קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

בתאונה נפגעה ברך רגלו השמאלית של התובע. הוא נלקח לבית החולים "הלל יפה" בחדרה, שם טופל בחדר המיון. אובחנו קרע ברצועת הברך.

פגיעתו באותה תאונה הוכרה על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959[נוסח משולב]. נקבעה לו נכות זמנית בשעור של % 44בגין הפגיעה בצבא בברך הימנית, עד ליום .12.10.95הנכות הועמדה על % 30לצמיתות מיום .18.10.95

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קרע ברצועה בברך אחוזי נכות:

.1התובע יליד 59', נהג משאיות כבדות (פול-טריילר) במקצועו, נפגע בתאונת דרכים ביום 25.7.94(להלן-התאונה), והנתבעים חייבים לפצותו על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-.1975
.2בתאונה נפגעה ברך רגלו השמאלית של התובע. הוא נלקח לבית החולים "הלל יפה" בחדרה, שם טופל בחדר המיון. אובחנו קרע ברצועת הברך, אי יציבות של הברך ונפיחות ורגישות באזור הברך. הרגל הושמה בגבס עד ליום .5.8.94לאחר הסרת הגבס, היה צורך לתמוך את הרגל באמצעות מכשיר מסוג , sutterוהתובע נזקק לטיפולי פיזיוטרפיה.
לפי תעודה רפואית של ביה"ח "רמב"ם" בחיפה מיום 10.10.94, סבל התובע מדלדול
של שרירי הירך ומנוזל תוך מפרקי, וכן מרגישות באזור הרצועה הפנימית של הברך, ומגבלות בכיפוף הרגל, אך הברך היתה יציבה. נמצאו סימנים לקרע במיניסקוס הפנימי, והוחלט כי יש לבצע בברך בדיקת ארטרוסקופיה.
ביום 3.10.94בוצעה הבדיקה האמורה. נמצאו שינויים המתאימים לכונדרומלציה בסחוס הפיקה ובאזור החי וני של הברך, והוערך כי התובע מוגבל "בכל פעילות פיזית על רגליו".
לצורך קביעת מצבו ונכותו, נבדק התובע על ידי המומחה הרפואי ד"ר וולפין,
שנתן חוות דעת מיום .8.11.95הוא מצא כי ישנה הגבלה בטווח תנועות הברך השמאלית:ו יישור מלא, כיפוף עד 130מעלות, עם אי יציבות אנטרומדיאלית קלהדרגה .iii/ iבעמידה על רגל שמאל ועל קצה הבהונות של רגל זו לא היתה התעקמות של הברך תחת משקל הגוף. מסקנתו היתה כי מצבו של התובע תואם, בגין אי יציבות אנטרומדיאלית קלה של הברך השמאלית עם נזק קל לסחוס הברך, דרגת נכות צמיתה בשעור של %10, זאת לפי סעיף 35(1)(ב) למבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, שעניינו "השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות" של הנפגע.
.3כאשר נפגע התובע בתאונה, הוא היה בחופשת מחלה עקב פגיעה בתאונה קודמת מיום .3.4.94הוא שירת במועד האמור במילואים ונפגע בצורה קשה בברכו הימנית. הוא סבל מאי יציבות צדדית קשה בברך הימנית, וכן מאי יציבות קדמית ואחורית של אותה ברך. פגיעתו באותה תאונה הוכרה על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט- 1959[נוסח משולב]. נקבעה לו נכות זמנית בשעור של % 44בגין הפגיעה בצבא בברך הימנית, עד ליום .12.10.95הנכות הועמדה על % 30לצמיתות מיום .18.10.95
היינו, שמדובר במקרה דנן בנפגע בתאונת דרכים שבעת פגיעתו כבר היה פגוע מתאונה קודמת. קודם לתאונה, ובלי קשר אליה, כבר לקה התובע בפגימה קשה בברך רגלו הימנית שגרמה לנכות של % 30לצמיתות. לכך מתווספת הפגיעה בתאונה דנן שהוסיפה נכות של % 10לצמיתות. התאונה הראשונה גרמה לפגימה בברך הרגל הימנית. התאונה השניה גרמה לפגימה בברך הרגל השמאלית.
.4בראש הנזק הבלתי ממוני, מחייבת הקביעה של ד"ר וולפין לפיה נגרמה
לתובע בתאונה נשוא התביעה, נכות של % 10לצמיתות. ראה:נ ע.א. 589/89שרה רקוביצקי נ' יאיר יעקובוב ואח’, פ"ד מ"ז, (1) עמ' .726בראש נזק זה ישולם לתובע פיצוי בשעור של % 10מהסכום המקסימלי.
.5בשאר ראשי הנזק יחושב הפיצוי על פי הגריעה מכושרו ומיכולתו של התובע על פי השוואה בין מצבו לאחר התאונה כפי פגיעתו משתי התאונות, לבין מצבו לפניה, במומו כתוצאה מהתאונה הראשונה.
בע.א. 342/67שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד כ"א(2), 681, דובר בסבל בנמל יפו, חרש-אילם, שנפגע ברגלו. נפסק כי היתה זו נקודת מוצא נכונה כאשר ביהמ"ש שאל את עצמו "בכמה מוגבל התובע בכושר השתכרותו, למעשה, כפי שהוא, על שני מומיו, לעומת יכלתו וסיכוייו להשתכר, כפי שהיתה לפני התאונה הנדונה, במומו הקודם".
בת.א. (חיפה) 911/66סבג נ' תעשיות חוטי מתכת, פסקים מחוזיים סא תשכ"ח-1968, 263, דובר בתובע שסבל מילדותו ממחלת עיניים. בעקבות התאונה נפלט כליל מן העבודה. אמר ביהמ"ש:ב "כיצד שמים את הפסד השתכרויותיו של אדם, אשר כושר עבודתו הוגבל עקב נכות שנגרמה לו בתאונה, בגינה הוא תובע פיצויים, והוא היה מוגבל בכושרו גם קודם לכן עקב נכות קודמת, שאין לה כל קשר לתאונה? ... הכלל הוא, שבמקרה כזה לוקחים את האדם כפי שהוא כיום ורואים כמה מוגבל כושר השתכרותו עתה, עקב כל מומיו, לעומת כושרו וסיכוייו להשתכר, כפי שהיה לפני התאונה, במומו הקודם".
ראה גם א. ריבלין, תאונת הדרכים, סדרי דין וחישוב הפיצויים, עמ' 623:ו
"מקום שנכותו של הנפגע אמורה לשקף את מידת הגריעה מכושר ההשתכרות שלו, אין להתעלם מן הנכות הקודמת שסבל קודם לתאונה, אם סבל, שהרי "יתרת בריאותו" עובר לתאונה מושפעת מן הנכות הקודמת... בהתקיים נכות קודמת שאינה קשורה לתאונה, תשוקלל הפגיעה כתוצאה מן התאונה בהפחתת הנכות הקודמת, ובכך יבוא לכלל ביטוי השינוי שחוללה הפגיעה ב"יתרת בריאותו" של הנפגע".
.6המקרה שבפנינו שונה, איפוא, מן המקרה שנדון בע.א. 248/86עז' חננשוילי ואח' נ' רותם ואח’, פ"ד מה (2), עמ' 529, שכן בענייננו הנכות שבתאונה השניה מצטברת ונוספת על הנכות שבתאונה הראשונה ואינה בולעת אותה, בעוד שבפרשת חננשוילי המוות בלע את הכושר המופחת. אך הכלל זהה:נ "המזיק השני מוצא את הניזוק כמות שהוא, לטוב ולרע. הוא מצא ניזוק שנפגע בתאונה השניה וכושר עבודתו פחת... הוא הביא את הניזוק למצב של הפסד כושר השתכרות... הוא אינו אחראי לפצות את התלויים בגין הפסד התמיכה במידה שהוא נגרם על ידי התאונה הראשונה". (שם, עמ' 551).
"פועלו של עיקרון "הגולגולת הדקה" הוא - כי מומו הקודם (של הנפגע) אין בו כדי להשפיע על קביעת הכושר האקטואלי של הנפגע להשתכר לאחר הפגיעה. אך לא כך השפעתו באשר לקביעת כושרו הפוטנציאלי". (ד. קציר, פיצויים בשל נזק גוף, הוצאת כרמל, מהדורה רביעית, עמ' 1259).
לפיכך, בעוד שאדם שרגלו הימנית בריאה לא היה מושפע קשות בגלל הפגיעה ברגל השניה תוך גרימת נכות של % 10לצמיתות, אדם שרגלו הימנית פגועה קשה, יושפע באופן חמור יחסית, מפגיעה נוספת, אפילו קלה יחסית, ברגלו השמאלית. כל עוד היתה הרגל השמאלית בריאה, היא יכלה לתמוך ברגל הימנית. כאשר גם היא נפגמת, ההשפעה השלילית על יציבות הגוף, כושר התנועה, ויכולת ההשתכרות, גדולה יותר. העיד על כך ד"ר וולפין לגבי התובע:ב "אם ניקח אדם רגיל לגבי הפגיעה הזו היה מקבל רק % 10נכות מאחר ויש לו פגיעה קודמת זה מעמיד אותו במצב קשה יותר".
.7התובע, כאמור, הוא נהג משאיות כבדות בהכשרתו המקצועית ועסק בכך
בשרות חברת ההובלות "חרדון". לאחר הפגיעה בצבא בתאונה הראשונה יצא לחופשת
מחלה. לטענת הנתבעת, הוא לא היה חוזר לעבודתו הקודמת בגלל הפגיעה בברך הימנית. הראיה לכך הוא המסמך נ/ 1מיום 20.7.94, בו מודיע מעסיקו "על פיטורין החל מה - 30.6.94". לפיכך, טוענת הנתבעת שכבר לפני התאונה נשוא התביעה, לא היה התובע כשיר לנהיגה במשאיות כבדות, וממילא כושר השתכרותו נפגם מאוד בתאונה הראשונה ולתאונה נשוא התביעה, לשיטת הנתבעת, אין השפעה של ממש על כושר השתכרותו.
אני דוחה טענה זאת. הוברר בעדותו של מר אורי חרדון כי מכתב הפיטורים נשלח על מנת לאפשר לתובע לקבל תגמולים ממשרד הבטחון, וכי למרות הפיטורים היה סיכוי של ממש להמשך עבודתו של התובע בשרות חרדון בנהיגת משאיות כבדות. הוא העיד כי אלמלא התאונה השניה לא היה מפטר את התובע, והיה ממשיך להעסיקו כנהג, בהיותו עובד מיומן ומסור. יחד עם זה, יש לקחת בחשבון שבכל זאת אין זה וודאי שהתובע היה חוזר לעבודתו כמקודם, לאחר הפגיעה הקשה בתאונה הראשונה. יש לזכור כי נגרמה בתאונה זאת נכות משמעותית של % 30לצמיתות ברגל הימנית המתפקדת הרבה בנהיגת רכב. גם משרד הרישוי ביטל ביום 22.5.95את רשיונו לנהיגת רכב בדרגה 4גורר תומך ומשא כבד, וביום 12.2.96אופשר לו לנהוג ברכב מסחרי מדרגה 3, רק אם מותקנת ברכב תיבת הילוכים אוטומטית, והמאיץ מצוי בצד שמאל של הבלם (נ/6).
.8לאור האמור לעיל, אעריך את הנזק בכל הקשור להשתכרותו של התובע באופן הבא:ו
אלמלא שתי התאונות היה התובע יכול להשתכר כיום סכום של -.000, 8ש"ח ברוטו. עקב הפגיעה בתאונה הראשונה שגרמה לנכות של %30, יש לקחת החשבון ירידה דומה בכושר ההשתכרות, לסכום של -.600, 5ש"ח לחודש, ברוטו. יש לנכות מס הכנסה, כדי -. 600ש"ח. נותרת הכנסה בשעור של -.000, 5ש"ח לחודש. הפגיעה בתאונה השניה, הביאה להפחתה ממשית בכושר מופחת זה, הנאמדת בשעור של % .20ההפסד הוא בסכום של -.000, 1ש"ח לחודש. התובע יליד .1959כיום הוא בן 38שנה. לפניו 27שנות עבודה. המקדם הוא .221.87ההפסד לעתיד הוא -.870, 221ש"ח.
.9באשר לעבר:נ התאונה ארעה ביום .25.7.94מאז ועד היום חלפו 38חודשים, מתוכם 34חודשים בהם התובע לא עבד כלל. משך 4חודשים (החל מיום 25.5.97) עבד בהסעת נוסעים, והשתכר כדי -.500, 2ש"ח לחודש.
כשארעה התאונה היה התובע בחופשת מחלה עקב התאונה הראשונה. יש להניח שהיה ממשיך להיות בחופשת מחלה בגלל התאונה הראשונה משך כשנה, היינו עד סמוך ליום .3.4.95מאז ועד היום חלפו 31חודשים. בתקופה זו מתאים להעריך את הפסדו לפי סכום של -.500, 2ש"ח לחודש. מתקבל הפסד של -.500, 77ש"ח.
.10הפגיעה בתאונה השניה, המתווספת לנכות מן התאונה הראשונה, מצדיקה גם כן פיצוי מתאים עבור ההגבלה בניידותו של התובע. אני מעריך את הפיצוי בראש
נזק זה בסכום של -.000, 40ש"ח.
.11הנזק הוא איפוא כדלקמן:ב
א. נזק בלתי ממוני - -.921,11 ש"ח
ב. הפסד בעבר- -.500,77 ש"ח
ג. הפסד לעתיד- -.870,221 ש"ח
ד. ניידות- -.000,40 ש"ח
-.291,351 ש"ח
הסכום שבסעיף קטן א' ישא ריבית מיום התאונה.
הסכום שבסעיף קטן ב' ישא ריבית ממחצית התקופה. הכל ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום.
יש לצרף שכ"ט ומע"מ כדרוש. יש לנכות תשלומים תכופים או כספים ששולמו על חשבון הפיצויים, משוערכים כדרוש.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון