הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים:

א. בפני תביעת אב להפחתת המזונות שנפסקו ב- 3.12.86 לשתי בנותיו בתיק מ"א 3097/85.
בעת הגשת התביעה, ב- 20.5.92 עמד סכום המזונות על 1,350 ש"ח לחודש. בנוסף לכך חוייב הנתבע לשאת בהוצאות ביטוחן הרפואי של בנותיו בקופ"ח ובהוצאות רפואיות חריגות שאינן מכוסות בביטוח הרפואי.
שינויי הנסיבות המצדיקים לשיטת התובע את הפחתת המזונות הם:

 1. התובע נאלץ להפסיק את חברותו בקואופרטיב "דן" והפך לנהג מונית שכיר המשתכר 1,500 ש"ח לחודש בלבד.
 2. לתובע בעיות רפואיות שהחלו בשנת 1986 וכתוצאה מניתוחים הוא עלול להישאר נכה.
 3. עפ"י גילן של הבנות, החיוב במזונות הפך להיות מדיני צדקה.


ב.   בכתב התביעה הובאו עובדות נוספות כמו: פרטי הסכם הגירושין,
היות הנתבע נשוי משנת 1982 ואב ל-3 ילדים מנישואיו לאישה אותה נשא לאחר גירושיו מאם הנתבעות, אך עובדות אלו אינן רלבנטיות, באשר קדמו לפסיקת המזונות בתיק מ"א .3097/85
לפיכך גורל תביעת התובע תלוי בבדיקת 3 השינויים שפורטו לעיל אשר התרחשו לאחר פסיקת המזונות, לאור הצורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי כתנאי לשינוי פסק הדין (ע.א. 363/81 פייגה נ' פייגה, פ"ד לו(187 (3).
ג. הפסקת חברותו של התובע בקואופרטיב "דן" אינה במחלוקת, אולם גרסת התובע בסע' 5ג לכתב התביעה באשר לנסיבות הפסקת חברותו בקואופרטיב ובאשר לשימוש אותו עשה בסכומים אותם קיבל עבור מנייתו בקואופרטיב "דן" לא נתמכה במסמכים, זאת למרות שהגרסה הוכחשה בכתב ההגנה.

אילו הייתה גרסת התובע נכונה, הדעת נותנת שלא היה כל קושי לתמוך אותה במסמכים. כך באשר לקשר בין שלילת רישיון הנהיגה של התובע לשנה אחת להפסקת חברותו בקואופרטיב, כך באשר להלוואות וכך באשר לשימוש בכספים מפדיון המניה בקואופרטיב לסילוק חובותיו של התובע בבנקים.
גם גרסת התובע בדבר הפיכתו לנהג שכיר הוכחה מפי התובע עצמו כלא נכונה, שכן התובע הודה בעדותו כי היה בעלים של מונית אותה מכר לדבריו באוגוסט 1991. יצוין כי התובע לא ראה לתמוך את גרסתו לעניין מכירת המונית במסמכים או בראיות אחרות. למעלה מכך, התובע הודה כי הינו נוהג במונית של חבר, אך לדבריו אינו עובד כנהג המונית, אלא מקבל את המונית לשם הסדרת ענייניו. עדות התובע בעניין זה אינה מהימנה עלי.
משבחר התובע לבסס את תביעתו על עובדות לא נכונות בדבר הפיכתו לנהג מונית שכיר עם הפסקת חברותו בקואופרטיב "דן", ומשלא הציג בפני ביהמ"ש ראיות לתמיכת גרסתו בנושא הכספים אותם קיבל בעת פרישתו מקואופרטיב "דן", אין מקום לבסס הפחתת מזונות על השינוי במצבו הכלכלי של התובע מאז הפסקת חברותו בקואופרטיב "דן".

ד. ממסמכים רפואיים רבים שהוצגו עולה כי הנתבע אכן סובל ממורסה באזור פי הטבעת שחייבה ניתוחים חוזרים, אולם אין במסמכים שהוצגו כדי לבסס ממצא בדבר פגיעה צמיתה בהשתכרות או בכושר ההשתכרות של התובע.
כדי לבסס ממצא בדבר פגיעה בהשתכרות התובע או בכושר השתכרותו, היה על התובע להביא בפני ביהמ"ש ראיות רפואיות בנושא השפעת בעייתו הרפואית של התובע על כושר השתכרותו.
בכתב התביעה לא טען התובע כי בעייתו הרפואית פגעה פגיעה של קבע בכושר השתכרותו, וכאמור, אין בפני ראיה בדבר נכות צמיתה שאינה מאפשרת לתובע להשתכר ברמה אליה הורגל עד כה.
אוסיף כי ממכתב שחרור מביה"ח "וולפסון" מ- 21.6.92 שהוגש ע"י ב"כ התובע עולה כי הבעיה הרפואית הנזכרת קדמה לפסיקת המזונות, והניתוח הראשון שבוצע בתובע בעניין זה נעשה ב- 1985. לא זו בלבד אלא שמפי התובע עצמו יודעים אנו כי למרות בעייתו הרפואית, עבד בקואופרטיב "דן" עד פרישתו וב- 8.2.89 הצהיר בביהמ"ש המחוזי בת"א בתיק ה.פ. 811/87 כי בכוונתו להמשיך ולעבוד בקואופרטיב "דן" ואין לו כוונה למכור את המניה.
המסקנה המתבקשת היא כי בעייתו הרפואית של הנתבע לא מנעה ממנו לעבוד ולהשתכר הן בעודו חבר בקואופרטיב "דן" והן לאחר שפרש מהקואופרטיב, ובנסיבות אלו אין לראות בבעייתו הרפואית של התובע עילה להפחתת המזונות.
ה. נותרה טענת התובע בדבר השינוי בגילן של הנתבעות, כשלגבי הבכירה כתוצאה מהיותה בת 15. השתנה הבסיס המשפטי של חיוב התובע במזונותיה.
אינני סבור שהשינוי בגיל הנתבעות כשלעצמו מהווה שינוי נסיבות מהותי עליו ניתן לבסס הפחתת מזונות. השוני בגיל הינו נתון צפוי, וכמוהו צפוי השינוי בבסיס המשפטי של החיוב בהגיע קטין לגיל 15.
התובע לא טען לשינוי מהותי בצורכי הנתבעות, ועל כן אין בשינוי בגיל הנתבעות כדי להצדיק הפחתת חיובו של הנתבע במזונותיהן (השווה ע"א 363/81 הנ"ל).
ו. התובע מתאונן על ריבוי הוצאות רפואיות חריגות, ומייחס לאם ניצול לרעה של חיובו לשאת בהוצאות אלו.


טענתו זו של התובע לא הוכחה להנחת דעתי. מהמסמכים עולה כי למרבה הצער תובעת 3 לוקה מאד בבריאותה. עפ"י חיובו של התובע אין עליו לשאת בהוצאות רפואיות חריגות עפ"י שרירות לבה של האם, אלא "בהוצאות רפואיות חריגות שלא ניתן לקבלן ע"י אישור רפואי בקופת חולים".

אם סבור הנתבע שחיובו מנוצל לרעה, ביכולתו להתנגד לדרישות ספציפיות הנראות לו בלתי מבוססות, אך אין בכך כדי להצדיק את ביטול או שינוי החיוב שהושת עליו בפסק הדין.
לאור האמור לעיל הנני דוחה את התביעה.

התובע ישלם לאם הוצאות משפט בסכום של 500 ש"ח עם הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון