אי התקנת מערכת מיזוג בדירה חדשה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי התקנת מערכת מיזוג בדירה חדשה:

1. בתאריך 10/06/97 רכשה התובעת מחברה בשם אריאנוס II בע"מ מערכת מיזוג אויר לדירתה תמורת 11,150.- ש"ח. בעת ההתקשרות שילמה 1,150.- ש"ח וימים ספורים לאחר מכן, בתאריך 13/06/97, הוסיפה ושילמה את היתרה בסך 10,000.- ש"ח.

512931
2. מערכת מיזוג האויר אמורה היתה להיות מותקנת בדירתה החדשה של התובעת מיד עם קבלת מפתחותיה.

המפתחות התקבלו בספטמבר 1998, אלא, מערכת מיזוג האויר לא הותקנה בדירת התובעת והכסף אף הוא לא הוחזר לה;

מתברר כי אותה חברה נקלעה לקשיים וחדלה מלפעול - והתובעת נותרה ללא מיזוג וללא כסף.

בתביעתה זו שבפני תובעת היא את בעלי המניות של החברה ומנהליה - המה הנתבעים.

לטענת התובעת "לא הכירה" את החברה וכל קשריה היו עם הנתבעים ובעיקר עם הנתבע מס' 1. בעדותה בפני סיפרה כי ביצעה את ההזמנה בחנות שם שוחחה עם הנתבע מס' 1 וכששבה פעם נוספת למקום ראתה שהחנות נסגרה. היא מיהרה לטלפן אל הנתבע מס' 1, וזה הבטיח לה "שהכל יהיה בסדר".

3. הנתבע מס' 1 הגיש כתב הגנה; נתבע מס' 2 אשר צורף במועד מאוחר יותר, לא עשה כן;

בכתב הגנתו אין הנתבע מס' 1 מכחיש את העובדות הנטענות ע"י התובעת וכל טענתו היא כי ההתקשרות נעשתה בין התובעת לבין "חברת אריאנוס דו מיזוג אויר ואחזקת מבנים". מוסיף הוא וטוען כי בתאריך 30/08/98 הוגשה לביהמ"ש המחוזי בקשה לפירוק אותה חברה, וזאת תלויה ועומדת בבית המשפט המחוזי. עוד מציין הוא כי בתביעה אחרת , ת.א. 22035/98 של בית משפט השלום בירושלים, "עומדת להכרעה שאלת החבות של שני מנהלי החברה עבור לקוחות פרטיים ומזמיני עבודה".

לכתב ההגנה צורפו עותקי כתבי התביעה בהליכים הללו ומהם עולה, בין היתר, כי שני הנתבעים הינם בעלי המניות היחידים (כ"א ב50%-) ומנהלי החברה, שפעילות החברה הופסקה בשל "חילוקי דעות מהותיים בדבר דרך ניהול החברה, בין שותפיה היחידים", כי חילוקי דעות אלו נתגלעו כשנה מיום היווסדה - קרי: באפריל 1997 לערך (החברה נוסדה באפריל 1996).

לא נמסר לי מה עלה בגורלם של ההליכים הללו.

4. בעת הדיון בפני אישר הנתבע מס' 1 כי ביוני בשנת 1997 נחתם הסכם פירוק (אל נכון בין "השותפים" בחברה) אך המחלוקת ביניהם החלה עוד קודם לכן. עוד אישר כי לחברה אין כיום כל נכסים פרט לרכב אחד שהוא מעוקל ולעומת זאת יש לה חובות גדולים לבנקים.

5. נתבע מס' 2 לא הגיש כתב הגנה - ודי בכך כדי לחייבו.

6. טענת ההגנה של נתבע 1 הינה, כאמור אחת: מסך המגן של החברה;

לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה סבור אני כי אין להתיר לנתבעים לחסות מאחורי חומת מגן זו: מבדיקת המועדים כפי שפורטו לעיל ברור כי בעת ההתקשרות עם התובעת, שנעשתה בפועל ע"י הנתבעים עצמם, כבר היתה החברה בקשיים ומסובכת בחובות וכבר נפלה המחלוקת בין השותפים. התקשרות עם התובעת וקבלת מלוא התמורה - מתוך ידיעה ברורה כי תמורה זו נכנסת אל תוך "בור החובות" של החברה וקרוב לודאי שלא יהיה כלל לאל ידה לספק את הממכר שבעבורו ניתנה התמורה - מעידה על חוסר תום לב מצד מנהליה, הנתבעים, ודי בכך כדי למנוע הגנת "האישיות המשפטית הנפרדת" של החברה.

אוסיף עוד כי הנתבעים השתמשו בשם החברה בכמה וריאציות ואין זה ברור כלל מי היא אשר התחייבה כלפי התובעת, כך למשל במסמך "הצעת המחיר" מצויין השם "אריאנוס II בע"מ", על גבי הקבלות מצויין "אריאנוס II" (בלא ציון "בע"מ"), בכרטיס ביקור אשר נמסר לתובעת צויין "אריאנוס בע"מ", בכתב ההגנה נוקב הנתבע 1 בשם "אריאנוס דו מיזוג אויר ואחזקת מבנים".
גם סיבה זו, כאשר אין זה ברור מי בדיוק התאגיד המתקשר, מהווה עילה לחיוב היחידים הפועלים "מאחורי גבם" של השמות השונים הללו, בחיוב אישי.

עוד יצויין כי על גבי טופס הצעת המחיר מופיעות בצד ובנוסף על חותמת החברה המלווה בחתימת אחד ממנהליה, גם חתימת הנתבע מס' 1, עובדה המצביעה, בדרך כלל, על כוונה לחיוב אישי.

7. די בכל אלו כדי להביא לחיוב אישי של הנתבעים - ולפיכך, אני מקבל את התביעה ומחייב את שני הנתבעים, הדדית, לשלם לתובעת סך 11,500.- ש"ח, בצירוף ריבית כדין והפרשי הצמדה מתאריך 10/06/97 וכן אגרת תביעה בסך 132.- ש"ח ובעבור ביטול זמנה בהליך זה 750.- ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית שלד דירה

 2. פגם נסתר בדירה

 3. בעיות בדירה חדשה

 4. עסקת החלפת דירות

 5. פטירת משכיר דירה

 6. איחור בקבלת דירות

 7. הגנת דירת המגורים

 8. קניית דירה משועבדת

 9. איחור במסירת דירות

 10. עורך דין השכרת דירה

 11. מכירת דירה ממושכנת

 12. איסור שימוש בדירות

 13. תביעה נגד שוכר דירה

 14. עורך דין קניית דירה

 15. תביעה נגד משכיר דירה

 16. חילופי בעלות על דירות

 17. הענקת רשות בלתי הדירה

 18. השכרת דירה בלי טופס 4

 19. תביעה בגין ריצוף דירה

 20. מכירת דירה המשמשת כעסק

 21. זכות שימוש זמנית בדירה

 22. תביעה לתשלום שכר דירה

 23. קניית דירה דיור ציבורי

 24. השכרת דירה לעולים חדשים

 25. מכירת רהיטים לשוכר דירה

 26. אישור הרחבת דירות בבניין

 27. העברת זכויות בדירה במרמה

 28. התנגשות בדלת זכוכית בדירה

 29. אישור עירייה החכרת דירות

 30. שימוש בדירת מגורים לתפילה

 31. פיצוץ בדירה עקב דליפת גז

 32. הצהרת בעלות על רכוש בדירה

 33. איחור בהעברת זכויות בדירה

 34. תביעת בעלות על רכוש בדירה

 35. איסור על הבעל להכנס לדירה בשל בגידה

 36. הרחבת כביש ליד דירת מגורים

 37. השוכר לא נותן להיכנס לדירה

 38. השארת דירה שכורה במצב לקוי

 39. ויתור קונה דירה על אי התאמה

 40. עזיבת דירה שכורה אחרי חודש

 41. השכרת חדר בדירה לעולים חדשים

 42. צו האוסר על נגד כניסה לדירה

 43. חתימת רוכש דירה על כתב ויתור

 44. זכויות רוכש דירה בפרשת חפציבה

 45. דליפות מים מהשכנים בדירה למעלה

 46. חתימה על טופס הרשמה לרכישת דירה

 47. אי התקנת מערכת מיזוג בדירה חדשה

 48. כניסה לדירה של השכנים ללא רשות

 49. איחור בקבלת טופס 4 בכניסה לדירה

 50. קניית דירה ע''י שוכרים מהמשכיר

 51. זכות שימוש בלתי הדירה מכוח שנים

 52. ביטול מכירת דירה בסכום נמוך מדי

 53. אי התאמה בגובה תקרה נמוכה בדירה

 54. תביעה להעביר אחוזי בעלות על דירה

 55. מבצע כאן ביתי תשלום חוב שכר דירה

 56. תביעה לקבלת בעלות על ריהוט בדירה

 57. הצגת דירת 3.5 חדשים כדירת 4 חדרים

 58. אי התאמה במידות החדרים בדירה חדשה

 59. חדירת מי גשם לדירה עקב שיפוצים בגג

 60. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 61. הודעה לעירייה על הפסקת מגורים בדירה

 62. קניית דירה עם דוד שמש - הפרת התחייבות

 63. דירות שלא אושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון

 64. מסירת מפתח לדירה לפני קבלת התשלום האחרון

 65. גביית כספים ביתר בגין חיבור דירות למערכת גז

 66. הפרת צו האוסר על שימוש בדירה לא למטרות מגורים

 67. מסירת החזקה בדירה לפני קבלת התשלום המלא מהקונה

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון