שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שכר טרחת עורך דין בתיק הוצאה לפועל:בקשת רשות ערעור על פסק דינו מיום 11.3.02 של בית המשפט לתביעות קטנות (כב' השופטת ג' ציגלר) אשר דחתה את תביעת המבקש לתשלום שכר טרחתו בסך 8,000 ₪.


אני מחליטה ליתן רשות ערעור ולדון בבקשת רשות הערעור כבערעור.המערער הגיש, כנגד המשיבים, לבית המשפט לתביעות קטנות, תביעה כספית בסכום של 8,000 ש"ח לתשלום שכר טרחתו כעורך דין. שכר הטרחה נתבע בגין הגשת תביעה לבית המשפט השלום בפתח-תקווה, ייצוג המשיבים בתיק הוצל"פ בנתניה והגשת תביעה לבית הדין לעבודה.נ

לטענת המערער, לא שילמו המשיבים את שכרו בטענות שונות, הוא נאלץ להשתחרר מייצוגם בבית המשפט השלום ובית הדין לעבודה, אולם לאחר שביצע עבודות משפטיות עבור המשיבים, בשל כך תובע את שכרו המסתכם, לטענת המערער, בסך של 8,000 ₪.
בית המשפט לתביעות קטנות דן בתביעת המערער, שקל את דרך התנהגותו של המערער כבא כוחם של המשיבים, דחה את תביעת המערער לשכר טרחה וקבע, בין היתר, "יתכן כי לתובע מגיעים כספים מסוימים, אולם כשאני שוקלת את כלל הנסיבות, לרבות הסכומים שגבה התובע מהנתבעים עד כה... ואת ההתרשלות שנמצאה במעשיו, אני קובעת כי התביעה לא הוכחה ודינה להידחות" (עמ' 4 לפסק הדין).לטענת המערער, שגה בית משפט קמא בקביעותיו.

לטענת המערער, בניגוד לקביעת בית משפט קמא, לא ניסה המערער לשכנע את המשיבים להגיש תביעה כספית מוגדלת בבית משפט השלום ולמחוק את התביעה שהגישו בבית המשפט לתביעות קטנות.
עוד טוען המערער כי דחיית טענותיה של המשיבה 2 במסגרת הליכי ההוצל"פ, לא נבעו, מהתרשלותו של המערער, אלא ממהות טענתה של המשיבה 2.
באשר להליכים בבית הדין לעבודה, טוען המערער כי קביעת בית המשפט לפיה נהג רשלנות בהגשת התביעה וברישום השעות הנוספות, שגויה. ומכל מקום, המערער הוא שביקש להפסיק את ייצוג המשיבים בשל אי תשלום שכרו.

לטענת המשיבים, שילמו למערער, בגין הייצוג שקיבלו ממנו, סכום כולל של 1,300 ₪, אולם המערער התרשל התרשלות רבתי ביצוגם, וגרם להם נזקים והוצאות בשל ייצוגו הרשלני.

אין בידי לקבל את טענות המערער וסבורה אני כי דין הערעור להידחות.


בית המשפט לתביעות קטנות, אשר שמע את המערער והמשיבים, התרשם מעדויותיהם ומתיאור ההתרחשויות, קבע בין היתר:
"אלא שחומר הראיות שהוגש אינו תואם את טענות התובע.
במכתבו מיום 17.9.95 משדל התובע את נתבעת 2 לקבל שירותיו, ומבטיח לה סכומים גבוהים אם תימחק תביעתה הקטנה ותוגש תביעה רגילה באמצעותו, מעשה שהוא בבחינת עבירת משמעת על פי סעיף 56 לחוק לשכת עורכי הדין. במכתב אחר שלו מיום 15.2.96 מודיע התובע לנתבעים כי שחרורו מייצוג כבר בשלב ראשוני של התביעה בבית משפט השלום בפתח-תקווה ושל התביעה בבית הדין לעבודה, מהווה הפרת חוזה והוא יסכים לכך רק בתנאי שישלמו לו את הוצאותיו.
גם מכתב זה מנוגד לכללי האתיקה החלים על עורכי דין ויש בו משום הטעיה והפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת במשא ומתן לקראת חוזה ובתקופת החוזה..." (עמ' 3 לפסק הדין).

אינני סבורה כי שגה בית המשפט קמא בקביעותיו אלה.ב
בית משפט קמא, שבחן את טענות המערער והמשיבים, הגיע למסקנה כי התנהגות המערער לא היתה ראויה, המערער שכנע את המשיבים להגיש תביעה רגילה ולמחוק את התביעה הקטנה שהגישו, וכן מצא בית משפט קמא ליקויים משמעותיים בדרך שבה ייצג המערער את המשיבים הן בבית משפט השלום בפתח תקווה והן בבית הדין לעבודה.

עוד מצא בית משפט קמא כי המערער פעל בדרך של ניגוד אינטרסים ביצגו צד כנגד לקוחו באותו עניין. בנוסף קבע בית משפט קמא כי המערער לא מסר למשיבים מסמכים, לא מסר קבלות עבור כספים שקיבל, העלים מסמכים והתרשל עד מאוד בעבודתו.אין בדעתי להתערב בקביעות עובדתיות אלה של בית משפט קמא.

בית המשפט שבחן את הסוגיות העובדתיות, קבע ממצאים עובדתיים אשר אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהם.
מן הראוי לציין כי קביעות בית משפט קמא אינן קביעות בעלמא, וכנגד המערער הוגשה תלונה ללשכת עורכי הדין והמערער נידון בגין תלונה זו ואחרות ע"י בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין להשעיה מחברות בלשכת עורכי הדין לתקופה של חמש שנים.

בנסיבות העניין, אינני סבורה כי שגה בית משפט קמא. בית המשפט קמא בחן, כאמור, את טענות המערער והמשיבים והגיע למסקנה כי המערער נהג שלא כדין, התרשל עד מאוד בייצוגם של המשיבים ואף גרם להם נזקים.בנסיבות העניין, כאמור, סבורני כי דין הערעור להדחות, והערעור נדחה.

בנסיבות המיוחדות של העניין, אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון