האם חייבים לתת פרטים של נהג

האם חייבים לתת פרטים של נהג ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סירוב לתת פרטים של נהג:

נשוא הערעור מעשה שבו נפגעה נוסעת באוטובוס כאשר זה נזקק לעצירה פתאומית ימינה של מכונית שנסעה משמאלו, ופנייתה זאת חסמה את דרכו של האוטובוס. נהג האוטובוס ביקש לקבל פרטי נהג המכונית החוסמת, אך הלה סרב למסרם. לכן נרשם רק מספר המכונית והנאשם-בעליה הוא המערער שלפנינו.
אין חולקים כי לא המערער הוא שנהג בעת המקרה במכונית, אך אין הוא מסוגל או רוצה למסור מי היה זה שנהג בה אותה שעה, ואף אין הוא טוען, ולא הוכיח, שאותה עת נילקח ממנו הרכב בלי ידיעתו ובלי הסכמתו. שתי טענות בפי המערער, הראשונה כי הנוהג ברכב הנ"ל כלל לא היה חייב במסירת פרטים עפ"י תקנה 144(א) 3[1] באשר הוא לא היה "מעורב בתאונה" שכתוצאה ממנה נפגע אדם. טענה זו מבוססת על העובדה שכלל לא היה מגע בין האוטובוס ובין המכונית הנ"ל.
כאמור נפגעה הנוסעת כתוצאה מן העצירה הפתאומית שנכפתה על נהג האוטובוס כמבואר לעיל. ועצירה זו של האוטובוס נבעה מן הנהיגה הבלתי זהירה של נהג הרכב. לנו נראה כי נסיבות כאלה אף הן מהוות מעורבות בתאונה לצורכי תקנה 144(א) 3הנ"ל.
הטענה השניה מתייחסת לסעיף 69ב(א) לפקודת התעבורה הקובע [2]:נ
"נעשתה עבירה ברכב, רואים את בעל הרכב או את מחזיקו כאילו הוא נהג את הרכב אותה שעה, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב או שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו".
ב"כ המערער טוענת כי העבירה של אי מסירת פרטים עפ"י תקנה 144א [1] אינה "עבירה ברכב" כאמור בסעיף 69ב(א) לפקודת התעבורה [2]. הפקודה אינה מגדירה עבירה ברכב אלא רק "עבירת תעבורה":ב

"עבירה על פקודה זו ועל התקנות שהותקנו לפיה........".
נשאלת השאלה מדוע השתמש המחוקק בסעיף 69ב במושג עבירה ברכב ולא במושג עבירת תעבורה. ב"כ המערער טוענת כי עבירה ברכב היא רק עבירה שנעברה באופן אישי על ידי מי שבפועל נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. ואילו ב"כ התביעה טוענת שכל עבירת תעבורה נכללת במושג האמור.
לצורך ענייננו מספיק אם נקבע שאין לנו ספק כי עבירה ברכב כוללת כל עבירת תעבורה הכרוכה בנהיגה ברכב.

כך נובע לא רק מן הנוסח הכתוב של הסעיף, אלא גם מדברי ההסבר להצעת החוק; (ה"ח 1520, תשמ"א מ-4.3.81). המקרה הנדון היה מקרה של נהיגה ברכב שגרם לתאונה על כן לדעתנו יש מקום להחיל את החזקה של סעיף 69ב הנ"ל, וזאת גם לענין הנהיגה הבלתי זהירה ברכב וגם לענין אי מסירת הפרטים.

לפיכך אנו דוחים את הערעור.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון