הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

בל (נצ') 1741/02 הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

1. הנתבע הודיע לתובע על הפסקת תשלום גימלת הבטחת הכנסה החל מחודש 12/01 , וזאת מאחר ובשימושו רכב מנועי שמספרו 2893389 (להלן: "הרכב").
 
מכאן התביעה שבפנינו.

2. יצוין כי בהתדיינות שבפנינו, טען הנתבע כי זכאותו של התובע לגימלת הבטחת הכנסה נשללה גם מהנימוק שבתקופה הרלבנטית היו לו הכנסות מממתן שיעורי נגינה, עליהן לא דיווח לנתבע, והוסיף וציין כי התובע טען לכך שהוא זקוק לרכב מסיבות רפואיות , אך לא המציא מסמכים להוכחת טענותיו.נ
 
3. התובע העיד בפנינו, וטען כי הרכב שייך לגיסתו, אחות אשתו, אשר מתגוררת בכפר נין (ליד עפולה), בעוד שהם מתגוררים בנצרת.ב
 
התובע הוסיף וטען כי השתמש ברכב פעם אחת ויחידה, ביום 19/03/01, בו נפטר אביו, וגם אז גיסתו הייתה עמו ברכב.ו
 
כן סיפר כי לעיתים מזומנות היא מבקש מגיסתו שתבוא לנצרת על מנת להסיע את בני המשפחה למטרות שונות, כמו למשל בדיקות רפואיות תכופות שהיה על אמו לעבור בבי"ח בעפולה, אולם תמיד היא זו שנהגה בו, ובכל מקרה אף פעם לא השתתף, בכל דרך שהיא, בהוצאות השימוש ברכב.נ
 
התובע אישר כי נהג להתלוות לגיסתו לביקורים במוסכים לתיקון ותחזוקת הרכב , וזאת מאחר "והיא אישה".ב
 
 
4. שמענו גם את עדותה של בעלת הרכב, גיסתו של התובע.ו
העדה סיפרה כי היא מבקרת את אחותה, אשת התובע, לעיתים מזומנות, אולם התובע לא לוקח ממנה את הרכב.נ
לדבריה רק פעם אחת קיבל ממנה את הרכב, וזאת כשנאלץ לקחת את אימו לבי"ח בנצרת, ואז נסע עמה לבדו.ב
העדה הוסיפה כי אף פעם לא לקחה את אמו של התובע לבי"ח בעפולה.ו
 
אשר לתחזוקת ותיקונים הרכב במוסך, בתחילה טענה העדה כי לפעמים אחיה טיפל בנושא מאחר והיא עסוקה בעבודה, ומספר פעמים היא הביאה את הרכב לתובע והוא לקח אותו למוסך, בלעדיה, והיא עצמה אף פעם לא הייתה במוסך, ובהמשך תיקנה גרסתה וטענה כי הלכה עם התובע למוסך, בשעות הערב או שלקחה למטרה זו חופשה מעבודתה, הגם שלא זכרה כמה פעמים הייתה במוסך, והיכן הוא.נ
 
נציין כי העדה נשאלה תמורת איזה סכום רכשה את הרכב, ותמורת איזה סכום מכרה אותו – ולא ידעה לומר.ב
 
 5. התובע מסר ביום 12/12/01 הודעה לחוקר המל"ל.ו
בהודעה נרשם מפיו כי הרכב נמצא אצלו דרך קבע, וכי הוא משתמש בו לעיתים מזומנות, ואף עוזר לגיסתו בהוצאות השימו שבו לפי יכולתו, כגון במימון תיקונים קלים שעלותם אינה גבוהה.נ
התובע הסביר לחוקר כי הוא משתמש ברכב דרך קבע מחוסר ברירה, ואינו יכול להסתדר ללא רכב, מאחר ויש לו ילדה שחולה לעיתים קרובות וגם אמו חולנית ועליו להסיעה לביה"ח בעפולה פעמיים שלוש בחודש.ב
 
נציין כי החוקר שגבה את ההודעה העיד גם הוא בפנינו, וסיפר כי רשם בה בדיוק מה שהתובע אמר לו בשפה הערבית (שהיא שפת אמו של התובע וגם של החוקר), ותרגם את דברי התובע לשפה העברית תוך שהוא מקריא בקול רם את מה שהוא רושם.ו
 
החוקר אף הוסיף וציין כי ערך חקירה סביבתית ממנה עלה כי הרכב נמצא דרך קבע בשימושו של התובע.נ
 
 
6. נוסיף , כי אין חולק שהתובע המציא מסמכים רפואיים לגבי מצבן של בתו ואימו.ב
לטענתו לא המציאם לתמיכה בבקשה לראות ברכב כ"רכב רפואי", אלא משום שפקידת המל"ל אמרה לו להביאם – אולם הסברו בעניין זה לא היה משכנע.ו
  
7. זה המקום להפנות להלכה הפסוקה , לפיה יטה בית הדין לתת עדיפות לגירסה אשר נמסרה ע"י המבוטח לחוקר המל"ל בטרם ידע כי תביעתו תידחה.נ
בענייננו – נטייתנו זו התחזקה נוכח העובדה שהתרשמותנו מעדותו של התובע הייתה כי מסר אותם דברים אשר קיווה כי יתמכו בקבלת תביעתו , ולאו דווקא תיאר את העובדות לאשורן.ב
התרשמותנו זו קיבלה גם תימוכין מהסתירות אשר מצאנו בין גירסת התובע לגירסת גיסתו , בעלת הרכב , לעניין הנסיבות בהן נסע הוא ברכב , (האם נסע לבד או עימה לקחת את אימו לביה"ח ביום בו אביו נפטר) , לעניין השאלה האם היא זו שנהגה ברכב ולקחה את אימו לעפולה - כגירסת התובע – לעומת גירסת הגיסה לפיה מעולם לא נסעה לביה"ח האמור , ולעניין השאלה מי לקח את הרכב לטיפולים במוסך.ו
 
8. בהתחשב באמור לעיל , במצטבר , ומשהעדפנו את גירסת התובע בפני חוקר המל"ל , לפיה עשה שימוש קבוע ברכב , אנו קובעים שלא טעה הנתבע , בשללו זכאות התובע לגימלת הבטחת הכנסה בגין התקופה נשוא התביעה.נ
אשר על כן אנו דוחים את התביעה שבפנינו.ב
בנסיבות העניין – אין צו להוצאות.ו
 
9. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפחתת הבטחת הכנסה

 2. ביטול השלמת הכנסה

 3. הגדלת השלמת הכנסה

 4. קיצוץ הבטחת הכנסה

 5. התיישנות הבטחת הכנסה

 6. עורך דין הבטחת הכנסה

 7. הבטחת הכנסה לימודים

 8. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 9. הבטחת הכנסה לעובד מנזר

 10. מכתב דחיה השלמת הכנסה

 11. הבטחת הכנסה קבלת ירושה

 12. הבטחת הכנסה לסטודנטים

 13. השלמת הכנסה לחודש אחד

 14. זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

 15. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 16. הבטחת הכנסה לתושבת חוץ

 17. זכאות גרושה להשלמת הכנסה

 18. הבטחת הכנסה אם חד הורית

 19. הכנסה מירושה הבטחת הכנסה

 20. סעיף 19 לחוק הבטחת הכנסה

 21. רכב גרוטאה - הבטחת הכנסה

 22. הבטחת הכנסה - הכנסה מנכס

 23. הכנסה מנכס - הבטחת הכנסה

 24. בעלות על רכב הבטחת הכנסה

 25. הבטחת הכנסה משק בית משותף

 26. הכנסה מנכס - השלמת הכנסה

 27. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 28. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 29. הכנסה לא חוקית הבטחת הכנסה

 30. קצבת הבטחת הכנסה לבעלי רכב

 31. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 32. הבטחת הכנסה - עזרה מהמשפחה

 33. הכנסה ממזונות - הבטחת הכנסה

 34. בעלות על מכונית הבטחת הכנסה

 35. הבטחת הכנסה עולה מארגנטינה

 36. בעלות על מכונית השלמת הכנסה

 37. הבטחת הכנסה בן זוג לא ישראלי

 38. מגורים עם הגרושה הבטחת הכנסה

 39. רכב להסעת ההורים הבטחת הכנסה

 40. שאלת קיומו של משק בית משותף

 41. הבטחת הכנסה לגרושה עם 5 ילדים

 42. הבטחת הכנסה לעובד במשרה חלקית

 43. הבטחת הכנסה הכנסות ממשק חקלאי

 44. חישוב הבטחת הכנסה זכויות בניה

 45. הבטחת הכנסה לחסר בית - הומלס

 46. הכנסה משכר דירה - הבטחת הכנסה

 47. איסור לנהוג ברכב - הבטחת הכנסה

 48. גירושים פיקטיביים הבטחת הכנסה

 49. הבטחת הכנסה רכב בבעלות משותפת

 50. שלילת הבטחת הכנסה לאם חד הורית

 51. לימודים של האישה - הבטחת הכנסה

 52. השלמת הכנסה מביטוח לאומי לגרושה

 53. הבטחת הכנסה לגרוש שמשלם מזונות

 54. שימוש במכונית שלילת השלמת הכנסה

 55. הבטחת הכנסה בני זוג שגרים ביחד

 56. שלילת הבטחת הכנסה לשוהים בחו''ל

 57. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 58. אי הצהרה על נכסים - השלמת הכנסה

 59. מסמכים חסרים בתביעת הבטחת הכנסה

 60. רכב על שם אדם שמקבל הבטחת הכנסה

 61. הכנסות מדמי שכירות - השלמת הכנסה

 62. סיוע בשכר דירה למקבלי הבטחת הכנסה

 63. משכורת מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 64. השלמת הכנסה אם חד הורית בשכר נמוך

 65. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 66. שלילת גמלת הבטחת הכנסה רטרואקטיבית

 67. תביעה נגד ביטוח לאומי השלמת הכנסה

 68. טיפול בבן משפחה חולה - הבטחת הכנסה

 69. הבטחת הכנסה - מגורים בנפרד מבן זוג

 70. הגדלת מזונות עקב שלילת הבטחת הכנסה

 71. קצבת נכות מעבודה למקבלי הבטחת הכנסה

 72. הבטחת הכנסה לאישה שגרה עם בעלה לשעבר

 73. הגדרת ''בני זוג'' לצורך הבטחת הכנסה

 74. רציפות תושבות תנאי זכאות להבטחת הכנסה

 75. הבטחת הכנסה - תמיכה כלכלית של בן זוג

 76. הכנסה ממשכורת של הילדים - הבטחת הכנסה

 77. הבטחת הכנסה לגרושה שעובדת 4 שעות ביום

 78. אי הודעה על הפסקת עבודה - השלמת הכנסה

 79. הכשרה מקצועית לשכת התעסוקה הבטחת הכנסה

 80. הבטחת הכנסה - הכנסה ממקרקעין - בן נכה

 81. שלילת הבטחת הכנסה עקב אי התייצבות בלשכה

 82. דחיית הבטחת הכנסה בגלל חקירת ביטוח לאומי

 83. אי התייצבות בלשכת התעסוקה - השלמת הכנסה

 84. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 85. העברת בעלות רכב על שם האמא - הבטחת הכנסה

 86. אישור הגשת תביעת מזונות לצרכי הבטחת הכנסה

 87. קביעת בעלות בקרקע לעניין הזכאות לפי חוק הבטחת הכנסה

 88. הגשת תביעה להבטחת הכנסה ע''י בני זוג בנפרד

 89. דחיית תביעה להבטחת הכנסה בגלל אי שיתוף פעולה

 90. הפסקת תשלום הבטחת הכנסה בגלל מגורים עם בן זוג

 91. התייצבות בלשכת התעסוקה כתנאי לקבלת הבטחת הכנסה

 92. שלילת הבטחת הכנסה עקב העברת בעלות בנכס ללא תמורה

 93. אי יכולת לשלם שכירות בגלל הפסקת תשלום הבטחת הכנסה

 94. מסירת כתובת שגויה לביטוח לאומי - שלילת הבטחת הכנסה

 95. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון