פיגור שכלי ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיגור שכלי ביטוח לאומי:

.1מדובר בתביעה לקיצבת שירותים מיוחדים לנכים, על פי סעיף 127כה לחוק הביטוח הלאומי, ותקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים לנכים) התשל"ט - 1978(להלן - התקנות).
.2לטענת הנתבע, אין התובע זכאי לקיצבה הואיל ולא היה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, ולא היתה זקוקה להשגחה במידה הנדרשת בתקנות האמורות.
.3בבדיקה תפקודית שנערכה ביום 29.11.92, נמצאו הנתונים הבאים:ב
מדובר באישה ילידת 1934, הסובלת מפיגור שכלי.
ביחס לניידות בבית, פתחה את הדלת, הלכה, עמדה, התישבה וקמה באופן עצמאי.
הוגדרה כמהלכת באופן חופשי.
ביחס להלבשה, פשטה חולצה ולבשה חזרה, הסירה מכנסיים ולבשה. נעלה נעליים,
לא היו גרביים בבית. הוגדרה כמתלבשת ללא עזרה.
ביחס לרחצה, רחצה ידיים ופנים וניגבה, הדגימה רחצת הגוף וחפפה את הראש, אך
זקוקה לדרבון ונוכחות במקלחת. יש להנחות אותה אחרי כל פעולה. אם הבעל לא לוקח אותה ביד ומוביל אותה למקלחת אינה מתרחצת.
הוגדרה כזקוקה לדרבון, קיבלה 0.5נקודות.
בסעיף ההערות של הדו"ח נרשם לגבי רחצה, שאחרי שפותחת ברז לא עושה מאומה, יש לדרבן אותה לרחוץ ידיים, ולאחר מכן לרחוץ פנים, לסגור את הברז, לנגב, כך ביחס לכל פעולה.
ביחס לאכילה ושתיה, נתבקשה להביא כוס מים, לא ידעה היכן יש כוסות במטבח,
הבעל הנחה אותה, ואז לקחה כוס ומילאה במים ושתתה.
לא ידעה להדליק גז, כאשר מגישים לה אוכל אוכלת, בנוכחות האחות אכלה פרוסת
לחם ושתתה.
הוגדרה כזקוקה לסיוע באכילה, קיבלה 0.5נקודות.
בסעיף ההערות נרשם שאינה מתמצאת במטבח, לא יודעת כיצד לגשת לגז, לא הושיטה יד לכיוון הגז, לא ידעה להדליק גפרורים. מדובר בפיגור קשה ביותר.
ביחס להפרשות, שולטת על ההפרשות, הדגימה כניסה לשירותים, ישיבה על אסלה וניגוב. לדברי הבעל לא שומרת על הגיינה, מלכלכת את הישבן. הוגדרה כשולטת על ההפרשות או עצמאית בשירותים, קיבלה ניקוד .0
ביחס להשגחה, למרות שעל פי הרישומים סובלת האישה מפיגור שכלי בינוני, התרשמה האחות שהיא סובלת מפיגור שכלי למעלה מבינוני. לא יודעת יום, שעה, כתובת, מס' ילדים, נכדים. אינה יודעת לומר מה השעה. שיתפה פעולה עם דרבון אחרי כל פעולה. על פי חוות דעת הרופא אינה מסכנת את עצמה או אחרים כאשר נשארת לבד.
הנכה זקוקה לדרבון ברחצה, לקום מהמיטה, להתלבש ובהגשת אוכל.
אינה נקיה, החדרים מלוכלכים ומוזנחים. בשיחה עם בן הזוג הומלץ להביא
עוזרת.
.3מטעם התובעת העיד בעלה שמסר בעדותו:ו
"לפני הגשת הבקשה לשירותים מיוחדים אשתי לא קיבלה שירותים מיוחדים, לא קיבלה שום דבר.
קיצבת נכות התחילה לקבל ב- 72או משהו כזה, היא היתה מוכרת כנכה ע"י לשכת הבריאות והנפש, היא היתה מאושפזת בכפר גנים, בדורה ובטלביה.
אני מתקן ב- 92התחילה לקבל קיצבת נכות ממשרד הבריאות, לפני כן היא היתה מאושפזת. אני מתקן ב- 92היא קיבלה מביטוח לאומי. אני מגישה מסמך רפואי (ת/1).
ביחס למצבה של התובעת בסוף 92, אני זוכר שהייתי צריך להיות מדי פעם בבית כי אסור להשאיר אותה לבד, הייתי מקבל הודעות בעבודה שאשתי הולכת ערומה בבית, ומדי פעם הייתי גם מרגיש שהיא לא עושה שירותים אלא היא עושה את צרכיה על עצמה.
לגבי סדר היום, אני הייתי הולך לעבודה בשעה 15:6, משאיר לה אוכל, לפעמים כשהיו קוראים לי הייתי רואה את האוכל זרוק בפח אשפה ושום דבר לא היתה אוכלת.
אני עובד בתרכובות ברום ברמת חובב, אני עברתי לשם לפני 16שנה. הייתי יוצא לעבודה בשעה 15:נ 6והייתי מקבל הודעות ובא הביתה באמצע עבודה. הייתי גם מפסיד ימי עבודה לפעמים. השכנים היו באים הביתה והיו גונבים לי כסף, הם היו נכנסים וראו אחת שלא מבינה כלום. אם הייתי סוגר את הדלת וחס וחלילה היה קורה משהו היא היתה נשרפת והיו משאירים אותה. הייתי משאיר דלת פתוחה ואנשים היו נכנסים וגונבים לי כסף ודברים. לפעמים הייתי חוזר מהעבודה בשעה 00:ב 9או 30:ו 9או 00:נ 11ולפעמים הייתי מסיים את היום. הייתי אמור לסיים את העבודה 00:ב.16
יש תצהירים של תרכובות ברום לגבי ההעדרויות שלי באמצע עבודה, לפעמים היה יוצא פעם או פעמיים בשבוע לבוא הביתה באמצע עבודה, לפעמים הייתי לוקח חופש.
הייתי בא הביתה ורואה אותה בתחתונים, האוכל היה זרוק, נקיון מתחת לכל ביקורת, הנקיון שלה ושל הבית, אני הייתי צריך לעשות הכל, להכין לה אוכל, לקחת אותה לשירותים, עד שהיתה נותנת לי לנקות לה היא היתה מסריחה.
לפעמים היא מתהלכת איתי, היא לא מתהלכת, היא כל הזמן עקומה.
אני מלביש אותה, היא לא מתלבשת בעצמה. אני רוחץ אותה גם פנים וידיים. לגבי אכילה, אני נשאר בבוקר עד שהיא גומרת לאכול. אני נותן לה אוכל ביד ויושב עד שהיא אוכלת יוצאת הנשמה.
לגבי הפרשות, אני לוקח אותה לשירותים וגם מנקה לה. היא לא יכולה לעשות דבר בעצמה.
קיבלתי טלפונים שהיא ערומה בבית משכנים או מהבת שלי, מישהו שהיה נכנס הביתה היה רואה שהיא ערומה ומתקשר אלי לעבודה.
הייתי מגיע עם רכב שלי.
היא היתה נשארת לבד בבית כל היום.
לשאלה האם היו מקרים שהיא סיכנה את עצמה כשהיא נשארה לבד בבית, אני אומר שכשהרגשתי שמשהו לא בסדר אצלה הייתי סוגר את הגז מבחוץ וסוגר את הגפרורים שלא יגיעו לידיים שלה.
זה היה בסוף 91, 92, אמרתי לה לבוא לישון והיא היתה ישנה עם הראש לכיוון הרגליים, היה מקרה שהיא ישבה בשולחן והיא נפלה וכאילו שהעיניים יצאו לה החוצה, מרוב שהיא לא אכלה כל היום.
זה חולשה.
כשהאחות בדקה אותה הייתי בבית.
לא ראיתי מה שהאחות כתבה, אחרי ששלחו לי בדואר ראיתי את זה.
אני קראתי את הדו"ח של האחות, לגבי האמור בתיאור התפקוד היומיומי, אני אומר שאיך היא יכולה לראות שהיא פותחת את הדלת כשאני הייתי בבית והדלת היתה סגורה.
לגבי האמור בתיאור הלבשה, אני אומר שברגע שהיא ביקשה ממנה להוריד את המכנסים היא דיברה איתי ולא איתה, היא ביקשה ממני להגיד לה להוריד את המכנסים, כאשר אני אומר לה להוריד את המכנסים היא מורידה אבל היא לא לובשת.
אם אני אומר לה ללבוש היא לובשת אבל לא בצורה נכונה.
לגבי רחצה, צריכים להגיד לה מה לעשות וכשאומרים לה היא היתה עושה. זה היה בהתחלת המחלה.
לגבי אכילה ושתיה, כשנותנים לה ביד ואומרים לה לאכול היא אוכלת, היא צריכה עזרה שיתנו לה את האוכל וידרבנו אותה.
לגבי הפרשות, אני יכול להביא את מנהלת המועדון, ואני צריך לנקות לה. האחות לא ראתה מה יש בפנים, אני צריך לנקות לה, יכול להיות שהתחתון היה נקי כי החלפתי לה לפני שהאחות הגיעה, אני מחליף לה 3פעמים ביום."
.4כמו כן, העיד מטעם התובעת אשר לסרי, הממונה על בעלה של התובעת בעבודתו בתרכובות ברום.
בתצהיר שהוגש על-ידיו בעדות ראשית מסר שידוע לו על העדרויות של הבעל
לעיתים קרובות מעבודה, על מנת לטפל בתובעת.
כמו כן, הוא העיד על ביקור בבית התובעת, ועל כך שהוא ראה אותה מרחפת.
.5בבדיקה פסיכיאטרית מיום 1.11.92, נמצא שהנכה מרושלת בהופעתה, לא מתמצאת בזמן ובמקום, ישנה ירידה ניכרת בתפקוד קוגניטיבי, סובלת מליקוי גלובלי עם רקע סכיזופרני, פיגור שכלי וירידה ניכרת בתפקוד יומיומי.
.6על פי תקנה 3(א) לתקנות האמורות מותנית הזכאות לגימלה, בכך שהנכה תלוי בעזרה רבה מהזולת ברוב שעות היממה בביצוע רוב פעולות היום-יום, הכוללות לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית והקשור בהן, או הזקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנה לעצמו או לאחרים.
.7לאחר עיון בעדויות נראה לי כי ההבדלים בין עדות הבעל עם עדות האחות הם הבדלים של נקודת ראות, ויש ליישב בין העדויות.
אשת התובע סובלת מפיגור שכלי, כך שלעצם נוכחות האחות ובקשתה להדגים פעולות יש כוח מדרבן, כך שגם אם פשטה חולצה ולבשה חולצה לבקשת האחות אין בכך כדי להצביע על כך שהיא מסוגלת לבצע את הדברים ביוזמתה ללא הכוונה ודרבון.
כך גם לגבי הפרשות, אין בעובדה שהנכה הדגימה את הדרך בה היא מסתדרת בשירותים כדי להצביע על רמת ההגיינה שלה. בענין זה מקובלים עלי דברי הבעל שהיא לא שומרת על ההגיינה והיא מלכלכלת את הישבן.
במצב זה נראה לי שהנכה תלויה בעזרה רבה מהזולת בלבישה, באכילה, בהגיינה
והפרשות וברחצה.
גם ביחס להשגחה, על אף שלא ניתן ניקוד לפי חוות דעתו של הפסיכיאטר והרופאה הביעה את הדעה שהנכה אינה מסכנת את עצמה או אחרים כאשר נשארת לבד, מעוררים דברי הבעל בעדותו ויתר הנתונים ספקות ביחס ליכולתה של הנכה להישאר זמן ממושך לבד, בלי לסכן את עצמה או אחרים.
מכל מקום די במידת התלות בביצוע פעולות יומיום כדי לזכות אותה בגימלה.

.8לאור זאת, אני מקבל את התביעה ואני קובע שהנכה היתה זכאית לגימלה החל
ממועד הגשת התביעה למוסד, על פי תקנה 3(א) לתקנות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון