התפטרות עקב חתונה


נטען שהתובעת התפטרה עקב חתונה ועל כך נמסרה הודעה לנתבעת לפיכך אין התובעת זכאית לפיצויי פיטורים או הודעה מוקדמת

עב (נצ') 1055/01 התפטרות עקב חתונה
 
1. לפנינו תביעה לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הסכומים הבאים:
 
א) פיצויי פיטורים 24,375 ₪

ב) הודעה מוקדמת 3,903 ₪
ג) דמי הבראה 1,132 ₪
ד) חופשה שנתית 306 ₪
ה) פדיון ימי חגים 1,610 ₪
ו) מבטחים
ס ה " כ 31,323 ₪
 
זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בין הצדדים מ- 3/93 עד 6/99 מועד פיטורי התובעת.נ
 
2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובעת,


 
כן נטען שהתובעת הודיעה כי לאחר החתונה תעבור להתגורר בשכם. התובעת יזמה את הפסקת העבודה ואין על הנתבעת כל חובה בדין לשלם פיצויי פיטורים.ו
 
3. המחלוקת שנותרה להכרעה בין הצדדים, אם התובעת פוטרה או הודיעה על הפסקת העבודה עקב נשואיה ומעבר לשכם על מנת להתגורר עם בעלה המיועד. (לענין הסעדים הנוספים שנתבקשו ראה הצהרת ב"כ התובעת בישיבה מיום 26/12/01).נ
 
4.(א) העידו בפנינו התובעת ומנהלת משאבי אנוש אצל הנתבעת אשר נחקרו על תצהיריהם חקירה נגדית.
כמו כן הוגשו מסמכים אשר צורפו לתצהיריהם.
 
(ב) התובעת מסרה מספר גירסאות הנוגעות לסיום יחסי עובד ומעביד:
 
(1) בכתב התביעה נרשם כדלהלן (סעיפים 4-5):
"4. במהלך חודש 6/99, היום האחרון שעבדה התובעת, פיטרה הנתבעת את התובעת מהעבודה אצלה והורתה לה לעזוב את העבודה מייד וללא כל הודעה מוקדמת.ב
5. הנתבעת פיטרה את התובעת מהעבודה בהודעה בעל-פה וזאת לאחר בקשת התובעת לחופשה חוקית לרגל נישואין, (להלן: "הפיטורים")".ו
 
(2) בתצהירה נמסרה הגרסה כדלהלן:
[א] ביום 5/8/99 הודיעתי למזכירה בשם שרה, שתפקידה היה גם כמנהלת כח אדם זמנית אצל הנתבעת, על כך שאני מתחתנת ביום 22/8/99 ועל כן, אני יוצאת לחופשת נישואין ומבקשת אישור חופשה למטרה זו.נ
[ב] נתבקשתי ע"י גב' שרה להמציא פרטיו של בעלי ואכן, עשיתי והעברתי לה צילום של תעודת זהותו, אישור מקום מגוריו, וכן, העתק להסכם הנישואין.ב
[ג] בהתאם להודעתי לגב' שרה יצאתי לחופשת נישואין ולאחר חופשת הנישואין חזרתי לעבודה ובמפעל הודיעו לי כי איני נמנית יותר מעובדיה של הנתבעת.ו
[ד] לאחר שחזרתי לעבודה לאחר חופשת הנישואין ולאחר שנמסר לי כי אין לי מקום עבודה אצל הנתבעת הובטח לי ע"י גב' שרה כי אני אקבל את כל הזכויות כדין, וזאת לאור העובדה כי אין הנתבעת מעוניינת יותר להעסיקני וגב' שרה הודיעה לי כי היא תעביר את כל החומר לאישורו של בעל המפעל בשם דני.נ
 
(ג) לגרסת הנתבעת התובעת הודיעה על הפסקת עבודתה במכתב מיום 30/7/99 (ראה נספח א' לנ/1).
 
לצורכי נוחות להלן נוסח המכתב:
 
"לכבוד 30/7/99
בידי מושלי
מנהל כ"א
 
א.נ.ב
הנדון: פטאמה מסאלחה 5438
הנני מודיעה בזאת שאני מתחתנת בתאריך 18/8/99 ולאחר החתונה אני עוברת להתגורר אצל בעלי בשכם.
לפי החוק הבנתי שמגיע לי כל הזכויות מפני שזה מרחק מעל 40 ק"מ.
אודה לכם מאוד באם תעתרו לבקשתי ותשלמו לי את כל המגיע לי. מתאריך 6/8/99 אני יוצאת לחופש ולא חוזרת לעבודה.ו
 
אבקש את תשומת לבכם
 
בכבוד רב
פאטמה".
 
 
(ד) בחקירה נגדית ציינה התובעת שהיא אינה חתומה על המכתב אך אין היא מכחישה שאדם בשם פואד כתב את המכתב, משום שחשב שכך היא תוכל לקבל פיצויים (ראה עמ' 1 שורות 16-18).
 
(ה) לגרסת גב' שרה אליהו הנתבעת הסכימה לקבל התובעת לעבודה למרות ההודעה כאמור, אך התובעת לא התייצבה לעבודה (ראה ס' 7 לנ/1 וכן עמ' 3 שורות 24-30).נ
 
(ו) לאחר בחינת הראיות שהוצגו בפנינו, הננו מעדיפים את גרסת הנתבעת הנתמכת במכתב ההודעה על הפסקת העבודה.
אף אם התובעת אינה חתומה על מכתב זה הרי על פי תשובתה בחקירה הנגדית המכתב הוצא על מנת שהתובעת תוכל לזכות בפיצויי פיטורים.ב
ככל הנראה סברו התובעת ואותו פואד כי נישואים מזכים בפיצויי פיטורים עם המעבר למקום מגורים המרוחק 40 ק"מ ממקום העבודה, אך הן התובעת ומר פואד לא לקחו בחשבון כי האמור לעיל מותנה במקום מגורים בתחום מדינת ישראל ולא מחוצה לה. כאשר התברר שהמצב המשפטי אינו מזכה בפיצויי פיטורים נולדה גרסה להבטחת לתשלום פיצויי פיטורים, גרסה שהוכחשה ע"י גב' שרה אליהו, והמועדפת עלינו.ו
 
(ז) זכות עובד בהתאם לדין נקבעת על פי העובדות במועד ניתוק יחסי עובד ומעביד, ואלה אינן מסייעות לתובעת, מהטעם, שהדין אינו מכיר בזכות לפיצויי פיטורים עקב מעבר למגורים בשכם.נ
 
5. המסקנה מכל האמור לעיל שדין התביעה להידחות.ב
 
6. ניתן היום ב' באייר תשס"ג, 5 מאי 2003 בהעדר.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.ו
 
בנסיבות הענין על התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ. סכום שישא הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התפטרות בורר

 2. התפטרות גננת

 3. התפטרות או פיטורים

 4. התפטרות בגיל 65

 5. התפטרות מוסכניק

 6. התפטרות עובד מוסך

 7. התפטרות עקב חתונה

 8. התפטרות ללא התראה

 9. התפטרות או פיטורים

 10. התראה לפני התפטרות

 11. ביטול מכתב התפטרות

 12. פיטורים או התפטרות

 13. התפטרות בגלל השעיה

 14. התפטרות עובדת מתנ''ס

 15. התפטרות מנהל מכירות

 16. התפטרות עובדת ניקיון

 17. התפטרות עקב התעללות

 18. התפטרות עקב מחלת ילד

 19. התפטרות מטפלת בילדים

 20. התפטרות עקב מעבר דירה

 21. התפטרות מוצדקת אבטלה

 22. התפטרות בשל מצב רפואי

 23. חזרה מהתפטרות אחרי שעה

 24. אי הגעה לעבודה התפטרות

 25. התפטרות בגלל שחיקת שכר

 26. התפטרות עקב מעבר למושב

 27. מכתב התפטרות לאחר גניבה

 28. המשך עבודה לאחר התפטרות

 29. התפטרות נהג מערבל בטון

 30. התפטרות בגלל מצב בריאותי

 31. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 32. התפטרות בגלל עומס בעבודה

 33. התפטרות בגלל לחץ בעבודה

 34. התפטרות לא מוצדקת מהעבודה

 35. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 36. התפטרות עובד מועצה מקומית

 37. התפטרות בגלל האשמה בגניבה

 38. התפטרות בגלל קיצור משמרות

 39. התפטרות בגלל חילופי מעבידים

 40. הצעת עבודה חלופית - התפטרות

 41. התפטרות עקב התנהגות מעליבה

 42. אי התייצבות לעבודה כהתפטרות

 43. התפטרות בגלל תנאים לא ראויים

 44. פתיחת עסק מתחרה אחרי התפטרות

 45. התפטרות בזמן חופשה ללא תשלום

 46. פתיחת עסק מתחרה לאחר התפטרות

 47. התפטרות בגלל אי שיבוץ לעבודה

 48. התפטרות עובד לצורך טיפול בילד

 49. התפטרות בגלל שינוי תנאי עבודה

 50. התפטרות בגלל שינוי שעות עבודה

 51. התפטרות מכוח הסכם קואליציוני

 52. התפטרות בגלל העדר הסעה לעובד

 53. התפטרות לאחר חופשה ללא תשלום

 54. קבלת מכתב ''התפטרות'' מהמעסיק

 55. התפטרות לצורך טיפול בהורה חולה

 56. התפטרות תוך 9 חודשים מיום הלידה

 57. פיצויי פיטורים לרב בגין התפטרות

 58. התפטרות בגלל הפרת הבטחה לקידום

 59. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 60. התפטרות עקב קבלת עובד אחר לעבודה

 61. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 62. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 63. התפטרות עקב מעבר מגורים בהתנחלות

 64. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 65. התפטרות עקב הפרת הבטחה להעלאת שכר

 66. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 67. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 68. התפטרות עקב מעבר דירה לעיירת פיתוח

 69. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 70. התפטרות עקב אי תשלום תנאים סוציאליים

 71. התפטרות לאחר לידה - הוראות התקשי''ר

 72. קבלת חצי מפיצויי פיטורים עקב התפטרות

 73. התפטרות עקב מצב בריאותי - עבודה חלקית

 74. התפטרות בגלל נישואים - פיצויי פיטורים

 75. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 76. האם אפשר להכריח בורר לחזור בו מהתפטרותו

 77. התפטרות בשל מצב בריאותי ללא ידיעת המעסיק

 78. התפטרות בדין מפוטר עקב צמצום שעות העבודה

 79. התפטרות בגין העתקת מקום מגורים לישוב חקלאי

 80. התפטרות בגלל אי העמדת מגורים במקום עבודה חדש

 81. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 82. הבטחה לעובד לשלם פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות

 83. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון