הודעה בעל פה למס הכנסה

סעיף 144(א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) קובע, בין השאר, כי:ב
"דו"ח, אימרה, או טופס, הנחזים כניתנים לפי פקודה זו על ידי אדם פלוני או בשמו, רואים אותם לכל ענין כאילו ניתנו על ידי אותו אדם או בהרשאתו, זולת אם הוכח היפוכו של דבר".

הוראה זו אינה מתייחסת, לדעת בית משפט השלום, להודעות שבאו מטעמו של אדם בעל פה "כשם שלא ניתן להגיש דו"ח שנתי לשלטונות המס בעל פה כך "כל ההודעות בין האזרח לשלטונות המס נעשות בכתובין בלבד".

לשון הסעיף אינה מחייבת פרשנות מצמצת זו. בית המשפט העליון קבע זאת במפורש לאמור:ו
"החזקות שבסעיף 144לפקודה חלות על דברים אמורים וכתובים".
(ע"פ 502/73, שברצברג נ. מדינת ישראל, פ"ד כט (1) 202, 206).
כאמור, מנהל החשבונות של החברה ושל בעלי מניותיה הודיע לשלטונות המס כי עליהם להפקיד את החזרי המס האישיים בחשבונות הבנק שנתן בידם ולפיכך חזרה, היא כי הודעה זו ניתנה גם בשמו של המשיב, חזקה זו לא נסתרה ואין מחלוקת כי המשיב לא פנה בשום שלב לפני השלמת העברת הסכומים שבמחלוקת לשלטונות המס כדי להודיע על שינוי בהודעה שבא מטעמו.

סעיף 1לתקנות מס הכנסה (החזר מס ביתר) תשמ"ד- 1983קובע כי:נ
"מס יתר ששילם נישום יוחזר לו על ידי זיכוי חשבונו בבנק, הנישום יודיע לפקיד השומה את שם הבנק, מספר החשבון וכל פרט אחר שידרש כדי לאפשר את ההחזר".,

סעיף זה מטיל את חובת הדיווח על הנישום. התוצאה היא שלא היה מקום לקבוע כי נפל פגם בפעולת שלטונות המס המחייב אותם לפצות את המשיב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מס הכנסה על טיפים

 2. עורך דין מס הכנסה

 3. קבלת מידע ממס הכנסה

 4. מחילת חוב מס הכנסה

 5. זיכוי מס הכנסה באילת

 6. החזר קנסות מס הכנסה

 7. יגיעה אישית מס הכנסה

 8. יבוא תכשיטים מס הכנסה

 9. תדריך כלכלי מס הכנסה

 10. הודעה בעל פה למס הכנסה

 11. תיקון דוחות למס הכנסה

 12. שיפורים במושכר מס הכנסה

 13. סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 14. סעיף 144 לפקודת מס הכנסה

 15. הפרשי הון - ערעור מס הכנסה

 16. ביקורת מס הכנסה בכפר ערבי

 17. קופה רושמת ביקורת מס הכנסה

 18. ערעור מס הכנסה פסילת ספרים

 19. ביקורת ספרים מס הכנסה - חנות

 20. ערעורי מס הכנסה בדלתיים סגורות

 21. מס הכנסה משכורת בני זוג בחברה

 22. דוגמא של ערעור מס הכנסה שהתקבל

 23. ערעור לעליון על החלטת מס הכנסה

 24. ביקורת מס הכנסה - מרפאת שיניים

 25. "הכנסה מעבודה" לפי פקודת מס הכנסה

 26. התיישנות החזר מס הכנסה ששולם בטעות

 27. רכישת זכות דיירות - זיכוי מס הכנסה

 28. פער בדיווח הכנסות למע''מ ולמס הכנסה

 29. ערעור על קולת העונש בעבירות מס הכנסה

 30. רישום לא מסודר של חשבונות - מס הכנסה

 31. השוואה לעסקים דומים - ערעור מס הכנסה

 32. עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה

 33. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה - עבירות מס

 34. הכנסה לא מדווחת למס הכנסה של הרוג תאונת דרכים

 35. אי העברת ניכוי מס הכנסה ממשכורות עובדים

 36. תמיכה כספית מהמשפחה זכאות לגמלת מס הכנסה

 37. אי הגשת דוחות מס הכנסה מהווה עבירה נמשכת

 38. ביטול כתב אישום בגין תשלום כופר למס הכנסה

 39. חישוב נכות לפי תקנות מס הכנסה וביטוח לאומי

 40. האם אפשר לחייב בעלים של חברה בחובות למס הכנסה ?

 41. כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ? סעיף 25(ג)

 42. בדיקת ירידה בשכר לעצמאי בביטוח לאומי ע''י השוואת דוחות מס הכנסה

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון