התנגדות לביצוע משכנתא

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגדות לביצוע משכנתא:

בפני כב' ראש ההוצאה לפועל הגישו המערערים כאן בקשה שכותרתה:ב "בקשה לפי סעיף 19 לחוק ההוצל"פ (טענת פרעתי) - התנגדות לביצוע משכנתא/משכון ובקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל". ( להלן:ו הבקשה).

ראש ההוצאה לפועל נתן החלטה ביום 21.1.98 בלשון זו:נ

"לא קיים הליך של 'התנגדות לביצוע משכנתא' ואין הליך של מתן רשות להתנגדות לביצוע משכנתא והעברת ההתנגדות לבית המשפט".

ב"כ המערערים טוען כי בכך לא התייחס ראש ההוצאה לפועל לבקשתם שהיא טענת "פרעתי" והחליט כפי שהחליט. הוא מבקש כי בית המשפט יכריע בבקשה בעצמו, או לחילופין, להחזיר את התיק לראש ההוצאה לפועל עם הוראות. ב"כ הצדדים מסכימים למתן החלטה בערעור על פי החומר המצוי בתיק.

ב"כ המשיב טוען כי הבקשה "הולבשה" לבוש משפטי והודבק לה תואר משפטי לא מתאים. אין המערערים טוענים כי הם פרעו את חובם ולכן הם פטורים ממילוי שטר המשכנתא. הם טוענים, לכל היותר, כי טרם הגיע מועד פרעון ההלוואה שקיבל המשיב. טענה כזו איננה קיימת בדיני ההוצאה לפועל.

עיינתי בבקשה, ובתצהיר המפורט הנלווה אליה. לא מצאתי כל טענה לפיה פרעו המבקשים את חובם כולו או מקצתו, ואינם חייבים למלא אחר החוב כולו או מקצתו, כפי שצריך לעשות מי שמעלה טענת "פרעתי". המצהיר משה איזנברג מעלה טענות קשות מאוד נגד התנהגות פקידי המשיב כלפיו. הוא מלין על הבטחות שניתנו לו ולא קוימו. בשל כך, הוא מייחס להם מעשים של "עושק", "הטעיה" "מעשי רשלנות" ועוד. דא עקא, טענות אלה אינן ממין העניין שיש לטעון בטענת "פרעתי" בפני ראש ההוצאה לפועל.

אכן צדק כב' ראש ההוצאה לפועל כאשר החליט כפי שהחליט, ואין מקום להתערב בהחלטתו, והערעור נדחה בזה.

לאור התוצאה, ישלמו המערערים למשיב, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין משכנתאות

 2. שחרור משכנתא מנכס

 3. תביעה לביטול משכנתא

 4. אי רישום משכנתא כדין

 5. התנגדות לביצוע משכנתא

 6. אי הסכמה לרישום משכנתא

 7. העברת משכנתא לאדם אחר

 8. כמה משכנתאות אפשר לקחת

 9. סגירת משכנתא לפני הזמן

 10. מועד פקיעת ביטוח משכנתא

 11. משכנתא מלפני קום המדינה

 12. הודעה על ביטול הסכם משכנתא

 13. רישום בנק כבעל זכויות משכנתא

 14. מכתב כוונות מהבנק סילוק משכנתא

 15. מה קורה עם משכנתא של אדם שנפטר ?

 16. לווה נוסף משכנתא (תביעה למתן צו)

 17. משכנתא למראית עין - פסק דין הצהרתי

 18. מימוש משכנתא דירת מגורים של קשישים

 19. ביטול חתימה על משכנתא בבנק הפועלים

 20. ביטול חתימה על משכנתא לאדם חירש ואילם

 21. תביעה נגד המינהל בגין אי רישום משכנתא

 22. מימוש משכנתא של אם חד הורית על ידי הבנק

 23. תביעה נגד עורך דין עקב איחור בקבלת משכנתא

 24. שעבוד לטובת בעל המשכנתא מול הערת אזהרה – מה גובר ?

 25. צו מניעה, נקיטת הליכי מימוש ההלוואה שלא הובטחה במשכנתא

 26. משכנתא היא משכון של מקרקעין, כפי שקובע סעיף 4 לחוק המקרקעין

 27. האם בהחלטה על מזונות זמניים ניתן להשית על האב תשלום מעבר ל-50% בגין החזר המשכנתא ?

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון