אחוזי נכות הלם קרב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחוזי נכות הלם קרב:

1. המערער מוכר כלוקה בהלם קרב. על הפרעה נפשית זו נקבעה לו דרגת נכות של 50% לפי המבחן בפרט 33(ה) מהתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל - 1969.
טענת המערער היא שהוא לוקה בהפרעות מיניות-אין אונות, וזכאי לקביעת דרגת נכות נפרדת ונוספת בגין פגימה זו. המבחנים המוצעים הם אחד המבחנים לפי פרט 24(11) מהתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל - 1969.

2. האסמכתא שעליה סומכת ב"כ המערער היא דברים שכתב ד"ר וייל שהוא הרופא המטפל, אשר קבע את הליקויים בתחום הפעילות המינית, והוא בעצמו הפנה לקביעת דרגת נכות נפרדת לפי פרט 24(10).

3. הועדה הרפואית דחתה את התביעה לנכות נפרדת באומרה שהנכות המינית נכללת בנכות הנפשית.

4. השאלה המשפטית היא, האם בפנינו פגימה אחת או שתי פגימות.
אי אפשר לקבוע שתי דרגות נכות על פגימה אחת, ולכן הטענה כי בפרט 33 אין התייחסות להפרעות המיניות מזכה בקביעת דרגת נכות על ההפרעות הנפשיות לפי פרט 33 ועל ההפרעות המיניות לפי פרט 24(11) - זו טענה שאי אפשר לאמץ למרות ההגיון החיצוני שבה. ההלכה היא כי על כל פגימה שיש לה זכות קיום בפני עצמה, יש לקבוע דרגת נכות. זוהי הלכה שנקבעה כבר מזה שנים בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בבג"ץ 119/65 דינה שוורץ נ' הועדה הרפואית, פ"ד יט(3) 544 וד"נ 18/65 פ"ד כ(1)424, ולאחר מכן גם בע"א 650/72 טובה אדלר נ' הרשות המוסמכת, שלא פורסם.
יתר על כן, דווקא במקרה השני של טובה אדלר נקבע, שאם נקבעת דרגת נכות על פסיכונוירוזיס, הרי היא כוללת את כל ההפרעות הנוירוטיות הנפשיות והגופניות כאחת, לכן נדחתה המשאלה לקבוע דרגות נכות נפרדות על ההפרעות הפסיכוסומטיות.
במקרה הראשון של דינה שוורץ היתה מוכרת פעילות היתר של בלוטת התריס אשר גררה תוצאות, והן הפרעות בלב, עצבנות ולחץ דם בלתי סדיר.
המשאלה לזכות בדרגות נכות נפרדות על כל אחת מאותן הפרעות נדחתה, בגלל אותו צורך לבסס קיום פגימה נפרדת שהפכה להיות בלתי תלויה בפגימה העיקרית, וכל עוד מצב שכזה אינו מתרחש, נקבעת דרגת נכות אחת בלבד.
עניין זה עלה בפני מספר פעמים בערעורים שונים, בעיקר במחלות סיסטמיות שמשפיעות בתחום האורטופדי, היינו תקיפת מפרקים רבים והשאלה אם מפרק מסוים נפגע בצורה סופית בלתי חוזרת, או שמא מצבו של המפרק יוטב ברגע שמצבה הכללי של המחלה יוטב. כוונתי לע"א 354/96 אריה קראוס נ' קצין התגמולים, וע"א 613/96 בנימין גדי נ' קצין התגמולים, שניהם לגבי פסוריאטיק ארטריטיס.
תופעה זו התרחשה גם לגבי הפרעות נפשיות אשר הביאו לידי ביטוי הפרעה קונברסיבית, היינו הדגמה של שיתוקים או פגיעות במערכת התנועה, למרות שלא נמצא שום פגם אורגני ולכן הכל נחשב כסימפטום לפגימה הנפשית. כוונתי לע"א 4388/98 יאיר בססה נ' קצין התגמולים, ע"א 1143/96 עמוס גזית נ' קצין התגמולים, וכן ע"א 3185/98 בנימין גרוסמן נ' קצין התגמולים וע"א 1486/97 סופר נ' קצין התגמולים.
בכל אותם מקרים נדרשת פגימה נפרדת, עצמאית ובלתי תלויה על מנת שתינתן דרגת נכות נפרדת בנוסף לנכות הנפשית.

5. במקרה שבפנינו אין שום ראיה שהפגימה הנפשית הפכה להיות עצמאית לחלוטין, להיפך יש יסוד להתרשם שהמצב הוא שונה משום שכשניתן טיפול תרופתי מסוים, מוטב המצב המיני, והתרופה ניתנת במסגרת הטיפול הנפשי (עם האספקט המיני).
לו היתה בפני ראיה כי הנכות המינית הפכה להיות עצמאית ובלתי הפיכה, למשל בגלל הטיפול התרופתי (אשר לכל הדעות כנראה החמיר את המצב), אפשר היה לתת, כאמור ,דרגת נכות נפרדת אולם בשלב הנוכחי אין בפני ראיה שכזאת, ומפרוטוקול הועדה הרפואית אפשר ללמוד שהתפקוד המיני הוא סימפטום לנכות הנפשית הכללית אשר מוכרת בדרגת חומרה גבוהה למדי. נכון שהמבחנים השונים בפרט 33 לא מאזכרים הפרעות מיניות, אלא הפרעות חברתיות והפרעות בעבודה, אולם הרשימה אינה בהכרח רשימה ממצה ומכל מקום כל עוד הפגימה המינית אינה נפרדת, לא ניתן לקבוע שתי דרגות נכות לגבי אותה פגימה.

6. הפתרון לדעתי, במקרה הנוכחי ובשלב הנוכחי (כשאין לי ראיה עם קיום פגימה נפרדת), וכדי למנוע מצב שהמערער לא יזכה לקבל את התרופות שהוא נזקק להן לשם הטבת הפעילות המינית היא לקבוע כי הנכות הנפשית כוללת גם את הנכות המינית, כפי שהדברים נעשו באותם שני פסקי דין שצוטטו מביהמ"ש העליון, היינו בעניין של דינה שוורץ צויין שבלוטת התריס מוכרת על תוצאותיה, ובמקרה של טובה אדלר - הפסיכונוירוזיס כוללת גם את ההפרעות הפסיכוסומטיות.

7. כמובן שאין מניעה שאם בעתיד תהיה לו למערער ראיה שהפגימה המינית היא בלתי תלויה, היינו הפכה להיות עצמאית, למשל בגלל התרופות שהמערער נוטל עקב ההפרעות הנפשיות (פרוזק במקרה דנן, לפי המסמך של ד"ר וייל משנת 1998), לא תהיה מניעה לחזור ולפנות לקצין התגמולים כדי להכיר בנכות מוסבת נפרדת בתחום המיני.

8. אשר על כן נפסק כדלקמן:ב
א. הערעור נדחה, אולם בטבלת הפגימות ייכתב שהנכות הנפשית כוללת הפרעות בפעילות המינית.
ב. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון