טעות שבחוק בפסק דין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טעות שבחוק בפסק דין:

1.     החלטנו לדחות את הערעור לפי תקנה 460 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-. זאת, לאחר שנחה דעתנו כי אין מקום לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק דינו של בית משפט קמא (כב' השופט מוסק), כי הממצאים שנקבעו בפסק הדין תומכים במסקנות המשפטיות שאליהן הגיע, וכי אין לגלות בפסק דינו טעות שבחוק.

2.     בישיבתו של בית משפט זה מיום 3/11/98 התרנו למר מאיר חיים מתתיהו (בהסכמת ב"כ הצדדים) להניח לפנינו טיעון מטעמו, על אף שלא היה צד לתביעה ולדיונים שהתנהלו בפני בית משפט קמא, וזאת לנוכח טענתו שהוא צד לפרשה ויש לו לכן זכות לכך. לאחר מכן, הגיש מר מתתיהו (ביום 9/11/98) בקשה לצרף סיכומים. לאחר שעיינו בטיעון הראשון מטעמו (מיום 3/11/98) ובבקשתו האמורה לצרף סיכומים, הגענו למסקנה כי אין בטיעונים של מר מתתיהו כדי לשנות את התוצאה שאליה הגיע בית משפט קמא, ככל שמדובר ביחסים שבין המערערת מזה והמשיבים מזה. הנימוקים לכך בקצרה הם אלה:ב
ראשית, בטיעונו הראשון טען מר מתתיהו "אני צד נפגע של הפרשה וזכותי להביע עמ דתי אינה מוטלת בספק". דא עקא, שמתוך טיעונו זה כלל לא ברור כיצד נפגע הוא מהפרשה, להבדיל מהמערערת. עיון בטיעונו זה גם מעלה כי הוא ממוקד כל כולו כנגד "העוול" שנגרם למערערת על ידי פסק דינו של בית המשפט קמא, כמו גם כנגד "העושק" שיגרם למערערת אם יידחה ערעורה על ידי בית משפט זה. המערערת מיוצגת כדבעי על ידי עו"ד יודע משפט ודין, ואיננו רואים כל מקום להיזקק לטענותיו של מר מתתיהו בעניינה של המערערת.

שנית, בנימוקי בקשתו האמורה "לצרף סיכומים על ידי מתתיהו", הוא מציין כי מתוכן עיקרי הטיעון של המשיבים "עולות טענות כבדות נגדי בשני עניינים... אלה מחייבים את תגובתי. מכאן שאין להימלט מקבלת סיכומי".
טיעון זה אינו מקובל עלינו. בית משפט זה אינו יושב לדין בערכאה הראשונה, כי אם כערכאת ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא, שמר מתתיהו לא היה צד לו. בפסק דינו של בית משפט קמא אין מילה וחצי מילה על מר מתתיהו. בנסיבות אלו לא ראינו כל מקום להיזקק לטענותיו של מר מתתיהו, כפי שבאו לידי ביטוי בבקשתו האמורה לצרף סיכומים על ידו.
בשולי הדיון בעניינו של מר מתתיהו, לא נוכל שלא להביע את מורת רוחנו מהלשון הבוטה והמעליבה הנקוטה על ידו.

3.     סוף דבר:ו אנו דוחים את הערעור ומחייבים את המערערת לשאת בהוצאות הערעור ולשלם למשיבים שכר טרחת עו"ד בסך 6,500 ש"ח (כולל מע"מ בתוכו), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ואילך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין חלקי

 2. פסק דין צודלר

 3. פסק דין פוליטי

 4. פסק דין זייצוב

 5. פסק דין ישן שאבד

 6. פסק דין פרלה עמר

 7. פסק דין לא מנומק

 8. חוב על פי פסק הדין

 9. פסק דין טעון ביצוע

 10. בקשה להבהרת פסק דין

 11. פסק דין מיסטר מאני

 12. טעות שבחוק בפסק דין

 13. ביטול חלקי של פסק דין

 14. השמטה מקרית בפסק דין

 15. פסק דין או החלטה אחרת

 16. חובת ההנמקה של פסק דין

 17. הכבדה על ביצוע פסק דין

 18. ערעור על פסק דין חלקי

 19. בקשה למנוע ביצוע פסק דין

 20. פסק דין בנושא זהות המעסיק

 21. ערעור על פסק דין לפי 79א

 22. ערעור על הבהרה של פסק דין

 23. טענת פרעתי לפני פסק הדין

 24. חשיפת פרטים מזהים של תובע בפסק דין

 25. ביטול סעיפים בפסק דין משקם

 26. הוספת תעודת זהות לפסק דין

 27. אכיפת פסק דין גרמני בישראל

 28. פסק דין הפרת הבטחת נישואין

 29. התקנת מעקה למרפסת - פסק דין

 30. תביעת חוב לפי פסק דין חלוט

 31. פטירה לפני חתימה על פסק דין

 32. אכיפת פסק דין צרפתי בישראל

 33. מועד ערעור על פסק דין מתוקן

 34. פסק דין גברא - פסק דין חפצי

 35. תקנה 402 - מועד קבלת פסק הדין

 36. ערעור על פסק דין בשאלת החבות

 37. ערעור על פסק דין לפי סעיף 79א

 38. ההבדל בין פסק דין להחלטה אחרת

 39. ארכה להגשת ערעור על פסק דין חלקי

 40. צעירה זקוקה לכיסא גלגלים פסק דין

 41. מועד הגשת ערעור מיום מתן פסק הדין

 42. טעות בפסק דין של בית הדין לעבודה

 43. פסק דין לפי 79א - זכויות במקרקעין

 44. בית דין לעבודה טעות סופר בפסק דין

 45. בקשה להבהרת פסק דין בית דין לעבודה

 46. פסקי דין בעניין הגבלה ביישור ברכיים

 47. בקשה לקביעת סכום פסוק על פי פסק דין

 48. פסק דין לא חתום על ידי כל חברי המותב

 49. ערעור המעסיק על פסק דין לטובת העובד

 50. בקשה לסגירת תיק הוצל''פ לאחר פסק דין

 51. ערעור על פסק דין להחזרת ילדים חטופים

 52. אי קיום פסק דין של המפקחת על המקרקעין

 53. פסק דין בתיק פלת''ד לפני קביעת המל''ל

 54. האם אפשר לערער על פסק דין לפי סעיף 79א

 55. אכיפת פסק דין של מדינת ניו יורק בישראל

 56. שינוי זכויות במקרקעין לאחר פסק דין חלוט

 57. נישואין פיקטיביים - בקשה לפסק דין הצהרתי

 58. ערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה

 59. ערעור על פסק דין המבהיר את פסק הדין המקורי

 60. בקשת אב לעשות בדיקת רקמות לאחר פסק דין חלוט

 61. ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה

 62. פניית ראש ההוצל''פ לבית המשפט להבהרת פסק דין

 63. ערעור על פסק דין של בית משפט לעניינים מקומיים

 64. האם רשאי בית דין אזורי לפרש פסק דין של בית דין ארצי

 65. חריגות בית משפט השלום מהוראות פסק הדין בערעור במחוזי

 66. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי לעבודה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון