הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

בל (חי') 400230/97 הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

זוהי תביעה לגמלת הבטחת הכנסה. להלן עובדות המקרה:
1. התובע כבן 60. נשוי ואב לשמונה ילדים.

2. התובע עבד במשך 30 שנה בבנק ערבי ישראלי כמנהל סניף. עם פרישתו מהעבודה בתאריך 1/1/94 הוא קיבל פיצויי פרישה בסך של 465,000 ₪. מהסך הנ"ל שילם התובע מס הכנסה בסך של 39,256 ₪.

3. עד לפרישתו מהעבודה התגורר התובע עם ילדיו בבית בודד המחולק לשלושה חדרים ומטבח בחלקה ידועה כמספר 38 בגוש 18525 בכפר-מכר.

4. התובע קיבל פיצויים עם פרישתו מהעבודה בסך של 465,000 ₪.

5. אחר פרישתו מהעבודה, השתמש התובע בחלק מכספי הפיצויים שקיבל לשיפוץ ביתו, ולבניית קומה נוספת בגודל של 127 מטר שעלתה לטענתו 181,460 ₪. התובע המציא לנתבע קבלות בגין הבניה הנ"ל על סך של 155,460 ₪, והנתבע הכיר בהוצאות הכספיות הללו לצורך בדיקת זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה.

6. התובע בנה, לטענתו את הקומה הנוספת הנמצאת בקומה א' מעל דירתו ואליה עולים
באמצעות מדרגות חיצוניות לצורך הקטנת צפיפות הדיור בתוך ביתו, היות ומדובר ב- 10 נפשות שהתגוררו בשלושה חדרים.

7. בקומה הראשונה של הבית מתגורר התובע עם אשתו ובתו אפנאן, וכן שלושת מילדי בנו איהאב, כלומר נכדיו וכלתו, כאשר הבן איהאב למד בשנת 94 משפטים ברומניה.
בקומה השניה – גר בו ואהיב ואשתו, בתו הגרושה ראניה, וכן בנו ראחיב ואשתו – אשר התגוררו במקום עד 31/12/97 ואח"כ עברו לגור בבית נפרד.

8. הנתבע לקח בחשבון סך של 60,751 ₪ כהוצאות מחיה לתובע ולבני משפחתו לתקופה
מ- 2/94 ועד 7/96.נ
התובע לעומת זאת טוען, כי הוצאות המחיה באותה התקופה לו ולמשפחתו במהלך התקופה מ- 1/1/94 ועד 15/4/97 הוא 6,000 ₪ לחודש, כלומר 190,000 ₪.

9. הנתבע התייחס לדירה בקומה השניה כדירה נפרדת אשר שוויה על פי תעודת שומה 240,000 ₪ (ראה מסמך נ/1 ו- נ/2). על כן הזכאות של התובע לגמלת הבטחת הכנסה נשללה כתוצאה מהבעלות על הדירה הנוספת.

10. עפ"י החלטת ביה"ד הארצי לעבודה מיום 20/10/00 בתיק עב"ל 57/99 מונה מטעם ביה"ד
השמאי מר דן ברלינר . עפ"י הערכת השמאי אזי שווי הדירה בקומה השינה (העליונה) של הבנין, נכון לתאריך 1/7/96 הוא בסך של 275,000 ₪. לדעת השמאי לא ניתן למכור את הדירה בערכה המלא היות ולא מקובל למכור דירה בבנין משפחתי למישהו שאינו שיך למשפחה. לכן רוכש פוטנציאלי יהיה מוכן לשלם מחיר נמוך מהשווי המלא ב- 25%.

לאור חוות דעת השמאי מר ברלינר, יש להעריך את שווי הדירה בסך של 206,250 ₪ בלבד נכון ליום 1/7/96.

11. המחלוקת בין הצדדים היא האם צריך לכלול במניין הכנסות התובע את שווי הדירה
בקומה השניה ששם גרים בניו של התובע – בסך של 206,250 ₪ עפ"י הערכת השמאי או להכליל במניין ההכנסות רק את שווי ההכנסה החודשית מהשכרת הדירה בסך של 200$, כי ניתן להשכיר את הדירה בשוק החופשי במחיר הנ"ל.ב

12. לתובע היו כספי פיצויים שקיבל בעת פרישתו מהעבודה. התובע העדיף לבנות דירה
בקומה שניה מהכספים הללו במקום להשאיר כסף למחייתו. ההוצאות הכספיות של הבניה הוכרו ע"י הנתבע לצורך בדיקת זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה. כעת דורש התובע, כי הנתבע לא יתחשב בשווי של הדירה שבנה אלא רק בהכנסות הנמוכות שהיה יכול לקבל מהשכרת הדירה בסך של 200$, אך אין כל הצדקה לכך, כי לא לכך נועד חוק הבטחת הכנסה.

13. מטרת חוק הבטחת הכנסה הוא להבטיח אמצעי קיום מינימליים לאדם שאין לו רכוש
והכנסות. החוק לא בא לעזור לבעלי אמצעים המעדיפים להשקיע את כספם ברכוש שממנו נהנים ילדיו ללא כל תמורה, ואח"כ מבקשים כי המדינה תדאג לפרנסתם. על כן יש לקחת בחשבון את השווי של הדירה, כפי שהוערכה ע"י השמאי ולא את הסכום הכספי הנמוך שניתן היה לקבל מדייר – לו הושכרה לו הדירה.

14. בנסיבות אלה חישוב הזכאות של התובע להשלמת הכנסה – נכון ליום 1/7/96 יהיה
כדלקמן:

א. הכנסת התובע מפיצויי פרישה – 465,000 ₪.

ב. הכנסות התובע מהדירה בקומה השניה – 206,250 ₪.

ג. סה"כ הכנסות התובע מפיצויי הפרישה ומהדירה הם בסך של 671,250 ₪.

ד. ההוצאות המוכרות שניתן לקזזם מהכנסות התובע הם בסך של 255,467 ₪.

ה. סה"כ הכנסתו של התובע לאחר קיזוז ההוצאות המוכרות:
415,783 ₪ = 255,467 ₪ - 671,250 ₪.

ו. סה"כ הכנסתו החודשית מהחושבת של התובע הינה:
2,772 ₪ = 8% X 415,783 ש"ח
12

ז. גובה הגמלה לה היה זכאי התובע לפי הרכב משפחתו (זוג + 2 ילדים בשיעור מוגדל) היה בסה"כ 2,264 ₪.

מכאן עולה, כי הכנסות התובע מפיצוי הפרישה ומהדירה שבנה גבוהות ב- 508 ₪ לחודש מגמלת הבטחת הכנסה במועד הקובע.

15. לאור כל האמור לעיל, אנו קובעים, כי בסיבות המקרה התובע לא זכאי לגמלת הבטחת
הכנסה, והתביעה נדחית בזאת.
16. אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון