תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות:

.1התובע, יליד 1914, נפגע בתאונת דרכים ביום .30/6/94התאונה היתה גם
תאונת עבודה.
בפני חלוקים הצדדים לגבי שיעור הפיצוי שלו זכאי התובע בעקבות התאונה.
.2המומחה מטעם בית המשפט, ד"ר מן, קבע לתובע % 20נכות צמיתה. ובחוות
דעתו כתב:נ
"לפנינו אדם שנפגע בתאונת דרכים וסבל חבלה בשוק ובברך ימין. בהמשך החלו לדבריו כאבי גב. היום אין ממצא פתלוגי חריג בשוק, והממצא בגב הוא מועט ולהערכתי איננו נוגע לתאונה.
בברך נותרה אי יציבות צידית בינונית עם חשד סביר לנזק מניסקיאלי. נכותו של התובע תואמת ל- % 20בשל הפגיעה בברך ימין לפי סעיף 48(2) א' (הנזק לרצועה) וסעיף 48(ז) (הנזק לסהרון) לתקנות חוק הביטוח הלאומי (1956)".
ד"ר מן הוסיף כי התובע יצטרך לעבור ניתוח ארטרוסקופי ולהשתמש באופן תמידי במכשיר מייצב לברך ימין. בתשובה לשאלות הבהרה ציין ד"ר מן כי אינו רואה מדוע התובע לא ישתמש בתחבורה צבורית מקובלת ושלל את הצורך להשתמש דווקא במוניות, לפחות במצבו הנוכחי ובשנים הקרובות.
המומחה ציין עם זאת כי הקושי בשמוש בתחבורה ציבורית יתכן ויוחמר במידה
ומצב הברך יתדרדר.
ע"פ טענת התובע מאז התאונה הוא נוטה ליפול ואין לו שליטה על גופו (פרו'
מיום 28.3.96, עמ' 3ש' 2). הוא גם מתקשה לעלות במדרגות וסוחב את עצמו בקושי
(שם, ש' 6, עמ' 5ש' 11-12).
.3התובע הינו חייט במקצועו, ובבעלותו עסק קטן לחייטות ברחוב ריבלין, לעבודתו שב כשלושה חודשים לאחר התאונה. ע"פ תיאורו, תפקודו לאחר התאונה הוא כדלקמן:ב "ביום רגיל אני פותח ב-00:10, 30:10, לפעמים ב-00:11, אני בד"כ עושה תיקונים, ריץ'-רץ', תיקון מכפלות, חוץ מזה אני יושב ולומד, מתפלל, קורא תהילים, בצהריים אוכל משהו, סוגר והולך לבית-הכנסת הנמצא ליד ביתי" (פרו' מיום 28.3.96עמ' 5ש' 25-28). לאחר התאונה שולמו לתובע דמי פגיעה לתקופה של חודשיים, כאשר המל"ל לא הכיר בתקופת אי כושר נוספת.
ע"פ גרסת התובע טיפלה בו אחרי התאונה אשתו, שהיא עקרת בית. לא הובאה ראיה וגם לא נטען כי הסתייע באחרים. ב"כ התובע מסתמך על תעודת עוור שקיבלה האישה לאחרונה כדי להוכיח שיכולת האישה לסייע לו כבת משפחה הוגבלה באופן משמעותי וכי על כן ייאלץ להישען בעתיד על עזרה מלבר. ב"כ הנתבעת טען שיש לפסול את תעודת העוור כראיה בשל חוסר רלבנטיות. אני סבורה כי התעודה עומדת במבחן הרלבנטיות, לפי שיש בה כדי להאיר את העניין שלגביו הובאה כראיה, דהינו היקף הפיצוי בגין עזרת הזולת לאור השינוי הצפוי בנסיבות.
.4התובע טוען כי הכנסותיו קודם לתאונה עמדו על ה- 000, 2ש"ח ולאחריה
הגיעו לכ-000, 1ש"ח בחודש. לא הוצגו מסמכים כלשהם לענין ההכנסה בתקופות שלפני ושאחרי התאונה. ב"כ הנתבעת טוען כי אין לקבל את הטענה לפיה קודם לתאונה הגיעו הכנסות התובע ל-000, 2ש"ח בחודש מהטעם שלמל"ל דיווח התובע ששעור השתכרותו, עובר לתאונה, הגיע לכ- 900ש"ח. ב"כ הנתבעת מוסיף וטוען כי למעשה עבודת התובע מתבצעת בישיבה ואין לתאונה כל השפעה על יכולתו להמשיך ולעבוד כך. מוגבלותו הנטענת של התובע, אם בכלל, נובעת לטענת ב"כ הנתבעת מכאבי גב ותהליך הזדקנותו הטבעי אשר אינו קשור לתאונה. ב"כ הנתבעת מוסיף ומצביע על ירידת הביקוש לעבודות חייטות בשוק, ללא כל קשר לתאונה, וסומך על דברי התובע לפיהם כיום תפירה ע"י חייט אינה משתלמת, וכי "כל החייטים סגרו חוץ מתיקונים" (פרו' שם, עמ' 5ש' 20-22). טענה נוספת שמעלה ב"כ הנתבעת ענינה העובדות הבאות:ו דירת התובע מצויה בקומה שניה, ואין מחלוקת שכדי לצאת לעבודתו על התובע לרדת כ- 46מדרגות, וכדי להגיע לחנות עליו לעלות כ- 12מדרגות נוספות המובילות אליה.
ב"כ הנתבעת טוען כי טענת התובע שבשל מצב רגלו אינו מסוגל לעלות "במדרגות
הרחבות של אוטובוס ציבורי" אינה אמינה לאור יכולתו לעלות מדרגות כאמור.
ע"פ החומר שבפני אני מגיעה למסקנה כי נכותו הפונקציונלית של התובע שונה
מנכותו הרפואית. בע"א 435/85מחמור בעמ' נ' אטדגי, פ"ד מא (4) 524נאמר לענין
אבחנה מעין זו:נ
"הפסד כושר העבודה - הנכות התפקודית - הינו פונקציה של הנסיבות האופפות את הניזוק כגון גיל, מין השכלה ומידת המאמץ הפיזי הנדרש בעיסוקו, ועל כן אין חפיפה מלאה בינו לבין שעור הנכות הרפואית" (שם עמ' 530).
בהתחשב בגילו של התובע - שהיה בן 80ביום התאונה - ובתוחלת החיים הנגזרת מגיל זה (כ- 6שנים) השתכרותו של התובע מוגבלת בהכרח מבחינת טווח הזמן. יש גם להביא בחשבון את בעיות הגב של התובע שאינן קשורות לתאונה. השפעת הנכות על תפקודו של התובע בעבודתו, לפחות בזמן הקרוב אינה צריכה להיות משמעותית. יכולתו לתפקד בעבודתו כחייט לא נפגעה באופן ממשי מאחר שלא נפגעה ראייתו, לא נפגעו ידיו, ואין סיבה שלא ימשיך לתפור כקודם, פעולה הנעשית בישיבה. קשייו בשל התאונה מתבטאים בפעולות הליכה, ובכלל זה בתנועה לעבודה וממנה. פעולות אלו אכן קשורות בעבודתו ומשליכות עליה, ואולם אני רואה לנכון לקבוע שמגבלתו בשל כך לענין עבודתו אינה מגיעה מעבר לכ- %10-% 5מכושרו. אשר לטענה בדבר היקף הפסד ההשתכרות בעבר אני סבורה כי צודק ב"כ הנתבעת בטענתו כי מאחר ולא הובאו כל ראיות בכתב התומכות בטענת פער ההשתכרות בין התקופה שלפני התאונה ולאחריה, ובהתחשב בהצהרותיו בפני המל"ל שקבעו את שעור דמי הפגיעה שקיבל, אין ביד התובע להישמע בטענה שהכנסתו ירדה כדי מחצית. מכל מקום אין לקשור לתאונה ירידה בהכנסות בהיקף כזה.
אני מכירה בחודש השלישי שלאחר התאונה כחודש שהתובע זכאי בגינו לפצוי מלא
בגין הפסד השתכרות, בהניחי שהטראומה שחווה בשל התאונה ביחד עם מצבו הפיזי הכולל עיכבו את התאוששותו. להערכתי הפסד ההשתכרות בעבר התבטא בעיקר בתקופה הראשונה הסמוכה לתאונה ובמידה פחותה גם לאחריה. אני רואה לנכון בהתחשב בנתונים שבפני לפסוק לו בעבור הפסד העבר באופן גלובלי.
הוא הדין ביחס להפסד ההשתכרות בעתיד, ע"פ השיקולים שהובאו לעיל.
לאור האמור אני פוסקת לתובע:ב
א. כאב וסבל - הסכום המגיע יחושב לפי % 20מהסכום המקסימלי, בנכוי גיל,
בצירוף ריבית מיום התאונה.
ב. הפסד השתכרות בעבר - סכום גלובלי בסך 000, 4ש"ח (להיום) (לאחר שנלקחו
בחשבון דמי הפגיעה).
ג. הפסד השתכרות בעתיד - סכום גלובלי בסך 200, 3ש"ח (להיום).
ד. הוצאות בעבר בעבור מוניות - בהתחשב בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה בנושא זה, איני מכירה אלא בחלק מהסכום הנתבע. במסקנה זו תומכים גם יתר הטעונים שפירט ב"כ הנתבעת בסיכומיו, הנוגעים למהות הקבלות שהוגשו, ולמדרגות שעל התובע לרדת ולעלות בהם בדרכו לעבודתו. עם זאת לענין זה אני מביאה בחשבון לא רק את קשיי העליה לאוטובוס, אלא גם את קשיי הנסיעה לרבות הצורך לעמוד עד אשר יתפנה מקום. אני רואה לנכון לפסוק בראש נזק זה סכום גלובלי בהכירי בהיקף משמעותי יותר של ההוצאות בתקופה הסמוכה לתאונה, ופוסקת סכום של 000, 4ש"ח להיום.
ה. הוצאות תחבורה בעתיד - בהתחשב בנכותו של התובע מחד גיסא ובתשובות
המומחה לענין אפשרות השמוש בתחבורה ציבורית, בתוחלת חיי התובע, ובאפשרות שהיה
מצמצם פעילותו באופן טבעי עם השנים, אני פוסקת לתובע סכום גלובלי של 700,2
ש"ח (להיום).
ו. עזרת הזולת בעבר:ו סכום גלובלי בסך 000, 2ש"ח (להיום).
ז. עזרת הזולת בעתיד:נ לאור מגבלות התובע בתנועה והליכה בשל התאונה ולאור ההרעה במצב אשתו, סביר כי יזדקק בעתיד לעזרת הזולת שעלותה גבוהה יותר. לאור האמור אני פוסקת לו סכום גלובלי בסך 000, 6ש"ח (להיום).
ח. טפולים רפואים בעתיד ובעבר:ב עפ"י טענת ב"כ הנתבעת אין לפסוק הוצאות אלו מאחר שמדובר בתאונת עבודה, והתובע זכאי לקבל טיפולים כאלה מהמל"ל.
הפסיקה קבעה כי כאשר עומדת לניזוק האפשרות לקבל מהמוסד לבטוח לאומי גימלה, מענק וכיוצ"ב, בגין אותו נזק שהמזיק גרמו, אזי אין לחייב את המזיק בסכומים שיכולים להיות משולמים ע"י המוסד, ר' בע"א 714/80, 728, גולדברג נ' בסה ואח’, פ"ד לז (3) .109
ברם יודגש כי טעמה של הלכה זו אינה חובת הניזוק להקטין את נזקו אלא הטעם
"שאין לחייב את המזיק בתשלום כפול הן לניזוק והן למוסד", ר' ע"א 714/80, שם
עמ' 114, וכן ע"א 354/85ממן נ' קעטבי ואח' פ"ד מ"א (2) 113, בעמ' .124בהעדר
חשיפה כזו לסיכון תשלום כפול, אין מקום להפחית סכומים כלשהם מגובה הפיצוי,
לפי שאין "מענישים" את הנזוק על שלא פנה למל"ל. כאשר בעת מתן פסק-הדין לא ברורים סיכוייה של פנית הנפגע למל"ל נוהגים בתי המשפט לעכב סכום משוער מהפיצוי, ר' קציר, פיצויים בשל נזק גוף, מהדורה שלישית תשנ"ג, עמ' 941ואילך. במקרה שבפני איני סבורה, וכך גם לא נטען בפני, שיש סיכוי שהתובע יוכל להשיב לעצמו את ההוצאות הרפואיות לגבי העבר. האפשרות להשבת הוצאות כאלה קימת ע"פ תקנה 4לתקנות הבטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה) תשכ"ח-1968, לגבי מקרים שבהם ניתנה עזרה ראשונה דחופה ונבצר מהנפגע לקבל טיפול רפואי בשירות רפואי, ולא נטען שזה המצב במקרה שבפני.
אשר להוצאות רפואיות בגין העתיד, אפנה לסיכום ההלכה המופיע בספרו הנזכר של קציר:ו
"הדין המסתמן בכל הנוגע לנפגע הזכאי לטיפול רפואי מטעם המוסד לביטוח לאומי, אולם תביעתו הוגשה כנגד נתבע, שאינו מעבידו, כגון שפלוני נפגע בתאונת דרכים, בדרך לעבודה יהיה מוכתב על ידי זכות השיקום הקיימת בידי המוסד לביטוח לאומי נגד המזיק שהוא בגדר צד שלישי; במקרה כזה יהיה אמנם הנפגע זכאי לפיצויים בשל הוצאות הטיפול הרפואי שהלה יזכה מן המוסד לביטוח לאומי בשל זכות השיקום המובטחת למוסד" (שם, עמ' 373).
לאור האמור, וע"פ הנתונים שבפני, אני פוסקת לתובע סכום גלובלי בסך 000,3
ש"ח לעבר. אשר לעתיד, בהתחשב בהוצאה על הניתוח, טיפול פיזיוטרפי, מכשיר מיצב
(הטעון החלפה) ותרופות (ע"פ העלויות שציין ד"ר מן בתשובות לשאלות ההבהרה), אני רואה לנכון לפסוק סכום גלובלי של 000, 13ש"ח, ואולם סכום זה יעוכב עד לאחר שיתברר אם אכן יהא ביד התובע לקבל טיפולים אלו מהמל"ל, ולצורך זה יהא עליו לפנות בתביעה למל"ל, תוך 30יום.
הצדדים יוכלו לפנות לביהמ"ש לקבלת הוראות עפ"י תוצאות תביעה זו.
ט. ניכויים:נ הצדדים מסכימים שינוכה מהסכומים שייפסקו תשלום תכוף בסך 000, 3ש"ח שנתקבל ביום 9.1.95כשהוא משוערך ונושא ריבית כחוק. אשר לדמי פגיעה:ב הוגשה חוו"ד אקטוארית מטעם הנתבעים לענין הסכום ששולם כשהוא משוערך, ואולם בחשוב הפסד ההשתכרות בעבר לעיל כבר נלקח בחשבון ניכוי זה.

י. קצבה "רעיונית":ו ב"כ התובע מסכים כי יש לעכב סכום מסויים בהתחשב במענק או גמלת נכות שהמל"ל יכיר בזכאות התובע לגביהם, אם יגיש תביעה, ואני מורה על עיכוב של 351, 5ש"ח ע"פ החשוב האקטוארי שהוגש מטעם הנתבעים. גם לענין זה יוכלו הצדדים שוב לפנות לבית המשפט אם יתעורר צורך בכך.
לאור האמור, אני מקבלת את התביעה ופוסקת לתובע את הסכומים שצויינו לעיל בצירוף שכ"ט בסך % 13ומע"מ ומורה על ניכוי התשלומים התכופים ועיכוב סכומים כפי שצויין לעיל. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות המשפט (מיום הוצאתן)לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון