הסכם החלפת רכבים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסכם החלפת רכבים:

התובע תובע בתביעה זו תשלום בסך 7,000 ש"ח מהנתבע.

לטענת התובע נערך הסכם ביום 3.12.98 בינו לבין הנתבע על החלפת הרכב של התובע ברכב של הנתבע, אשר הוסיף סכום של 1,440 ש"ח עבור ההחלפה. ההחלפה בוצעה, התובע מסר רכבו מסוג אוטובינקי שנת ייצור 1989 והנתבע מסר את רכבו מסוג וולבו שנת ייצור 1980 לתובע והוסיף 1,400 ש"ח.

לדברי התובע התברר לו לאחר קבלת רכב הנתבע, הוולבו, כי המנוע של הרכב מזויף, אינו מתאים לרכב והוא נאלץ להשקיע סכום של 3,500 ש"ח להסדרת הענין.נ

מנגד אומר הנתבע כי רכש את רכב הוולבו בינואר 1998 במצב תקין.ב

הרכישה נעשה תקופה קצרה לפני סיום תוקף רשיון הרכב של הוולבו.ו

ב- 28.1.98 עבר הרכב מבחן לרישוי רכב ואמנם ניתן רשיון רכב.נ

בדצמבר 1998 החליף רכב הוולבו עם התובע נתן לו סכום של 1,440 ש"ח וקיבל מהנתבע רכב מסוג אוטובינקי.ב

במעמד ההחלפה קיבל התובע ביטוח רכב ליום אחד ורשיון לרכב חתום עם מספר מנוע 498318-04538 חתום ומשולם.ו

לדברי הנתבע התובע ביצע העברת בעלות למר זייתון עדנאן מספר שבועות לאחר מכן ב- 21.1.99.נ

מאז ההחלפה ועד לתאריך 21.1.99 היה הרכב בבעלותו ואחריותו של התובע.ב

עוד אומר הנתבע כי פנה למשרד הרישוי וקיבל מידע כי מיום 17.1.90 ועד 21.2.99 מופיע מס' מנוע הנ"ל 498318-04538 שזה מספר המנוע המופיע ברשיון אותו מסר לתובע ביום 3.12.98 ולאחר מכן כנראה, לדברי הנתבע, החליף התובע מנוע.ו

בדיון אשר התנהל בתביעה דנן אמר התובע כי לאחר שהובהר לו כי מס' המנוע אינו מתאים לרכב הסתבר שהמנוע רשום כשל רכב אחר על שם אדם בשם שרלי כהן, ומתברר שאף המנוע ברכבו מזוייף.נ

לדברי התובע ביקש עזרת הנתבע על מנת להסדיר את הענין, הנתבע ניסה לסייע התקשר לאנשים מהם קנה את הרכב אולם לא הצליח לפתור את הבעיה.ב

התובע טוען שהשקיע סכום של 5,000 ש"ח כדי לסדר ענין הרכב. (יצויין כי בכתב התביעה ציין סכום של 3,500 ש"ח).ו

הנתבע הוסיף בעת הדיון כי החלפת הרכבים נעשתה לאחר שבן דודו של הנתבע העובד עם התובע אצל סוחר רכב הציע את ההחלפה.נ

לדברי התובע לא עבד אצל סוחר המכוניות - כי אם עזר לבן דוד של הנתבע בקניית חלפים של רכב ובעסקי רכב.ב

על התובע להרים נטל הראיה לכיוון גרסתו ולהטיית מאזן הראיות לטובתו.ו

התובע לא עשה כן בתביעה דנן.נ

התובע מצא שמנוע הרכב אותו קיבל מהנתבע לאחר שהחליפו רכבים, הוא מנוע אשר איננו מתאים לרכב.ב

ענין זה נתגלה לו לדבריו לאחר שמכר הרכב לאדם אחר. אולם יצויין כי המכירה נעשתה לכל המאוחר ביום 15.12.98 כך מצויין ברשיון הרכב וזאת שבועיים לאחר ההחלפה.ו

עולה כי כן כי התובע רכש הרכב ככל הנראה במטרה למוכרו ואף מכרו וכחודש וחצי לאחר עיסקת ההחלפה נתגלה זיוף המנוע.נ

מכאן שהרכב היה בחזקת התובע ומכל מקום לא בחזקת הנתבע תקופה של חודש ומחצה שאז יתכן שהוחלף מנוע הרכב.ב

ויצויין כי התובע עוסק בחלפי רכב וככל הנראה בסחר ברכבים ואף את רכב הוולבו העביר סמוך לאחר קבלתו לאדם אחר.ו

הנתבע הציג אישור מכון אוטו טסט לפיו הרכב עבר מבחן רישוי שנתי ב- 28.1.98.

לדברי הנתבע בירר במשרד הרישוי וקיבל מידע מהפקיד שם שמיום 17.1.90 ועד 21.2.99 מופיע אותו מספר מנוע ברשיון לרכב שהוא המספר המקורי.

אין נראה כל אינטרס ואין זה הגיוני שהוא ידאג לזיוף המנוע ברכבו.

על כן הסבירות אומרת כי אותו המנוע שהיה ברכב ב- 28.1.98 וזאת עפ"י בדיקת מכון לרכב ב- 28.1.98 היה אותו מנוע אשר היה ברכב עת נמכר לתובע, ומכל מקום אין כל ראיה אחרת. ויצויין שוב כי הזיוף במנוע התגלה כחודש וחצי לאחר ההחלפה ולא מיד בסמוך להחלפה.

מהנימוקים שלעיל, עולה כי התובע לא הרים את נטל הראיה להטיית מאזן ההסתברות לטובתו.

אשר על כן אני דוחה את התביעה.

התובע ישא בהוצאות ובשכ"ט בגין תביעה זו בסך של 500 ש"ח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם פאושלי

 2. הסכם לידים

 3. הסכם גב אל גב

 4. תקנות מסחר ברכב משומש

 5. הסכם החלפת רכבים

 6. הסכם קניית מכונה

 7. תוקף הסכם רוטציה

 8. הסכם למראית עין

 9. הסכם אופציית put

 10. הסכם לאספקת סחורה

 11. הסכם זכות קדימה

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם ללמוד מקצוע

 14. דוגמת הסכם סולחה

 15. הסכם לרכישת מתפרה

 16. הסכם הצהרת כוונות

 17. הסכם להפעלת מזנון

 18. שינוי הסכם בהתנהגות

 19. עורך דין הסכם סודיות

 20. הסכם להתקנת מערכת גז

 21. הסכם ללא תאריך סיום

 22. הסכם התחייבות לתשלום

 23. תניית אי תחרות בהסכם

 24. סעיפים מעורפלים בהסכם

 25. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 26. דוגמת הסכם שימוש בנכס

 27. הסכם אספקת מיכל קירור

 28. הסכם מעונות סטודנטים

 29. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 30. חתימה על הסכם תחת כפיה

 31. הסכם מניעת תחרות עסקית

 32. הסכם סגירת שוק עירוני

 33. הסכם בין דיירים בעל פה

 34. הסכם למתן שירותי רפואה

 35. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 36. הסכם החזקת זקנים תשושים

 37. הסכם השילומים עם גרמניה

 38. הסכם רוטציה לראשות העיר

 39. הסכם הקצאת אופציות לעובד

 40. הסכם אופציה לרכישת דירה

 41. הסכם לביצוע עבודות פסיפס

 42. הסכם רוטציה במועצה מקומית

 43. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 44. הזמנת עבודה ללא הסכם בכתב

 45. הסכם בעל פה עם משכיר שנפטר

 46. תביעה לקיום התחייבות בהסכם

 47. הסכם זכיינות שירותי בריאות

 48. הסכם שירות היכרויות - תביעה

 49. תנאים מקפחים בהסכם שירותים

 50. בקשה לצו לקיום הוראות הסכם

 51. הסכם ג'נטלמני - תוקף משפטי

 52. שינוי חד צדדי של הסכם ארנונה

 53. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 54. מנשר בדבר יישום הסכם הביניים

 55. דוגמא להסכם אופציה במקרקעין

 56. הסכם אופציה מחייב לקניית נכס

 57. איזה חוק חל על הסכם בינלאומי

 58. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 59. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 60. ההסכם בין המל''ל לחברות הביטוח

 61. הסכם על מכסת שעות עבודה שבועיות

 62. חתימה על הסכם קניית דירה עקב לחץ

 63. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 64. הסכם קדם נישואים בחברה המוסלמית

 65. הסכם ההעברה של עובדי משרד השיכון

 66. ביקורת שיפוטית על הסכמים פוליטיים

 67. חתימה על הסכם ויתור על תביעות הדדי

 68. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 69. הסכם בעל פה לביצוע עבודות ציפוי שיש

 70. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 71. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה

 72. תחולת הסכם חליפין במקרקעין על יורשים

 73. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 74. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 75. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 76. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 77. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 78. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 79. ביטול הטבות שכר לעובדים במסגרת הסכם הבראה

 80. האם הסכם בין בעלי דירות חל על שכנים חדשים

 81. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 82. הסכם לביצוע עבודות מסגרות ורתכות בנגרייה

 83. אישור הסכם זכיה בהתמחרות ע''י ראש ההוצל''פ

 84. אישור הסכם מקרקעין עם קטין ע''י בית המשפט

 85. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 86. הסכם בין יורשים מול הסכם שחתם אחד היורשים

 87. השתחררות רשות מהסכם ארנונה שלא הוגבלה תקופתו

 88. הסכם או מכרז שירותי אחזקה וניקיון במועצה אזורית

 89. תביעה בגין אספקת חול והובלתו בהתאם להסכם התקשרות

 90. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 91. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 92. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 93. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 94. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 95. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 96. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון