פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי:

.1מדובר בתביעה להכיר בפגיעה מיום 20.4.94כ"תאונת עבודה". התובע טוען
בכתב תביעתו, כי ביום 20.4.94, בשעה 00:נ 07בבוקר בעת שעסק בהחלפת גלגלי ה"טיולית" בגין "פנצ'ר" חש לפתע כאב גב בגבו ובמיוחד בעמוד השדרה הצווארי ומבקש להכיר בתאונה כ"תאונת עבודה".
.2הנתבע בכתב ההגנה טוען, כי לא ארע לתובע כל ארוע ב- 20.4.94ואין קשר
בין אי כושרו לעבודה המפורטת בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה לבין עבודתו אלא מדובר ב שהתפתחה על רקע מצב בריאות בסיסי.
לפיכך מבקש הנתבע לדחות התביעה.
.3התובע הגיש תצהיר במקום עדות ראשית והעיד בפני בית הדין. הנתבע הגיש
לבית הדין הודעת התובע בפני חוקר המוסד (נ/1), מסמכים רפואיים (נ/ 2עד נ/4).
הצדדים הגישו סיכום טענותיהם בכתב.
.4התובע בהודעותו בפני חוקר המוסד ומיום 19.7.94העיד, כי הינו עובד עצמאי ומשמש כנהג ב"טיולית". ביום 20.4.94בשעה 00:ב 07בבקר ראה ששני צמיגים ב"טיולית" "מפונצ'רים והתחיל להחליף את הצמיגים. התובע פתח את הגלגלים ולא היה לו בעיה בשלב זה אולם כשרצה להוציא את הגלגל הרגיש מן טרן בצוואר אולם המשיך בהרכבה של הגלגל, כי היה לקראת סוף החלפת הגלגל, אולם המשיך תוך כדי כאבים. לאחר מכן ניגש לרופא, קבל כדורים ומשחה אולם זה לא עזר לו ומאז הוא במנוחה בבית.
התובע מציין, כי אשתו היתה בבית ושמעה את הכאבים שהיו לו. בתביעתו לנתבע
שהוגשה ב- 6/94מתאר התאונה וטוען, כי הרים גלגלים בצורה לא נכונה והצוואר נתפס. שתי חוליות בצוואר נפגעו, קיבל כדורים והוראה למנוחה בבית.
בכתב התביעה טוען, כי במהלך הוצאת/הרמת גלגל הטיולית (המפונצ'ר) חל לפתע
כאב חד בגבו ובמיוחד בעמוד השדרה הצווארי.
בעדותו בפני בית הדין העיד, כי בטיולית היו שני פנצ'רים בשני הגלגלים כאשר מדובר בגלגלים צמודים בצד האחורי. התובע פרק והוציא הגלגל הראשון ורק כשהוציא את הגלגל הפנימי הרגיש כאב בגב ובצוואר ושמע "תק". התובע מפרט, כי הוצאת הגלגל הראשון היתה קלה אולם לצורך הוצאת הגלגל השני היה צריך להתאמץ ולמשוך אותו. התובע המשיך להוריד הגלגלים, החזיר אותם במקומם והלך לרופא באותו יום (עמ' 2לפרוטוקול מיום 24.1.96).
התובע מעיד כי סיפר לרופא כי הרגיש כאבים ואין לו הסבר מדוע אין כל רישום בנושא. גם בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה אין לתובע כל הסבר מדוע לא מפורט המקרה. כל שיכול היה להסביר, כי הלך לרופא והוא אמר לו לנוח בבית עד שיגיע תורו לצילום (עמ' 3לפרוטוקול).
לתובע אין כל הסבר מדוע לא נרשם בכרטיס קופת חולים ביקורו ביום התאונה
והפניה לצילום. בחקירתו החוזרת פרט, כי הגלגל שוקל 150עד 200קילו אבל לא
שקל אותו אף פעם.
ב"כ התובע ציין בפני בית הדין, כי נתקבל הרושם, כי החומר הרפואי שהוגש
לבית הדין אינו מהווה כל המסמכים הרפואיים שבתיק. אין מחלוקת, כי במאי נערך לתובע צילום רנטגן ואין כל פרוט על כך בתיק הרפואי ומדובר בצילום שנערך בטרם הוצאה התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה ומיום .1.6.94
ב"כ התובע הגיש ביום 14.2.96(על פי החלטת בית הדין מיום 24.1.96) אישור
מאת ד"ר בוטנר (אשר חתם על התעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה) בו מציין
הרופא, לטענתו, כי התובע פנה אליו לראשונה ב- 20.4.94ואחר כך הופנה לצילום
רנטגן ואחר כך הוצאה תעודת אי כושר (ראה הודעת ב"כ התובע מיום 14.2.96).
ב"כ הנתבע הגיבה למסמך הרפואי הנ"ל וטענה, כי לא מצויין בתעודה הרפואית כי התובע פנה לראשונה ב- 20.4.94ולפיכך אין כל שינוי בעמדת הנתבע.
.5על פי הפסיקה, התקף של כאבי גב לא יוכר כ"תאונת עבודה" אלא אם יוכח
קיומו של ארוע פתאומי במהלך העבודה, הקשור מבחינה סבתית לבוא ההתקף, כגון
הרמת משא, תנועה סיבובית וכד'. באין "ראשית ראיה", כי כך היה, דין התביעה
להיכשל.
כלל הוא שצריך שתהיה "ראשית ראיה" שאכן קרה "ארוע תאונתי" בעבודה, בין שהפגימה הינה כתוצאה מגורמים הנראים לעין (תפיסה או הרמת משא כבד) ובין מגורמים שאינם נראים לעין (כגון תנועה לא נכונה) אשר בגינה נתפס הגב.
(ראה סוגיות בדיני עבודה/רמ"ח/שס"ה/מאת ד"ר ש. קובובי, בעמ' 42).
"נסיון החיים לימד את בית הדין שהכרה בפגיעה בעמוד השדרה כתאונת עבודה תלויה בעיקר בשאלה האם הוכח שבמהלך העבודה אירע משהו שבגינו 'נתפס' גבו של המבוטח או שפקדוהו לפתע כאבים עזים שמנעו ממנו להמשיך לעבוד. ביסודם של דברים עומדת שאלת אמינות גרסתו של התובע". (דב"ע מה/24-0, אברהם אזולאי נ. המוסד, לקט 33, 46; דב"ע נא/-205 0, המוסד נ. שחדה סעיד, פד"ע כד 222ודב"ע נא/218-0, המוסד נ. משה דרור, פד"ע כד 545).
בהוכחת הארוע יש ליחס משקל רב לרשומי בית החולים ולאנמנזה, מתוך ידיעה שהיא פרי הנסיון, שרישומים אלה מהימנים ומדוייקים, שכן יש להניח, כי אדם המאושפז בבית חולים ימסור את העובדות הנכונות על מנת לזכות בטפול הנכון (דב"ע מב/160- 0אבו ערב עלי נ. המוסד, פד"ע ט"ו 281; דב"ע מט/23- 0המוסד נ. שמעון הירשהורן, פד"ע כ' 349).
ברוב המכריע של המקרים נקבע, כי ברור שהגב "נתפס במהלך העבודה, לא יכחיש המוסד לבטוח לאומי זכאות לדמי פגיעה, בין שהגב נתפס בעת הרמה ובין אם בעת התכופפות" (דב"ע/מח-167, נסראללה בשארה נ. המוסד, פד"ע כ' 132).
.6לאחר עיון בטענות הצדדים לרבות בסכום טענותיהם להלן החלטת בית הדין:ו
(1) התובע הינו עובד עצמאי ועל כן בהתאם לסעיף 83לחוק הבטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה - 1995, על התובע עול ההוכחה, כי נתקיים "ארוע תאונתי" תוך כדי עבודתו.
(2) התובע לא השכיל להוכיח "ארוע תאונתי" חד פעמי אשר ארע לו ביום .20.4.94לתובע מספר גרסאות לאופן הארוע באותו יום, אם היה כזה. בהודעתו בפני חוקר המוסד העיד, כי בזמן שרצה להוציא את הגלגל הרגיש מן טרן בצוואר אולם המשיך בעבודתו ובהרכבת הגלגל. התובע מפרט, כי זה קרה לו בזמן ההוצאה של הגלגל. בתביעה לתשלום דמי פגיעה מפרט, כי הרכיב גלגלים בצורה לא נכונה והצוואר נתפס. כאשר היה מיוצג על ידי עורך דין מפרט, כי במהלך הוצאת/הרמת גלגל "טיולית" חש כאב חד בגבו ובעמוד השדרה הצווארי. בשלב זה אין כל פרוט, כי מדובר בהרמה או בהרכבת גלגלים בצורה לא נכונה ולא מדובר בעובדה, כי נתפס לו הצוואר. התובע, אשר עול ההוכחה מונח על כתפיו, לא הביא אשתו לעדות בפני בית הדין, עובדה אשר היתה מסירה אולי, ספק בדבר ארוע התאונה באותו יום.
יתירה מזו בכל הרישומים הרפואיים שהוצגו בפני בית הדין אין כל פירוט בדבר ארוע ביום 20.4.94אשר בגינו פנה התובע לטפול רפואי.
התובע אמנם טוען, כי ביום הארוע פנה לרופא המשפחה וזה נתן לו כדורים אולם אין כל רישום על פירוט ארוע מסוים מאותו יום.
התעודה הרפואית שהמציא בא כוחו מיום 26.1.96הינה בלתי קריאה לחלוטין, בית הדין אינו חייב לשער באיזה תאריך מדובר בתעודה ומה נאמר בה אולם מקריאתה עולה, כי התובע התלונן על ארוע מסוים סמוך ליום המקרה בפני הרופא שחתם על התעודה.
אין בפני בית הדין כל ראיה נסיבתית חיצונית אשר יש בה לסייע על מנת להגיע למסקנה, כי לתובע ארע "ארוע תאונתי" בבחינת "ארוע פתאומי" שניתן לאתרו במישור הזמן ובמישור השטח, כפי שטוען התובע בפנינו.
.7במצב דברים זה כאשר אין עדות מטעם מי שהיה נוכח בזמן הארוע או סמוך מיד לאחריו ואין עדות משכנעת במסמכים רפואיים ואשר עול ההוכחה מוטל על שכמי התובע, לא נותר לבית הדין אלא לקבוע כי התובע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו, לא שכנע את בית הדין בקרות ה"ארוע התאונתי" ביום 20.4.94ולפיכך דין תביעתו להידחות.

.8זכות ערעור תוך 30יום מיום המצאת פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה
בירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון