זכויות יוצרים על כתבה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכויות יוצרים על כתבה:

המבקשת, חברת גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ עותרת למתן צו תביעה נגד המשיבה, חברת "יפעת" – המרכז לקטעי עיתונות, רדיו וטלוויזיה בע"מ שתחדול מהפרת זכויות היוצרים שטוענת לה המבקשת ותפסיק את ההוצאה לאור, ההפצה והשיווק של הלקט מתוך העיתון "גלובס" שהיא מלקטת מעיתונה של המבקשת, ומפרסמת בקובץ קטעי עיתונות, רדיו וטלוויזיה בשם "חוק ומשפט" שהמשיבה מוציאה לאור.

עו"ד ויסגלס, ב"כ המשיבה, העלה בפתח הדיון טענה טרומית והיא: לקטעים שלגביהם טוענת המבקשת לזכות יוצרים יש מחברים, ששמותיהם מופיעים על פני הקטעים. לפי הדין, כך הוא טוען, הבעלים ראשון של הזכות הוא המחבר. בהעדר טענה שיש יחסי עובד ומעביד בין המבקשת למחברים, או טענה של רכישת זכויות אחרת בהסכם - שמורה הזכות למחברים ולא למבקשת. על-כן אין עילה לבקשה.

המבקשת דוחה טענה זו וטוענת שזכותו של המחבר למנוע את פרסומה שלא כחוק מהעיתון, אך במסגרת העיתון - זכות היוצרים שמורה למבקשת.

כדי להבין את טענות ב"כ הצדדים, נפנה להוראות החוק הנוגעות לעניין, והן מצויות בסעיף 5(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, שזה לשונו:

"5. (1) בכפוף להוראות חוק זה, יהא מחברה של יצירה הבעל הראשון של זכות היוצרים בה:
בתנאי -
(א) שאם היה זה פיתוח, צילום או תמונה והקלישאה או העתקה מקורית אחרת הוזמנו ע"י אדם אחר והוכנו תמורת דבר-ערך בהתאם לאותה הזמנה, הרי אם אין כל הסכם הקובע את ההיפך, יהא האיש שהזמין את הגלופה או את ההעתקה המקורית האחרת הבעל הראשון של זכות-היוצרים; וכן
(ב) אם היה המחבר עובד אצל אדם אחר עפ"י חוזה שירות או שוליאות והיצירה נעשתה תוך כדי עבודתו אצל אותו אדם הרי, באין הסכם הקובע את ההפך, יהא האדם שהעביד את המחבר – הבעל הראשון של זכות היוצרים, אלא שאם היתה היצירה מאמר או איזה חיבור אחר בעיתון, במגזין או בכתב-עת הרי, באין הסכם הקובע את ההיפך, תיחשב היצירה כאילו שמורה למחבר הזכות למנוע את פרסום היצירה שלה כחלק מעתון, ממגזין או מכתב-עת כיו"ב.

ההנחה היסודית היא שהמחבר הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים. לכך יש כמה תנאים המפורטים בסעיף קטן (1). הראשון - אינו לענייננו. השני, שנמצא בסעיף קטן (ב), קובע כי אם קיימים יחסי עובד ומעביד בין המחבר לבין אדם אחר והיצירה נעשתה תוך כדי עבודתו אצל אותו אדם, הרי המעביד הוא בעל זכות היוצרים, אלא אם כן הוסכם ביניהם אחרת. לכך יש הסתייגות בסיפא הקובעת דין שונה למאמר או לאיזה חיבור אחר בעיתון, מגזין או בכתב עת כיו"ב. לגבי אלה יש זכות למחבר למנוע את פרסום היצירה שלא כחלק מעיתון, מגזין או כתב עת כיו"ב, אא"כ יש הסכם הקובע את ההפך.

ראוי לבחון את נוסחות של קטע זה בסעיף 5 בנוסחו האנגלי (הוא מובא בקופינגר, מהדורה 12 עמ' 759):

“But where the work is an article of other contribution to a newspaper, magazine, or similar periodical, there shall, in the absence of any agreement to the contrary, be deemed to be reserved to the author a right to restrain the publication of the work, otherwise than as part of a newspaper, magazine, or similar periodical”.

לדעתי אין ספק שכל הפסקה (ב) הנ"ל מתייחסת למקרה בו המחבר הוא ביחסי עובד ומעביד עם אדם אחר והיצירה חוברה במסגרת יחסי עבודה אלו. גם הסיפא המתייחסת למאמר בעיתון שייכת לאותם יחסי עבודה. וכוונתה לשמור למחבר את הזכות לפרסם את יצירתו בספר או בדרך אחרת ("שלא כחלק מעיתון וכו'").

מכיוון שאין טענה שבענייננו היו יחסי עובד ומעביד בין מחברי המאמרים לבין המבקשת, ממילא התנאי שבסעיף 5(1)(ב), ברישא או בסיפא, אינו לענייננו. אי לזאת חלה ההנחה היסודית - שהמחבר הוא בעל היצירה (ראה בעניין זה קופינגר, שם, עמ' 131 קטעים 344, 345).

הדרך היחידה שיכולה להקים זכות למבקשת היא הענקת זכות היוצרים על ידי המחבר למבקשת בהסכם שנעשה ביניהם או ברישיון (שיכול להיות אף מכללא). מאחר שלא נטען שיש הסכם כזה בין המחברים למבקשת - הזכות שמורה למחברים. עו"ד תל צור ביקש שלא למחוק את התובענה ולאפשר תיקונה. איני רואה כיצד ניתן לתקן תביעה זו בהעדר טענה על הסכמה מפורשת או מכללא עם המחברים בנושא זה.

טענתו של עו"ד ויסגלס מתקבלת, איפוא, והתובענה נמחקה מחוסר עילה. 29371

המבקשת תשלם למשיבה הוצאות ושכ"ט עורך דין בסך כולל של 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ והפרשי הצמדה וריבית מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העתקת יצירה

 2. יצירה מוגנת

 3. העתקת דגם שמלה

 4. העתקת מאמר משפטי

 5. יצירה נגזרת אסורה

 6. זכויות יוצרים בלוג

 7. יצירה מקורית מוגנת

 8. העתקת מודעות דרושים

 9. זכויות יוצרים גופנים

 10. זכויות יוצרים על כתבה

 11. זכויות יוצרים על יצירה

 12. זכויות יוצרים בארה''ב

 13. זכויות יוצרים על תוכנה

 14. זכויות יוצרים באנגליה

 15. הגנה על זכויות יוצרים

 16. עורך דין יצירות אומנות

 17. זכויות יוצרים על מחזמר

 18. חוק זכויות יוצרים החדש

 19. זכויות יוצרים בעיצוב בד

 20. הפרת זכויות יוצרים בסרט

 21. זכויות יוצרים על ספר ישן

 22. זכויות יוצרים על דמויות

 23. זכויות יוצרים על תספורת

 24. זכויות יוצרים על ציורים

 25. זכויות יוצרים על פרסומת

 26. זכויות יוצרים ספרי לימוד

 27. זכות יוצרים ביצירה מוזמנת

 28. הפרת זכויות יוצרים בצילום

 29. הפרת זכויות יוצרים על יצירה אדריכלית

 30. הפרת זכויות יוצרים בציורים

 31. רשומת קול - זכויות יוצרים

 32. הפרת זכויות יוצרים בתמונה

 33. הפרת זכויות יוצרים בתוכנות

 34. הפרת זכויות יוצרים במקומון

 35. זכויות יוצרים ציורים ודמויות

 36. הפרת זכויות יוצרים בצילומים

 37. הפרת זכויות יוצרים בפייסבוק

 38. זכויות יוצרים על דגמי בגדים

 39. זכויות יוצרים על שיטת לימוד ?

 40. זכויות יוצרים על טקסט פרסומת

 41. הפרת זכויות יוצרים בספרי ילדים

 42. זכויות יוצרים על עיצוב אותיות

 43. זכויות יוצרים בתמונות תלת מימד

 44. זכויות יוצרים על תוכנה של מדפסת

 45. זכויות יוצרים על צילום דוקומנטרי

 46. הפרת זכויות יוצרים בהשמעת מוסיקה

 47. זכויות יוצרים באתר תמונות פליקר

 48. האם יש זכויות יוצרים על "רעיון" ?

 49. הפרת זכויות יוצרים סדרת טלוויזיה

 50. הפרת זכויות יוצרים באולם אירועים

 51. הפרת זכויות יוצרים סרטים מצוירים

 52. זכויות יוצרים בתמונה ישנה משנת 1969

 53. הפרת זכויות יוצרים באולמות אירועים

 54. עתירה לבג"ץ בגין פגיעה בזכות יוצרים

 55. זכויות יוצרים על שיר בהזמנה לחתונה

 56. תביעה של רב בגין הפרת זכויות יוצרים

 57. העתקת תקציר תסריט הפרת זכויות יוצרים

 58. הדפסת ספרים ידיעה על הפרת זכויות יוצרים

 59. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 60. האם צילום הופעה מהווה הפרת זכויות יוצרים

 61. ספר הדרכה למורים למתמטיקה - זכויות יוצרים

 62. תביעה נגד אולם שמחות בגין הפרת זכויות יוצרים

 63. תביעה בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בצילום

 64. נדחתה תביעה נגד העירייה בגין הפרת זכויות יוצרים

 65. אחריות בעל אולם אירועים להפרת זכויות יוצרים במוסיקה

 66. אחריות מנהל אולם אירועים על הפרת זכויות יוצרים במוזיקה

 67. סעיף 37 לחוק זכות יוצרים: דרישת הכתב בהעברת זכויות יוצרים

 68. זכויות יוצרים על תמונה שצולמה לפני חוק זכויות יוצרים החדש

 69. החזקת תקליטורי DVD צרובים המהווים "עותקים מפרים" לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון