אי רישום תקבול ע''י עובד

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי רישום תקבול ע''י עובד:

המשיב הורשע לאחר שמיעת ראיות בבמ"ש קמא יחד עם עובדו בעבירות על סעיף 216(7) לפקודת מס-הכנסה כשהנסיבות שהוכחו לא רשם תקבול. העונש שנגזר עליו קנס של -.000, 90שקל ומאסר ע"ת של חדשיים וחצי והתנאי הוא שלא יעבור עבירה לפי סעיף 216(7) לפקודת מס-הכנסה [1] והעבירה תבוצע ע"י הנאשם אישית ולא ע"י עובדו.
ערעור המדינה הוא על פס"ד הזה שלפיו המאסר המותנה יופעל רק במקרה שהמשיב יעבור אישית עבירה של אי רישום תקבול להבדיל ממקרה שעובדו יעשה כן בנסיבות המטילות אחריות על מעביד.

טענת המדינה כפולה:ב -

א. אין חוק העונשין מאפשר סייג כזה.
ב. כן לא ראוי לעשות סייג כזה בנסיבות העניין.

לנו לא נראה שהיה ראוי לעשות סייג כזה כשההרשעה היא תוצאה של מעשה שבוצע ע"י עובד כשהמשיב לא הצליח להוכיח את טענתו בסיפא של סעיף 216(7) אבל זה לא עיקר.

לפי פקודת מס הכנסה אי רשום תקבול ע"י עובד היא אותה עבירה לפי סעיף 216(7) כפי שהיא.

כאשר מעביד עושה זאת בשני המקרים יש אחריות כללית למעביד, ההבדל היחיד הוא שהנסיבות של בצוע העבירה ע"י עובד יכול המעביד לפרוק מעצמו אחריות אם יוכיח שעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הכרוכים להבטחת מניעת העבירה.

אם נכשל בהוכחת אחד משני התנאים המצטברים הללו הרי שעבר עבירה של אי רשום תקבול. אין כאן שתי עבירות אלא עבירה אחת.

סעיף 52ב) לחוק העונשין [2] מאפשר לקבוע בגז"ד שהמאסר המותנה יופעל רק עם בצוע עבירה או עבירות הנזכרות בגז"ד ואין הסעיף מאפשר לקבוע התנאי באופן כזה שהמאסר המותנה יופעל רק כאשר העבירה הנזכרת בתנאי תבוצע בנסיבות מסוימות וזה בדיוק מה שנקבע בגז"ד בביתמ"ש קמא. משום כך נראה לנו שהערעור בדין יסודו. אנו מקבלים הערעור ומשנים את גז"ד באופן שהמאסר המותנה של 2.5חודשים יחול בכל מקרה של עבירה לפי סעיף 216(7) לפקודת מס הכנסה תוך 3שנים מתן גזר הדין בבית-משפט קמא, ללא תוספת סייג כלשהו.

ניתן והודע בנוכחות ב"כ המדינה עו"ד רובינק ו-ב"כ המשיב עו"ד ריחני.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום כיהודי

 2. רישום בן ממשיך

 3. רישום המחאת חוב

 4. רישום משכון רכב

 5. רישום יתר לטיסה

 6. רישום מתנה בטאבו

 7. אי רישום תקבולים

 8. רישום זכות קדימה

 9. רישום נחלות בטאבו

 10. רישום פלילי של עד

 11. רישום שכירות בטאבו

 12. רישום כמובטל בלשכה

 13. רישום בפנקס השטרות

 14. רישום במשרד הרישוי

 15. רישום משכנתא בטאבו

 16. רישום פסק דין בטאבו

 17. רישום ירושה של שכירות

 18. רישום חוכר לדורות במושב

 19. רישום לאום במשרד הפנים

 20. רישום עובד ביטוח לאומי

 21. אי רישום תקבול ע''י עובד

 22. רישום סירוב בלשכת התעסוקה

 23. רישום עצמאי בביטוח לאומי

 24. רישום ילד במרשם האוכלוסין

 25. רישום בפנקס הבתים המשותפים

 26. רישום בפנקס התכשירים ליבוא

 27. רישום בעלות על מחצית מהנכס

 28. רישום סירוב עבודה בגלל גיל

 29. רישום הערה במרשם המקרקעין

 30. רישום שעבוד על תגמולי ביטוח

 31. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 32. רישום בספר המיסים המנדטורי

 33. רישום לא נכון בכרטיס נוכחות

 34. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 35. רישום בנק כבעל זכויות משכנתא

 36. רישום תקנון בית משותף בטאבו

 37. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 38. רישום בית משותף חריגות בניה

 39. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 40. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 41. רישום עובד עצמאי בביטוח לאומי

 42. רישום חסר בתביעת רשלנות רפואית

 43. פסילת ספרים בגין אי רישום תקבול

 44. רישום לבית ספר מחוץ לאזור רישום

 45. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 46. רישום משכנתא כתנאי להלוואה מהבנק

 47. רישום מוריש בעל זכויות בקרקע כנאמן

 48. רישום בעלות רכב מעביד על שם העובד

 49. רישום הערת אזהרה עם יפוי כוח מזויף

 50. רישום ילדים של תושב קבע במשרד הפנים

 51. רישום לא מסודר של חשבונות - מס הכנסה

 52. רישום שעבוד על רכב בהליכי פירוק חברה

 53. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 54. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 55. רישום בית כנסת כיחידה נפרדת בבית משותף

 56. רישום הערה בטאבו על הצעה לקנות מקרקעין

 57. טען כי שפת אמו ערבית והתקשה להקפיד על רישומי העסק

 58. רישום עצמאי בביטוח לאומי חודשיים לאחר תאונת עבודה

 59. רישום מקרקעין (מחוץ לתחום השיפוט) על שם רשות מקומית

 60. טוענים כי ההצמדות של הגג נעשו שלא כדין והרישום נוגד התחייבות חוזיות

 61. רישום גרושה כמוטבת בפוליסת ביטוח רק כדי שתעביר את הכסף לילד המשותף הקטין

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון