשה צילום ברכיים עדכני, פענוע C.T שהמערער ביצע לפני כחודש, וכן תוצאות בדיקת R.S.D.

8. הועדה התכנסה ב 6.5.98 עיינה בדוח ארתרוסקופיה מיום 22.7.96 ובצילום. הועדה ביקשה כי המערער יבצע בדיקת M.R.I חוזרת וזאת לנוכח הסתירה בין הבדיקה הקלינית שנעשתה למערער בה לא נמצא נזק לרצועות אבל הממצא עולה מדוח הארתרוסקופיה.

9. הועדה התכנסה ב 4.11.98 ובדקה מחדש את המערער.
בבדיקת M.R.I מיום 15.6.98 לא נצפה ממצא חריג במח העצמות, לא הודגם קו שבר במשטח הפרקי של הטביה, אין נוזל מוגבר בפרק ארטרופיה של שרירי ברך שמאל.
הועדה עיינה בחוו"ד של דר' נוף מיום 17.9.96 ומצאה כי בבדיקה שביצע דר' נוף ב 9.9.96מסר על הגבלות בתנועה ° 110 / ° 5. בבדיקה שביצעה הועדה הברך ישרה כיפוף עד° 110.ב
דר' נוף מסר על דלדול שריר ירך שמאל ב 3 ס"מ, הועדה מצאה 0.5 ס"מ בלבד.
בשכיבה מצא דר' נוף תת פריקה של הטביה לאחור וסימן של לחמן חיובי, הועדה לא מצאה ממצאים אלו.
הועדה הסכימה לקיומה של אי יציבות פנימית קלה ביישור הברך שמצא דר' נוף. הועדה לא מצאה אי יציבות בעת כיפוף של ° 30 שדר' נוף מצא במידה ניכרת.
הועדה מסיקה כי כנראה קיימת הטבה מיום הבדיקה של דר' נוף לעומת הבדיקה של הועדה, וה MRI. הועדה ביקשה להפנות את צילומי ה MRI לדר' רוסו שביצע הצילומים, כדי שיתייחס למצב המינסקוסים אותם לא ציין בפיענוח.

10. הועדה התכנסה ב 6.1.99 והחליטה כי חלה החמרה במצבו של המערער ומבחינה זו קיבלה את חוות דעתו של דר' נוף בחלקה. שעור נכותו נקבע לפי פריט 35 (1) (ג) בשעור 20%. הועדה ביקשה להתייעץ עם ועדת הרשות בקשר להפעלת תקנה 15.

11. ב 14.2.99 התכנסה ועדת הרשות והמליצה כי יש להפעיל תקנה 15 במחצית.

12. הועדה התכנסה ב 8.12.99, קיבלה את חוות דעת הרשות לענין תקנה 15% והגדילה את נכותו של המערער ב 50% כך ששעור נכותו עמד על 30% החל מ 1.8.97.

13. נימוקי המערער

המערער טוען כי לא קיבל בגין שעורי הנכות הזמנית כל גמלה.
המערער מלין כי הנכות של 30% שנקבעה ע"י הועדה לא חלה מיום התאונה.
עוד מלין המערער כי הועדה לא קיבלה את חוות דעתו של דר' נוף שקבע לו נכות בשעור
45%.ו

14. טענות המשיב

הועדה דחתה את האמור בחוות דעתו של דר' נוף מאחר והגיעה לממצאים שונים מאלו שהגיע אליהם ועל כן יצאה ידי חובת ההנמקה.

15. הכרעה

ראשית, יש להבהיר כי ביה"ד דן בהכרעת הועדה הרפואית לעררים מיום 8.12.99 שאמנם החלה בדיון ב 25.2.98 ועל כן כל חמשת פרוטוקולי הועדה עומדים לבחינת ביה"ד.
מבחינה זו טענות המתייחסות לאי קבלת גמלה בגין תקופת הנכות הזמנית, מקומן אינו בדיון זה.
יש לציין כי המשיב הודיע לביה"ד כי בקשר לתקופה הקודמת שמיום 22.10.96 ועד 31.7.97, הכיר במערער "כנכה נזקק".

16. עוד יש לציין כי משנקבעו למערער דרגת נכות זמנית, הרי שהועדה שהתכנסה בשל תביעת המערער להחמרה לפי תקנה 36, קובעת שעור נכות מאז תום הנכות הזמנית דהיינו 1.8.97 ולא מיום התאונה שאז נקבעו למערער שעורי נכות גבוהים יותר.
17. הועדה התייחסה בפרוטרוט לחוות הדעת של דר' נוף בישיבתה מיום 6.1.99 והגיעה לממצאים שונים מאלו אליהם הגיע דר' נוף וזאת על יסוד הקביעה שחלה הטבה במצבו של המערער. יחד עם זאת, הועדה הסכימה לחלק מהממצאים המופיעים בחוות דעתו של דר' נוף ולכן גם ציינה בהחלטתה האחרונה, כי קיבלה בחלקה את חוות הדעת.

18. משמצאה הועדה כי הממצאים הרפואיים שקבע דר' נוף שונים מאלו שנמצאו בבדיקתה שלה, מובן מאליו שמסקנותיה תהיינה שונות ממסקנותיו, וקביעה נחרצת בדבר השוני בממצאים, דיה כדי לצאת חובת ההנמקה הקבועה בתקנה 24 (א) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה ) התשט"ז - 1956.נ

19. אשר על כן, אין מקום להתערב בהחלטת הועדה הואיל ולא נמצאה כל טעות משפטית בהחלטתה.

20. הערעור נדחה.

21. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון