פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי:

1. התביעה נשוא פסק דין זה עניינה החלטת פקיד התביעות מיום 8.5.02 (להלן: "ההחלטה") ולפיה נדחתה תביעת התובע לתשלום דמי פגיעה בעקבות תאונה מיום 24.12.01.
 
2. קודם שנידרש לטענות הצדדים יש להקדים ולפרט את העובדות כדלקמן:
 
א. התובע היינו עובד בקריה למחקר גרעיני.נ
 
ב. ביום 31.12.01, השתתף התובע בהפגנה אשר ארגן ועד העובדים במקום העבודה.
 
נושא ההפגנה, הוא חקיקת חוק הנגב.
 
ג. התובע לא חויב, בידי המעביד, להשתתף בהפגנה. כך גם לא הופעלו סנקציות על עובדים שלא הפגינו.ב
 
עם זאת לא בוצע ניכוי משכר התובע ומשכרם של העובדים אשר נטלו חלק בהפגנה בשל היעדרותם מהעבודה בעקבות השתתפותם בהפגנה.
 
ד. התובע נפגע במהלך ההפגנה.ו
 
בעקבות הפגיעה הוגשה התביעה לתשלום דמי פגיעה אשר במסגרתה נתן פקיד התביעות את ההחלטה נשוא פסק דין זה.
 
ה. בהחלטה ציין פקיד התביעות כי אין להכיר בפגיעה אשר אירעה לתובע ככל שאירעה במהלך השתתפותו בהפגנה שעניינה חוק הנגב כתאונה בעבודה.
 
כך ציין פקיד התביעות כי "ההפגנה איננה בגדר פעולה נלווית במידה סבירה לעבודה ולפיכך אין לראות בפעילות זו כפעילות הקשורה לעבודה".נ
 
3. לטענת התובע טעה פקיד התביעות.ב
 
כך טען התובע כי השתתף במסגרת הפגנה אשר אורגנה על ידי ועד העובדים במקום העבודה והוא חייב היה ליטול בה חלק. התובע הוסיף כי השתתפותו נעשתה בהסכמה בשתיקה של המעביד במהלך שעות העבודה לחוק אשר חקיקתו נועדה ההפגנה לקדם, השפעה ישירה על רווחתו.ו
 
4. אליבא הנתבע דין התביעה להדחות, מנימוקי פקיד התביעות.
 
5.     כידוע מגדיר החוק "תאונת עבודה", כ"תאונה שאירעה (לעובד, הוספה שלי –ט.מ) תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו".נ
 
עוד נזכיר, כי לצורך בחינת קיום התנאי שנקבע בחוק, לפיו רואים תאונה בעבודה אם אירעה תוך כדי ועקב העבודה אומץ מבחן ה - "אלימינציה", בהסתייגויות עליהן נעמוד להלן.ב

6. על פי מבחן האלימינציה יש להכיר בתאונה כ- "תאונת עבודה", אם ניתן לקבוע כי לולא העבודה לא הייתה התאונה מתרחשת במקום ובזמן שקרתה.ו
 
7. כמצוין לעיל, אומץ מבחן האלימינציה בסייגים שנקבעו בפסיקת בית הדין הארצי הנכבד.
 
בפסק הדין בעניין אילוז, מפרטת כב' השופטת ארד את הצורך בקיומם של סייגים אלו למבחן האלימינציה ואת הסייגים עצמם.
 
כך מציינת כב' השופטת ארד:
 
"מבחן האלימינציה הוכר כ"מבחן הליברלי ביותר" והגם שאומץ על ידי בית דין זה ([14]) הועמדו לו סייגים בפסק הדין בעניין מרסיאנו ([15]) משנקבע שהמבחן "אינו שמיש בכל עת ובכל מצב" אלא "במקרים הראויים" ([16]) בלבד אשר יתבררו מכורח הנסיבות במהלך העבודה אשר כתוצאה מהן נפגע העובד בתאונה. "לא די בקשר כל שהוא עם העבודה כדי להצדיק את יישומו של ה- BUT FOR TEST. לא כל קשר – רפה, מרוחק, עקיף – יש בו לענות על הדרוש" ([17]), כי אם במקרים בהם נפגע העובד במהלך פעולה שהיה חייב לעשותה, או שהתברר הצורך לעשותה בקשר עם העבודה". עב"ל 91/99, אלברט אילוז נגד המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם).נ
 
8. כב' השופטת ארד בעניין אילוז מוסיפה עוד, כי ביישום מבחן האלימינציה על סייגיו נדרש מבית הדין לאמץ גישה "הרואה את היחס שבין העובד לעבודה לא כיחס שבין מכונה ומוצר, אלא שבין אדם חי ובין פעילותו הקשורה בעבודה".
 
נוסיף אנו עוד, כי כבר פסק בית הדין שאין מקום לאמץ "את הפירוש שהדיבור תוך כדי עבודה ועקב העבודה (הגדרת תאונת עבודה בחוק, הוספה שלי - ט.מ.) מכוון למסגרת הזמן והפעולות שבהן עושה העובד למילוי חובותיו כלפי מעבידו". דב"ע מא/ 61-0, שמואל ספרן נגד המוסד לביטוח לאומי, פד"ע יב' 332, פסקה 1 לפסק הדין.ב
 
לבסוף יש להביא מדבריה של כב' השופטת ארד בעניין אילוז המביאה פסיקה קודמת של בית הדין ולפיה:
 
"על השאלה האם הפעילות בה היה העובד מעורב בעת התאונה קשורה לעבודה... אם לאו, השיב בית הדין הארצי בדברים שלהלן, אשר להם משנה תוקף אף בחלוף כשלושה עשורים. וכך אמר:
 
"התשובה לשאלה, מן ההכרח שתשתנה עם הזמן: היא תשתנה עם השינוי בראיית המפעל על ידי החברה, והיא תשתנה עם השינוי ביחס של החברה לשיקולים סביבתיים בחיי העבודה"". פסקה 6 לפסק דין אילוז.
 
9. יישומו של מבחן האלימינציה כפשוטו, מחייב לראות את התאונה בה נפגע התובע במהלך הפגנה אשר אורגנה על ידי ועד העובדים בשעות העבודה כתאונה בעבודה.
 
10. נוסיף עוד.
 
מקום שרואים את היחס בין העובד לעבודה "לא כיחס שבין מכונה או מוצר, אלא שבין אדם חי בין פעילותו הקשורה בעבודה". מקום שמכיר הדין היום, בזכותו של העובד לעבוד, מתוך הכרה בזכותו למימוש עצמי ובעת שהוכרה זכותו של ארגון עובדים לנקוט בצעדים ארגוניים על מנת לקדם או להכשיל יוזמת חקיקה, אשר לה השפעה ממשית וישירה על תנאי העבודה – מחייבים אלו, הכרה בפעילות מחאה ציבורית המאורגנת על ידי ארגון העובדים במקום העבודה לשם קידום רווחתם של העובדים, כפעילות הקשורה לעבודה.
 
אשר על כן מקום שנפגע עובד במהלך פעילות כאמור, קל וחומר בשעה שפעילות זו מתרחשת בהסכמת המעביד בשתיקה – יש לראות בה כפעולה הקשורה לעבודה ולהכיר בתאונה שאירעה לעובד במהלכה, כתאונת עבודה.
 
 
 
 
11. סוף דבר – התביעה מתקבלת.
 
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.
 
הערעור על פסק דין זה הוא בזכות, ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון