פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

גרסת התובע לגבי נסיבות הפיטורים היא, שבתאריך 29.12.93, שהוא יום שישי בשבוע, בו בד"כ לא עובד התובע, אמר לנתבע, שביום א' יש אזכרה לאחיו. ביום ב' חזר התובע לעבודה, אך הנתבע אמר לו לקחת את הכסף וללכת.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה:

.1התובע עבד אצל הנתבע בעבודות נקיון בצרכנית "עזרה ואחווה" בבני-ברק
מתאריך 17.9.92ועד לתאריך .29.12.93
.2התובע הגיש תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, פדיון חופשה ופדיון ימי
הבראה.
.3פיצויי פיטורים
א. על פי גרסת התובע פוטר מעבודתו.
ב. גרסת התובע לגבי נסיבות הפיטורים היא, שבתאריך 29.12.93, שהוא
יום שישי בשבוע, בו בד"כ לא עובד התובע, אמר לנתבע, שביום א' יש אזכרה לאחיו. ביום ב' חזר התובע לעבודה, אך הנתבע אמר לו לקחת את הכסף וללכת.
הנתבע לקח מהתובע את מספר הטלפון שלו ואמר לו שכשהמצב יסתדר, הוא יתקשר אליו.
יש לציין, כי על פי יומן שנת 1993, ה- 29.12הוא יום רביעי בשבוע ולא יום שישי בשבוע, כפי שהעיד התובע.
ג. גרסת הנתבע שונה בתכלית. על פי גרסת הנתבע איים התובע לא פעם,
שאם לא יקבל העלאה בשכרו - יעזוב. כך היה לפני שעזב, אלא שבפעם זו, לא בא לעבודה, לא ב- 1לחודש ולא ב- 2לחודש.
כעבור מספר ימים התקשר התובע ושאל בנושא ההעלאה בשכר. הנתבע לא הסכים להעלות לתובע את שכרו.
ד. התובע, על אף שהכחיש גרסה זו של הנתבע, אישר שדרש תוספות שכר
(עמ' 2שורות 29-28). התובע אף אמר בחקירה הראשית, שדרש מהנתבע שכר של 7.5ש"ח לשעה, אך הנתבע אמר, שאין לו כסף.
(עמ' 2שורות 21-20).
ה. התובע ביקש בשלב מסוים לחזור לעבודה תמורת 6ש"ח בלבד לשעה (עמ'
3שורות 10-7). מנתון זה ניתן ללמוד, שנושא השכר אכן היה ברקע סיום העבודה.
ו. בגרסת הנתבע לגבי התפטרות התובע, תמכה הגב' מלאך מרים, שהיתה
עורכת החשבונות במקום (עמ' 6שורות 7-5).
ז. גם יו"ר ועד העובדים מר דוידוביץ תמך בגרסת הנתבע לגבי התפטרות
התובע (עמ' 6שורות 23-19).
ח. גרסת התובע לגבי פיטוריו, נסתרה על ידי הנתבע ועדיו, והותירה ספק
ממשי. ספק זה פועל לרעת התובע, שהוא "המוציא מחברו".
ט. לאור נתונים אלה, תביעת התובע לפיצויי פיטורים נדחית.
.4פדיון חופשה
א. עפ"י גרסת התובע לא קיבל חופשה בתקופת עבודתו.
ב. גרסת הנתבע היא שהתובע קיבל חופשה בשכר בחול המועד פסח, בחול
המועד סוכות ובשאר הימים על פי נ/.1
ג. בגרסה זו תמכה עורכת המשכורות לגבי חול המועד פסח וחול המועד
סוכות (עמ' 5שורה 31,29).
ד. התובע הכחיש טענה זו, ואף טען, שלא קיבל שכר עבור ימים אלה, אך
העיד, שאיננו יודע, אם בחודש ניסן ובחודש תשרי קיבל משכורת פחותה (עמ' 3שורה 17).
ה. התובע הודה שבימים אלה בד"כ לא עבד.
.5חישוב פדיון החופשה
א. מספר ימי העבודה מספט' 92ועד מרץ 93הוא 143(22X6.5).
ב. מספר ימי העבודה מאפריל 92ועד דצמ' 93הוא 198(22X9).
ג. 8 = 14x143
240
11 = 14x198
240
91 = 8+ 11
71 = 2(מנוחה שבועית) - 19
1 = 16- 17
23 = 4882 = 792+ 911+ 1181
90
ד. הנתבע ישלם לתובע פדיון חופשה בסך 32ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה
וריבית כחוק החל מיום 29.12.93ועד התשלום בפועל.
.6פדיון דמי הבראה
א. מוסכם שהתובע לא קיבל דמי הבראה.
ב. לטענת הנתבע יש לעשות חישוב דמי הבראה רק על בסיס חצי משרה.
ג. התובע העיד, שעבד לאחרונה בין השעות 22.00-.15.00
ד. העד דוידוביץ העיד, שהתובע עבד בין השעה 22.30-.17.00
ה. הגב' מלאך העידה, שעובדי אחה"צ עבדו כ- 4.5שעות. (עמ' 5שורה
29).
ו. הנתבע העיד שנתן אמון בעובדים לגבי מספר השעות שרשמו כשעות עבודה
(עמ' 3שורה 31-29).
ז. העדפנו לקבל את עדות העד דבידוביץ, שקבע שהתובע עבד 5.5שעות
אחה"צ וביום לא עבד.
עפ"י נתון זה, עבד התובע 5.5שעות ממשרה של 9שעות כלומר % 61משרה.
ח. אילו עבד התובע במשרה מלאה במשך 16חודשים, היה זכאי לימי הבראה
לפי החישוב הבא:ב 2 = 6x4/12
סך הכל ימי ההבראה שזכאי להם התובע :ו 7 = 2+ 5
ט. כבעל משרה של % 61בלבד, זכאי התובע לדמי הבראה לפי החישוב הבא :נ
72.4 = % 61x7
י. דמי ההבראה באותה תקופה הסתכמו ב- 165ש"ח כולל מע"מ, וללא מע"מ
141ש"ח.
יא. סך הכל דמי ההבראה המגיעים לתובע :ב
602.07ש"ח = 4.27x141
יב. הנתבע ישלם לתובע סכום זה של 602.07ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מתאריך 29.12.93ועד התשלום בפועל.
כמו כן ישלם הנתבע לתובע את הסכום הנקוב בסעיף 5ד' לעיל.
יג. טענת הנתבע, שהתובע נטל מצרכים מבלי לשלם בגינם, וכי יש לקזז סכומים אלה מסכום דמי ההבראה המגיעים לתובע, לא הוכחה כלל ועיקר. הנתבע לא פרט אלה פריטים לקח ולא שילם בגינם, מה מחיר הפריטים וכיו"ב.
.7בנסיבות הענין כל צד ישא בהוצאותיו.

.8אני מתנצל על העיכוב במתן פסק הדין.
.9כל צד זכאי לבקש רשות ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 15יום מתאריך המצאת פסק דין זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון