טעות בחשבון פלאפון בחו''ל

תק 2031/02 טעות בחשבון פלאפון בחו''לביום 7.6.01, בעקבות נסיעה לרוסיה הצטרף התובע לשרות פלא – חו"ל של הנתבעת. עם חזרתו, גבתה ממנו הנתבעת 6,389 ₪ בגין שירותיה.
לטענת התובע סכום זה גבתה ממנו הנתבעת שלא כדין.

התובע לא פרט בכתב התביעה מדוע נגבה הסכום שלא כדין. מטענותיו בביהמ"ש עולות שתי טרוניות עיקריות:נ
א.      בחשבון שנשלח אליו על ידי הנתבעת נפלו טעויות, ולפיכך אין לסמוך על חשבון זה ואין לחייב אותו על פיו.
ב.      התעריף אשר לפיו הוא חויב אינו תואם את התעריף כפי שזה נמסר לו על ידי נציגת הנתבעת קודם לנסיעתו.


בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי מבדיקות שנערכו נמצא כי החיובים בגינם חויב התובע מדויקים ותקינים.

עוד בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי בהתאם לסעיף 2 להסכם ההצטרפות לשירות, עליו חתם התובע, תנאי ותעריפי השרות מפורטים בדפי השרות שמספקת הנתבעת ועל התובע להצטייד בחוברת עדכנית טרם קבלת השרות.
טעות ברישום השיחות


התובע חזר וביקש מהנתבעת את פירוט השיחות שהוא ערך.

הוא קיבל אותו לראשונה בישיבת ביהמ"ש שהתקיימה ביום 19.3.02 בביהמ"ש לתביעות קטנות בתל אביב (שם נדון התיק בטרם הועבר לירושלים).
בישיבה אשר התקיימה בפני ביום 25.6.02 הודיע התובע כי בדק את פירוט השיחות ומצא הרבה טעויות.
על מנת להדגים את הטעויות בחשבון ביקש התובע במהלך הישיבה לחייג לאחד המספרים, ולהראות כי אין מענה.
בעקבות בקשתו הסבירה נציגת הנתבעת כי בתדפיס השיחות חסרה סיפרה בכל אחד מהמספרים, וזאת עקב שדרוג המערכת. ביחס למספר שאליו ביקש התובע לחייג הראתה הנציגה כי כאשר מוסיפים למספר את הספרה 5 החסרה, מגיעים אל התא הקולי של התובע.
התובע הכחיש כי מדובר בתא קולי וטען כי מדובר בשרות תיקונים של הנתבעת אשר אליו הוא חייג עקב תקלות שבהן הוא נתקל.
באולם ביהמ"ש חייגה הנציגה למספר זה ונשמעה הודעה כי זהו שירות המענה הקולי של פלאפון.
5.       משנוכח התובע לדעת כי מדובר במענה קולי הוא טען כי:ב "לא היה לי שום מענה קולי"
ובהמשך:ו
"בתשובה לשאלת בית המשפט האם היה לי תא קולי כאשר נסעתי לרוסיה אני עונה שאני לא יודע מה זה תא קולי. בתשובה לשאלה האם התקשרתי כדי לשמוע האם יש לי הודעות במס' הזה אני עונה שכן התקשרתי.
ש. האם המספר שהתקשרת אליו הוא אותו מס' שחייגת עכשיו רק עם הספרה 5 בסוף?
ת. אני לא זוכר."
6.       בישיבה שהתקיימה ביום 25.6.02 נמסר לתובע פירוט השיחות, והתובע התבקש להודיע אלו שיחות מאלה המפורטות בחשבון הוא לא ביצע.
לאחר קבלת פירוט השיחות אמר התובע כי:נ
"יתר המספרים חוץ מהמספרים של חב' פלאפון מוכרים לי. אני ניסיתי לחייג אל המספרים ולא קיבלתי מענה. אני לא מוכן לממן את התקלות של חב' פלאפון."
אשר לשיחות אל המספר אשר לטענת הנתבעת הוא התא הקולי של התובע חזר התובע וטען כי שיחות אלה הן פניות לקבל עזרה מהנתבעת.
הוא נשאל והשיב:ב
"ש. איזה עזרה ביקשת מחב' פלאפון
ת. פניתי למספרים האלה ולא קיבלתי מענה
ש. אתה התקשרת למספרים האלה ולא ענו.
ת. היו לי תקלות כל הזמן.
ש. מה אמרו לך כשהתקשרת לעזרה
ת. ניסו להסביר לי מה לעושת וזה לא עזר, נתנו לי הוראות."
7.       יש לציין כי התובע לא טען בכתב התביעה כי היו תקלות במכשיר.
גם במכתבו אל הנתבעת מיום 23.10.01 הוא אינו מתייחס לתקלות, אלא רק לחיוב החשבון "שלא כדין".
במכתב זה כותב התובע לנתבעת:ו
"1. חשבוני חויב לפני כחודשיים בסך של כ- 6,000 ₪ שלא כדין.
2. התקשרתי אליכם ארבע פעמים על מנת לקבל חשבונית ופירוט שיחות לסכום התמוה הנ"ל ולא קיבלתי."
8.       עלי לציין כי הטענה לפיה היו תקלות עלתה לראשונה בשלב מתקדם של הדיון, ורק לאחר שהוכח לתובע כי לא נפלה טעות במספרים אשר בגינם הוא חויב.
נציגת הנתבעת העידה כי התובע התקשר פעם אחת ואמר שיש תקלות בקו ולדבריה:נ
"ניסינו לעזור לו והוא לא נתן לנו לעזור לו."
בכתב ההגנה נטען התובע החזיר ביום 20.8.01 את המכשיר וציין כי היה שבע רצון, ולא היו לו תלונות על תקלות.
9.       התובע הפנה אתי לפסה"ד שניתן על ידי כב' השופט ארנסט דניאל בפסק דין בת"א 103090/99 בו נפסק כי:ב
"...אולם כאשר מעלה נתבע טענות כנגד החשבון ונוצר רושם שיש לטענות אלה משקל, ואינן בבחינת טענות סרק בלבד, יש מקום לקבוע במקרים המתאימים כי החזקה לכאורה נסתרה, ונטל הראיה חזר לבזק להוכיח את תקינות החשבון."
אני מקבלת את טענת התובע כי בנסיבות המקרה נטל הראיה להוכיח את תקינות החשבון עובר אל הנתבעת.
10.   הגב' אליעזר העידה כי כי:ו
"אנו שדרגנו את המערכת ויש תקלות. כאשר עושים השוואה בין פירוט השיחות לחשבונית החיוב נכון אבל הוא לא תואם את החשבונית. במקרה של התובע, אנו עברנו על פירוט השיחות באופן ידני, ומצאנו שיש טעויות בתמחור והתובע זוכה ב- 439 ₪. זה מתייחס לחיובים שהוא היה ברוסיה."
11. הנתבעת עמדה בנטל ושכנעה אותי כי החשבון ששלחה לתובע תקין וכי השיחות המפורטות בו הן אכן שיחות שביצע התובע, ור' בענין זה את ע"א 518/89 אריה רתם נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ תק-על 90(3), 728
תעריף השיחות
12. לעניין תעריף השיחות התובע העיד כי:נ
לי אמרו שיחה נכנסת היא בערך 80 סנט לדקה, מכיוון שאין שום הוכחה של חב' פלאפון לגבי המחיר, המחיר לא נכון."
13. הנתבעת טענה בכתב ההגנה שצורף לתובע תעריפון. עוד טענה הנתבעת כי הגב' זוקא דנה, פקידת הנתבעת הפנתה את תשומת לב התובע לכך שתעריפי השירות ברוסיה יקרים ביחס לתעריפי השירות במקומות אחרים, ונמסרו לו התעריפים המדויקים.
התובע ביקש העתק מרישומי הנתבעת בדבר תוכן השיחה בינו ובין הנתבעת, אך הנתבעת הסבירה כי עקב שדרוג מערכת המחשוב לא ניתן להתחקות אחר נתוני השיחה, אולם האמור בכתב ההגנה נכתב לאחר צפייה בתיעוד של שיחה זו.
14. הדיון נדחה פעמיים על מנת לאפשר לנתבעת להזמין את הגב' זוקא דנה לדיון. הנתבעת הודיעה כי הגב' זוקא אינה עובדת אצלה עוד והיא מנסה לאתר אותה. בסופו של דבר ויתרה הנתבעת על עדות זו.
15. אשר לתעריפון, לכתב ההגנה צורף תעריפון אשר נטען כי נמסר לתובע.
התובע טס לחו"ל ביולי 2001, ולפיכך התעריפון, אשר עודכן ביום 29.11.01, ואשר צורף לכתב ההגנה לא היה בתוקף באותו מועד.
התעריפון הרלבנטי נמסר לתובע ביום 2.7.02, אלא שלטענתו גם הוא אינו משקף את אשר נאמר לו.
16. הנתבעת לא הזמינה בסופו של דבר את הגב' זוקא ולא הוכיחה מהם תעריפי השיחות שנמסרו לתובע. מאידך התובע לא הוכיח על מה הוא מבסס את התעריפים שלטענתו נמסרו לו על ידי נציגת הנתבעת.
17. בנסיבות המקרה, כאשר הנתבעת לא עמדה בנטל ולא הוכיחה מהו התעריף שנמסר לתובע, ומאידך התובע לא הוכיח את התעריף שנמסר לו, ולא הציג תעריפון אחר, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה, ולהעמיד את החיוב בגין זמן אויר על מחצית מהסכום שנדרש על ידי הנתבעת דהיינו:ב 3,055 ₪.
18. אני מחייבת, אפוא, את הנתבעת לשלם לתובע 3,055 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 3.10.01.
19. כמו כן תשא הנתבעת בהוצאות משפט של התובע בסך של 1,000 ₪.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד הוט מובייל

 2. שירותי סלולאר רט''ן

 3. מאגרי מידע ברשתות הסלולר

 4. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 5. ביטול קניית טלפון סלולרי

 6. טעות בחשבון פלאפון בחו''ל

 7. התניית שירות בשירות סלולר

 8. פיצוי על טלפון סלולרי שנרטב

 9. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום

 10. פשרה בתביעה ייצוגית נגד אורנג

 11. קנס על החלפת תוכנית בחברת סלולר

 12. תביעת חוב בגין שירותים סלולריים

 13. תביעת פיצויים בגין תקלות בגלקסי 2

 14. העלאת תעריפי סלולר תביעה ייצוגית

 15. איך ניתן להביא להסרת אנטנות סלולריות

 16. תביעה של פלאפון נגד בעלים של חברה

 17. פיצוי על מחיקת זיכרון טלפון סלולרי

 18. תביעה להחזר כספי בגין תקלה בפלאפון

 19. תביעה בגין טעויות בחשבון טלפון נייד

 20. אישור פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום

 21. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד פלאפון

 22. תביעה בגין רכישת שירותי טלפון ואינטרנט למשרד

 23. זיכוי רטרואקטיבי עבור גביית יתר על מכשיר פלאפון

 24. האם אפשר לבטל הסכם עם חברת סלולר אחרי 14 יום ?

 25. אישור תביעה ייצוגית נגד סלקום בגין הטעיית הצרכן

 26. חיוב טלפון סלולרי בתעריף חו''ל על שירותים בישראל

 27. התנגדות לבניית מתקן הנדסי הכולל תורן לאנטנות סלולריות

 28. תביעה נגד סלקום על טלפון סלולרי ש"נאבד" במהלך תיקון

 29. תביעה נגד חנות בגין מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי

 30. בקשה לבטל העסקה להתנתק ולהחזיר מכשירים סלולאריים תוך 14 יום

 31. התביעה כנגד בעל עסק שתיקן בין היתר מכשירים סלולריים משומשים

 32. פיצוי 5,000 ש"ח על 5 הודעות SMS (1,000 ש"ח על הודעה) - ספאם

 33. סלקום: לא ניתן לבצע תיקון טלפון סלולרי עד להסרת תוכנה של אפל

 34. ביקשה מחברת יו-פון לעשות להפסקת תהליך הניוד אך נענתה כי הדבר לא ניתן

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון