ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל:


1. המערער, שהוא תושב דחיית אל-בריד - שהיא שכונה מחוץ לירושלים ונמצאת בתחום אזור B - הגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בה עתר שהמוסד לביטוח לאומי ימשיך לספק למערער את הביטוח הרפואי שהוא זקוק לו.

2. ביום 13.9.98 ניתן פסק-דין בבית הדין האזורי לעבודה בו נקבע כי המערער אכן סובל מבעיות נפשיות ומבעיות נוירולוגיות (מחלת הנפילה), וכי מצבו מעורר רחמים, אולם ככל שבית הדין ניסה לעזור למערער שהביטוח הרפואי יחודש לו - אין בידי בית הדין לסייע לו, שכן המערער איננו תושב ירושלים.

3. המערער ביקש לערער על החלטה זו בפני בית הדין הארצי לעבודה (באיחור) וביקש סיוע מלשכת הסיוע המשפטי במחוז ירושלים.

4. המשיב הודיע למערער כי לא יוכל לייצגו מן הטעם שאיננו תושב ישראל, וכן מחוסר סיכוי משפטי (וזאת מן הטעם שחוק הביטוח הלאומי אינו חל על מי שאינו תושב ישראל, והמערער עצמו הודה בפני בית הדין כי איננו תושב ישראל).

5. המערער הגיש ערעור זה בו הוא מערער על החלטת הלשכה לסיוע משפטי שלא לסייע לו משפטית בהגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.
6. המערער שטח בפני בית המשפט את מר ליבו על כך שמצבו הבריאותי חמור, הוא זקוק לסיוע הביטוח הלאומי, הביטוח הלאומי מסרב לסייע לו משום שאיננו תושב ישראל, והלשכה לסיוע משפטי מסרבת לסייע לו לערער לבית הדין הארצי לעבודה מאותו טעם שהוא איננו תושב ישראל.

7. המערער תוהה מה השתנה בין היום לבין לפני 10 שנים כאשר אז קיבל סיוע מהמוסד לביטוח לאומי וכן קיבל סיוע משפטי מהלשכה לסיוע משפטי.

8. נראה כי המערער שכח או התעלם מן השינויים המדיניים שחלו בשטח.

9. המערער עבר ממזרח ירושלים לשכונת דחיית אל-בריד שהיא מחוץ לירושלים, ובכך הביא עצמו למצב שבו פסק להיות תושב ישראל, בניגוד לסטטוס הקודם שלו.

10. המערער טוען כי דמי שכירות בדחיית אל-בריד זולים יותר מאשר בירושלים, ואין באפשרותו הכספית לממן דמי שכירות בתחומי ירושלים.

11. המערער אף טוען כי המוסד לביטוח לאומי והמשיב דוחים את בקשותיו אך מן הטעם שהוא ערבי.
בעניין זה נתפס המערער לטעות, שכן על פי דיני ישראל - גם יהודי שאיננו תושב ישראל איננו זכאי לסיוע מהמוסד לביטוח לאומי או מהמשיב, ואין אפליה בין יהודי לערבי בתחומים אלה.

12. בית משפט זה מצטרף לדעת בית הדין האזורי לעבודה בו נקבע כי מצבו של המערער מעורר רחמים, וכי הוא אכן חולה וזקוק לעזרה.
מטעם זה ביקש בית המשפט מב"כ המשיב לסייע למערער סיוע משפטי בערעור לבית הדין הארצי לעבודה ובבקשת ארכה להגשת אותו ערעור - לפנים משורת הדין, אם כי בית המשפט הביע דעתו כי נוכח העובדה שהמערער איננו תושב ישראל, סיכוייו בבית הדין הארצי לעבודה - אינם גבוהים בלשון המעטה.

13. ב"כ המשיב סירב לנהוג במשיב לפנים משורת הדין, ובכך לא הותיר לבית המשפט כל אפשרות אלא לדחות את הערעור.

14. לא זו בלבד שסיכויי המערער בערעור לבית הדין הארצי לעבודה קלושים - אלא שאיננו זכאי אף לסיוע משפטי מאותו טעם עצמו שאיננו תושב ישראל, שכן סיוע משפטי על חשבון המדינה ניתן אך לתושבי ישראל, ולא לאנשים שאינם תושבי ישראל, יהיה מצבם הבריאותי והסוציולוגי עגום ככל שיהיה.

15. נוכח האמור אין לי אלא לדחות את הערעור, שכן בית המשפט כבול בחוקים הקיימים במדינת ישראל, ואיננו חופשי לסטות מהם בפסקי דין אפילו היה רוצה לעשות כן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון