הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות:

.1התובעת ילידת 1974 נפגעה ביום 8.2.93 בתאונת דרכים (להלן:ו התאונה).
אין מחלוקת בדבר חבות הנתבעים לפצותה על נזקיה בהתאם להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה- 1975(להלן:נ הפלת"ד).
.2התובעת טוענת שכתוצאה מהתאונה:ב
א. נפגעה בצוארה, בגבה התחתון ובראשה, והיא סובלת מהגבלה קלה בתנועה בצידה
הימני.
ב. כאבי הראש מהם סבלה עובר לתאונה החמירו, ובנוסף היא החלה לסבול מסחרחורות.
חוות הדעת הרפואית
.3מטעם בית המשפט מונה דר' אורי פרנקל כמומחה בתחום האורטופדיה (להלן:ו
המומחה האורתופדי).
בסיכום חוות דעתו אומר המומחה:נ
"בבדיקה קלינית אובחנו מתח שרירי קל בצואר, מלוו בהגבלה קלה בתנועה, ורגישות קלה לניקוש על פני החוליות, ובצילומי הרנטגן נראה היפוך של הלורדוזיס הצוארי... נותרה... נכות צמיתה בתחום האורתופדי בגובה של % 10לפי סעיף 37(5)א' של התקנון של המוסד לביטוח לאומי".
בסוף חוות דעתו המליץ המומחה האורתופדי להפנות את התובעת למומחה רפואי
בתחום הנוירולוגיה, עקב תלונתה על כאבי ראש ומיניתי כמומחה בתחום הנוירולוגיה את ד"ר פיליפ רוזנברג (להלן המומחה הנוירולוגי).
בסיכום חוות דעתו אומר המומחה הנוירולוגי:ב
"נשארה עם כאבי צואר עם הקרנה לראש ועם מיחושים ביד ימין. בדיקה וברור נוירולוגי תקין. אין נכות נוירולוגית".
.4המומחים השיבו לשאלות הבהרה של ב"כ התובעת, אך לא נחקרו על חוות דעתם,
ולא זומנו להעיד בבית המשפט.
.5אינני רואה סיבה שלא לקבל את קביעות המומחים ואני קובע שנקבעה נכות
אורטופדית צמיתה בגובה של % 10ושלא נגרמה לתובעת כל נכות צמיתה בתחום הנוירולוגי.
הנזק
.6פרטי הנזק הנתבעים כוללים נזק שאינו נזק ממון, הפסד כושר השתכרות בעבר ובעתיד, עזרת זולת בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד, הוצאות מיוחדות בעבר ובעתיד.
.7נזק לא ממוני:ו
כאב וסבל
ב"כ הצדדים מסכימים כי לאור קביעת המומחה האורתופדי, נשארה לתובעת נכות בשיעור של % 10לצמיתות, והוסכם שהפיצוי המגיע לתובעת בגין כאב וסבל הוא הסכום 000, 12ש"ח (עמ' 22שורה 23).
על כן אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 000, 12ש"ח, נכון ליום
התאונה, בגין נזק שאינו נזק ממון. הפרשי ריבית כחוק מיום התאונה ועד התשלום
בפועל והפרשי הצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.
.8נזקים ממוניים:נ
א. הפסד כושר השתכרות:ב
הפסד כושר השתכרות בעבר:ו התובעת היתה חיילת בשירות סדיר עובר לתאונה. התובעת טענה כי, עבדה בזמן שירותה הצבאי במספרה של של בן-דודה, מספר ערבים בשבוע בין 3ל- 5שעות כל פעם, ולא קיבלה שכר קבוע אלא רק טיפים מלקוחות. לטענתה בשל התאונה נעדרה מהעבודה כחודש. המומחה האורתופד קבע לה נכות של % 100למשך שבועיים, נכות של % 50לשבועיים נוספים, ונכות של % 20למשך חודש נוסף. לכן מקובל עלי, כי חודש ימים לא היתה מסוגלת לעבוד.
לפיכך, ובהתאם להסכמת הנתבעות, אני קובע כי התובעת זכאית לפיצוי גלובלי
בסך 750ש"ח על הפסדי השתכרות בעבר. יש לציין כי לא היו לתובעת הפסדים נוספים, כי לאחר התאונה שכרה גדל לעומת שכרה לפני התאונה, והיא אף לא הפסידה ימי מחלה, ימי חופשה וכד'.
הפסד כושר השתכרות בעתיד:נ
א. המומחה האורתופד קבע לתובעת % 10נכות רפואית לצמיתות, בשל כאבי הצוואר והגב.
ב. אשר לנכות התפקודית:ב אמנם התובעת צעירה וטרם גיבשה מקצוע סופי, אולם עברו כבר 3שנים מאז השחרור והיא העידה, כי רצתה לעסוק בתחום האיפור ואף עברה קורס לאיפור מקצועי ועסקה בתחום זה בהצלחה במשך כ- 7חודשים. אולם היא העידה כי התקשתה לעבוד כמאפרת וכן כספרית בשל כאבי צוואר וגב, וכן בשל הכאב בידה הימנית. אמנם התובעת למדה בביה"ס את מקצוע סוכנות הביטוח, אך היא העדיפה את תחום האיפור, ומאז התאונה מתקשה לממש את שאיפותיה המקצועיות. לא מדובר בילד, שאין שום ידע לגבי המקצוע שהיה בוחר בו. נראה כי במקרה כזה, כשנטייתה הברורה של התובעת היתה לכיוון עבודה יוצרת בידיה, המצריכה עמידה ממושכת ומאמץ, ובמיוחד כאשר עבודות שונות נוספות שהיא ניסתה ידה בהן כגון פקידות, מזכירות וכד' גם בהן נתקלה בקשיים ובכאבים עקב התאונה, יש לקבוע שגובה הנכות התפקודית כגובה הנכות הרפואית (ע"א 3049/93גירוגסיאן נ' סייף רמזי ואח') .
אין לקבוע נכות תפקודית גבוה יותר, כי יש גם לזכור שלתובעת יש הכשרה מקצועית נוספת:ו בביה"ס למדה את מקצוע סוכנות הביטוח והיא גם יודעת שפות נוספות. כמו כן, העובדה שמאז שחרורה עבדה כמעט כל הזמן במשרה מלאה, מעידה על כך שהיא מסוגלת להתמודד עם יום עבודה מלא, בעבודות אחרות גם אם היא חשה בכאבים מידי פעם.
ג. במקרה שלפנינו אני סבור, שנגרם לתובעת אבדן בכושר ההשתכרות שלה בעתיד. חישוב השכר נעשה בדר"כ לפי ערך השכר ערב התאונה, אולם מדובר בצעירה שהיתה רק בתחילת דרכה המקצועית, וסביר ששכרה היה עולה בהרבה על שכרה בעת התאונה, ככל שהיה לה נסיון רב יותר בעבודה. על כן, אני קובע כי יש לחשב את הפסדה לפי השכר הממוצע במשק. חישוב אבדן כושר ההשתכרות, יעשה עד גיל 65, ולא נראה לי שיש מקום לקבל את טענת ב"כ התובעת לפיה אפשר שהתובעת היתה מקימה עסק עצמאי בתחום האיפור ועובדת בו עד גיל .70כיוון שאין עובדות שמורות אחרת, ההנחה ככלל היא שהתובעת תעבוד עד גיל הפרישה המקובל. לתובעת נותרו 43שנות עבודה. יש להכפיל:נ אחוז הנכות (%10) xשכר הממוצע במשק בניכוי מס הכנסה xמקדם ההיוון. יש לפסוק לתובעת את הסכום שבקשה:ב 886, 115ש"ח.
ב. עזרת הזולת:ו
עזרת הזולת בעבר:נ הלכה מקובלת היא, כי תמיכת בני משפחה שווה כסף, אולם תנאי לפיצוי הפסד כאמור הוא הוכחת קיומה של תמיכה כזו. התובעת לא צרפה אישורים בדבר עיסוקם של הוריה, שלפי הנטען עזרו לה בתקופת אי-הכושר שלה, ולא פרטה בתצהירה מה טיב התמיכה שנתנו לה. עם זאת, לאור העובדה שהתובעת היתה באי-כושר מלא במשך שבועיים, יש לפסוק לה סכום גלובלי על העזרה שבוודאי העניקו לה בני משפחתה, וזאת בסך 500ש"ח.
עזרת הזולת בעתיד:ב התובעת לא הוכיחה את היקף העזרה שתזדקק לה בעתיד, אך לאור קביעת המומחה האורתופד כי סביר שהתובעת תסבול ממידה מסויימת של כאבים בעתיד, אפשר שהיא תתקשה בעבודות הבית.
על כן, אני קובע כי הנתבעת תשלם לתובעת סכום גלובלי של 5000ש"ח.
ג. הוצאות ניידות:ו
הוצאות ניידות בעבר: כאמור התובעת היתה חיילת בשרות סדיר בעת ארוע התאונה, ויכלה לקבל החזר לנסיעות שעשתה לצורך קבלת הטיפולים מצה"ל. בנוסף, התובעת לא צרפה שום קבלות המעידות על הסכומים שהוציאה לצורך נסיעות אלה. אם כי, היא צרפה אישורים המעידים, כי עברה 20טיפולי פיזיותרפיה.
הוצאות ניידות בעתיד: בעדותה סיפרה התובעת כי היא מתקשה לנסוע באוטובוסים. עם כל הכבוד אינני מוצא לנכון לפסוק לתובעת בראש פרק זה פיצוי לעתיד. אין ספק שבמקרים שלא תוכל לשבת ואם ייקשה עליה להרים את ידה, דבר שלא שוכנעתי בו, כי אז תוכל לאחוז במושב מבלי להרים את ידה.
ד. והוצאות רפואיות:
הוצאות רפואיות בעבר: התובעת היתה חיילת בעת ארוע התאונה, לכן את הטיפולים הרפואיים ואת התרופות קיבלה מהצבא. התובעת צרפה רק קבלה אחת על טיפול רפואי בסך 360ש"ח, וסכום זה על הנתבעת לשלם לתובעת.
הוצאות רפואיות בעתיד: בבואי לקבוע פיצוי בגין הוצאות רפואיות עתידיות השיקול המכריע הוא חוות דעתו של המומחה האורתופד אשר קבע, כי התובעת תזדקק ל- 6עד 8טיפולים פיזיותרפיים בשנה, כאשר עלות כל טיפול כ- 100ש"ח. כמו כן, בתשובה לשאלת הבהרה, כתב המומחה כי סביר שהתובעת תזדקק לתרופות לשיכוך כאבים בעתיד. על כן, אני קובע כי על הנתבעת לשלם לתובעת: סכום של 000, 20ש"ח לכיסוי הוצאות טיפולים פזיוטרפיים ותרופות עד גיל .70בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסה"ד.
אשר לטענת הנתבעות, כי הוצאות אלה יכוסו לפי חוק בביטוח בריאות ממלכתי, סבור אני, שיש לנקוט בגישתו של השופט דר' קלינג מהסיבות המפורטות בפסק הדין (ת.א.(ת"א) 1506/90שולמית גינת נ' הסנה חברה לביטוח, צלטנר 540). לפי גישת השופט קלינג, חוק ביטוח בריאות ממלכתי לא שינה דבר, ועל הצזיק לפצות את הניזוק כבעבר. אציין כי הסיבה העיקרית לקביעתי זו, היא החשש מפני שינוי הרכב "סל הבריאות" המגיע לאזרח מתוקף חוק זה. לנפגע בתאונת דרכים הזכות לפיצוי ללא קשר לשיקולי מדיניות ממשלתית.
.9חוות הדעת הרפואית:
נראה לי שמאחר ולתובעת אין נכות רפואית בתחום הנוירולוגיה, יש לנכות מסכום הפיצויים את שכר הטרחה ששולם למומחה הנוירולוגיה על ידי הנתבעים, בצירוף ריבית והצמדה מיום התשלום ועד ליום עריכת החשבון.
לסיכום :
.10לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את התביעה וקובע שעל הנתבעים לשלם
לתובע פיצוי כמפורט לעיל.
כן ישלמו הנתבעים לתובע שכ"ט עו"ד בשיעור של % 13בתוספת מע"מ מסכום

הסכומים הנ"ל, ביום התשלום, והוצאות משפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון