תאונה בין משאית צבאית לטנדר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בין משאית צבאית לטנדר:

.1תאונת דרכים אשר אירעה ביום 30.4.91בכביש קבר רחל, צומת הפנצ'ר לכוון בית סחור (באזור בית לחם) בין טנדר מסוג פולקסווגן מס' רישוי 259355הנהוג ע"י התובע (להלן:ו "המסחרית") לבין משאית צבאית מ.ר. 3- 646388הנהוגה ע"י הנתבע 1(להלן:נ "המשאית").
כתוצאה מהתאונה נגרמו למסחרית אשר בבעלות התובע נזקים, כמפורט בחוות דעת השמאי אשר צורפה לכתב התביעה (ת/1).
לטענת התובע, נגרמה התאונה כתוצאה מרשלנותו של הנתבע 1, ולפיכך על הנתבעים
לפצותו.
לטענת הנתבעים, התאונה אירעה כתוצאה מרשלנותו הבלעדית של התובע.
אירוע התאונה
.2המחלוקת העיקרית במקרה דנן מתמקדת בשאלה כיצד אירעה התאונה. מיד לאחר אירוע התאונה הגיע לזירת האירוע בוחן תנועה מטעם משטרת ישראל, רס"ל דני רץ (להלן:ב "הבוחן"). הבוחן בחן את כלי הרכב המעורבים ואת זירת התאונה. והגיע למסקנה כי התאונה ארעה כתוצאה מרשלנותו של התובע אשר לא שמר על הימין בעת הנסיעה מול המשאית ולפיכך האחריות לתאונה מוטלת על כתפיו.
יש לציין כי לתצהיר העדות הראשית של הבוחן צורף דו"ח בוחן (נ/6) וצילום
מוקטן של השרטוט אשר צורף לאותו הדו"ח והמתאר את זירת התאונה (נ/5). רק בעקבות הערת ביהמ"ש הוגש צילום בגודל מקורי של אותו שרטוט (נ//5א), ורק ממנו ניתן היה ללמוד על אירוע התאונה ועל הטעות שעשה הבוחן בדו"ח התאונה. משום מה, השרטוט אשר צורף לתצהיר (נ/5) חסר פרט מהותי (סימון השוליים הימניים של הכביש מצד נסיעת המסחרית), וסימון זה מעיד על הטעות אשר עשה הבוחן שכתוצאה ממנה הגיע למסקנה מוטעית כפי שיפורט להלן .
.3הכביש בו אירעה התאונה, כביש קבר רחל צומת הפנצ'ר לכוון בית סחור, הינו כביש מתפתל וצר ללא סימון קו לבן או מקווקו במרכזו. אירוע התאונה הינו בשטח בנוי כאשר מצד אחד של הדרך (מצד ימין של כוון נסיעת המסחרית - לכון בית סחור) ישנם שוליים בצד הכביש, מאספלט ברוחב של כ- 1.60מ' ומעבר להם מבני מגורים (שוליים אלה לא סומנו בנ/ 5וניתן לזהותם רק בנ//5א). יש לציין כי בסמוך לנקודת האימפקט (נקודת המפגש בין המכוניות) ישנו גרם מדרגות היורד אל שולי הכביש ובולט לתוכם כ- מ'. מהצד השני, מצד ימין של כוון נסיעת המשאית (לכוון בית לחם), ישנם שוליים מכורכר שעליהם מונחות חביות שתפקידן למנוע הדרדרות של מכוניות למדרון הנמצא מתחת לאותן שוליים. בנקודת האימפקט מצא הבוחן שברי זכוכית ושאריות צבע לבן מארגז המסחרית וכן שברי בקליט (הפלסטיק המכסה את פנסי המכונית). כן מצא הבוחן חריץ המסמן את גרירת המסחרית מנקודת האימפקט ועד לעצירתה הסופית. יש לציין כי המסחרית פגעה מצד המשאית מאחור, באזור הגלגלים האחוריים.
.4לטענת התובע, המשאית לא שמרה על הימין, וכאשר הוא יצא מהסיבוב ראה לפתע את המשאית מולו במסלול נסיעתו. מאחר ולא יכול היה לרדת לשוליים, שם היו המדרגות אשר חסמו את דרכו, ומאחר והמשאית ניסתה לחזור למסלולה, לא יכול היה להמנע מפגיעה בה ופגע בה בסמוך לגלגלים האחוריים שלה. מעוצמת הפגיעה נמחץ כל החלק השמאלי קדמי של מכוניתו ונגרמו לו הנזקים כמפורט בחווה"ד.
נהג המשאית טוען כי שמר על הימין ואף העיד כי כשראה את המסחרית גם היא
שמרה על הימין. נהג המשאית לא ידע להסביר את אירוע התאונה וטענתו היא כי נהג המסחרית נבהל מהמדרגות היורדות לשולי הכביש, ניסה להתחמק מהן שמאלה ופגע במשאית.
.5רוחב הכביש לפי טענת הבוחן הוא 8.60מ'. נקודת האימפקט והחריץ לפי
מדידתו נמצאו במרחק של 4.80מ' מצד ימין של מסלול נסיעת המסחרית, ואילו המרכז לדעתו הינו במרחק 4.30מ'. מנתונים אלה הסיק הבוחן כי התאונה ארעה בתוך מסלול נסיעת המשאית וזאת כתוצאה מסטיה שסטה נהג המסחרית אל תוך מסלול נסיעת המשאית, כשהוא עובר את מרכז הכביש. סטיה זו ארעה לטענת הבוחן כתוצאה מאי שמירת הימין של נהג המסחרית ומכאן הסיק כי נהג המסחרית הוא זה אשר אחראי לארוע התאונה.
משום מה, חישב הבוחן את רוחב הכביש יחד עם השוליים מהאספלט מצד אחד- מצד
הנסיעה של המסחרית, וכך הגיעה מדידת רוחב הכביש לרוחב של 8.60מ'. טעות זו
הביאה אותו לחשוב כי נקודת האימפקט היתה במסלול נסיעת המשאית. בחינה מדוקדקת
של התשריט נ//5א מלמדת כי רוחב הכביש הוא 7- 6.5מ' בלבד, וזאת כאשר לא מוסיפים את רוחב השוליים לרוחב הכביש, נקודת האימפקט והחריץ נמצאים במרחק של 2.5- 3מ' משולי הכביש הימניים (מצד נסיעת המסחרית), כך שנקודת האימפקט אירעה במסלול נסיעת המסחרית והמשאית היא זו אשר לא שמרה על הימין וסטתה שמאלה בעת הסיבוב תוך שהיא חוסמת את מסלול הנסיעה למסחרית.
לא ברור לי מדוע כלל הבוחן את שולי הכביש מצד נסיעת המסחרית בחישוב רוחב הכביש כאשר ברור כי השוליים אינם חלק מהכביש. אין ספק כי טעות זו הביאה אותו לחשוב כי התאונה אירעה במסלול נסיעת המשאית.
מן המקובץ עולה כי נהג המשאית סטה ממסלולו, לא שמר על הימין, חסם למסחרית את מסלול נסיעתה והוא האחראי העיקרי לקרות התאונה.
.6עם זאת, גם נהג המסחרית תרם דבר מה לאירוע התאונה. מתצהירו של התובע
עולה כי הכיר את תנאי הדרך וידע על הבעייתיות בנסיעה בכביש מסוכן זה.
רוחב המכונית המסחרית 1.5מ' בלבד, נקודת האימפקט היתה במרחק 2.5מ' משולי הכביש, ובנוסף עמדו לרשותו לפחות כ- 1מ' בשולי הכביש שהוא המרחק מקצה גרם המדרגות לקו השוליים, ובסה"כ עמדו לרשות נהג המסחרית כ- 3.5מ' בהם יכול היה לנסוע תוך שמירה על ימין הדרך. התובע יצא מעיקול מסוכן למדי בלי להצמד לימין מסלול נסיעתו ובכך תרם לאירוע התאונה.
יפות כאן הוראות תקנה 46לתקנות התעבורה תשכ"א- 1961(פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה):ו
"שני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים בכביש שאינו רחב במידה מספקת למעבר חפשי של שניהם, יפחיתו הנוהגים ברכב את מהירות נסיעתם ויימנו את רכבם ככל האפשר לשפת הכביש ולפי הצורך אף מעבר לשפת הכביש, עד כדי בטחון מפני התנגשות."
מכאן שעל שני הצדדים היה להיימין ככל האפשר, גם נהג המשאית וגם נהג
המסחרית. נראה כי גם אם נחסמה דרכו של נהג המסחרית עדיין יכול היה להצמד יותר
לימין.
.7אחריותו של נהג המשאית לגרימת התאונה עולה על אחריותו של התובע ולפיכך אני קובע את חלוקת האחריות בתאונה כדלקמן:נ % 80לנהג המשאית ו-% 20לתובע.
הנזק
.8א. בהסכמת ב"כ הנתבעים הוגשה חוות דעתו (ת/1) של השמאי יוסף גרוסמן
בגין הנזקים אשר נגרמו למכונית המסחרית. כאמור בחווה"ד, סה"כ הנזקים למכונית
המסחרית (אובדן מוחלט) הם 800, 17ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום
מתן חווה"ד, .27.5.91
ב. שכ"ט שמאי כמפורט בחוו"ד - 502ש"ח, בצירוף הצמדה וריבית כחוק מיום
.27.5.91
ג. הוצאות גרירה - איני מאשר הסכום שלא הוכח בקבלה. מדובר בנזק מיוחד
שניתן וצריך להוכיחו בקבלה.
ד. הוצאות אחסון - איני מאשר הוצאה זו. לפי הטענה, היה האחסון במגרש
המשטרה, לא הוגשה קבלה. מדובר בנזק מיוחד שיש להוכיחו כדבעי. בנוסף, אין הסבר
מדוע היה צריך לאחסן הרכב במשך 22יום.
ה. סה"כ נזקים:ב 18.302ש"ח.

לסיכום
.9עפ"י חלוקת האחריות דלעיל וגובה הנזק, יפצו הנתבעים את התובע בסך של 642, 14ש"ח בצירוף ריבית והצמדה כחוק מיום 27.5.91ועד התשלום בפועל וכן בהוצאות משפט ועוד שכ"ט עו"ד בסך 000, 4ש"ח + מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון