התנגשות באופנוע בצומת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא התנגשות באופנוע בצומת:

ביום 12.4.96 בשעת בוקר, נהג המערער בכביש ממחלף שפירים לכיוון צומת בית דגון. הצומת מרומזר. המערער נכנס אל הצומת וביצע בה פניה לשמאל. לאחר שסיים תנועה קשתית בצומת לאורך דרך של כ35- מ' אירעה התנגשות בין הרכב שבו נהג המערער (רכב מסחרי מתוצרת מיצובישי) לבין אופנוע שנהגו נכנס אל הצומת משמאל ובניצב לכיוון נסיעת המערער.

בית משפט קמא קבע כממצאי עובדה שרוכב האופנוע נכנס לצומת כשמופע הרמזור בכיוון נסיעתו היה ירוק. עוד נקבע, אמנם על דרך ההנחה, שרוכב האופנוע הגיע ונכנס אל הצומת בנסיעה רצופה במהירות של כ40- קמ"ש. התאונה התרחשה כשהאופנוע מצוי כ10- מ' בתוך הצומת. נתון אוביקטיבי הוא שבכיוון נסיעת המערער, מתחלף מופע הרמזור מירוק לצהוב. והאור הצהוב דולק 3 שניות עד שהוא מתחלף לאדום ואז נדלק האור הירוק בכיוון נסיעת האופנוע.

המערער העיד כי חצה את הצומת במהירות של כ30- קמ"ש. בית משפט קמא לא שלל את עדותו של המערער בנקודה זו.

שילוב הנתונים והמימצאים האמורים מורה בהסתברות גבוהה את שקבע בית המשפט שכאשר חצה רוכב האופנוע את קו העצירה כבר היה המערער כ3- שניות בתוך הצומת וכבר עשה דרך של 25 מ' בתוך הצומת.

בפני בימ"ש קמא ניצבה שאלת טיבו של מופע הרמזורבכיוון נסיעת המערער לעת כניסתו אל הצומת. השופט הנכבד הגיע למסקנה שאין ראיות חד משמעיות לפיהן נכנס המערער לצומת כשמופע הרמזור אדום. לעומת זאת הגיע למסקנה כי מופע הרמזור היה צהוב.

מסקנת בית משפט קמא בדבר טיב מופע הרמזור מבוססת כל כולה על דברים שאמר המערער בהודעתו במשטרה ת1/. וכך אמר:ב ב

... ובדיוק כשנכנסתי לצומת התחלף להבהב צהוב... כשאני הגעתי לקו הצומת הרמזור התחלף לצהוב, אני נכנסתי לצומת בצהוב.

בבית המשפט גרס המערער כי אף על פי שמסר הודעתאמת, ככל הנראה החוקר או החוקרים הכניסו דברים לפיו. הוא הסתייג, אם כן, מן הדברים האמורים בת1/.

בית המשפט גם מצא כי בשלבים שונים של עדות המערער בפניו חזר לגרסתו במשטרה ולפיה הרמזור הבהב או הבהב לצהוב עם כניסתו לצומת, אף כי המערער מיהר לתקן את עצמו ולהסביר שהבהוב החל "ממש אחרי שעברתי מטר קדימה (בתוך הצומת)".

עיקר ההשגה של המערער הוא על המימצא האמור של בימ"ש קמא. ב"כ המערער מוכיח באותות ומופתים על ידי שילוב של חישובי זמן ומרחק, על בסיס הנתונים האמורים שכאשר מסיגים את רכבו המערער לאחור בנתוני המהירות והזמן המצויינים לעיל, אזי מופע הרמזור התחלף, בכיוון נסיעתו, מירוק לצהוב או צהוב מהבהב בהיות המערער כ2.5- מ' בתוך הצומת.

נראה לי שאכן יש מקום לקבל את ההשגה. חישובי הזמן, המרחק והמהירות אינם יכולים לתת תשובה חד שממעית. שהרי לא כל מרכיבי הנתונים הללו מדוייקים, חלקם מבוססים על הערכה (למשל מהירות הנסיעה של המערער ומהירות הנסיעה של נהג האופנוע). אולם, כאשר הפער בין המסקנות המבוססות על החישובים האמורים, לבין הגרסה המרשיעה כביכול את הנאשם הוא פער קטן מאוד, עשויים החישובים להספיק לשם יצירת ספק.

צא וחשוב במה דברים אמורים? בית משפט קמא, דייק בלשונו של המערער בהודעתו במשטרה. דיוק בכל תג ובכל הגיה שיצאו מפי המערער מוליכים לכך שכאשר התחלף מופע האור ברמזור היה המערער על סף הצומת ממש. לעומת זאת חישובי זמן, מהירות ומרחק מורים על היותו כ2.5- מ' בתוך הצומת. כלום אין הדברים מצביעים על ספק במידת הדיוק שדייק המערער שעה שמסר את הודעתו במשטרה? מה ההבדל - מבחינת אדם הנותן עדות בעקבות תאונה ואינו ער למשמעות הדיוק בלשון - בין "האור התחלף כשנכנסתי לצומת" או "בדיוק כשנכנסתי" או "כשעמדתי להכנס" או "האור התחלף מיד לאחר שנכנסתי לצומת". לא נראה לי ראוי לתפוס אדם בלשונו על בסיס הבדל דק מן הדק עד אין נבדק זה. זה בתנאי שאין תימוכין כלשהם לדברים שאמר המערער בהודעתו במשטרה ובמיוחד בשעה שהתבטאות אחרת שלו במשטרה, בכתב ידו, עולה בקנה אחד עם גרסתו בבית המשפט (ראה ת4/).

בנסיבות האמורות מקובל עלי שמחמת הספק יש לשנות את המימצא שקבע בימ"ש קמא ולקבוע תחתיו כי המופע האדום ברמזור בכיוון נסיעת המערער התחלף לצהוב או צהוב מהבהב מיד לאחר שהמערער נכנס לצומת. בנסיבות כאלה מורות התקנות כי "מי שנכנס לצומת יפנהו מיד" או "אם מופיע אור צהוב מהבהב - התקדם בזהירות תוך שמירה על הוראות כל דין או הוראת התמרורים שבצומת".

אין לומר שהמערער הפר את הוראת התמרור, היינו הרמזור, בנסיבות המתוארות לעיל. היה עליו לפנות את הצומת, אמנם תוך נסיעה זהירה אך לא נראה לי שהיה ביכולתו, אגב כך, למנוע את התאונה שהתרחשה הרף עין עם כניסת רוכב האופנוע, כאמור, בנסיעה רצופה ודי מהירה אל הצומת, וכשהתאונה מתרחשת זמן קצר מאוד (פחות משניה) לאחר מכן.

מתבקש שערוער המערער מוצדק ואני מזכה אותו מכל אשמה.

לנוכח מסקנות פסק דין זה - העשויות להיות בגדר "אמת משפטית" ולא בהכרח "אמת עובדתית" - מן הראוי שהרשויות יבדקו את סדר המופעים ברמזור הקונקרטי ואת הפרשי הזמן ביניהם שמא מדובר במפגע תעבורתי מסוכן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים אופנוע

 2. תאונת אופנוע התנגשות

 3. תאונת אופנוע של קטין

 4. מומחה תאונות אופנועים

 5. עורך דין תאונת אופנוע

 6. תאונת אופנוע שבר בקרסול

 7. תקלות באופנוע ים

 8. עורך דין לתאונות אופנוע

 9. תאונות אופנוע עורכי דין

 10. שבר מרוסק בתאונת אופנוע

 11. ביטוח לאופנוע שטח

 12. תאונת אופנוע ביער

 13. פיצוי לנפגעי תאונת אופנוע

 14. תאונת אופנוע תביעת ביטוח

 15. תאונת אופנוע בן 17

 16. נפילת אופנוע בחניה

 17. תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח

 18. ביטול עסקה אופנוע ים

 19. תאונת אופנוע בני ברק

 20. התנגשות באופנוע בצומת

 21. תאונת פגע וברח אופנוע

 22. תאונת אופנוע שבר בכף יד ימין

 23. אחריות לנזקים לאופנוע

 24. ביטוח אופנוע מוטוקרוס

 25. ניתוח לאחר תאונת אופנוע

 26. בריחה משוטרים עם אופנוע

 27. תאונה חזיתית עם אופנוע

 28. ? תאונה עם אופנוע ים - פיצויים

 29. פגיעת ראש של רוכב אופנוע

 30. אצבע נתפסה בשרשרת אופנוע

 31. החלקה מאופנוע תאונת דרכים

 32. תאונה עם אופנוע בלי ביטוח

 33. מכות יבשות בתאונת אופנוע

 34. עורכי דין מומחים בתאונות אופנועים

 35. תביעה נגד חברת ביטוח בתאונת אופנוע

 36. פגיעה מוטורית בתאונת אופנוע

 37. פתיחת דלת רכב התנגשות אופנוע

 38. בעלות על אופנוע בכינוס נכסים

 39. פגיעת רכב באופנוע שניסה לעקוף

 40. תאונה בזמן נסיעת מבחן על אופנוע

 41. בריחה של אופנוע לאחר תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים עם אופנוע בשירות מעביד

 43. תאונה בחוף אסור לשימוש באופנוע ים

 44. תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב

 45. פתיחת דלת רכב - פגיעה ברוכב אופנוע

 46. עבירת תעבורה של מורה נהיגה על אופנוע

 47. האם המכונית נפגעה מאופנוע שהגיח מאחור

 48. גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע

 49. בלימת חירום באופנוע עקב אי מתן זכות קדימה

 50. תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין

 51. תאונת דרכים עם אופנוע במהלך עבודה כשליח פיצה

 52. רישיון נהיגה לאופנוע 500 סמ''ק - תאונת דרכים

 53. האם נהג אופנוע שהחליק על הכביש אשם בתאונת דרכים ?

 54. תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאופנוע מתוצרת ימאהה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון