הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסתמכות על עצה מוטעית של פקיד ביטוח לאומי:
 
1. התביעה שבפנינו היא כנגד החלטה של הנתבע הדוחה את התביעה להשלמת הכנסה של התובע בגין חודש 12.01, בשל שהייתו בחו"ל בחודש 12.01.
 
2. התובע טען בתביעתו כי בטרם נסיעתו לחו"ל בחודש 12.01 פנה, יחד עם אשתו, לסניף המטפל של הנתבע על מנת לברר האם הם יהיו זכאים להבטחת הכנסה בזמן השהייה בחו"ל ופקידת הסניף אמרה להם כי לא תהיה שום בעיה אם יסעו.

אף על פי כן, בחזרה מנסיעתם קבלו מכתב בו כתוב כי ינוכה מקצבת הזקנה סך של 1,083 ₪.נ
לדברי התובע, הוא היה מודע לתיקון מס' 16 לסעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה רק בתאריך 3.1.02, עת ההודעה על התיקון הופצה במוסד לביטוח לאומי.ב
 
3. לטענת הנתבע, כפי שעולה מכתב הגנה שהוגש מטעמו, התובע ואישתו שהו מחוץ לישראל בתקופה שבין 15.12.00 ל- 3.1.01 וכמו-כן, בתקופה שבין 6.12.01 עד 27.12.01.ו
בהתאם לסעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה לא תשולם גמלה לזכאי שיצא את ישראל בעד החודש הקלנדרי שיצא ובעד החודש הקלנדרי שבו חזר אם הוא יצא את ישראל ב- 12 חודשים שקדמו לחודש היציאה. לכן, כדין נשללה זכאותו של התובע לגמלה עבור חודש 12.01.נ
 
4. התובע מקבל קצבת זקנה וגמלת השלמת הכנסה.ב
התובע אישר בדיון אשר התקיים בתיק כי אכן יצא את הארץ בתאריכים 5.12.00 עד 3.1.01 ומ- 6.12.01 עד 27.12.01.ו
 
התובע הצהיר בדיון כי הוא פנה בטרם יציאתו לחו"ל בחודש 12.01 לפקיד במחלקת הגמלאים של הנתבע, ונאמר לו כי זכאותו לא תפגע אם הוא יוצא לחו"ל בחודש 12.01.נ
כמו-כן, טען התובע כי הודעה על תיקון מס' 16 לסעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980 (להלן: "חוק הבטחת הכנסה") התקבלה בסניפים של הנתבע בתאריך 3.1.02, כפי שעולה מהמסמך שהוגש לבית הדין.ב
 
ב"כ הנתבע לא ביקשה לחקור את התובע על דבריו ולא הובאו ראיות על מנת לסתור את אמירות התובע בדיון, שאנו מקבלים כאמינות.
 
5. הוראות הדין הרלוונטיות ושאלות נשוא ההכרעה:
 
סעיף 14 א' לחוק הבטחת הכנסה קובע:
 
"(ב) לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד החודש הקלנדרי שבו יצא (להלן- חודש היציאה) ובעד החודש הקלנדרי שבו חזר לישראל (להלן – חודש השיבה) אם הוא אחד מאלה:
(1) הוא יצא את ישראל ב- 12 החודשים שקדמו לחודש היציאה..."
 
הוראה זו הוכנסה ע"י תיקון מס' 16, התשס"א-2001, אשר נכנס לתוקף בתאריך 1.12.01.ו
 
התובע יצא את ישראל בפעם השניה תוך 12 חודשים קלנדריים מהיציאה הראשונה ולכן, קיימת עילה לשלילת הגמלה. אותה יציאה השניה היתה 6 ימים לאחר תחילת חלות התיקון.נ
 
לאור זאת, אין מדובר בהחלה רטרואקטיבית של החוק, כאשר החודש היחיד שבגינו נשללה זכאותה גמלה הוא חודש 12.01, שבו התיקון כבר היה בתוקף.ב
 
טענת התובע היא כי הוא הסתמך על האמירה של פקיד הנתבע על כך שנסיעתו לחו"ל לא תפגע בזכאותו לגמלה. בעת הבירור, סביר להניח כי אותו פקיד לא ידע על התיקון, מאחר והודעה על כך הופצה בסניפים בתאריך 6.1.02, יותר מחודש לאחר תחילת החלות, ולאחר שהתובע חזר לארץ.ו
אנו מקבלים עובדות אלה כנכונות, מאחר ולא נסתרו בדרך כלשהי ע"י הנתבע.נ
 
השאלה היא האם ההסתמכות על אמירת פקיד הנתבע יכולה להקנות זכאות לתובע, בנסיבות העניין.ב
 
6. זכאות לגמלה מכוח הפרת חובת תום הלב או מבחן ההסתמכות:
 
אין ספק כי המוסד לביטוח לאומי, כגוף ציבורי הפועל על פי כללי המשפט המנהלי, חייב לספק מידע מהימן ומלא למבוטחים. במקרה שבפנינו, התובע קיבל מידע לא נכון לגבי הוראות הדין החלות, הסתמך על המידע שקיבל ופעל על פיו.ו
קיימת שאלה האם האינפורמציה המוטעית אשר ניתנה לתובע ע"י המוסד לביטוח לאומי, על פיה הוא שינה את מצבו לרעה, מחייבת את הנתבע לפעול לפי האינפורמציה שניתנה מכוח עקרון תום הלב.נ
 
שאלה זו כבר הוכרעה בהלכה פסוקה של בית הדין הארצי לעבודה, ונקבע:
"מערכת היחסים בין המוסד למבוטחים נקבעה על פי חוק, ומשכך החוק בלבד הוא שמכתיב את מערכת הזכויות והחובות של הגורמים השונים במערך הביטחון הסוציאלי. לפיכך, לא תשמע טענה לפיה יצר המוסד, בהתנהגותו, זכויות או מניעות... בית דין זה אימץ את ההלכות שנקבעו בבית המשפט העליון ולפיהן התנהגותו של גוף ציבורי דוגמת המוסד לביטוח לאומי, אינה יכולה ליצור עילה לזכאות אשר אינה קיימת בחוק" (עבל 20105/96, אורלי יהלום נ' המוסד, פד"ע ל"ו 603).ב
 
לכן, הזכאות של התובע נקבעת בהתאם לחוק, ועל פיו בלבד. אין באינפורמציה מוטעית או מטעה מטעם הנתבע כדי להעניק זכאות למי שאינו זכאי על פי החוק.ו
אפילו אם פעל התובע כדין כאשר בירר את המצב אצל פקידי הנתבעת בטרם נסיעתו, והסתמך על המידע שהוא קיבל, עם כל הצער והבנה במצבו, הוא אינו יכול להיות זכאי לגמלה שנשללה ממנו בגין חודש 12.01.נ
 
אף על פי כן, התנהגות זו של הנתבע מחייבת אותו בתשלום של הוצאות משפט שנגרמו לתובע, עקב המידע הלא נכון שהוא קיבל ועל פיו פעל.ב
זו גם הלכה של בית הדין הארצי לעבודה: "מקום שהתנהגות המוסד גרמה לכך שמבוטח יטרח להתדיין על סמך מידע שגוי, שאינו מתיישב עם הדין עליו סומך המוסד את טיעוניו, יש מקום לחייב את המוסד בהוצאות על אף שזכה בדין" (עבל 20105/96, הוזכר לעיל, דעתו של השופט רבינוביץ ועב"ל 118/00 פררו נ' המוסד, פס"ד מ- 21/3/01, לא פורסם).ו
 
לאור זאת, אנו סבורים כי יש לחייב את הנתבע בהוצאות משפט שנגרמו לתובע בסך של 800 ₪.נ
 
7. לסיכום:
 
לאור האמור לעיל, דין התביעה להידחות.ב
 
על הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 800 ₪.ו
 
8. לצדדים זכות ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 ימים מתאריך המצאת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון