תאונת פגע וברח אופנוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת פגע וברח אופנוע:

.1התובע יליד 1935, הגיש תביעה זו נגד הנתבעת לפיצויים עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975(להלן:נ "חוק הפלת"ד"), וזאת עקב תאונת דרכים שארעה לו, לטענתו, בתאריך 5.9.93, כאשר רכב על אופניו ונפגע בנזקי גוף, בתאונת "פגע וברח" על ידי רוכב אופנוע שפרטיו אינם ידועים (להלן:ב "התאונה").
.2הנתבעת כפרה בעצם אירוע התאונה וכן קיימת מחלוקת בין הצדדים לעניין
היקף הנזקים שנגרמו לתובע.
.3לטענת התובע, ארעה התאונה ברח' פינסקי בקרית אתא, כאשר הוא התקרב
לפינת הרחוב הוגו מילר, רוכב אופנוע "חתך" את הסיבוב ופגע בו באיזור כתף וזרוע שמאל.
.4התובע טוען כי למחרת היום פנה לקופ"ח וכן טופל במרפאות לין, זבולון
וגם אצל פרופ' שזר וכן קיבל טיפולים פיזוטרפיים.
.5מומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורטופדי ד"ר סודרי, אשר מונה בתיק זה, בדק
את התובע וקבע כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה.
.6על רקע האמור, טוען התובע לפיצויים עפ"י ראשי הנזק הכוללים נזק בלתי
ממוני (כאב וסבל), הפסד השתכרות בעבר (למשך 5חודשים שבהם היה באי כושר) ולעתיד, הוצאות לרבות הוצאות רפואיות, עבר ועתיד ופרטי נזק אחרים כאמור בתחשיב הנזק שהוגש.
.7ב"כ הנתבעת כאמור דוחה מכל וכל את גרסת התובע וטוען כי מדובר בגרסה
שהומצאה על ידי התובע לצורך הצדקת תלונותיו בגין פגיעה כביכול בכתף שמאל ולצורך השכנוע מצביע ב"כ הנתבעת על סתירות בעדותו של התובע ואמירות אי אמת שהעיד התובע, לטענתו, בפני ביהמ"ש. כמו כן, מבקש ב"כ הנתבעת שלא להאמין לאשת התובע, אשר העידה בתמיכה לגרסתו.
למקרה ותקבע החבות, מצביע ב"כ הנתבעת על נזק אחד בלבד והוא בגין הנזק
הבלתי ממוני (כאב וסבל) שבגינו יש לזכות את התובע בסכום מתון ביותר.
החבות:ו
.8שקלתי את טענות הצדדים וכן עיינתי במסמכים ובסיכומיהם והגעתי למסקנה
כי התובע הצליח במידה הדרושה במשפט אזרחי לשכנע כי אמנם ארעה התאונה.
.9כידוע, קיימות שתי רמות של מידת הוכחה. הרמה האחת הנוהגת במשפט פלילי שבה על המאשימה לשכנע את ביהמ"ש מעבר לכל ספק סביר. הרמה הנוספת פחותה מזו, היא הנוהגת במשפט האזרחי, לפיה יחליט ביהמ"ש עפ"י נטיה של מאזן ההסתברות.
(קיימת דעה בנוגע לרמה נוספת של מידת הוכחה הנמצאת בין שתי הרמות הנ"ל,
אולם לא אכנס לדיון בעניין זה שאינו רלוונטי לנושא שבפני).
משמעותה של מידת ההוכחה הזאת, היא שלדעת ביהמ"ש על בסיס העמדה שנוקט ביהמ"ש בנוגע למהימנותן של הראיות שבאו בפניו, כמותן של ראיות אלה והמשקל הראייתי שיש להעניק להם, מהווים גרסה אחת, גרסה אשר אם מעמידים אותה מול הגרסה של הצד שכנגד, היא סבירה יותר ומתקבלת יותר על הדעת וזאת בנוגע לעניין השנוי במחלוקת.
במילים אחרות, די בכך שגרסת צד לדיון תשכנע את ביהמ"ש בשיעור של % 51כדי
שהגרסה הזו תגבר על הגרסה הנוגדת.
.10במקרה שבפני, עשה התובע רושם מהימן במסירת עדותו. כמו כן, מצאתי שיש
ממש בטענות התובע כי עקב פגיעתו בעבר בתחום הנוירופסיכיאטרי ובאם נוסיף לכך את גילו של התובע, יש באלה כדי להשפיע במידה מסויימת על כושרו לזכור עובדות ואירועים שארעו בעבר.
לפיכך ועל אף הסתירות שמצביע עליהם ב"כ הנתבעת בסיכומיו המפורטים, מסקנתי הינה כי יש אמת בגרסת התובע לפיה נפגע בתאונה בתאריך 5.9.93, כאשר רכב על אופניו וזאת על ידי רוכב אופנוע שנמלט לאחר מכן.
.11אמנם, עדותו של התובע בעניין אירוע התאונה הינה עדות יחידה, אולם
מצאתי תמיכה לעדות זו בעדותה של אשתו וכן בממצאים הרפואיים שנמצאו אצל התובע
הן כפי שנמסרו בעדותה של האשה והן כאמור במסמכים הרפואיים. בעניין זה יש להפנות לסיכום חוות דעתו של המומחה מטעם ביהמ"ש, אשר על בסיס בדיקת המסמכים הרפואיים קבע כי התובע "נבדק יומים לאחר מכן בקופ"ח שם נמצאה רגישות מקומית בכתף שמאל עם הגבלה בתנועות, המטומה בחלק המרוחק של זרוע שמאל ורגישות על פני הצלעות בקו האסקילרי משמאל. בצילומים לא נראו שברים טופל שמרנית".
זאת ועוד, כאשר מדובר בתאונה של פגע וברח, מטבע הדברים שמידת ההוכחה שיכול להביא תובע בנוגע לעצם אירוע התאונה, הינה פחותה שהרי הפוגע ברח וזהותו אינה ידועה.
.12לחיזוק גרסתו, העידה אישתו של התובע הגב' רחל אלימלך (תצהיר ת/ 1וכן חקירה נגדית בעמ' 17לפרטיכל). עדה זו מסרה כי ראתה "פצע כחול בכתף וזרוע יד שמאל והאופניים היו פגועים למחרת הפצע נעשה יותר כחול ויותר נפוח" (סעיף 5לת/1).
לדבריה, סיפר לה התובע כי נפגע מאופנוע אשר פגע בו ורוכבו ברח' מהמקום.
בנסיבות אלה, אין צורך להיכנס לשאלה המשפטית האם מה שמסר התובע לאשתו הינו בבחינת "רס גסטה", שכן מדובר במה שראתה העדה וזו עדות מכלי ראשון.
.13אמנם קיימת אי בהירות מסויימת לגבי יום אירוע התאונה וניתן על סמך
העדויות לפיהן קיבל התובע את הטיפול בקופ"ח יום לאחר התאונה, להסיק כי התאונה
ארעה בתאריך 6.9.93ולא בתאריך .5.9.93יחד עם זאת, אישור המשטרה שהוצא בסמוך לארוע התאונה (ת/3) מציין את מועד התאונה בתאריך .5.9.93התלונה במשטרה נרשמה בתאריך .8.9.93
.14לראיות בנוגע לארוע התאונה מתווספת תעודת הרופא המשטרתי, ד"ר סטפן גולדנברג (ת/4), אשר לפיה נבדק התובע על ידו במחלקת התאונות בלין בתאריך 7.9.93ומצא "רגישות מקומית בכתף שמאל עם הגבלה בתנועות, המטומה בחלק המרוחק של זרוע שמאל ורגישות בצלעות בצד שמאל" וכן ביצע צילום כתף זרוע וצלעות ולא נמצאו ממצאים של שבר.
.15ב"כ הנתבעת טוען כי לפי נסיון החיים פגיעת התובע לא תיתכן מכיוון שאם פגע בו רוכב האופנוע מצד שמאל, הוא היה צריך ליפול על צד ימין. אינני מקבל טענה זו, ניתן לדמות מצב שבו רוכב אופניים אשר מקבל מכה בצידו השמאלי מאבד את שיווי המשקל וממשיך בנסיעה ונופל דווקא על צד שמאל. מכל מקום אין להוציא מכלל אפשרות נפילה כזאת.
.16עוד מצביע ב"כ הנתבעת על כך שהתובע לא מסר לרופאים המטפלים על פגיעה בכתף שמאל עוד משנת 1989וכן כי בחלק מהתיעוד הרפואי ובתעודות המחלה נרשם כי הפגיעה היא בכתף ימין. התובע מסר כי היו לו כאבים בשתי הכתפיים. מומחה מטעם ביהמ"ש אישר ממצא זה.
דא עקא, נושא זה מקומו בהערכת היקף הנזק ואין בו כדי לשלול מיניה וביה את גרסת התובע.
.17עוד טוען ב"כ הנתבע כי אין לתת אמון בעדותה של אשת התובע אשר ענתה תשובת אי אמת בנוגע לשאלה אם בעלה הרים עליה יד (עמ' 17, ש' 10), בעוד שבחוות הדעת מתאונה קודמת (נ/10), ציין ד"ר וייל אחרת.
אינני מקבל טענה זו. על אף האמירה האמורה, התרשמתי בחיוב מעדותה של האשה, אשר העידה כפי שצויין לעיל, גם לגבי דברים ששמעה מפי בעלה בערב התאונה וגם מה שראו עיניה בנוגע לפגיעה עצמה.
העובדה שאשה אינה מוכנה "לאשר" תשובה לשאלה המסויימת שהיה בה משום הפתעה ולא היתה רלוונטית לנושא הדיון, אין בה כשלעצמה כדי לפגום לחלוטין במהימנותה של עדה זו. מה גם שחושש אני כי בעצם הצגת השאלה היה משום חדירה בלתי סבירה לתחום צנעת הפרט ואם היתה התנגדות לשאלה זו, היה מקום לפסול אותה.
.18סיכומו של דבר, אני קובע כי אמנם ארעה לתובע תאונת דרכים כאשר רוכב אופנוע אלמוני פגע בו בעת שרכב על אופניו וזאת בתאריך 5.9.93והתובע נפגע בתאונה זו בכתפו ובזרועו השמאלית וכן בצלעותיו והכל כפי שנרשם בתעודה הרפואית ת/.4
.19מכאן אעבור להיקף הנזק.
התובע צירף תיעוד רפואי, לרבות תעודות אי כושר. אשר רובן ככולן דנות באבחנה של כאבים בכתף ימין. תעודה רפואית של ד"ר בלכנר מתאריך 27.9.93דנה בכאבים בכתף ימין ושמאל. תעודה רפואית נוספת של ד"ר משה לייבוביץ' מיום 16.3.94, דנה בטיפול רפואי, לרבות פיזיותרפיה שקיבל התובע בין התאריך 9.10.93עד 16.9.94בגין כאבים בשתי הכתפיים.
התובע הגיש גם אישורים של ד"ר שזר שהינו רופא אורטופד פרטי, אשר גם הוא ציין כאבים בכתף ימין וכאבים בכתף שמאל. בתיעוד זה מציין ד"ר שזר כי התובע אינו מסוגל לעבודה פיזית למשך חודש ימים.
הנכות הרפואית:נ
.20כאמור, התובע נבדק על ידי ד"ר סודרי, אשר ציין בחוות דעתו כי מצא
בדיקת צוואר בכתף שמאל של התובע בגדר התקין וצילום הרנטגן היה ב.מ.פ. ולפיכך
קבע כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה.
על רקע האמור, טוען ב"כ התובע בסיכומיו כי התובע אינו טוען גם לנכות
תפקודית.
הפסד השתכרות והוצאות בעבר:ב
.21התובע לא הביא ראיות להוכחת הפסד השתכרות בעבר. באשר להוצאות בגין טיפולים ובדיקות אצל ד"ר שזר (ת/5(1) ו-(2)), אין לאשר הוצאות בגין טיפול אצל רופא פרטי כאשר התובע יכול היה לקבל טיפול במסגרת קופ"ח כפי שעשה חודשים מספר לאחר התאונה (ראה ת/5(5) ו-ת/5(6)).
עם זאת, יש להניח שהיו לתובע הוצאות מסויימות בגין נסיעות ולצורכי קבלת טיפול כתוצאה מהתאונה ועל כן אפסוק לו סכום גלובלי בסך של 200, 1ש"ח בראש נזק זה.
נזק בלתי ממוני (כאב וסבל):ו
.22יש לזכות את התובע בגין נזק בלתי ממוני (כאב וסבל) אשר בהתחשב בנסיבות לרבות הטענות מצד הנתבעת שיש בהן ממש, לפיהן התובע ניסה לכרוך פגיעה קודמת בכתף שמאל שלא סיפר עליה עם הפגיעה נשוא התאונה, ובהתחשב בעובדה שהטיפולים ותעודות המחלה ניתנו בגין הכאבים בשתי הכתפיים, אני פוסק לתובע את הסך של 000, 5ש"ח.
.23אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 200, 6ש"ח
בצירוף שכ"ט עו"ד בשעור של % 13ובצירוף מע"מ ואגרת משפט.

הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים אופנוע

 2. תאונת אופנוע התנגשות

 3. תאונת אופנוע של קטין

 4. מומחה תאונות אופנועים

 5. עורך דין תאונת אופנוע

 6. תאונת אופנוע שבר בקרסול

 7. תקלות באופנוע ים

 8. עורך דין לתאונות אופנוע

 9. תאונות אופנוע עורכי דין

 10. שבר מרוסק בתאונת אופנוע

 11. ביטוח לאופנוע שטח

 12. תאונת אופנוע ביער

 13. פיצוי לנפגעי תאונת אופנוע

 14. תאונת אופנוע תביעת ביטוח

 15. תאונת אופנוע בן 17

 16. נפילת אופנוע בחניה

 17. תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח

 18. ביטול עסקה אופנוע ים

 19. תאונת אופנוע בני ברק

 20. התנגשות באופנוע בצומת

 21. תאונת פגע וברח אופנוע

 22. תאונת אופנוע שבר בכף יד ימין

 23. אחריות לנזקים לאופנוע

 24. ביטוח אופנוע מוטוקרוס

 25. ניתוח לאחר תאונת אופנוע

 26. בריחה משוטרים עם אופנוע

 27. תאונה חזיתית עם אופנוע

 28. ? תאונה עם אופנוע ים - פיצויים

 29. פגיעת ראש של רוכב אופנוע

 30. אצבע נתפסה בשרשרת אופנוע

 31. החלקה מאופנוע תאונת דרכים

 32. תאונה עם אופנוע בלי ביטוח

 33. מכות יבשות בתאונת אופנוע

 34. עורכי דין מומחים בתאונות אופנועים

 35. תביעה נגד חברת ביטוח בתאונת אופנוע

 36. פגיעה מוטורית בתאונת אופנוע

 37. פתיחת דלת רכב התנגשות אופנוע

 38. בעלות על אופנוע בכינוס נכסים

 39. פגיעת רכב באופנוע שניסה לעקוף

 40. תאונה בזמן נסיעת מבחן על אופנוע

 41. בריחה של אופנוע לאחר תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים עם אופנוע בשירות מעביד

 43. תאונה בחוף אסור לשימוש באופנוע ים

 44. תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב

 45. פתיחת דלת רכב - פגיעה ברוכב אופנוע

 46. עבירת תעבורה של מורה נהיגה על אופנוע

 47. האם המכונית נפגעה מאופנוע שהגיח מאחור

 48. גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע

 49. בלימת חירום באופנוע עקב אי מתן זכות קדימה

 50. תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין

 51. תאונת דרכים עם אופנוע במהלך עבודה כשליח פיצה

 52. רישיון נהיגה לאופנוע 500 סמ''ק - תאונת דרכים

 53. האם נהג אופנוע שהחליק על הכביש אשם בתאונת דרכים ?

 54. תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאופנוע מתוצרת ימאהה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון