התחמקות ממס על סיגריות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התחמקות ממס על סיגריות:

בפנינו ערעור המדינה על קולת העונש שהוטל על המשיב בת"פ 2768/95 בבית משפט השלום בחיפה לאחר שהורשע על פי הודייתו בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום שהוגש נגדו באותו תיק וכן בתיק שצורף, הנוגע לעבירות מע"מ.

בכתב האישום המתואר כי המשיב ניהל עסק של מכירת סיגריות בסיטונות. בשנת המס 90' השמיט מן הדו"ח שהגיש קניות סיגריות בסכום של 692,356 ש"ח. בשנת המס 1991 השמיט קניות בסכום של 1,749,595 ש"ח. בשנת המס 1992 השמיט קניות של סיגריות בסך 1,872,242 ש"ח ובשנת המס 1993 עשה זאת לגבי קניות בסכום של 1,788,397 ש"ח.

עבירות אלו נעשו במזיד וכדי להתחמק מתשלום מס ולגבי כל אחת מן השנים האלו הואשם המערער בעבירה של השמטת הכנסה, לפי סעיפים 220(1) + (2) + (5) לפקודת מ"ה (נוסח חדש) התשכ"א- 1961 ובעבירה של השמדת סמכים על פי סעיף 216(6) לפקודה האמורה.

בית המשפט קמא (כב' השופטת י. אבירם) הטילה על המשיב מאסר לתקופה של 18 ח', 6 מתוכם לריצוי בפועל והיתרה – הייתה מותנית בכך שהמערער לא יעבור תוך 3 שנים מיום מתן גזר הדין את העבירות בהן הורשע ויורשע בגינן. כמו כן, הוטל עליו קנס בסך 50,000 ש"ח או מאסר תחתיו למשך 6 חודשים, לתשלום ב- 15 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים החל מיום 15.10.97. כמו כן, הורה בית המשפט קמא שהמאסר בפועל ירוצה בעבודות שירות במ.מ. עראבה. הובהר לנו, כי המערער אכן החל לרצות עבירות אלה ביום 17.8.97.

כמו כן, כולל החומר שבפנינו הסדר עם פקיד השומה, אשר לפיו נקבעה הכנסתו של המערער בשנה האחרונה המתייחסת לכתב האישום בסכום של 116,000 ש"ח בלבד.

לאחר ששקלנו את הנתונים שבפנינו ואת טענות הצדדים, הגענו לידי מסקנה שבמקרה דנן הקלה הערכאה הראשונה עם המשיב הקלה בלתי סבירה המחייבת את התערבות ערכאת הערעור. העבירות נעברו על פני תקופה ארוכה של 4 שנות מס. היקף המסחר שהועלם מן הרשויות, הן לענין מע"מ והן לעניין מ"ה, עלה למיליונים של שקלים. במצב דברים זה היקף העבירות ושיטתיות הביצוע לאורך זמן מחייבים החמרה בענישה.

ערכאת הערעור אינה נוהגת למצות את העונש לחומרה בערעורים על קולת העונש, שעה שנראה כי מוצדק להתערב בענישה שהטיל בימ"ש קמא.

אנו לוקחים, כמובן, גם בחשבון את הנסיבות האישיות המיוחדות למשיב דנן.

לאור שיקולים אלו, אנו מחליטים לקבל את הערעור הן לעניין המאסר והן לעניין הקנס, באפון שתקופת המאסר תעמוד על שנתיים, מזה שנה אחת בפועל, בניכוי התקופה שאותה ריצה כבר המשיב בעבודות שירות, החל מיום 17.8.97 ועד היום והתנאי הוא כפי שקבע בית משפט קמא.

הקנס יהיה בסכום של 100,000 ש"ח או שנת מאסר תמורתו במקום הסכום של 50,000 ש"ח שקבע בית המשפט קמא.

הקנס ישולם על פי אותם השיעורים שקבע בית המפשט קמא לגבי הקנס שהוא הוטל בגזר הדין והתשלום הראשון יחל ביום 15.12.97 במקום ביום 15.10.97.

אם אחד מהתשלומים לא ישולם במועדו, יהא על המשיב לרצות מייד את יתרת המאסר המתחייבת.ריצוי הענוש של עבודת השירות יפסיק היום.

ריצוי עונש המאסר בפועל יתחיל ביום 7.12.1997 בשעה 08.00 שאז יהא על המשיב להתייצב בתחנתה משטרה – משגב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון