תביעה להכרה במחלת מקצוע

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה להכרה במחלת מקצוע:

.1התובע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (להלן:ו"הנתבע") לתשלום דמי פגיעה.
.2משדחה הנתבע את תביעת התובע בנימוק:נ
"עפ"י סעיף 35לחוק הביטווח הלאומי פגיעה בעבודה הינה תאונת עבודה או מחלת מקצוע.
"תאונת עבודה" הינה תאונה שארעה למבוטח תוך כדי ועקב עבודתו.
"מחלת מקצוע" הינה מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות, והמבוטח חלה בה תוך כדי ועקב עבודתו.
.1עפ"י המסמכים שבידינו, לא הוכח קיום ארוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודתך אשר הביא למחלתך. לפיכך אין לראות במחלתך כתאונת עבודה.
.2הנזק בכתף שמאל ובגב התפתח על רקע מצב תחלואתי שאינו קשור בתנאי עבודתך", הגיש הוא תביעה לבית הדין.
.3ביום 11.7.96ניתנה בתיק זה החלטה לפיה עובדות המקרה בתיק זה הינן:ב
א. התובע יליד שנת 1944ומקצועו עוזר מדפיס.
ב. עבודת התובע כללה, בין השאר, הרמת גלילים ולסים, חביות, פחי צבע, אמבטיות של צבע שצריך לנקות ולהחליף צבעים. עבודתו היתה כרוכה בהרמת משאות כבדים במשקלים שונים, בגדלים שונים ובעומסים גדולים. במהלך עבודתו עשה התובע תנועות שחזרו על עצמן וזאת משנת .1985
ג. המשקלים של פחי הצבע הינם בין 15ק"ג ל- 25ק"ג, אותם הרים הת' כל הזמן.
ד. משקל הגלילים נע בין 5ק"ג ל- 320ק"ג.
כאשר הגלילים היו כבדים מאד הזיז אותם התובע מצד אחד בעזרת מוט ע"מ להרים אותם ולהשכיב אותם וכנ"ל בסוף ההדפסה. בהתאם לסוג העבודה, יכול היה התובע להגיע להרמת 40גלילים ביום.
ה. "הולסים" (מעין מוט ברזל שעליו מדביקים את הגלופה) משקלם בין 20ק"ג ל- 85- 100ק"ג והיה צורך להחליפם בין 2ל- 4פעמים ביום, בהתאם לעבודות. ולסים אלו מורמים על ידי שני אנשים.
ו. בסוף היום היה התובע מוריד את אמבטיות הצבע שמשקלן כ- 25ק"ג כ"א, מנקה אותן או מנקה את הגומי שמדפיס את הגלופה ומוציא את הצבע מאחר ומדי יום עובדים עם צבעים אחרים. (כאמור, משקל הפח בין 15ל- 25ק"ג).
ז. הפירוט לגבי הגלילים:ו
את הגלילים הביאו במשטח כאשר בכל משטח היו 4או 5גלילים. אחד העובדים האחרים היה מרים את המשטח ומכניסו לתוך העסק. מאחר וישנם מספר גדלים ומשקלים ויש לסדרם לפי הגדלים מ- 25ס"מ גובה ועד 1.10מ', היה התובע לוקח את המוט, מכניס אותו לתוך חור שבתוך הגליל ומגלגל אותו מהמשטח למטה, מרים בעזרת המוט באלכסון את הגליל עד מקום העבודה כשהוא מוטה לצד אחד והמוט נשען עליו וכאשר הת' החזיק את המוט שעליו הגליל באלכסון בגובה הבטן או המותן. התובע גלגל, בעזרת היד השניה, את הגליל עד למקום שיש להציבו והרים כלפי מעלה את צד הגליל מגובה הבטן או המותן והעמידו. עבודה זו כרוכרה בהשקעת כח רב.
.4ד"ר גדעון מן מונה כמומחה יועץ רפואי (להלן:נ "המומחה הרפואי") בתיק זה ונתבקש להשיב על השאלות כלהלן:ב
א. ממה סובל התובע?
ב. האם יש קשר סיבתי רפואי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שתוארו
בהחלטת בית הדין לבין מחלתו.
ג. אם התשובה לשאלה א' חיובית -
האם כל מאמץ פיזי שעשה התובע במסגרת עבודתו גרמה לפגיעה כלשהי בגבו של התובע שאפשר לייחסה לזמן מסויים ולאירוע מסויים.
ד. אם התשובה לשאלה ב' חיובית -
ההיתה אותה פגיעה זעירה ובלתי הפיכה, כך שבהצטרף אליה פגיעות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים או שמא המצב הקיים הוא תוצאה של תהליך תחלואתי ממושך.
ה. אם התשובה לשאלה ג' חיובית -
האם תנאי עבודתו הנ"ל של התובע השפיעו על המחלה הרבה פחות מאשר נתוניו האישיים (גורמי סיכון) אם היו כאלה.
ו. האם יש להכיר במחלת התובע כמחלת מקצוע.
.5ביום 2.12.96נתן המומחה הרפואי את חוות דעתו (להלן:ו "חוות הדעת")
ולאחר שעבר על עובדות המקרה והמסמכים הרפואיים שהועברו אליו קובע הוא, בין
היתר, בהתייחסו לשאלות שהועברו אליו ע"י בית הדין -
" .1התובע סובל ממספר פגיעות:נ
א. פגיעה בכרית הרוטוטורית בכתף שמאל.
ב. אפיקונדיליטיס בשתי המרפקים.
ג. שינוי ניווני קל בשתי הברכיים.
ד. שינוי ניווני מתקדם עם פגיעה בדיסקות הבינחוליתיות בעמה"ש המתני.
פרוט והבהרת המושגים הנ"ל מוסברים בפרק הדין שלעיל.
.2האם יש קשר סיבתי רפואי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שתוארו
בהחלטת בית הדין לבין מחלתו?
תשובה :ב להערכתי יש קשר ישיר בין הממצאים בגבו, בברכיו וקרוב לוודאי במרפקיו ובכתפו השמאלית של התובע לבין תנאי עבודתו כפי שפורט לעיל בסעיף הדיון.
.3האם כל מאמץ פיזי שעשה התובע במסגרת עבודתו גרמה לפגיעה כלשהי
בגבו של התובע שאפשר לייחסה לזמן מסויים ולאירוע מסויים?
תשובה :ו כל מאמץ אשר לאחריו לא היה סיפק להחלמה גרם לפגיעה כלשהיא לגבו של התובע אשר ניתן ליחסה לזמן מסוים או לאירוע מסוים.
.4ההיתה אותה פגיעה זעירה ובלתי הפיכה, כאשר הצטרפה לפגיעות דומות וחוזרות הגורם למצב הקיים או שמא המצב הקיים הוא תוצאה של תהליך תחלואתי ממושך?
תשובה :נ התהליך המתואר הוא תוצאה של הצטברות פגיעות מינימליות. תהליך זה מתלווה לתהליך תחלואי ממושך שהוא התהליך הניווני המלווה את תהליך ההתבגרות ברוב בני אדם.
.5האם תנאי עבודתו הנ"ל של התובע השפיעו על המחלה הרבה פחות מאשר נתוניו האישיים אם היו כאלה?
תשובה :ב תנאי עבודתו של התובע השפיעו על התפתחות מחלתו יותר מאשר נתוניו האישיים.
.6האם יש להכיר במחלת התובע כמחלת מקצוע?
תשובה :ו להערכתי יש להכיר בכל ארבע הפגיעות מהן סובל התובע כמחלת מקצוע או לפחות להכיר במירב ארבע המחלות כנובעות ממקצועו ומעבודתו של התובע".
.6בישיבת בין הדין מיום 12.2.97סיכמו הצדדים.
.7לאור העובדות בתיק זה, לאור החומר הרפואי, משקבע המומחה הרפואי שיש קשר ישיר בין הממצאים בגבו, בברכיו וקרוב לוודאי במרפקיו ובכתפו השמאלית של הת' לבין תנאי עבודתו, שכל מאמץ שלאחריו לא היה סיפק להחלמה גרב לפגיעה כלשהיא בגב הת' שניתן ליחסה לזמן מסוים או לאירוע מסוים, שהתהליך המתואר הוא תוצאה של הצטברות פגיעות מינימליות, וכי תנאי עבודת הת' השפיעו על התפתחות מחלתו יותר מאשר נתוניו האישיים וכן לאור קביעת המומחה הרפואי שיש להכיר בכל 4הפגיעות מהן סובל התובע כמחלת מקצוע - הננו קובעים שיש להכיר במחלות התובע כפגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 79לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה 1995(שהחליף את סעיף 35לחוק הביטוח הלאומי (נ"מ) התשכ"ח - 1968).

.8התוצאה, איפוא, שהתביעה מתקבלת.
.9אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי מחלת מקצוע ?

 2. כאבי גב מחלת מקצוע

 3. מחלת מקצוע של תופרת

 4. מחלת מקצוע אצבע הדק

 5. חשיפה לרעש מחלת מקצוע

 6. תעלה קרפלית מחלת מקצוע

 7. נהג אוטובוס מחלת מקצוע

 8. תביעה להכרה במחלת מקצוע

 9. מחלת מקצוע כתאונת דרכים

 10. צפצוף באוזניים מחלת מקצוע

 11. הכרה בכאבי גב כמחלת מקצוע

 12. הכרה במחלת אסטמה כמחלת מקצוע

 13. מחלות מקצוע - גורמים פיזיקלים מכנים

 14. מחלות הנגרמות על ידי גורמים ביולוגים

 15. מחלות מקצוע גורמים כימיים - אבק צמח

 16. ישיבה ממושכת מול מחשב מחלת מקצוע

 17. תסמונת התעלה הקרפלית כמחלת מקצוע

 18. מחלת מקצוע קרע בשרוול המסובב בכתף

 19. פגיעה בעבודה / מחלת מקצוע של נהגים

 20. צרידות אצל גננת כתאונת עבודה -ביטוח לאומי

 21. ישיבה ממושכת בעבודה בתנוחת כיפוף כתאונת עבודה

 22. תסמונת תעלה קרפלית (CTS) - תאונת עבודה, מחלת מקצוע

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון