תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין:

.1ביום 15.8.94נפגע התובע בתאונת דרכים כאשר רכב על אופנוע השייך לו,
והתנגש במכונית. האופנוע לא היה מבוטח בביטוח חובה כנדרש על פי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל- 1970(להלן - הפקודה). הנתבעת נהגה במכונית והשימוש בה היה מכוסה על ידי הנתבעת מס' 2, בביטוח בר תוקף מכח פוליסה שהוצאה על פי הפקודה.
במצב דברים זה, אין לתובע עילה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
תשל"ה- .1975קמה לתחיה עילתו על פי פקודת הנזיקין. על מנת לחייב את הנתבעים לשלם לתובע פיצויים על נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה, יש להראות כי היתה רשלנות מצד הנתבעת. בפני הנתבעים פתוחה הדרך לטעון לרשלנות תורמת מצדו של התובע.
.2הנתבעים הודו בחבותם, וטוב שעשו כך, לאור ההליך הפלילי שננקט נגד הנתבעת בתיק בית משפט השלום בחדרה מס' 51791457, בו הורשעה הנתבעת בעבירות של אי מתן זכות לרכב ממול בפניה; נהיגה באי זהירות, וכן גרימת חבלה של ממש (ראה ת/6), והוראת סעיף 42א לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- .1971אופן ארוע התאונה מתואר גם בתרשים ת/10, המעיד באופן ברור על רשלנות הנתבעת.
ב"כ הנתבעת ניסה לשכנע אותי שהיתה רשלנות תורמת מצדו של התובע בכך שלא הבחין במכונית הנתבעת בעת שפנתה שמאלה אל תוך מסלול נסיעתו בכביש הראשי. לא שוכנעתי שהיתה מצד התובע רשלנות תורמת כלשהי, ולפיכך אני דוחה טענה זאת.
כמו כן ניסה בא כוחה המלומד של הנתבעת עו"ד איל, לשכנעני כי בכך שהתובע
נהג באופנועו ביום התאונה בלא ביטוח, ביצע עוולה של היפר חובה חקוקה כמוגדר בסעיף 63, של פקודת הנזיקין, וכי יש לקחת דבר זה בחשבון לחובת התובע.
גם טענה זו אני דוחה. ראה את עמדתי בנדון זה בת.א. (חיפה) 1/91אלי לופוליאנסקי נ' נחשון דרור והסנה, פס"ד חלקי מיום 15.6.93, והאסמכתאות הנזכרות שם.
.3פגיעתו העיקרית של התובע היתה בידו השמאלית, היא ידו הדומיננטית.
נגרמו שברים ברדיוס בשליש התחתון עם התקצרות. שבר פתוח בעצמות ההמטום הקפיטטום והטרפזואיד ושבר בנביקולרה. היתה הפרדה במפרק הרדיו-אולנרי. התובע נזקק לניתוח בבית החולים "הלל יפה" ונעשה שיחזור וקיבוע רדיוס בעזרת פלטה ומסמרים. גם גידי המזקפים שנקרעו, נתפרו. היד הושמה בגבס והתובע נזקק לטיפולי פיזיוטרפיה. כעבור 3חודשים חזר התובע למקום עבודתו.
מצבו של התובע נסקר בשתי חוות דעת רפואיות. ד"ר רופמן מטעם התובע, נתן
חוות דעת מיום 20.3.96(ת/3). הוא קבע כי "בשורש כף היד וכף יד שמאל נוצר מצב שמקביל לקשיון נח...וכן נותר כיווץ קבוע באצבע החמישית ביד ימין". הוא קבע נכות של % 20לצמיתות והמליץ על הפעלת תקנה 15על רקע גילו ומקצועו של התובע. הוא העמיד את הנכות על %.25
ד"ר בש נתן חוות דעת מטעם הנתבעים מיום 28.3.97והגיע למסקנה "כי קיימת
הגבלה כללית בתנועות פרק יד שמאל לכדי פחות ממחצית ההיקף הפיזיולוגי בכפוף
גבי ופלמרי והטיה צדדית וללא הגבלה בפרונציה אלא רק מעט בסופינציה". הוא העריך כי נכותו של התובע עולה כיום לשעור של % 14.5עם אפשרות שבעתיד היא תרד ל-% .10עוד ציין כי "לא נראית כל הצדקה להפעלת תקנה 15של המל"ל כאשר תיפקודו בעבודתו לא נפגע מעבר לנכות האמורה והוא ממשיך בעבודתו כרגיל".
הצדדים הסכימו (ראה עמ' 4לפרוטוקול), כי הנכות הרפואית של התובע היא בין % 10לבין %20, וכי הרופאים לא יחקרו על חוות הדעת. עוד הסכימו, כי הנכות התיפקודית תיקבע "על פי שיקול דעתו של בית המשפט על סמך מכלול הראיות והתמונה השלמה שתהיה בפניו".
שמעתי את הראיות. יכולתי גם להתרשם ממצבו של התובע שהעיד בפני. אני מייחס מהימנות לעדות התובע. מדובר במכונאי מלגזות, שאין לו הכשרה או יכולת לאמץ לעצמו עיסוק שאינו דורש עבודה פיזית, שנפגע בידו השמאלית, היא ידו הדומיננטית. שמעתי גם את עדותו של רופא התעשיה. עיינתי גם בחוות הדעת של שני הרופאים. אני מקבל את עדותו של התובע לגבי המגבלה שמפריעה לו לעבוד באופן ממשי, ועל כך שלאחר יום עבודה בה הוא נעזר באופן חלקי בלבד בידו
השמאלית, היד נפוחה ומכאיבה.
מסקנתי היא, כי הנכות הרפואית עולה כדי % .20הנכות התיפקודית גבוהה מזה
ועולה לכדי %.30
.4בראש הנזק הבלתי ממוני זכאי התובע לפיצויים על פי קנה המידה המקובל עלינו
בתביעות נזיקין, בהתחשב בטיבה של הפגיעה, היקף הסבל שנגרם לו כתוצאה ממנה, הניתוחים להם נזקק בגלל הפגיעה, וכדומה. אין ללכת במקרה כזה אחר הקבוע בחוק הפיצויים. אין לקבל את הטענה, שיש להחמיר עם התובע בקביעת הפיצויים בראש נזק זה ובשאר ראשי הנזק, בגלל כך שנהג באופנועו, ללא ביטוח.
נראה מתאים לפסוק בראש נזק זה, במקרה דנן, סכום של -.000, 35ש"ח.
.5התובע נולד ביום .14.3.56הוא נפגע ביום 15.8.94כשהיה בן 38.5
שנים. מאז
ועד היום חלפו 40חודשים. 3חודשים לאחר התאונה לא יכול היה לחזור לעבודה במפעל "תע"ל" בו הוא מועסק עד היום כמכונאי אחראי במוסך לתיקון מלגזות. בתקופה שלאחר מכן, עבד בהיקף מופחת, פחות או יותר במסגרת שקבע רוה"ח מוצי בר נבון (ראה ת/4), שהעריך את ההפסדים בסכום של -.000, 88ש"ח.
נראה מתאים להעריך את ההפסדים האלה בסכום של -.000, 60ש"ח.
.6התובע כיום כמעט כבן 42שנה. לפניו עוד 23שנים ו- 4חודשים עד הגיעו לגיל
פרישה. המקדם הוא .200.695מתאים להעריך את ההפסדים בעתיד לסכום של
-.000, 270ש"ח.
.7יש לקבל את טענת התובע לגבי החשש מפיטורים. חשש כזה אכן קיים, אף על פי שמפעל "תע"ל" המשיך להעסיק אותו עד היום. האפשרות כי התובע ימצא את מקומו לאחר מכן בשוק העבודה, היא מסופקת, וקיים סיכון של ממש בנדון זה.
אני מעריך סיכון זה בסכום של -.000, 50ש"ח.
.8אין לקבל את טענת התובע, כאילו הוא זקוק לעזרה של צד שלישי או כי
עקב פגיעתו, נגרם למשפחתו הפסד במניעת עבודות שיכול היה הוא לעשות בעזרה במשק
הבית. לא שוכנעתי שהתובע זקוק לעזרת צד שלישי עקב פציעתו.
.9הפיצויים יהיו איפוא, כדלקמן:ו
א. כאב וסבל -.000,35 ש"ח.
ב. הפסד בעבר -.000,60 ש"ח.
ג. הפסד בעתיד -.000,270 ש"ח.
ד. החשש מפיטורים -.000,50 ש"ח.
סה"כ -.000,415 ש"ח.
.10הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום. החיוב שבסעיף קטן ב'
דלעיל, ישא
גם ריבית ממחצית התקופה.

הנתבעים ישאו גם בהוצאות המשפט שנגרמו לתובע וכן בשכ"ט עו"ד בשעור של %15, מן הסכום הנ"ל + מע"מ.
.11הנתבעים מחוייבים הדדית לפי זה. החיוב הוא להיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים אופנוע

 2. תאונת אופנוע התנגשות

 3. תאונת אופנוע של קטין

 4. מומחה תאונות אופנועים

 5. עורך דין תאונת אופנוע

 6. תאונת אופנוע שבר בקרסול

 7. תקלות באופנוע ים

 8. עורך דין לתאונות אופנוע

 9. תאונות אופנוע עורכי דין

 10. שבר מרוסק בתאונת אופנוע

 11. ביטוח לאופנוע שטח

 12. תאונת אופנוע ביער

 13. פיצוי לנפגעי תאונת אופנוע

 14. תאונת אופנוע תביעת ביטוח

 15. תאונת אופנוע בן 17

 16. נפילת אופנוע בחניה

 17. תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח

 18. ביטול עסקה אופנוע ים

 19. תאונת אופנוע בני ברק

 20. התנגשות באופנוע בצומת

 21. תאונת פגע וברח אופנוע

 22. תאונת אופנוע שבר בכף יד ימין

 23. אחריות לנזקים לאופנוע

 24. ביטוח אופנוע מוטוקרוס

 25. ניתוח לאחר תאונת אופנוע

 26. בריחה משוטרים עם אופנוע

 27. תאונה חזיתית עם אופנוע

 28. ? תאונה עם אופנוע ים - פיצויים

 29. פגיעת ראש של רוכב אופנוע

 30. אצבע נתפסה בשרשרת אופנוע

 31. החלקה מאופנוע תאונת דרכים

 32. תאונה עם אופנוע בלי ביטוח

 33. מכות יבשות בתאונת אופנוע

 34. עורכי דין מומחים בתאונות אופנועים

 35. תביעה נגד חברת ביטוח בתאונת אופנוע

 36. פגיעה מוטורית בתאונת אופנוע

 37. פתיחת דלת רכב התנגשות אופנוע

 38. בעלות על אופנוע בכינוס נכסים

 39. פגיעת רכב באופנוע שניסה לעקוף

 40. תאונה בזמן נסיעת מבחן על אופנוע

 41. בריחה של אופנוע לאחר תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים עם אופנוע בשירות מעביד

 43. תאונה בחוף אסור לשימוש באופנוע ים

 44. תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב

 45. פתיחת דלת רכב - פגיעה ברוכב אופנוע

 46. עבירת תעבורה של מורה נהיגה על אופנוע

 47. האם המכונית נפגעה מאופנוע שהגיח מאחור

 48. גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע

 49. בלימת חירום באופנוע עקב אי מתן זכות קדימה

 50. תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין

 51. תאונת דרכים עם אופנוע במהלך עבודה כשליח פיצה

 52. רישיון נהיגה לאופנוע 500 סמ''ק - תאונת דרכים

 53. האם נהג אופנוע שהחליק על הכביש אשם בתאונת דרכים ?

 54. תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאופנוע מתוצרת ימאהה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון