הסכם להעברת שכירות בחנות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הסכם להעברת שכירות בחנות:

1. ביום 30.12.93 חתמו הצדדים על הסכם להעברת שכירות בחנות בה התנהל עסק של ייצור ומכירת פיצה השייך למשיבים, והידוע בשם "פיצה מיקי". תמורת מכירת העסק, הציוד, וכל התחייבויות המשיבים, שילם המערער למשיבים סך 60,000 ש"ח. הבעלים של החנות לא היה צד להסכם, והמשיבים לא דאגו לקבל את הסכמתו בעוד מועד להעברת השכירות על שם המערער. תחת זאת, התנו המשיבים, בסעיף 2(ג) להסכם, כי המערער "ימציא למוכרים [המשיבים] אישור משכיר הנכס על שחרורם של המוכרים מכל מחויבויותיהם על פי הסכם השכירות ועל סילוק ושחרור כל חובותיהם על פי הסכם השכירות". בהמשך נאמר כי:ב "במקרה ולא תתקבל הסכמת המשכיר בתוך 7 ימים יבוטל הסכם זה, וכל סכום ששולם יוחזר לקונה, בתוך שבוע ימים". כעבור כחודשיים, באקראי, התברר לבעל החנות כי המערער, שאיננו מוכר לו, הוא שפועל בתוך החנות ולא המשיבים. הוא דרש מהמערער ומהמשיבים להחזיר את המצב לקדמותו.

המערער פינה את החנות, השאיר בה את כל הציוד, ופנה למשיבים להחזיר את כספו. משלא נענה, הגיש את תביעתו לבית משפט השלום בירושלים, תא. 12313/94, בה ביקש את הסעדים הבאים:ו
א. להשיב לידיו את הסכומים אשר שולמו למשיבים בסך 60,000 ש"ח.
ב. תשלום שכר עבודתו במשך עשרה חודשים בסך של 40,000 ש"ח.
ג. לפצות אותו בגין צער עוגמת נפש, סבל ואובדן זמן בסך 30,000 ש"ח.
בית משפט קמא קבע כי מדובר בתנאי מתלה שעל המערער לקיימו. היות והמערער לא פנה לקבלת הסכמת בעל החנות, הרי הוא, במחדלו, "מנע" את קיום התנאי המתלה. אי לכך, אין הוא זכאי להיבנות מביטול התנאי המתלה ועליו לשאת בתוצאות ותביעתו נדחתה.
מכאן הערעור.

2. המערער מבקש בערעורו לבטל את פסק הדין ולחייב את המשיבים באותם סעדים אשר ביקש בבית משפט קמא.

3. לאחר עיון דין הערעור להידחות.
לא מצאנו כל טעות משפטית המחייבת התערבות ערכאת הערעור. בעניין הציוד, המערער לא ביקש בכתב תביעתו השבת הציוד אלא השבת תמורתו, כאשר לא רק שלא נקב את ערכו של הציוד בנפרד מ"הזכויות" שרכש, הוא גם לא חקר את המשיבים בנושא ולא הניח תשתית ראייתית בעניין. הכלל הוא שבית המשפט לא יתן לתובע סעד אותו לא ביקש אלא במקרים יוצאי דופן. (עיין בספרו של ד"ר זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 521 וכן בעמ' 162 - 165. ראה גם ע"א 171/88 דרוקר זכריה, חברה קבלנית לעבודות אזרחיות בנין ופיתוח בע"מ נ. ברמן. פ"ד מד (2) 346, 350 מול האותיות ב'-ו', וכן, ע"א 67/84 מ' בכר נ. ח' בכר וערעור שכנגד, פ"ד לח (3) 764, בעמ' 769).
המערער ישא בהוצאות המשיבים וכן שכ"ט עו"ד של משיב 2 בסך 3,000 ש"ח כולל ע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת זכויות שכירות

 7. נטישת דירה בשכירות

 8. העברת שכירות מוגנת

 9. הזנחת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הרכב בית הדין לשכירות

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 21. נזקים לגינה בבית בשכירות

 22. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 23. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 26. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 27. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 28. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 39. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 40. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 41. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 42. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 43. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 46. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 57. תביעה של שוכר בשכירות מוגנת נגד בעל הבית

 58. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 59. ניכוי הוצאות השקעה בנכס לאחר סיום תקופת השכירות

 60. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 61. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 62. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 63. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 64. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 65. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 66. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון