ביטול טיול לחו''ל עקב שינוי שעת טיסה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול טיול לחו''ל עקב שינוי שעת טיסה:

1. התובע הזמין מאת הנתבעת, טיול "סוף שבוע" בתורכיה שנועד להתקיים בין התאריכים 16.5.96 ועד 19.5.96, כאשר הטיסה לתורכיה קבועה לשעה 15:ב 00 והחזרה ארצה בשעה 23:ו 00.
התובע הזמין את הטיול עבורו ועבור רעייתו ואף שילם את התשלום שנדרש ממנו.
ימים ספורים קודם למועד הקבוע ליציאה הודיעה הנתבעת לתובע כי מועדי הטיול שונו:נ שעת היציאה הוקדמה לשעה 11:ב 55 (במקום השעה 15:ו 00) ואילו שעת החזרה הוקדמה לשעה 12:נ 00 (במקום השעה 23:ב 00 כפי שהיה מתוכן).
בנוסף על כך שונתה חברת התעופה ובמקום חברת על-על במטוס של חברת התעופה התורכית. שינויים אלה לא היו לרוחו של התובע, בעיקר לא הקדמת המועדים אשר לא התאימו ללוח הזמנים שלו, ולפיכך הודיע לנתבעת שלאור השינוי הוא מבטל את השתתפותו בטיול ומבקש החזר הכספים ששילם.

להפתעתו, הוחזר לו הסכום אשר שילם, בניכוי 50 $.
בתגובה לדרישתו להחזר הסכום ששילם במלואו הבהירה הנתבעת כי היא ניכתה לעצמה "דמי ביטול" הואיל וההשתתפות בטיול בוטלה ע"י התובע ולא ע"י הנתבעת (ר' מכתבה מ19.5.96-).

עד כאן אין למעשה מחלוקת עובדתית בין הצדדים.


2. בתביעתו עותר התובע לחייב את הנתבעת להשיב לו את הסך 50 $ אשר, לדעתו, נגבו ממנו שלא כדין, ובנוסף על כך לפסוק לו פיצוי על אשר לא קויימה תכנית הטיול המובטחת ו:ו "עגמת הנפש שנגרמה לי ולאשתי שמאוד רצינו לנסוע ולנפוש ביקשנו חופשות ממקומות העבודה ובסוף לא נסענו ונפגענו קשה מכך".
סה"כ תביעתו, על כל אלו, 1,192.- ש"ח.


3. משלא הגישה הנתבעת כתב הגנה ואף לא התייצבה לדיון, ניתן בשעתו פסק דין על פי כתב התביעה;
פסק הדין בוטל על פי בקשת הנתבעת ולאחר שהפקידה בקופת בית המשפט את הסכום הפסוק.


4. גם לאחר ביטול פסה"ד לא הגישה הנתבעת כתב הגנה אולם טענותיה מפורטות בתצהיר התומך בקשתה לביטול פסק דין.
על פי הנאמר שם נכפו עליה השינויים באשמת חברת אל-על אשר ביטלה את הטיסות אשר נועדו למועדים הרלבנטיים. הנתבעת ביקשה שלא לפגוע במשתתפי הטיול חיפשה דרך אלטרנטיבית והפתרון היחיד אשר נמצא היה טיסה באמצעות חברת התעופה התורכית, במועדים כפי ששונו כמפורט לעיל, דהיינו - הקדמת זמני היציאה וזמני החזרה - באותם מועדים שנקבעו מראש.

הנתבעת מאשרת כי ניכתה לעצמה מתוך הסכום אותו השיבה לתובע דמי ביטול בסך 50.- $. את העילה לניכוי דמי הביטול מסבירה הנתבעת (סעיף 8.6 לתצהיר מטעמה):נ "עם ביצוע ההזמנה ע"י התובע נמסר לו טלפונית ע"י מי מעובדי טיילת טורס כי ביטול נופשון מסיבות שאינן תלויות ו/או נובעות מטיילת טורס יזכה את טיילת טורס בדמי ביטול בסך האמור".
עוד מוסיפה הנתבעת באותו תצהיר כי:ב "על פי דין ונוהג מחיריהם של נופשונים קצרים ... כוללים בתוכם סך של כ25.- $ המשמשים דמי ביטול לכל נוסע".

תצהיר הנתבעת מסתיים בהאשמת התובע שיש "בהתנהגותו משום חוסר תום לב ובנסיון עשיית עושר שלא במשפט".


5. בעת הדיון בפני, לא הוסיפו הצדדים הרבה על אשר נטען בכתבי טענותיהם. נציגת הנתבעת, גב' חן, טענה אומנם כי בחוברת אשר בה מפורסמים תנאי הטיולים, מצוי תנאי לפיו:ו "אם אדם מבטל, עליו לשלם סכום מסוים".

חוברת זו לא הוצגה לי ובכל מקרה אין תנאי זה תואם את אשר נטען ע"י הנתבעת בתצהיר ההגנה, היינו כי המטייל חייב בדמי ביטול כל אימת שהשתתפותו מתבטלת מטעם שאיננו תלוי בנתבעת.


6. אין ספק כי כאשר מדובר ב"טיולון" כנשוא בתביעה זו -
שכל כולו נועד לסוף שבוע, יש משמעות היורדת לשורשו של ענין לשעות הטיסה המדויקות. שינוי המועדים כפי השינוי שהיה בנסיבות המתוארות לעיל הינו בנסיבות אלו שינוי מהותי בתנאי החוזה ומהווה "הפרה יסודית" כמשמעו בסעיפים 6 ו7- של חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א 1970 המתיר לנפגע - בענייננו התובע - לבטל את החוזה ואף לזכות בפיצויים בעבור נזק שנגרם לו עקב ההפרה.


7. להשלמת התמונה, אציין, כי הנטען בתצהיר ההגנה של הנתבעת (כאילו נאמר לתובע שכל ביטול שאיננו באשמת הנתבעת יחייבו בתשלום דמי הביטול) לא הוכח כלל; בתצהיר נטען כי תנאי זה "נמסר לו טלפונית ע"י מי מעובדי טיילת טורס". לא מצוין מי האומר, ברור כי מדובר בעדות שמיעה, וכאמור לעיל אין הטענה מתישבת עם טענות נציגת הנתבעת בעת הדיון.


8. נציגת הנתבעת טענה עוד כי יש לתלות את האשמה לשינוי לוח הזמנים בהחלטתה החד צדדית של חברת אל-על. לא הוכח בענין זה כל מאומה, הנתבעת אף לא הגישה הודעת צד ג' נגד חב' אל-על וסיבות השינוי ונסיבותיו לא הוכחו ולא הובהרו.


9. אשר על כל אלו, אני קובע כי הנתבעת הפרה את התחיבותה כלפי התובע, בדין ביטל התובע עקב הפרה זו את החוזה ולא היתה עילה לנתבעת לעכב תחת ידה את דמי הביטול. הנתבעת אף חייבת בפיצוי התובע על נזקים שנגרמו לו כתוצאה מביטול החוזה. אין לי ספק כי נגרמו לתובע עגמת נפש, טירדה ואיבוד זמן - את הפיצוי בגין כל אלו אני מעריך על פי שקול דעתי בסך 500.- ש"ח.


10. התוצאה היא שאני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך השווה ל50- $, כערכו ביום הגשת התביעה (96/06/04) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה מאותו יום ועד לתשלום בפועל, וכן פיצוי בסך 500.- ש"ח כמפורט לעיל ובנוסף על כך אגרת תביעה בסך 29.- ש"ח ובעבור ביטול זמנו סך 120.- ש"ח.

הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע מתוך הסכום שהופקד ע"י הנתבעת בקופת ביהמ"ש. מותר הפיקדון יוחזר לנתבעת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום יתר לטיסה

 2. ביטוח ביטול טיסה

 3. היטל ביטחון בטיסות

 4. פיצוי על פספוס טיסה

 5. פיצוי על הקדמת טיסה

 6. פיצוי על ביטול טיסה

 7. פשיטת רגל של חברת תעופה

 8. אי הודעה על ביטול טיסה

 9. חובת עדכון על עיכוב טיסה

 10. רישיון להפעלת טיסות פנים

 11. תביעה קטנה נגד חברת תעופה

 12. אישור להפעלת טיסות לאירופה

 13. העלאת מים לטיסה - תביעה ייצוגית

 14. אי החזרת רכוש מופקד בשדה התעופה

 15. כרטיס טיסה לאוסטרליה פתוח לשנה

 16. תביעה נגד איסתא - טיסה לניו יורק

 17. תביעה בגין אי העלאת נוסעים לטיסה

 18. פיצויים גבוהים (מדי) על ביטול טיסה

 19. ביטול טיול לחו''ל עקב שינוי שעת טיסה

 20. האם חובה לספק בלון חמצן בטיסה במטוס ?

 21. תאונה באוטובוס נמל התעופה בדרך למטוס

 22. תביעה נגד אל על - סבל גופני ועוגמת נפש

 23. פיצוי כספי בשל ביטול טיסה שבוטלה בשל תקלה טכנית

 24. ביטול כרטיסי טיסה לחופשה בגלל גיל ילד מעל שנתיים

 25. טען כי ניסו לרמות אותו ולשנות את שעות הטיסה ולקצר את חופשתו

 26. תביעה בגין טיסה אשר בוטלה, לאור חדלות פרעון של חברת התעופה אירוסוויט

 27. פיצוי בגין האיחור בהגעת טיסתו ליעד הסופי, מקום שהמטוס נותב לנמל תעופה אחר

 28. פיצוי בגין ביטול טיסה פנימית בארצות הברית (בין מיאמי וניו יורק) עקב תנאי מזג האוויר

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון