יסודות עוולת התקיפה

מהם יסודות עוולת התקיפה ?

סעיף 23(א) לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן:
"תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן נסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו".

יסודותיה של עוולת התקיפה הם שלושה:
(א) שימוש בכוח נגד גופו של אדם.
(ב) במתכוון.
(ג) היעדר הסכמה.
הצדדים אינם חלוקים על עובדות המקרה, ולפיכך יש לבחון רק את היסוד הנפשי הדרוש לגיבוש העוולה דהיינו את יסוד הכוונה.

בספר "תקיפה וכליאת שווא" מאת ד' קרצ'מר דיני הנזיקין – העוולות השונות [21], כותב המחבר:

"יש להבחין הבחן היטב בין יסוד ה'כוונה' לבין יסוד ה'זדון'. כוונה פירושה שאדם צופה תוצאה ידועה מפעולתו וחפץ בהתרחשותה... סעיף 23 לפקודה קובע במפורש, כי בעוולת התקיפה דרוש יסוד הכוונה. פירוש הדבר, שתהיה אחריות אם התוקף צפה שמעשהו יביא למגע פיזי בגופו של הנתקף ושרצה בתוצאה זו. יסוד זה יתקיים גם אם המניע למעשהו של התוקף היה טהור, ואפילו אם פעל לטובתו של הנתקף".

ובהערה לדבריו אלה כותב המחבר:
"למרות שדרישה זו היא, מטבעה דרישה סובייקטיבית המתייחסת לכוונתו האישית של המזיק הספציפי, גם במשפט הפלילי וגם בדיני הנזיקין אנו מניחים שאדם מתכוון לגרום תוצאה שהיא תוצאה כמעט ודאית של מעשהו. הנחה זו מאפשרת לנו לבדוק את כוונתו של המזיק מתוך היזקקות לנסיבות שבהן פעל. יוצא איפה, שאם הנסיבות מלמדות שתוצאה ידועה היתה תוצאה כמעט וודאית של מעשה המזיק, נסיק שהמזיק ידע על כך ומכיוון שידע, גם רצה בכך".

מכאן, היסוד הנפשי הדרוש לגיבוש עוולת התקיפה הוא יסוד נפשי של כוונה להביא למגע ללא הסכמת הנתקף. יש לבחון איפה רק את השאלה האם הנתבע התכוון לפגוע בתובע.

על-פי גישתו של פרופ' אנגלרד עלינו לבחון האם מחלת הנפש של המזיק שללה את המצב הנפשי הנדרש להטלת אחריות ולעניינו את הכוונה (שם, בעמ' 137). ההבחנה המקובלת במשפט האנגלי אותה מבקש פרופ' אנגלרד לאמץ היא כי רק מקום שבו ממעשי הזדון נעדרת רצייה יש מקום לקבוע כי לא התקיים היסוד הנפשי הנדרש להטלת אחריות. מצב של היעדר רצייה שולל מניה וביה כוונה. אם רצייתו של המזיק מושפעת ממחלת הנפש בה היא לוקה אין בכך כדי לפטור מאחריות שהרי אין בכך כדי לשלול את הכוונה, דהיינו, הרצון להשיג את התוצאה.

דרישת הרצייה אינה מיוחדת לעוולות הדורשות יסוד נפשי של כוונה שכן היעדר רצייה שולל כל אשם. משמעות היעדר רציה היא כי למזיק לא הייתה כל אפשרות לבחור בין התנהגויות שונות. כאשר למזיק אין אפשרות בחירה בין ההתנהגות המזיקה לבין חלופת ההימנעות ממנה, משמעות הדבר היא כי פעל ללא רצייה. פרופ' אנגלרד סבור כי במקרה של היעדר רצייה אין בפנינו "מעשה" עוולה. היעדר רצייה עשוי לנבוע מסיבות שונות ולאו דווקא ממחלת נפש. כך נעדר אדם רצייה מקום שעקב כוח פיזי חיצוני הוא נאלץ לעשות תנועה מזיקה; כך גם אם למשל גרם נזק כתוצאה מפרכוסים הנובעים ממחלת אפילפסיה וכד' (ראה פרופ' ש"ז פלר יסודות בדיני עונשין (כרך א) [17], בעמ' 76).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקיפת שכן

 2. אב תקף את בנו

 3. אשפוז עקב תקיפה

 4. תקיפה בגלל חניה

 5. תקיפה בדרך לעבודה

 6. תקיפה בגן ציבורי

 7. יסודות עוולת התקיפה

 8. תקיפת נכד ע''י סבו

 9. תקיפה עם אקדח צעצוע

 10. תקיפה ע''י שוטר תנועה

 11. תקיפת בן אדם ע''י חיה

 12. עורך דין תקיפה

 13. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 14. פיצויים לשוטר על תקיפה

 15. זיכוי שוטר מעבירת תקיפה

 16. התיישנות תביעה על תקיפה

 17. תקיפה עקיפה משפט מנהלי

 18. פיצוי על חרדה עקב תקיפה

 19. כמה מקבלים על תקיפת שוטר

 20. תקיפה סתם ע''י שוטר מג''ב

 21. היסוד הנפשי בעבירת תקיפה

 22. תקיפה עקיפה ותקיפה ישירה

 23. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 24. תקיפה על ידי שניים או יותר

 25. תקיפה עם בקבוק זכוכית שבור

 26. פיצוי נזק לשיניים עקב תקיפה

 27. תקיפה של תייר ישראלי בחו''ל

 28. תקיפה של מסתערבים – תביעת פיצויים

 29. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 30. תקיפת ערבי מהשטחים ע''י שוטר

 31. ערעור על הרשעה בתקיפת עובד ציבור

 32. תקיפה - חלוקת האחריות בין המזיק והניזוק

 33. תקיפה הגורמת חבלה של ממש לבת זוג

 34. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 35. זיכוי מעבירת תקיפה בטענת הגנה עצמית

 36. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 37. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 38. תקיפה של עובד שגרם לפיטוריו של עובד אחר

 39. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 40. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 41. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 42. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 43. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 44. האם ויכוח בין נהגים שהסתיים בתקיפה מהווה תאונת דרכים

 45. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 46. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 47. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון