אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור:

1. תביעה ותביעה שכנגד לפיצוי בגין נזקים אשר נגרמו לבעלי הדין כתוצאה מ"מפגש" מכוניותיהם ברח' הרצוג בירושלים בתאריך 08/03/99.

2. התיאור מפי התובע עפ"י כתב התביעה קצר ופשוט: הוא נסע ברח' הרצוג בנתיב הימני כאשר לפתע פתאום פגעה בו מאחור מכוניתו של הנתבע.

לכאורה, מקרה ברור של רשלנות הנתבע.

3. אלא, התמונה כפי שהוצגה בכתבי ההגנה ואף התבררה בעת הדיון בפני שונה !

מתברר שהתובע יצא עובר לתאונה מכביש פנימי (המוביל מבית הנוער העברי שבקרבת מקום) אל תוך רח' הרצוג בעת שהנתבע נסע בנתיב הימני ברח' הרצוג.

בעת הדיון בפני אישר התובע כי אכן יצא מהרחוב הצדדי לרח' הרצוג וכי "אני בכלל לא ראיתי את הרכב של הנתבע". לטענתו הספיק כבר לנסוע כ50- - 60 מ' ברח' הרצוג קודם לפגיעה. תמיכה בגירסתו מוצא התובע במקום הפגיעה במכוניתו. לדבריו היה המגע בין חזית מכונית הנתבע לאחורי מכוניתו שלו - ומכאן ראיה שהוא כבר הספיק להיכנס ולהתיישר בנתיב הימני ברח' הרצוג.

4. הנתבע (תובע שכנגד) טוען, לעומתו, שהתאונה ארעה סמוך מאוד לצומת, מיד לאחר הרמזור. הוא עצמו נסע במהירות 70 קמ"ש (המהירות המירבית המותרת במקום) - כאשר האור ברמזור בכיוונו ירוק ואילו התובע פרץ אל תוך רח' הרצוג בלא לשעות לתמרור "משולש" המחייבו ליתן זכות קדימה לרכב הנע ברח' הרצוג. הוא, הנתבע, ניסה לבלום ואף לסטות אך לא עלה בידיו למנוע את ההתנגשות.

5. לאחר שחזרתי ושקלתי את הראיות - עדויות הצדדים, צילומי מקום הארוע, דוחות השמאים וצילומי הפגיעות ברכב ואף יצאתי (בזמני שלי בלא נוכחות הצדדים) וביקרתי במקום בו אירעה התאונה, סבור אני כי לתובע עצמו מידה רבה של אחריות לגרימת התאונה !

רח' הרצוג הוא עורק תנועה מרכזי וסואן (וראיה שמהירות הנסיעה המותרת בו 70 קמ"ש !) התובע הגיע מרח' צדדי כאשר תמרור מחייבו ליתן זכות קדימה לרכב הנע ברח' הרצוג קודם שישתלב הוא עצמו באותו נתיב.
שדה הראיה במקום, לכל כיוון, חופשי למרחוק. למרות זאת לא ראה התובע, כפי שהודה, את רכב הנתבע המתקרב משמאלו. התובע אף לא ידע כי מכיוון נסיעתו קיים תמרור כנ"ל.

כל אלו מובילים למסקנה כי התובע לא שם לבו כהלכה לשילוט לכביש ולתנועה המתנהלת בו קודם שיצא אל תוך רח' הרצוג.

צילומי הפגיעה במכונית התובע אף הם אינם תואמים את גירסתו במלואה: נראה כי הפגיעה לא היתה במרכז אחורי המכונית אלא בצד אחורי שמאלי - ואף בכך יש תמיכה לגירסת הנתבע.

6. עם זאת אין לשחרר גם את הנתבע (תובע שנגד) מתרומה לא מבוטלת להתנגשות.
כידוע חייב נהג רכב הנכנס אל תוך צומת להישמר ולבחון היטב אם פנויה הצומת ויכול הוא להיכנס לתוכה בלא כל סכנה - זאת, גם אם הוא "בעל זכות קדימה" ואפילו יש רמזור שהאור בו ירוק מכיוונו !

הנתבע נסע, עפ"י עדותו שלו, במהירות 70 קמ"ש - המירבית במקום (אך אסורה בצומת !). מהעובדה שהפגיעה במכונית התובע היתה מאחור ברור כי התובע הספיק כבר להיכנס אל תוך רח' הרצוג (אם כי עדיין לא התיישר ממש). הנתבע חייב היה להבחין במכונית התובע עת התקרבה ונכנסה אל תוך הצומת - ואילו עשה כן ואף נסע במהירות נמוכה יותר סביר שהיה מונע את ההתנגשות.

7. בנסיבות אלו סבור אני כי נכון יהיה לחלק את האחריות לגרימת התאונה בין הנהגים המעורבים בשיעור 70% על התובע, נתבע שכנגד (מר שטרית) ו30%- על הנתבע - תובע שכנגד (מר אסלן).

[לא נשמטה מעיני הצעתי לצדדים במהלך הדיון השונה במידה רבה ממסקנתי דלעיל - אליה הגעתי לאחר בחינה מדוקדקת של הראיות].

8. הנזקים:
הנזקים לשני כלי הרכב היו ניכרים אך בהוצאות התיקון, של שניהם, נשאו המבטחות. הצדדים תובעים איפוא את הנזקים "העודפים", שלא כוסו ע"י המבטחות.

הנזקים שהוכחו ע"י התובע:
השתתפות עצמית בהוצאות תיקון - 1,275.- ש"ח
השתתפות עצמית בירידת ערך - 1,046.- ש"ח
כינון - 167.- ש"ח
סה"כ - 2,488.- ש"ח
(הפסד הנחת העדר תביעות לא הוכח ועגמת נפש אין מקום לפסוק)

הנזקים שהוכחו ע"י התובע שכנגד:
השתתפות עצמית 2,415.- ש"ח.

9. התוצאה - על יסוד חלוקת האחריות והנזקים המוכחת כנ"ל:

(א) אני מחייב את הנתבעים (אסלן עופר ו"ביטוח ישיר") לשלם לתובע (שמואל שטרית) 764.- ש"ח = (30% X 2,488).
(ב) אני מחייב את הנתבע שכנגד (שמואל שטרית) לשלם לתובע שכנגד (אסלן עופר) 1,690.- ש"ח = (70% X 2,415).

הנתבע שכנגד (שטרית) ישלם לתובע שכנגד (אסלן) הוצאות (בשים לב לתוצאה) בסך 250.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחריות מפעיל חוף

 2. אחריות ביחד ולחוד

 3. אחריות על התחשמלות

 4. אחריות לתאונת שרשרת

 5. אחריות משרד הרישוי

 6. אחריות על סולם פגום

 7. אחריות הנוסעים ברכב

 8. אחריות מדריך טיולים לתאונות

 9. ערעור בשאלת האחריות

 10. אחריות משלח בינלאומי

 11. אחריות בעל רכב לתאונה

 12. אחריות מכון בדיקת רכב

 13. התיישנות ביטוח אחריות

 14. אחריות מפעיל בריכה לנזק

 15. אחריות נמל אשדוד לנזקים

 16. אחריות מוסך לנזקים לרכב

 17. אחריות חברת שילוח מטענים

 18. אחריות מע''צ לתאונת דרכים

 19. אחריות מוסך לגניבת מכונית

 20. אחריות מארגן טיול לתאונה

 21. אחריות על בטיחות בהופעות

 22. אחריות על נזקי גשם בחקלאות

 23. תאונת דרכים אחריות חברת ביטוח לפצות

 24. אחריות על נזקים למטען ימי

 25. אחריות על התחשמלות של עובד

 26. חלוקת אחריות על תאונת עבודה

 27. אחריות שוכר עסק ללא רישיון

 28. אחריות העירייה לתחזק פסלים

 29. אחריות ההורים לתאונות ילדים

 30. אחריות מדריך רכיבה על סוסים

 31. אחריות חברת הביטוח של המזיק

 32. אחריות על תאונה בשוק העירוני

 33. אחריות לתאונת עבודה עם מכונה

 34. אחריות מחזיק במקרקעין על פשע

 35. אחריות בעל הרכב לעבירות תנועה

 36. הובלת רכב כבד - אחריות לנזקים

 37. אחריות מפקח פרויקט בנייה לנזקים

 38. אחריות העירייה למפגעים בתחומה

 39. אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

 40. אחריות העירייה לפיקוח על מפגעים

 41. אחריות בעל מקרקעין לתאונה בשטחו

 42. אחריות על נזילה בצינורות הבניין

 43. אחריות המשכיר על דליפת מים בצנרת

 44. אחריות סוכנות נסיעות לבעיות בטיול

 45. אחריות המינהל לעיכוב בעבודות פיתוח

 46. אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

 47. קריסת עץ על בית - אחריות חברת החשמל

 48. תביעת פיצויים בגין אחריות על התאבדות

 49. אחריות מוביל אווירי לגניבה של עובד

 50. בעיה במנוע רכב חדש עם אחריות ל-3 שנים

 51. אחריות עירייה ורשויות לתאונות בגנים ציבוריים

 52. אחריות מוגברת על המעביד בתאונת עבודה

 53. אחריות המעסיק על עבירת לכלוך של עובד

 54. אחריות מדריך טיולים של ילדים בבית ספר

 55. אחריות המעסיק למניעת חשיפת עובדים לשמש

 56. ביטוח אחריות נושאי משרה - הוצאות משפטיות

 57. אחריות חברת תעופה - פיצוי על טיול מאורגן

 58. הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

 59. אחריות על נזקים לרכב עקב ירידת מחסום בחניון

 60. חלוקת אחריות בין נהגים 60% - 40% תאונת דרכים

 61. האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

 62. ערעור לעליון על חלוקת אחריות לתאונת עבודה באתר בניה

 63. עדות חמקנית, בלתי כנה תוך ניסיון ל"גמד" אחריות לתאונה

 64. לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון