התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

עב (נצ') 1722/01 התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א
 
1. לפנינו תביעה לחייב הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 48,368 ₪, זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בין הצדדים מ- 1/7/96 והסתיימו ביום 31/7/00 בפיטורים.נ
 
2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובעת. נטען שהתובעת התפטרה ולא פוטרה ואף הודיעה על סיבת הפסקת עבודתה, כי ברצונה להיות בבית כאשר בנה יחזור מבית הספר.ב
 
3. להלן העובדות הנוגעות לענין:
א) יחסי עובד ומעביד התקיימו בין הצדדים מיום 1/7/96 עד 31/7/00.ו
 
ב) ביום 15/8/00 כתבה התובעת מכתב לנתבעת בנוסח כדלקמן (נ/6):
 
 
"הנדון: מכתב פיטורין
 
הנני מגישה את מכתב התפטרותי בגלל השעות הלא נוחות מכיון שבני עולה לכיתה א' ואני צריכה לעזור לו להתאקלם בשנה רבת משקל זו.נ
כתוצאה מכך, הנני זקוקה להיות איתו בשעות הצהרים לשם הכנת ש.ב., ולכן לא מתאפשר לי לעבוד בשעות המוצעות לי (שעת הצהרים), אלא אם כן תאפשרו לי לעבוד בשעות הבוקר בלבד.ב
 
אודה לך אם תענה לדרישותי
בתודה מראש
".ו
 
ג) ביום 5/9/00 כתבה הנתבעת מכתב בנוסח כדלקמן (נספח ד' לנ/3):
"לכבוד

הנדון: סיום עבודה
בהמשך לשיחתנו, הנך מסיימת את עבודתך במתנ"ס החל מתאריך 31/7/00.
ברצוני להודות לך על עבודתך המסורה.נ
ילדים והורים רבים משבחים את טיפולך המסור.ב
 
נושא הפיצויים ידון בישיבת ועדת כ"א וכספים של המתנ"ס כאשר היא תתכנס.
 
בכבוד רב
 
מנהל המתנ"ס".ו
 
 
ד. ביום 25/10/00 הוצא לתובעת מכתב כדלקמן (נספח ה' לנ/3):
"לכבוד
 
עם סיום חוזה העבודה במתנ"ס יוקנעם.נ
ברצוני לאחל לך הצלחה בהמשך הדרך.
 
בכבוד רב
 
מנהל המתנ"ס".ב
 
ה. ביום 6/12/00 התקיימה ישיבת ועדת כח אדם של הנתבעת בה הועלה עניינה של התובעת, והוחלט כדלקמן:
"לאפשר לתובעת
לשחרר רק את החלק שהיא הפרישה למבטחים".
 
ו. הנתבעת היתה מרוצה מתפקוד התובעת.ו
 
ז. התובעת עבדה על פי חוזה עבודה מיום 30/1/97 (נספח א' לנ/3).נ
 
4.(א) העידו בפנינו התובעת ומספר עדים מטעם הנתבעת אשר נחקרו חקירה נגדית.ב
 
(ב) גרסת התובעת כי פוטרה אינה עולה בקנה אחד עם מכתב ההתפטרות, המדבר בעד עצמו.ו
 
(ג) הנתבעת אישרה התפטרותה של התובעת במכתב מיום 11/9/00 (נספח לתצהיר התובעת וכן נספח ד' לנ/3), אך נוסח המכתב תומך בגרסת הנתבעת כי לא הובטח לתובעת דבר, אלא רק שנושא הפיצויים יידון בישיבת כח אדם וכספים, אכן נושא זה הועלה בישיבה ובקשתה נדחתה.נ
 
(ד) מכתבה של התובעת מיום 25/10/00 (נספח ה לנ/3) אינו יכול לשנות העובדות לסיבת ניתוק יחסי עובד ומעביד, שהיתה ב- 31/7/00 על יסוד הודעת התובעת לנתבעת כאמור לעיל.ב
אין חולק שתוכן הדברים בנספח הנ"ל אינו תואם המציאות באשר לסיבת סיום יחסי עובד ומעביד.ו
 
(ה) סיום יחסי עובד ומעביד לא נעשה עקב סיום חוזה העבודה, עובדה זאת הופרכה על ידי הנתבעת, ודי לעיין בחוזה העבודה כדי להגיע למסקנה כי מדובר בחוזה עבודה לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי לסיים הקשר החוזי בהודעה של 30 יום מראש, אך בראיות שהוצגו בפנינו שוכנענו שהנתבעת לא עשתה שימוש בחוזה להפסקת עבודת התובעת.נ
 
(ו) כפי שצויין בעובדות, יחסי עובד ומעביד לא הסתיימו עקב הודעת הנתבעת לתובעת אלא עקב הודעת התובעת, כאשר סיבת סיום העבודה היתה טיפול בבן, וחוסר אפשרות הנתבעת להסדיר לתובעת שעות עבודה שונות מאלה שעבדה קודם לכן.ב
 
(ז) תימוכין לגרסת הנתבעת באשר לסיום יחסי העבודה ניתן למצוא בעדות גב' גמליאל (נ/7) אשר לא הופרכה.ו
 
5. לפיכך, דין התביעה להידחות.
 
6. ניתן היום י"ד בתמוז תשס"ג, 14 יולי 2003 בהעדר.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.
בנסיבות הענין, ולו מן הטעם העולה מנספח ה' לנ/3 הנ"ל, אין צו להוצאות.
 
 
7. כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בורר

 2. התפטרות גננת

 3. התפטרות או פיטורים

 4. התפטרות בגיל 65

 5. התפטרות מוסכניק

 6. התפטרות עובד מוסך

 7. התפטרות עקב חתונה

 8. התפטרות ללא התראה

 9. התפטרות או פיטורים

 10. התראה לפני התפטרות

 11. ביטול מכתב התפטרות

 12. פיטורים או התפטרות

 13. התפטרות בגלל השעיה

 14. התפטרות עובדת מתנ''ס

 15. התפטרות מנהל מכירות

 16. התפטרות עובדת ניקיון

 17. התפטרות עקב התעללות

 18. התפטרות עקב מחלת ילד

 19. התפטרות מטפלת בילדים

 20. התפטרות עקב מעבר דירה

 21. התפטרות מוצדקת אבטלה

 22. התפטרות בשל מצב רפואי

 23. חזרה מהתפטרות אחרי שעה

 24. אי הגעה לעבודה התפטרות

 25. התפטרות בגלל שחיקת שכר

 26. התפטרות עקב מעבר למושב

 27. מכתב התפטרות לאחר גניבה

 28. המשך עבודה לאחר התפטרות

 29. התפטרות נהג מערבל בטון

 30. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 31. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 32. התפטרות בגלל עומס בעבודה

 33. התפטרות בגלל לחץ בעבודה

 34. התפטרות לא מוצדקת מהעבודה

 35. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 36. התפטרות עובד מועצה מקומית

 37. התפטרות בגלל האשמה בגניבה

 38. התפטרות בגלל קיצור משמרות

 39. התפטרות בגלל חילופי מעבידים

 40. הצעת עבודה חלופית - התפטרות

 41. התפטרות עקב התנהגות מעליבה

 42. אי התייצבות לעבודה כהתפטרות

 43. התפטרות בגלל תנאים לא ראויים

 44. פתיחת עסק מתחרה אחרי התפטרות

 45. התפטרות בזמן חופשה ללא תשלום

 46. פתיחת עסק מתחרה לאחר התפטרות

 47. התפטרות בגלל אי שיבוץ לעבודה

 48. התפטרות עובד לצורך טיפול בילד

 49. התפטרות בגלל שינוי תנאי עבודה

 50. התפטרות בגלל שינוי שעות עבודה

 51. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 52. התפטרות בגלל העדר הסעה לעובד

 53. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום

 54. קבלת מכתב ''התפטרות'' מהמעסיק

 55. התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

 56. התפטרות תוך 9 חודשים מיום הלידה

 57. פיצויי פיטורים לרב בגין התפטרות

 58. התפטרות בגלל הפרת הבטחה לקידום

 59. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 60. התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

 61. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 62. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 63. התפטרות עקב מעבר מגורים בהתנחלות

 64. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 65. התפטרות עקב הפרת הבטחה להעלאת שכר

 66. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 67. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 68. התפטרות עקב מעבר דירה לעיירת פיתוח

 69. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 70. התפטרות עקב אי תשלום תנאים סוציאליים

 71. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר

 72. קבלת חצי מפיצויי פיטורים עקב התפטרות

 73. התפטרות עקב מצב בריאותי - עבודה חלקית

 74. התפטרות בגלל נישואים - פיצויי פיטורים

 75. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 76. האם אפשר להכריח בורר לחזור בו מהתפטרותו

 77. התפטרות בשל מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 78. התפטרות בדין מפוטר עקב צמצום שעות העבודה

 79. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי

 80. התפטרות בגלל אי העמדת מגורים במקום עבודה חדש

 81. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 82. הבטחה לעובד לשלם פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות

 83. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון