הטלת הוצאות לטובת המדינה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הטלת הוצאות לטובת המדינה:

זהו ערעור על החלטת כב' הרשם של בימ"ש זה (כב' הרשם הומינר), שחייב את הצדדים בהוצאות לטובת המדינה. כפי שעולה מהפרוטוקול של הדיון בפני כב' הרשם, הרשם הנכבד הודיע לב"כ הצדדים בפתח הדיון שאם לא יגיעו להסכמה ביניהם בסוגיית השאלונים יחייב את שני הצדדים בהוצאות לטובת המדינה.

לפי תקנה 514 לתקנות סדר הדין האזרחי יש סמכות לבימ"ש או לרשם לחייב בעל דין בהוצאות לטובת בעל דין שכנגד או לטובת אוצר המדינה או לטובת שניהם, ללא קשר לתוצאות המשפט, וזאת במקרה ש"בעל דין האריך את הדיון בכל הליך שלא לצורך". אכן, ראוי, רצוי ואפשרי שב"כ הצדדים יגיעו להבנה ולהסכמה בעניני שאלונים, כמו בעניני גילוי מסמכים. אך אם א הגיעו להסכמה, ביהמ"ש הוא שמופקד על ענינים אלה, וצדדים רשאים לפנות לבימ"ש בבקשת סעד (תקנות 105עד 122לתקנות סדר הדין האזרחי). משמע, שאי אפשר לומר שעצם הגשת בקשה לבימ"ש בענינים שכאלה כמוה כהארכת דיון שלא לצורך. לכן, בכל הכבוד, אני סבור שלא היה מקום לקבוע בפתח הדיון שהצדדים יחוייבו בהוצאות לטובת המדינה. הערה כזו יכולה לבוא רק לאחר שבימ"ש או רשם התרשם שצד מאריך את הדיון שלא לצורך במהלך הדיון.

לפיכך, אני מקבל את הערעור, ומבטל את החלטת כב' הרשם בכל הקשור לחיוב בהוצאות לטובת המדינה. חלקים אחרים בהחלטתו נשארים על כנם, והערעור לא נגע בהם.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות השבחה

 2. הוצאות פרצלציה

 3. אי פסיקת הוצאות

 4. הוצאות פיתוח גנים

 5. פסיקת הוצאות הגנה

 6. הוצאות דין וטורח

 7. הוצאה מהלשכה לתמיד

 8. השתתפות בהוצאות הסלילה

 9. תביעה נגד הוצאת ספרים

 10. הוצאת ילד מחזקת הוריו

 11. החזר הוצאות רכב מהמדינה

 12. פיצוי בגין הוצאות שבעה

 13. תביעה להחזר הוצאות דלק

 14. הטלת הוצאות לטובת המדינה

 15. החזר הוצאות נסיעה לעבודה

 16. הוצאת מכתבים מהתיק האישי

 17. תביעה להחזר הוצאות פיתוח

 18. ערעור על החלטה לשאת בהוצאות

 19. פסיקת הוצאות לתובע ייצוגי

 20. הוצאת חלקים מהרכוש המשותף

 21. הכנסות והוצאות של תחנת דלק

 22. פסיקת הוצאות גם לצד המפסיד

 23. החזר הוצאות נסיעה לבית ספר

 24. השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה

 25. השתתפות דיירים בהוצאות הדברה

 26. תביעה להחזר הוצאות נסיעה לעובד

 27. הוצאות פיתוח כחלק משווי הרכישה

 28. פסיקת הוצאות עקב סירוב מתמשך לבקשה

 29. השתת הוצאות לדוגמא על חברת ביטוח

 30. הוצאת שמאי מהלשכה עקב סירוב לשלם

 31. הוצאה לחופשה ללא תשלום במקום השעיה

 32. הוצאת צ'קים דחויים לפני סגירת חברה

 33. פסיקת הוצאות בגין בקשה למתן הוראות

 34. הוצאות בגין אי התייצבות לדיון בהוצל''פ

 35. ביטול חיוב בהוצאות לטובת המדינה בהוצל''פ

 36. תשלום הוצאות לנסיעה ברכב פרטי לצרכי עבודה

 37. הוצאות בגין אי התייצבות עד מטעם צד לתביעה

 38. ביטול הוצאת עובד לחל''ת - חופשה ללא תשלום

 39. בקשה לחייב את אוצר המדינה לשלם הוצאות הגנה

 40. תביעה כספית לפיצויים בגין הוצאות כתוצאה מתביעה בסכם קצוב

 41. פסיקת הוצאות לדוגמא בבקשת אורכות מנימוקי סרק תוך ניצול בית המשפט

 42. הכלל בפסיקת הוצאות הוא פסיקת הוצאות ריאליות, וזאת בהיעדר סיבה מיוחדת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון