גרימת נזקים לדירה בשכירות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גרימת נזקים לדירה בשכירות:

1. בתיק זה הוגשה תביעה נגד הנתבעים בגין נזקים שאירעו בדירת התובע שברחוב רוטנברג 16/12 באר שבע.

2. הדירה הושכרה לנתבעים על ידי התובע על פי הסכם שכירות לתקופה שמיום 1.9.99 עד ליום 31.8.00 (להלן: "ההסכם").

3. לטענת התובע, הנתבעים פינו את המושכר באיחור של 26 ימים אם כי לא ברור כיצד התובע הגיע למספר ימים זה שכן על פי טענתו הנתבעים היו אמורים לפנות את המושכר ב- 31.8.00, בפועל פינו את המושכר ב- 14.9.00. לפיכך, מדובר באיחור של 14 יום לכל היותר ולא כפי שציין התובע 26 ימי שכירות המוערכים כספית על ידו בסך של
303$.

4. עוד לטענת התובע ביקר בדירה ב- 20.9.00 ומצא דירה מוזנחת מאד ועם נזקים המוערכים בסך 11,557 ₪.

5. עוד לטענת התובע הנתבעים לא שילמו הוצאות חשמל, מסי עיריה וטלפון כמתחייב על פי ההסכם וזאת בסך כולל של 1,145 ₪.


6. עוד לטענת התובע, נאלץ לבצע תיקונים במושכר בשל נזקים שנגרמו על ידי הנתבעים, כמו החלפת צילינדר, זגגות ועוד.

7. בנוסף לטענת התובע, הפסיד 3 ימי עבודה המוערכים על ידו בסך של 600 ₪.

8. לטענת הנתבעים הודיעו לתובע כי יעזבו את המושכר כחודש וחצי לפני תום ההסכם. התובע מצידו דחה את הנתבעים בלך ושוב ולא נאות לקבל את המפתח ולבסוף נאלצו הנתבעים למסור את המפתח באיחור ובמקום מושבו של התובע בראש העין, ועל כן איחרו לכאורה במועד מסירת מפתח הדירה.

9. לטענת הנתבעים חשבון העירייה שהגיש התובע, שייך לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2000 - תקופה בה לא שהו כלל במושכר.

10. לטענת הנתבעים באשר לחשבון החשמל - חלקו שייך לחודש ספטמבר 2000, תקופה בה הנתבעים לא שהו כלל במושכר, ורק חלקו של חשבון זה בסכום של כ - 300 ₪ שייך לתקופה בה התגוררו הנתבעים במושכר.

11. לטענת הנתבעים על פי ההסכם, התובע התחייב לתת לנתבעים קו טלפון במושכר דבר שבפועל לא ניתן, ולכן הנתבעים נאלצו להשתמש בטלפון אחר, מה שגרם להם הוצאות גבוהות יותר. לדבריהם הודיעו לתובע שבכוונתם לתבוע אותו על כך.

12. לטענת הנתבעים בעניין החלפת צילינדר טוענים הנתבעים כי התובע החליט על פי שיקולים משלו, להחליף מנעול לדלת הכניסה, ואין הם אחראים לעניין זה.

13. עוד לטענת הנתבעים, התובע פירט בכתב תביעתו דרישות מוזרות ובלתי מובנות כגון: החזר בעבור פיתוח תמונות, תביעה בגין הרכבת צילינדר בתאריך 28.12.00 - ארבעה חודשים לאחר סיום החוזה, הוצאות זגג?? והוצאות בגין ימי עבודה ודלק, וזאת בשל העובדה שהתובע גר מרחק רב מהמושכר שבבעלותו.

14. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את הצדדים, מצאתי כלהלן:
15. בעניין פינוי המושכר - מצאתי שיש לדחות את התביעה בעניין זה. טענתו של התובע כי המושכר נמסר לו באיחור של 26 ימים לא הוכחה בפני, מלבד הצהרתו של התובע בעניין זה. טענתו של התובע נסתרה ע"י טענתם של הנתבעים לפיה לא הצליחו למסור לתובע את המפתח של הדירה עת פינו אותה ועל כן בסופו של דבר נמסר המפתח באיחור.

16. לעניין מצב הדירה לאחר עזיבת הנתבעים את המושכר - התובע ציין בכתב תביעתו, כי לאחר שהנתבעים עזבו את המושכר, מצא דירה מוזנחת ועם נזקים. התובע צירף קבלות בגין הוצאות לליקויים בדירה, כמו: קבלה מזגג וקבלה בגין החלפת צילינדר.
עוד ציין התובע בכתב תביעתו כי נזקים אלו מוערכים על ידו כספית בסך של 655.7 ₪ + 500 ₪ עבור שעות עבודה לתיקון נזקים אלו. התובע לא טרח לציין במה מדובר, מה מקור הנזק. לא הביא ראיות המוכיחות כי נזקים אלו נעשו על ידי הנתבעים.
על כן מצאתי שיש לדחות את התביעה בעניין זה.

17. בעניין הוצאות החשמל, עירייה וטלפון -

חשמל - בעניין זה הודו הנתבעים בכתב הגנתם כי חלק מסכום זה חל עליהם ועל כן הריני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 300 ₪ בגין חוב זה.

עירייה - מהקבלה שהמציא התובע מעיריית באר-שבע, לא עולה עבור איזו תקופה שילם התובע את החוב לעירייה, ומנגד טוענים הנתבעים כי לאחר בירור עם עיריית באר שבע, עולה כי הקבלה שצירף התובע הינה תשלום עבור חודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2000 - חודשים בהם הנתבעים כלל לא שהו בדירה ועל כך אין מחלוקת. על כן הריני דוחה את התביעה בעניין זה.

טלפון: התובע המציא שתי קבלות בעניין חוב הטלפון. מקבלה אחת עולה כי מדובר בחוב עבור תקופת שבין מאי-יוני 2000 , תקופה בה שהו הנתבעים בדירה וזאת על פי הודאת הנתבעים ועל כן הנני מחייבת אותם בסכום הנקוב בחיוב זה בסך של כ- 220.87 ₪.
באשר לקבלה השניה, לא עולה ממנה בעבור איזה תקופת חוב מדובר ועל כן אין לחייב את הנתבעים בסכום הנתבע על פי קבלה זו.

באשר לטענת הנתבעים כי כלל לא היה טלפון, הרי מהקבלה שהמציא התובע עולה בבירור כי נעשו שיחות טלפון מדירה זו ועל כן אני דוחה טענתם בעניין זה.

18. בעניין הפסד שלושה ימי עבודה והוצאות דלק - התובע ציין כי הפסיד שלושה ימי עבודה, אך לא הוכיח בפני טענה זו. לא הציג מסמכים המצביעים על גובה הכנסתו היומית אלא בחר לציין באופן כללי כי מדובר בהפסד של שלושה ימי עבודה המוערכים
ב- 600 ₪, על כן משלא הוכחה טענה זו, מצאתי שיש לדחות את התביעה בעניין זה.

19. לסיכום:
הנני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 300 ₪ בגין חוב לחברת החשמל.

כמו כן הנני מחייבת את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סך של 220.87 ₪ בגין חוב טלפון לחברת בזק.סה"כ 520.87 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28.12.00 ועד ליום התשלום בפועל ובצירוף הוצאות אגרת פתיחת התיק בסך של 84 ₪ והוצאות משפט בסך 250 ₪. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת זכויות שכירות

 7. נטישת דירה בשכירות

 8. העברת שכירות מוגנת

 9. הזנחת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הרכב בית הדין לשכירות

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 21. נזקים לגינה בבית בשכירות

 22. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 23. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 26. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 27. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 28. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 39. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 40. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 41. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 42. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 43. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 46. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 57. תביעה של שוכר בשכירות מוגנת נגד בעל הבית

 58. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 59. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות

 60. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 61. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 62. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 63. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 64. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 65. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 66. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון