תאונה בניסיון לא לפגוע בהולך רגל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונה בניסיון לא לפגוע בהולך רגל:

.1התובענה דנן, הינה מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - .1975
לטענת התובע נהג ביום 17.5.94במשאית מס' רישוי 29222259 (להלן:נ "המשאית") שהיתה אותה עת מבוטחת ע"י הנתבעת בהתאם לפק' הביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תמ"ל-1970, בכביש שעובר בתוך הכפר ירקא מתוך כוונה להגיע לבית הורי אשתו, ומשרצה לפנות שמאלה לכביש צדדי, קפץ לפתע ילד מהמדרכה לכביש ותוך כדי נסיונו שלא לפגוע בילד, איבד שליטה על המשאית, אשר סטתה הצידה ופגעה בפינה של בית הגובל עם הכביש, כתוצאה מכך טוען התובע כי נגרמו לו נזקי גוף ומכאן תביעתו זו לחייב את הנתבעת לפצותו על נזקים אלה.
.2הנתבעת אינה חולקת על כך כי ביום 17.5.94אכן ארעה תאונת דרכים בה פגעה המשאית שהיתה נהוגה על ידי התובע בכף רגלו של הילד ח'יזראן ואיל, אולם כופרת בטענות התובע כי המשאית פגעה בקיר, ומכל מקום כופרת בטענות התובע כי נגרמו לו נזקי גוף, ומשמעות כל אלה כי לא נגרמה תאונת דרכים במובן החוק משום שחסר האלמנט של נזק גוף שנגרם עקב שימוש כרכב.
.3מטעם התביעה העיד התובע, ובן אחיו מאלק סלאמה, על פי עדות התובע, נהג
במשאית בדרכו מהחנות שלו שבכפר ירקא אל בית הורי אשתו, וכאשר עמד לפנות שמאלה לכביש צדדי ירד לפתע הילד ח'יזראן ואיל אל הכביש, לפי עדותו הוא ניסה להימנע מדריסת הילד על ידי עקיפתו אולם לא הצליח וגלגל קדמי של הרכב נגע בילד, כאשר נפל והגלגל האחורי עלה על רגלו, לגירסת התובע כתוצאה מהנסיון "לעקוף" את הילד לא הצליח להשתלט על הרכב וזה סטה הצידה ופגע בפינת בית סמוך הגובל לכביש.
על פי עדותו הראשית של התובע שהוגשה בתצהיר הוא פנה מיד לקופת חולים לעובדים לאומיים בכפר ירקא ולאחר מכן הופנה לבית החולים הממשלתי בנהריה.
.4עד התביעה סלאמה מסר בעדותו כי הוא נהג ברכב השייך לאביו והיה בדרכו
לכפר יסיף ובקטע מסויים נסע מאחורי המשאית בה נהג התובע, והבחין במשאית לוקחת את הצד השמאלי של הכביש ומנסה להיכנס לכביש צדדי מצד שמאל ואילו הוא המשיך בנסיעה בצד ימין, ואז ראה את הילד ח'יזראן ואיל קופץ לתוך הכביש מול רכבו של התובע, ואת הרכב פוגע בילד ועולה על הרגל שלו.
על פי גירסתו של עד זה המשאית לא עצרה אלא סטתה הצידה "והתדרדרה והתנגשה בפינת בית הסמוך לכביש". עד זה בחקירתו הנגדית אישר כי לא ראה באם נגרם נזק למשאית ואינו יודע אם נגרם נזק כזה.
.5ההגנה הגישה תחילה את עדותו הראשית של החוקר הפרטי מר גלבוע אברהם,
אולם בהמשך ויתרה על השמעת עדותו, מהסיבה שבינתיים הפסיק חוקר זה את עבודתו
ושוהה רוב זמנו באנגליה.
הנתבעת הסתפקה בחקירתם הנגדית של עדי התביעה ובהצגת מסמכים בכתב ובין מסמכים אלה הודעה שנתן התובע לחוקר מטעם הנתבעת, מוצג נ/ .1תרשים המראה מקום ארוע התאונה ואשר התובע שרטט עלפי בקשת ב"כ הנתבעים במהלך חקירתו הנגדית מוצג נ/ .2שאלון שנשלח לתובע על ידי הנתבעת מוצג נ/3, ותשובות לשאלון זה מוצג נ/ 4ותשובות משלימות מוצג ת/5, וכן אישור רפואי של שלטונות צה"ל מוצג נ/.6
.6גם אם ההגנה לא השמיעה מטעמה עדים כלשהם, נשארת חובת ההוכחה מוטלת במלואה על שכמו של התובע אשר עליו להוכיח קיומם של כל המרכיבים של תאונת הדרכים במובן החוק לרבות המרכיב של גרימת נזקי גוף.
לאחר ששקלתי את עדויות התביעה וכלל הראיות שהובאו בפני הגעתי לכלל דעה כי לא עלה בידי התובע להוכיח את תביעתו, אין בידי לסמוך על עדות התובע והעד סלאמה, בכל הקשור לטענה כי המשאית פגעה בקיר בית או בגדר בטון ואין בידי על סמך עדויותיהם לקבוע כי התובע נפגע באותו ארוע פגיעות גוף כלשהן;
הן התובע והן העד סלאמה השאירו רושם שלילי ביותר על בית המשפט במהלך מתן עדויותיהם בבית המשפט, האופן בו העידו בבית המשפט, חוסר הסבירות הפנימית של עדויותיהם, והסתירות הפנימיות בעדויות אלו, ובינם לבין עצמם והסתירה בין עדות התובע בפני בית המשפט להודעה שמסר לחוקר ועליה חתם, מוצג נ/1, הניעו אותי שלא להאמין לתובע ולעד מטעמו, ולא לבסס על סמך עדויותיהם מימצאים עובדתיים, שיהיה בהם כדי לבסס עילת תביעה מכח חוק פלת"ד.
.7בין יתר הנימוקים והסתירות שהביאו אותי למסקנה הנ"ל ניתן למנות:ב
א. בתצהיר העדות הראשית, מייחס התובע את הסיבה לפגיעת המשאית בפינת בית סמוך הגובל בכביש, לכך "שלא הצליח להשתלט על המשאית, ואילו בחקירתו הנגדית אומר כי הוא לא איבד שליטה על הרכב (עמ' 7שורה 13לפרוטוקול).
ב. התובע מסר תחילה בחקירתו הנגדית (עמ' 7שורה 24לפרוטוקול) ואומר:ו "אני לקחתי את הילד לביתו ברכב שלי.
יחד איתי היה גיסי בעל אחותי מוראד שחאדה, וכן מאלק סלאמה והם הגיעו ברכב אחר שנסע מאחור, ברכב שלי היה רק הילד לבדו" (הדגשה שלי ה.ח.). ואילו בהמשך וזמן קצר לאחר מכן ותוך כדי אותה חקירה נגדית אומר התובע בעמ' 8שורה 16לפרוטוקול:נ
"אני אומר שבעדות שלי אמרתי שמורד שחאדה, בא איתי עם הילד ברכב שלי אני לא אמרתי שהילד היד ברכב שלי לבד".
נכון שחלק זה של העדות אינו נוגע ישירות לטענתו שלתובע כי, נפגע בגופו כתוצאה מהתנגשות המשאית בקיר, יחד עם זאת כאשר עד לא נרתע מלהתכחש לדברים שהוא עצמו אמר ספר דקות לפני כן בבית המשפט, אין עד זה ראוי לאמון כלל וכלל.
הסתירות בין עדות התובע כבית המשפט לבין ההודעה נ/ 1בעיקר בענין יעד הנסיעה עובר לתאונה על פי נ/ 1נסע לביתו על פי עדותו בבית המשפט לבית הורי אשתו, ובענין טיפול הרפואי הראשוני על פי נ/ 1פנה לקבלת טיפול רפואי ואושפז רק ביום 24.5.94, דהיינו שבוע אחרי התאונה, ואילו על פי עדותו בבית המשפט מסר תחילה כי פנה מיד טיפול ראשוני לקופ"ח לאומית ובפועל תעודת המחלה שהוגשה מטעמו היתה מתאריך שלמחרת יום התאונה.
ד. אין כל סבירות כי אדם שנפגע בתאונה וסובל מכאבים, כפי שהתובע עצמו מעיד על עצמו, לא יבקש להבדק בבית חולים שם הוא היה ממילא ואף המתין עד שהילד שנפגע יקבל את הטיפול הרפואי, נסיון התובע להסדיר התנהגות זו בכך שהחולה לא רגיש. דבר, עומדת בסתירה לעדותו עצמו (בעמ' 7שורה 17- 16לפרוטוקול) שם הוא מסר כי "לאחר המכה הרגשתי כאבים בצוואר".
ה. העובדה כי התובע לא מסר למשטרת התנועה כי גם הוא נפגע באותה תאונה,
וכתוצאה מכך שמו לא צויין באישור המשטרה בענין אותה תאונה.
ו. בתעודת המחלה הראשונה שניתנה לתובע ע"י קופת חולים לאומית מיום 18.5.94, צויינה הסיבה לממצא הרפואי, של כאבי ראש וכאבי צוואר, כמחלה, ולא
תאונת דרכים. אין כל הגיון בהסברו של התובע כי הוא מסר לרופא כשמדובר בתאונת דרכים אולם זה ביקש אישור מהמשטרה, ומאחר שלא היה ידו, רשם הרופא "מחלה" במקום "ת.ד." רופא רושם את הסיבה לפנייה אליו על פי דברי הפונה ואין הוא חוקר אמיתות טענה זו או אחרת של הפונה.
ז. העובדה כי לא נגרם נזק לא לקיר ולא למשאית, דבר שמצא ביטויו באי הגשת תביעה כנגד הנתבעת לפיצוי בין בגין נזקי רכוש למשאית ובין בגין נזקי רכוש לקיר הבית.
ח. בגליון חדר המיון מיום 24.5.94לא צויינה הבחנה של מימצא רפואי כלשהו
אלא הוזכרו רק תלונותיו הסובייקטיביות של התובע, ונקבע מפורשות שאין כל מימצא
חבלתי דבר שיש בו כדי לתמוך בטענת הנתבעת כי התובע לא נפגע בגופו כלל.
ט. התובע מסר בעדותו כי באותו יום אכן הכינה לו אשתו ארוחת צהריים בבית הוריה אולם אינו זוכר באם אכל את אותה ארוחה לפני התאונה או אחריה, אין אף אחת משתי האפשרויות מתיישבות עם עדות התובע כי התאונה ארעה טרם יגיע לבית הורי אשתו ולאחר הפגיעה בילד הסיעו תחילה להוריו, לאחר מכן לקופת חולים ומשם לבית החולים שם המתין זמן רב עד שניתן לילד טיפול רפואי.
י. גם עדותו של העד סלאמה אינה עדות מהימנה עד זה הינו בן אחיו של התובע ובודאי שאין מקום לומר עליו כי הוא עד ניטרלי, ובין עדותו לעדות התובע התגלו סתירות לא מעטות שאמנם אין הם נוגעות ישירות לעובדה אם המשאית פגעה בקיר אם לאו, אבל בנקודות די חשובות שהיה מקום להוכיח כי התובע וסלאמה יזכרו אותם היטב.
מכל מקום אין בעדותו של סלאמה כדי לעזור לתובע. עד זה מסר כי לא ראה את
הנזק שנגרם למשאית ועד היום אין הוא יודע באם נגרם נזק כזה. כמו כן לא ראה את
הנזק שנגרם לקיר, ובודאי שלא ראה כי התובע נפגע פגיעה גופנית כלשהי.
.8נוסף לכל הנימוקים הנ"ל ראוי לציין כי התובע אשר העיד כי בעל הבית
שבקיר ביתו פגעה המשאית, וכן אנשים רבים אחרים, יצאו וראו את הפגיעה ועל אף זאת בחר התובע שלא להזמין לעדות את אותו בעל בית או אדם אחר שאין לו ענין בתוצאות המשפט, והסתפק בהבאת בן אחיו כעד מטעמו. הלכה היא כי כאשר צד נמנע מלהביא ראיות הנמצאות תחת ידו, יש מקום לפרש זאת נגדו. עיקר המחלוקת בין הצדדים בתיק זה הינה אם המשאית פגעה בקיר, ובעקבות כך נפגע התובע בגופו, לכן היה סביר לצפות מהתובע שיזמין את בעל הבית שהמשאית פגעה בקיר ביתו למתן עדות מטעמו, מה עוד והוא עצמו מסר כי אותו בעל בית יצא לאחר הפגיעה, וראה את אשר התרחש, משלא עשה כן יש מקום למסקנה כי התובע חשש כי עדותו של עד זה לא תהיה לטובתו.
.9לסיכום, התביעה לא עמדה בחובה המוטלת עליה, ולא הוכיחה, במידת ההסתברות הדרושה בהליך האזרחי כי המשאית פגעה בקיר, וכן לא עלה בידה להוכיח כי התובע סבל מפגיעות גוף כתוצאה משימוש ברכב, ועל כן דין תביעתו זו להידחות.

התובע ישלם לנתכעת הוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד בסך -.000,3
ש"ח + מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים להולך רגל

 2. תביעת פיצויים להולך רגל

 3. דוח להולך רגל

 4. תאונת עבודה הולך רגל

 5. תאונת דרכים - פגיעה בהולך רגל

 6. הכחשת פגיעה בהולך רגל

 7. מפגע בטיחותי להולכי הרגל

 8. פגיעה של מכונית בהולך רגל

 9. פגיעה בהולכת רגל במעבר חציה

 10. אי עצירה להולך רגל במעבר חציה

 11. תאונה בניסיון לא לפגוע בהולך רגל

 12. פגיעה של אוטובוס בהולך רגל בתל אביב

 13. פגיעה בהולך רגל - נהיגה בשכרות ללא רישיון

 14. פגיעה בהולך רגל במעבר חציה - ביטול כתב אישום

 15. נפילת מוט ברזל ששימש כמחסום בחניון על הולך רגל

 16. נפגעה לטענתה כהולכת רגל בתאונת דרכים ונגרמו לה נזקי גוף

 17. פגיעה באבני פטריה הסמוכות למדרכה ובהולכי רגל שהלכו על המדרכה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון