תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי:

.1מדובר בתביעה לגימלת סיעוד על-פי פרק ו 5לחוק הביטוח הלאומי.
.2לטענת הנתבע, לתובעת אושרה זכאות לגימלה על פי סעיף 127פד(א)(1) כמי
שתלויה בעזרת הזולת במידה רבה ברוב פעולות היומיום, אך לא אושרה לה גימלה לפי סעיף 127פד(א)(2) הואיל ולא היתה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת, בביצוע כל פעולות היומיום.
.3מדו"ח האחות לבריאות הציבור שנערך ביום 18.7.94, עולים הנתונים הבאים:ב
א. ביחס לניידות בבית - הקשישה עברה ממצב שכיבה לישיבה.
ממצב ישיבה ניסתה לעמוד, אחזה בדופן המיטה ונעמדה בקושי. הזדקקה לתמיכה קלה, וכך נעמדה מהמיטה.
לא היתה יכולה לעשות צעד ללא תמיכה. הבת החזיקה ב- 2ידיה, וכך התהלכה בכל הבית.
קיבלה ניקוד של 0.5כמי ש"נייד בעזרת מכשיר או בלעדיו, אך זקוק לעזרת אדם בהליכה או בקימה".
ב. ביחס להלבשה - לבקשת האחות פשטה התובעת את החלוק, בעזרת הבת שלה
התחילה ללבוש אותו והפסיקה, וביקשה עזרה מהבת, שעזרה לה להשחיל את השרוול. שרוול אחד השחילה בכוחות עצמה.
את התחתונים הורידה עד לפני הברכיים והרימה אותם, בטענה שמדי פעם היא מרגישה חולשה.
לאחר שנמסרו לה תחתונים אחרים השחילה את שתי הרגליים והרימה מעל הברך.
לא הצליחה לכפתר, כן הצליחה לפתוח תיקתקים של החלוק, אך לא הצליחה לסגור. גרבה גרב ופשטה. נעלה נעלי בית בצורה הפוכה.
בהלבשה היא נעזרת על-ידי הבת המטפלת.
קיבלה נקודה אחת כמי שזקוקה לעזרה מלאה או עזרה רבה בהלבשה.
ג. ביחס לרחצה - לבקשת האחות פתחה ברז כאשר נצמדה לכיור, רחצה פנים וידיים וסגרה את הברז. ישבה על שרפרף, הדגימה חפיפת ראש, שלדעת האחות לא היתה אפקטיבית.
הדגימה רחצת ידיים לכל אורך היד, שהיתה גם כן לא מספיק אפקטיבית לדעת האחות.
רחצה את אזור החזה, וכן הדגימה רחצת אבר המין שאותו היא רוחצת לבד. הדגימה רחצת רגליים לא אפקטיבית.
זקוקה לעזרה ברחיצת פלגי גוף שלא מגיעה אליהם, או שאינה רוחצת אותם היטב ובאופן אפקטיבי.
הוגדרה כמי שזקוקה לעזרה פעילה בחלק מפעולות הרחצה, וקיבלה נקודה אחת.
ד. ביחס לאכילה ושתיה - לבקשת האחות ובתמיכת הבת שלה הגיעה למטבח.
לבקשת האחות למלא כוס מים ולשתות, גיששה בכל אזור הכיור, ולא פתחה את הברז. הבת מילאה לה כוס, והיא אחזה את הכוס ב- 2ידיה ושתתה יפה. לא התמצאה במיקום הגז, כך שלא הודגמה הדלקת הגז.
הבת הגישה לה כף עם תבשיל, והתובעת הכניסה כפית לכף ואכלה עם כפית. לא נשפך האוכל.
היא זקוקה לעזרה בחימום האוכל ובהגשתו.
הוגדרה כזקוקה לסיוע באכילה, וקיבלה ניקוד של .0.5
ה. ביחס להפרשות - קיימת בריחת שתן, שולטת על סוגר הצואה, הבת מובילה אותה פעם בשבוע לשירותים וביום היא הולכת עם פד, בלילות עם טיטול ובבוקר הבת מחליפה לה.
נמסר לה טיטול על מנת להדגים הלבשתו, והיא רק החזיקה אותו ביד. בתמיכת הבת שלה הגיעה לשירותים, התישבה בשירותים, נתמכה בקיר וישבה, הורידה את התחתונים, עשתה שתן, נעמדה בתמיכת הקיר וניגבה את אזור אבר המין בנייר.
פתחה את ברז הניאגרה לבקשת האחות.
זקוקה לעזרה בניידות, וכאשר היא רטובה זקוקה לעזרה בהחלפת הטיטול וכן בהפשטת התחתונים והלבשתם.
הוגדרה כמי שמשתמשת בשירותים או בסיר/בקבוק, אך זקוקה לסיוע מועט, וקיבלה נקודה אחת.
ו. ביחס לצורך בהשגחה - לא התמצאה במבנה הבית ולא בתרופות, כל חודש עוברת מילד אחד לשני בסבב של 5אחים, והדבר גורם לה לבלבול ולקשיי התמצאות.
דיבורה ברור ועניני, הבת נמצאת כל היום בבית, אך אינה מסכנת את עצמה או אחרים כאשר נשארת לבד, אם כי בפועל יש תמיד איתה מישהו בבית.
.4מטעם התובעת העיד חתנה מלכה שמואל, שמסר בעדותו:ו
"התובעת גרה אצל הבנות שלה ולמעשה גם אצלי, אנחנו 5משפחות שמטפלים בה לסירוגין. היא כל פעם אצל מישהו אחר.
המצב הוא בלתי נסבל, זה מתחיל להגיע למצב של שבירה.
השבוע היא עשתה את הצרכים שלה במיטה ועל הבוקר היא הקיאה, ובגלל זה היא נשארת בבית. אנחנו 7נפשות ב- 75מ', אני צריך לקנות טיטולים מהכסף שלי וזה יוצא 4ליום שביטוח לאומי מקציב לי רק אחד. ביקשתי שיבואו לקלח אותה ביום שישי ואמרו לי שלא מגיע. אני גם צריך לקנות לה תרופות. אשתי בגללה לא יוצאת לעבוד כי היא חייבת להישאר איתה, ויש לנו משכנתא וחובות.
אני הייתי בבדיקה של האחות וגם קראתי את הדו"ח, ואני מבקש להעיר שהאחות יכולה להגיד לה לקחת כוס או לשים גרב אבל בפועל זה לא יוצא ככה. האמור בדו"ח נכון.
היא זקוקה לעזרה בכל הפעולות.
לגבי ניידות בבית, היא לא הולכת בבית אלא עם תמיכה של הבת שלה, כי היא עיוורת וכל חודש היא עוברת מבית לבית והיא מאבדת את הכיוון. פעם היינו קושרים לה חוט והיתה הולכת לפי חוט.
היא לא יכולה להתלבש אלא בתמיכה, כך גם ברחצה, כך גם באכילה.
לגבי הפרשות, בלילה היא עושה בטיטול, ביום עד שהיא קוראת לבת שלה היא כבר עשתה. היא לוקחת כדורים שמזרזים לה את היציאות של השתן.
לגבי האמור בדו"ח ביחס לרחצה, אני אומר שזה לא נראה לי, אני ראיתי שהיא הביאה אותה עד הכיור ואמרה לה לחפש, ועד שהגיעה לברז ואז היא פתחה את הברז, אבל זאת פעולה שיכולה לקחת עשרות דקות, אז אשתי רואה את זה ומוותרת על כל הפעולה.
פעם היא נפלה באמבטיה כי היא חשבה שזה אסלה. עכשיו היא בכלל לא הולכת. היא ישבה על הקצה של האמבטיה ונפלה אחורה.
שניים מהגיסים כבר לא מוכנים לקבל אותה.
לגבי מה שכתוב בדו"ח, גם מה שהיא עושה היא עושה מאוד לאט, אשתי עושה את זה עבורה, למשל פתיחת ברז עדיף לה לפתוח מאשר לעמוד לידה עד שהיא תפתח.
אשתי גם רוחצת לה פנים וידיים.
אמרתי לאחות שהיא מנסה והיא הביאה אותה לכיור.
אני לא זוכר אם היא היתה מסוגלת לרחוץ פנים וידיים לבד אחרי שפותחים לה את הברז.
את הפעולות האלה היא לא עושה כי המטפלת באה ב-00:נ 8ולוקחת אותה
לכיור."
.5על פי סעיף 127פד(א)(2) לחוק, מותנית הזכאות בשיעור של % 150מקיצבת
יחיד מלאה בכך שאדם תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות יומיום, או הזקוק להשגחה מתמדת, כאשר המונח "פעולות יום יום" הוגדר בסעיף 127פג כ"לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה, ניידות עצמית בבית".
המונח "השגחה" הוגדר כ"השגחה ופיקוח על המבוטח למניעת נזק או סכנה לעצמו, או לאחרים".
על פי פסיקת בית הדין הארצי, יש לבחון את קביעת פקיד התביעות מההיבט של המשפט המנהלי, על פי הנתונים שהיו לפקיד התביעות שעה שנתן את החלטתו (דב"ע מט/212-0, המוסד נ' קוזיאשוילי, ד"ע כא' 371), ואין די בתלות בעזרת הזולת על מנת להיות זכאי לגימלה, ויש צורך בתלות במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום-יום ולא די בתלות חלקית. (דב"ע מט/120-05, המוסד נ' טישלר, פד"ע כא' 22; גולדברג, דיני הביטוח הלאומי, 332). כאשר בוחנים את מצבו של התובע יש להתחשב בסביבתו, בביתו ובחוג משפחתו, ויש להביא בחשבון את עזרתם של בני המשפחה הואיל ומצפים מבן משפחה המתגורר עם הקשיש שיעזור לו בהכנת האוכל (דב"ע נב/56-05, המוסד נ' יוליה פלח, פד"ע כה' 216).
.6לאחר עיון בעדויות נראה לי כי ההבדלים בין עדות החתן ובין דו"ח האחות הם הבדלים של נקודת ראות, ויש ליישב בין העדויות. התובעת הינה למעשה תלויה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היומיום, והיא גם זקוקה להשגחה מתמדת.
ביחס לניידות, הן על פי תיאור האחות והן על פי תיאור החתן היא נזקקת
לתמיכה על מנת לעמוד, אינה יכולה לעשות צעד ללא תמיכת הבת.
כך הדבר ביחס להלבשה ורחצה, אכילה ובהפרשות.
יכולה לאכול אוכל מוצק כשמגישים לה אוכל מחומם או כאשר מגישים לה כוס תה, אך לגבי מרק או אוכל אחר מאכילים אותה כמו תינוק.
היכולת שלה לבצע פעולות כלשהן בתחום ההלבשה והאכילה הינן שוליות ביותר, אינן ממשיות, אינן אפקטיביות, ואין בהן בנסיבות הענין כדי לפגוע באופי התלות כתלות לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות יומיום.

.7לאור זאת, אני מקבל את התביעה.
.8במידה שחלה החמרה במצבה של התובעת רשאית היא להגיש למוסד בקשה לבדיקה מחדש, לאחר שתמציא אישור רפואי המצביע על החמרה במצבה הרפואי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון