גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

תפ (ת"א) 12672/00 גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

הנאשם הודה בעובדותיו של כתב אישום מתוקן, לפיו נטל חלק בפרשה של גניבת שיקים שנשלחו בדואר, נגנבו ע"י אחר שזהותו אינה ידועה והופקדו על ידי הנאשם בהסכמתו ולפי תכנון מראש בחשבון הבנק שלו ובשני חשבונות נוספים, אותם פתח הנאשם למטרה זו. עבור חלקו, אמור היה הנאשם לקבל 5% משווי כל שיק שנפרע. חלק מהשיקים בוטלו אך חלקם נפרע. השיקים שנפרעו מסתכמים ב- 22,634 ₪. העבירות בוצעו במהלך החודשים פברואר-אפריל 99. כתב האישום הוגש בנובמבר 2000.

העבירות בהן הודה הנאשם:


3 עבירות של קשירת קשר לעוון, עבירה לפי סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן החוק).
סיוע לקבלת דבר במרמה, עבירה לפי הסעיפים 415 + 31 לחוק.
3 עבירות של סיוע לנסיון לקבלת דבר במרמה, לפי הסעיפים 415 + 25 + 31 לחוק.
עבירה לפי סעיף 35(ב)(2) לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965.

הנאשם עותר שלא להרשיעו. במסגרת הסדר הטיעון, הסכימה התביעה להפנותו לשירות המבחן לשם קבלת תסקיר לפני הרשעה, אך הודיעה כי ללא קשר להמלצת שירות המבחן, היא תעתור להרשעה.

וזו תמצית נסיבותיו האישיות של הנאשם כמפורט בתסקיר:
יליד 1979, עלה ארצה עם משפחתו מאוזבקיסטן לפני כ- 4 שנים. בזמן ביצוע העבירות שירת כחייל בשירות סדיר, שימש כנהג משאית וקיבל חוות דעת חיובית ממפקדיו עם סיום שירותו.

כעולה מהתסקיר, בתקופה שלפני עלות המשפחה לישראל, יחסי הוריו נקלעו למשבר, הם החליטו לטובת ילדיהם שלא להיפרד ולעלות לישראל. כיום חיים תחת קורת גג אחת, אך לא פתרו את המשבר ביניהם. לדברי הנאשם, מצב היחסים בין הוריו השפיע עליו לרעה.

הנאשם לא התייחס למניעיו לביצוע העבירות נשוא כתב האישום, אך ביקש לסיים את משפטו ללא הרשעה, על מנת שלא לפגוע בעתידו בישראל וכן ציין שהוא שוקל להשתלב בעבודה כנהג מונית או נהג אוטובוס והרשעה תמנע ממנו מימוש תכניותיו.

שירות המבחן ממליץ על אי הרשעה, העמדת הנאשם בפיקוחם וכן על עונש של של"צ.

מנגד, עותרת התביעה להרשעת הנאשם ולעונש של מאסר בפועל. לטעמה, מדובר במסכת עבירות חמורה כשהנאשם נוטל בה חלק אקטיבי, כמפורט בעובדות כתב האישום.
זאת ועוד, הנאשם לא מסר פרטים מספיקים של אותו נוכל, שלדבריו הוא העבריין העיקרי והמשטרה לא הצליחה לשים ידה עליו.

אין ספק שמצד העבירות, הצדק עם התביעה ובאופן רגיל ראוי היה להרשיע את הנאשם ולהשית עליו עונש ממשי.

ב"כ הנאשם בתמיכה לטיעוניו, מפנה לפס"ד של ביהמ"ש העליון שניתן לאחרונה, שבו במקרה של שני צעירים ללא עבר פלילי, אשר עברו עבירות דומות לאלה בהן מואשם הנאשם שבפניי, הוחלט לקבל את ערעורם ולבטל את ההרשעה – ראה רע"פ 658/01, כהן ואח' נ. מ"י.

דומה כי גם במקרה שלנו מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות התחשבות יוצאת דופן בנאשם והימנעות מהרשעתו וזאת לאור הנימוקים כדלקמן:


עברו הפלילי הנקי.
גילו הצעיר, ביצוע העבירות זמן קצר אחרי עלייתו ארצה ובמהלך שירותו הצבאי אותו מילא והשלים בצורה נאותה.
הימצאו של הנאשם בראשית דרכו בחיים ועדיין ללא מקצוע.


בנסיבות כמפורט לעיל, אני סבורה שלמרות חומרת המעשים, מן הראוי לתת לנאשם את ההזדמנות להשתלב בחברה בישראל מבלי להכתים את עברו בכתם הרשעה פלילית, שתעיב ותגביל את מעשיו בעתיד.

אני קובעת איפוא שהנאשם ביצע את העבירות המנויות לעיל, אך אינני מרשיעה אותו.
הנאשם יעמוד בפיקוח שירות מבחן למשך שנה וכן יבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 250 שעות. שירות המבחן יכין תוכנית של"צ ויעביר אותה לאישורו של בית המשפט.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צ'ק שכר שחזר

 2. צ'ק של חברה

 3. צ'קים פגומים

 4. צ'ק חוזר בטעות

 5. עורך דין צ'קים

 6. איבוד צ'ק בנקאי

 7. ביטול צ'ק שהוסב

 8. פגם בסיחור צ'ק

 9. גניבת פנקס צ'קים

 10. צ'קים לא סחירים

 11. פנקס צ'קים נגנב

 12. עיכוב מימוש צ'ק

 13. ביטול צ'ק למוסך

 14. איבוד צ'ק שבוטל

 15. צ'ק של אדם שנפטר

 16. מחיקת למוטב בלבד

 17. צ'ק מחשבון מעוקל

 18. תביעה על צ'ק שאבד

 19. פנקס צ'קים שנגנב

 20. תביעה על צ'ק שחזר

 21. מה זה צ'ק טובה ?

 22. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 23. גניבת צ'ק בידי עובד

 24. צ'ק דחוי למוסך שחזר

 25. חתימה על צ'ק ביטחון

 26. אי החזרת צ'ק ביטחון

 27. צ'ק בלי כיסוי למתווך

 28. צ'ק חוזר חשבון מעוקל

 29. ביטול צ'ק דחוי בהסכמה

 30. החזרת צ'ק שנשלח בטעות

 31. צ'קים ללא כיסוי בישראל

 32. צ'קים חוזרים על סחורה

 33. החזרת צ'ק לאחר אישורו

 34. צ'קים חוזרים לוועד הבית

 35. התנגדות לביצוע צ'ק סחיר

 36. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 37. אחריות הבנק על איבוד צ'ק

 38. חתימה על צ'ק מחשבון צד ג

 39. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 40. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק

 41. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 42. ביטול צ'ק דחוי שהופקד בבנק

 43. תביעת בנק על הפקדת צ'ק פגום

 44. חתימת מנהל חברה על צ'ק שחזר

 45. ביטול צ'קים תשלום על פרסום

 46. התנגדות לביצוע צ'ק ללא כיסוי

 47. תביעה של בנק הפועלים על צ'ק

 48. חתימה על גב הצ'ק - מה המשמעות

 49. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 50. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 51. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 52. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 53. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק

 54. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 55. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 56. תביעה בגלל צ'קים שחזרו עקב חשבון מוגבל

 57. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 58. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 59. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון